Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi, 4 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi, 4 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Abone ol
02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

 

 İlanda belirtilen kadroya müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.
- Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların 2547 sayılı Kanun'un 23 ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekmektedir.
- Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, başvuru formlarına ve ayrıntılı bilgilere https://ksbu.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından ulaşabilir.
- Adaylar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunacaklardır.
 

S.
No.
BirimiBölümüAnabilim DalıUnvanAdetDereceAçıklamalar
1Tıp FakültesiDâhili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıProfesör11Göğüs Hastalıkları alanında doçent unvanı almış olmak.
2Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriPatolojiProfesör11Tıbbi Patoloji alanında doçent unvanı almış olmak.
3Tıp FakültesiDâhili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi11İç Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.
4Tıp FakültesiDâhili Tıp BilimleriPsikiyatriDr. Öğr. Üyesi11Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.
5Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik BilimlerPedodontiDr. Öğr. Üyesi15Pedodonti alanında uzmanlığını almış olmak.
6Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik BilimlerOrtodontiDr. Öğr. Üyesi15Ortodonti alanında uzmanlığını almış olmak.
7Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik BilimlerDiş Hastalıkları ve
Tedavisi
Dr. Öğr. Üyesi15Diş Hastalıkları ve Tedavisi alanında uzmanlığını almış olmak.

 

İlanımıza ve başvuru formlarına www.ksbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Sınav Takvimi
İlk Başvuru Tarihi : 29/12/2022
Son Başvuru Tarihi : 12/01/2023
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 23/01/2023
Giriş Sınavı Tarihi : 30/01/2023
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 10/02/2023

Sonuçlar, www.ksbu.edu.tr adresli Üniversitemiz internet sitesinden açıklanacaktır.
 

S.
No.
BirimBölümProgram /
Anabilim Dalı
UnvanAdetDereceALESY.
Dil
Açıklama
1Gediz Sağlık Hizmetleri MYOTıbbi Hizmetler
ve Teknikler
Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikÖğr.Gör. (Ders Verecek)12SAY 70MuafSağlık Yönetimi lisans mezunu olmak. En az tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek.
2RektörlükBilgi İşlem Daire Başkanlığı Biriminde görevlendirilmek üzereÖğr.Gör. (Uygulamalı Birim )12SAY 7050Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup, aynı alanda en az tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. Yapay zeka alanında çalışmaları olmak ve bunu belgelendirmek.
3Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonOrtopedik Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Araştırma
Görevlisi
17SAY 7050Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
4Nörolojik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Araştırma
Görevlisi
17SAY 7050Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.


Genel ve Özel Şartlar:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
4- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
- Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
- Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
- Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
- Transkriptlerde hem 4'lük hem de 100'lük not yazılı olan adayların not döküm belgesinde bulunan 100'lük notu değil Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın “4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları” dönüşüm tablosundaki notlar kullanılır.
5- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için; sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak gerekir.
6- Araştırma görevlisi kadrosuna yasal sebepler hariç olmak üzere (askerlik, doğum, hastalık, salgın vb. diğer sebepler) lisansüstü eğitim kayıtlarını dondurmuş şekilde müracaat eden adayların başvuruları dikkate alınmaz. Yasal mazeretlere sahip adaylar başvurularına enstitüden alacakları belgeyi eklemelidir.
7- Lisansüstü eğitimde azami eğitim süresini aşmış olan veya süre sıfırlamasına tabi olan (lisansüstü eğitimini azami sürede tamamlayamaması nedeniyle) öğrenciler ile lisansüstü eğitimini azami sürede tamamlayamaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrosundan ilişiği kesilen öğrenciler araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
8- Araştırma görevlisi kadrolarına atanmaya hak kazanan adayların atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesinde belirtilen usule uygun olarak aynı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

Muafiyet:
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru Şekli, Yerleri ve Eklenecek Belgeler:
1- Adaylar, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilandaki ilgili birimlerin aşağıda belirtilen adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
 

BirimBaşvuru Adresi ve İletişim Bilgileri
RektörlükKütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Adres : Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Alipaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 22 Merkez / KÜTAHYA Posta Kodu: 43020 - [email protected]
Sağlık Bilimleri FakültesiSağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Adres: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Germiyan Yerleşkesi Afyonkarahisar Yolu 10. Km. Merkez/KÜTAHYA - 0 (274) 260 00 43 - [email protected]
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluGediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Adres: Kütahya Karayolu 3. Km Gediz MYO Yerleşkesi Gediz / KÜTAHYA 0 (274) 413 01 15 - [email protected]


2- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
3- Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
4- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim elemanı kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre başvurularına kanıtlayan belgeleri eklemeleri zorunludur.
5- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ayrıca idare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
6- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
7- Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

İstenilen Belgeler
1- Başvuru Formu. (http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)
2- Özgeçmiş, (http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- Öğrenci Belgesi (Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için)
5- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet vesikalık fotoğraf,
6- Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesi,
7- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi, (Meslek Yüksekokulu kadrolarında yabancı dil şartı bulunmadığından zorunlu belge değildir.)
8- Lisans/lisansüstü diplomaların veya geçici mezuniyet belgelerinin sureti veya e-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge),
9- Lisans/yüksekokul transkript belgesi,
10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
11- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten askerlik belgesi,
12- Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan onaylı hizmet belgesi,
13- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Çalışan Adayı Aydınlatma ve Açık Rıza Metni (www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)
14- İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alacakÖnceki Haber

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Ö...

Uşak Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi, 5 Öğretim Görevlisi ve 12 Sözleşmeli Personel alacakSonraki Haber

Uşak Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi, 5 Ö...

Yorum Yazın

Bu Yarıyıl Tatilinde İlk Kez Açılan Kış Okullarından 250 Bin Öğrenci Yararlandı
6 Şubat Pazartesi kar tatili verilen iller
Öğretmenlik, adanmışlıktır. Bu fotoğrafı başka yerde göremezsiniz
Hava koşulları nedeniyle görev yerlerine gidemeyecek öğretmenlerimizi idari izinli saymalıdır
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler ne zaman özür durumu, il içi ve il dışı yer değiştirmelerine başvurabilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı Yemek/Beslenme Hazırlama Ve Dağıtımı Kılavuzu Yayınladı
Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş işlemleri nasıl yapılacak?
DEVLETİN MÜLKÜ olan makamları, DEVRE MÜLK gibi görenler
Sendikal Hukuk Mücadelemiz kitabının dördüncüsü yayımlandı
Şeflerimizin sorunlarını biliyor ve çözümü noktasında her düzeyde kesintisiz gayretimizi sürdürüyoruz
"Şube Müdürlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ Çalıştayı gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığından eğitim öğretimin ikinci yarıyılı için genelge
TEKNOFEST İzmir Spotter Kule Başvuruları Başladı!
Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması ve Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması başvuruları başladı
Rehber Kitap ve Öğrenme Senaryoları Hazırlandı
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Roket Yarışması
Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST Coşkusu 3’e Katlanıyor!
Engelli Kamu Görevlilerinin Talepleri Bakan Yanık’a İletildi
Düşen Enflasyon Değil, Alım Gücümüzdür!
Mücadelemiz sonucu 50/d sorunu çözüldü