Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Alım Yapacak

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Alım Yapacak
Abone ol
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:A) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA (PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ) AİT İLANÜniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:
PROFESÖRLER İÇİN

- 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 (altmışbeş) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
- Profesör kadroları daimi statüdedir.
- 1 (bir) Adet başlıca araştırma eserinin de belirtileceği Başvuru Dilekçesi ve eki Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Niyet Mektubu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 2 adet Fotoğraf
- 6 (altı) Adet USB Bellek (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)
- 1 (bir) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)

DOÇENTLER İÇİN
- 2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 (altmışbeş) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
- Doçent kadroları daimi statüdedir.
- 1 (bir) Adet Başvuru Dilekçesi ve eki Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Niyet Mektubu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 2 adet Fotoğraf
- 4 (dört) Adet USB Bellek (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)
- 1 (bir) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN
- 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
- 1 (Bir) Adet Başvuru Dilekçesi ve eki Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Niyet Mektubu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 2 adet Fotoğraf
- 4 (dört) Adet USB Bellek (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)
- 1 (Bir) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)

GENEL ŞARTLAR
- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.
- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.
- İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise kadronun ilan edildiği birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
- Profesör ve Doçent kadrosunda görev yapmakta olan öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.
- Posta ile Yapılacak Başvuruların Son Başvuru Tarihine Kadar Başvuru Yapılacak Birime Ulaşması Gerekmekte Olup, Postadaki Gecikmelerden Üniversitemiz Sorumlu Değildir.
- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilecek olup, aynı adayın birden fazla kadroya başvuruda bulunması durumunda yapmış olduğu tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.
NOT: “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi” ne http://personel.cbu.edu.tr/ yonergeler.5532.tr.html adresinden,
"Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu" na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.
 

SIRA NOBİRİMANABİLİM DALI / PROGRAMBAŞVURULACAK KADRO UNVANIDERECEADETİLANA BAŞVURUDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
1FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİKLASİK ARKEOLOJİPROFESÖR11Doçentliğini Arkeoloji bilim alanında almış
olmak. Aiolis bölgesi arkeolojisi ve Antikçağ ticareti üzerine çalışmaları bulunmak.
2FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİGENEL FİZİKPROFESÖR11Doçentliğini Fizik bilim alanında almış olmak. Örneklerin lüminesans tekniği ile tarihlendirilmesi, Sürtünme karıştırma işlemi ile katkılandırılan fosforların termolüminesans
özellikleri üzerine çalışmaları bulunmak.
3FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİGENEL TÜRK TARİHİPROFESÖR11Azerbaycan ve Karabağ tarihleri ile Çarlık Rusyası Türkleri üzerine çalışmaları bulunmak.
4FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİTÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİPROFESÖR11Doçentliğini Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bilim alanında almış olmak. Cumhuriyet dönemi tarım politikaları ve Manisa
eğitim tarihi üzerine çalışmaları bulunmak.
5HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ
FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR BİLİMLERİPROFESÖR11Çizgelerde zedelenebilirlik parametre değerlerinin hesaplanması ve Graph-operational matrix metodu üzerine çalışmaları bulunmak.
6İLAHİYAT FAKÜLTESİTEFSİRPROFESÖR11Doçentliğini Temel İslam Bilimleri bilim alanında almış olmak. Konulu tefsir ve problemleri ve Fıkhi
tefsirler üzerine çalışmaları bulunmak.
7İŞLETME FAKÜLTESİFİNANSMANPROFESÖR11Doçentliğini Finans bilim alanında almış olmak. Kurumsal sürdürülebilirlik, Çalışma sermayesi, Banka kârlılığı, Portföy seçimi ve Çok kriterli sınıflandırma yöntemleri konularında çalışmaları
bulunmak.
8MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİDEVRELER VE SİSTEMLER TEORİSİPROFESÖR11Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Termoelektrik Jeneratörler ve Mikro rüzgâr türbinleri konularında çalışmaları bulunmak.
9MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / MEKANİKPROFESÖR11Doçentliğini Makine Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Fonksiyonel derecelendirilmiş malzeme mekaniği ve Doğrusal olmayan titreşim modellerinin analitik ve sayısal çözümleri üzerine
çalışmaları bulunmak.
10SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİPROFESÖR11Doçentliğini Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında almış olmak. Koklea histolojisi üzerine moleküler çalışmaları bulunmak.
11TIP FAKÜLTESİÜROLOJİPROFESÖR11Doçentliğini Üroloji bilim alanında almış olmak. Kadın ve erkek cinsel disfonksiyonu, Üriner sistem taş hastalıkları ve ESWL ve Radyolojik görüntüleme kullanılarak böbrek kanserinde evreleme ve prognoz belirleme üzerine çalışmaları
bulunmak.
12TIP FAKÜLTESİÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
PROFESÖR11Doçentliