Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim üyesi, Öğretim elemanı alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim üyesi, Öğretim elemanı alım ilanı
Abone ol
Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların diğer ilgili mevzuattaki şartları da taşımaları gerekmektedir.Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31 inci maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Profesör adayları: Başvuru Formundan (www.ozal.edu.tr adresinden erişebilirsiniz) 2 adet doldurarak, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet biyometrik fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik ve doçentlik belgelerini (1 takım Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler),Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanacak belgeler, yayın listelerini (başlıca araştırma eseri belirtilmelidir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet taşınabilir bellek ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, 

Doçent adayları Başvuru Formundan (www.ozal.edu.tr adresinden erişebilirsiniz) 2 adet doldurarak, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet biyometrik fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik ve doçentlik belgelerini (1 takım Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler),Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanacak belgeler, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına,

Doktor Öğretim Üyesi adayları Başvuru Formundan (www.ozal.edu.tr adresinden erişebilirsiniz) 2 adet doldurarak, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik belgelerini (1 takım Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler), 2 adet biyometrik fotoğraf, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanacak belgeler, yayın listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek ilanda adı geçen birime başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR
1
-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. (1 takım Noter/ Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü ve ıslak imzalı örneği)
2-Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
3-Müracaat eden adayların öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile ilgili koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
4-Yapılan başvuruların ilan edilen kadro derecesini haiz olması gerekmektedir. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.
5- Doçent unvanı almış adaylar doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuramazlar.
6-Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler.
7-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı Hizmet Belgesini dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
8-Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
9-Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilir. Posta yolu ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
10-Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 29.11.2022
Son Başvuru Tarihi : 13.12.2022

 

SIRA NOBİRİMBÖLÜMÜANABİLİM DALI/PR.ADETDERECEUNVANNİTELİKLER
1AKÇADAĞ MYOVETERİNERLİKLABORANT VE VETERİNER SAĞLIK11DOÇENTZootekni, Genetik ve Biyoistatistik (Veteriner Hekimlik) bilim alanında doçent unvanı almış olupav ve yaban hayvanları üretimi konusunda çalışma yapmış olmak
2AKÇADAĞ MYOULAŞTIRMA HİZMETLERİSİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ11DOÇENTPazarlama bilim alanında doçent unvanı almış olup müşteri şikayetleri üzerine çalışmalar yapmış olmak 
3ARAPGİR MYOELEKTRONİK VE OTOMASYONMEKATRONİK11DOÇENTMakine Mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olup nanoakışkanların ısı transferinin üzerine manyetik etkinin araştırılması ve derin öğrenme kullanılarak tahmini ile ilgili çalışmalar yapmış olmak
4HEKİMHAN MEHMET EMİN SUNGUR MYOMADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMAMADENCİLİK TEKNOLOJİSİ11DOÇENTMaden Mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olup kömür pirolizi ve sıvılaştırmasıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak
5MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİMÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİMÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ11PROFESÖRFizik bilim alanında doçent unvanı almış olup fotonik ve optoelektronik malzemeler ve cihazlar alanında çalışmalar yapmış olmak
6MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ12DOÇENTElektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olup sualtı robotlarının kontrolü ve derin öğrenme konularında çalışmalar yapmış olmak
7MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ12DOÇENTElektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olup nanomalzeme, optimizasyon ve doğrusal olmayan kontrol sistemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak
8MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ13DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİElektrikli araçlar için kablosuz güç aktarım sistemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak
9MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ12DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİElektrik elektronik mühendisliği alanında lisans ve doktora mezunu olup kesir dereceli kontrol sistemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak
10SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ12DOÇENTEkonometri bilim alanında doçent unvanı almış olup sağlık ekonomisi ve çevre kirliliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
11SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİHEMŞİRELİKHEMŞİRELİK11DOÇENTİç hastalıkları hemşireliği alanında doçent unvanı almış olupendokrin hemşireliği ve onkoloji hemşireliği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
12SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİGÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIGÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI12DOÇENTİletişim Çalışmaları alanında doçent unvanı almış olup uluslararası iletişim, radyo-televizyon, bilişim ve dijital yayıncılık alanında çalışmalar yapmış olmak.
13SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİMUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİMUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ12DOÇENTFinans bilim alanında doçent unvanı almış olup varlık fiyatları, tarım kredileri ve yatırımcı duyarlılığı konuları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
14SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ11DOÇENTYönetim ve Strateji alanında doçent unvanı almış olup cinsiyet ayrımcılığı ve örgütsel erdemlilik konularında çalışmalar yapmış olmak.
15SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİULUSLARARASI
TİCARET VE FİNANSMAN
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN11DOÇENTFinans bilim alanında doçent unvanı almış olup firmaların ve kurumların finansal sağlamlığı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
16TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİGENEL CERRAHİ11PROFESÖRTiroid kanseri ve kronik apandisit ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
17TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİKULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI11PROFESÖRKronik otitis media hastalarında eser elementler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
18TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON11DOÇENTPsödokolinesteraz enzim eksikliği ve faset eklem sendromunda radyofrekanks ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
19TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİGÖĞÜS HASTALIKLARI11PROFESÖRGöğüs hastalıkları alanında yapay zeka kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
20TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARI11PROFESÖRNefroloji bilim alanında doçent unvanı almış olmak.
21TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİRADYOLOJİ11DOÇENTÇocuk radyoloji yandal uzmanı, Radyoloji bilim alanında doçent unvanı almış olup ultrason elastografi alanında çalışmalar yapmış olmak.
22TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİRUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI11DOÇENTAkut stres bozukluğu, uyku bozuklukları ve dissosiyasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.
23TIP FAKÜLTESİTEMEL TIP BİLİMLERİFİZYOLOJİ11DOÇENTKoronavirüs antikor test kiti oluşturma çalışmaları yapmış olmak.
24TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ15DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
Omurga cerrahisi ile ilgili sertifika ve tecrübe sahibi olup radyofrekans ablasyon ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
25TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİKARDİYOLOJİ15DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİKalp hızı değişkenliği ve kardiyak elektrofizyolojik denge indeksi alanlarında çalışma yapmış olup implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör ve kalp pili implantasyonunda deneyimli olmak.
26ZİRAAT FAKÜLTESİTARIM EKONOMİSİTARIM EKONOMİSİ12DOÇENTTarım Politikası alanında doktora yapıp Tarım Ekonomisi alanında doçentlik unvanı almış olmak, organik tarım ve tarım politikalarının etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak
27YEŞİLYURT MYOELEKTRONİK VE OTOMASYONBİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ13DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİSağlık Fiziği alanında yüksek lisans, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği alanında doktora yapmış olup iyonizan radyasyon ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
28YEŞİLYURT MYOMOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİSİRAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ13DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİMakine Teorisi ve Dinamiği Anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olup, organik esaslı malzemelerin mekanik özellikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak

 


İlan olunur.

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi https://ozal.edu.tr/tr/personel adresinde mevcuttur.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1
. 657 sayılı Kanun’un 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3. Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar, en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmalıdır.
4. Meslek Yüksekokulları için, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

MUAFİYET
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR
1
- Öğretim Elemanı Başvuru Formu. (www.ozal.edu.tr adresinden Personel Daire Başkanlığı sayfasına girerek dokümanlar kısmında "Akademik Başvuru Formu"na tıklayarak erişebilirsiniz)
2- Özgeçmiş.
3- Mezuniyet belgeleri: Lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık belgeleri (1 takım Noter/ Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya eDevlet üzerinden alınan karekodlu belgeler) (Yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesi)
4- Lisans transkript belgesinin aslı veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya belgenin resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı kopyası
5- İki adet biyometrik fotoğraf.
6- ÖSYM sonuç açıklama sisteminden alınmış karekodlu ALES sonuç belgesi.
7- Yabancı Dil Belgesi (YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği).
8- Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet çıktısı)
9- Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya
10- Çalışmış olmak şartı istenen ilanlar için ilgili kurumdan alınmış ıslak imzalı belge ve SGK’den alınmış prim gün sayısını ve iş kolunu gösterir ıslak imzalı belge
11- Ön ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
12- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edebilir.
13- Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
14- Üniversitemiz zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
15- Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular şahsen veya posta yolu ile ilgili birime yapılacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
16- Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

 

Başvuru Başlangıç Tarihi29.11.2022Sınav Tarihi23.12.2022
Son Başvuru Tarihi13.12.2022Sonuç Açıklama Tarihi27.12.2022
Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi20.12.2022Nihai Sonuçların İlan edileceği internet sitesiwww.ozal.edu.tr

 

SIRA NOBİRİMBÖLÜMÜANABİLİM DALI/PR.ADETDERECEUNVANALESYABANCI DİLNİTELİKLER
1REKTÖRLÜKREKTÖRLÜKREKTÖRLÜK16ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)7050TÖMER biriminde çalıştırılmak üzere Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans, Yeni Türk Dili alanında yüksek lisans mezunu olup Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikası sahibi, PİKTES deneyimli ve alanında en az 10 (on) yıl deneyimli olmak
2DARENDE BEKİR ILICAK MYOGIDA İŞLEMEGIDA TEKNOLOJİSİ16ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)70-Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olup Halk Sağlığı alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yeme bozuklukları ve sağlıklı
yaşam biçimi davranışları konularında çalışmalar yapmış olmak.
3AKÇADAĞ MYOVETERİNERLİKLABORANT VE VETERİNER SAĞLIK16ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)70-Veterinerlik Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans mezunu olup yükseköğretim kurumlarında en az 10 (on) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
4SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİSAHNE SANATLARISAHNE SANATLARI16ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)7050Lisansı Sahne Sanatları/Oyunculuk, yüksek lisansını Tiyatro alanında yapmış olup Yükseköğretim Kurumlarında diksiyon dersi verme deneyimine sahip olmak.

 

İlan olunur.

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Kültür ve Turizm Bakanlığı 58 sözleşmeli personel alım ilanıÖnceki Haber

Kültür ve Turizm Bakanlığı 58 sözleşmeli...

İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanıSonraki Haber

İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim üyes...

Yorum Yazın

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan öğretmene disiplin cezası verilmesi, ifade özgürlüğünün ihlali sayıldı.
MEB, özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin nasıl belirleneceğini açıkladı
Anayasa Mahkemesi üniversitelerde yapılan disiplin soruşturmalarını düzenleyen 2547 sayılı kanunun bazı kısımlarını iptal etti
Okul müdürüne yönetici görevlendirmede başvuru hakkı verilmemesini mahkeme iptal etti
İstinaf mahkemesi toplantı ve gösteri yürüyüşüne katıldığı gerekçesiyle öğretmene verilen cezayı iptal etti
Türk Eğitim Sen Akademiden açıklama
Özel Okul Öğretmenlerinin Özlük ve Mali Hakları İyileştirilmelidir
2022 YLSY - Kurum Kontenjanlarına Yerleşmeye Hak Kazanan Adayların Belge Teslimi Hakkında Duyuru
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Tarım Teknolojileri Yarışması
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması
Bilsem ‘in Özel Yetenekli Öğrencileri, Uzay Yolculuğunu Deneyimliyor
Matematik Polikliniği Projesi
Okul yöneticileri başka kurumlarda ders okutabilir mi?
Yüksek lisans yapan rehber öğretmenlere ek ders ücretleri artırımlı ödenecek
MEB, promosyon ihalelerindeki rezilliğe çekidüzen verecek tedbiri almalı ve böylesi aymazlıklara dur demelidir
EYT Düzenlemesinde Zorunlu Emeklilik İçin Önlem Alınmalıdır
İşte haftanın yalan haberleri
Şube Müdürlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı
Sıra ‘Üniversite idari personelinin yer değiştirebilme hakkı’ düzenlemesinde
Eğitime Bakış 2022 raporu açıklandı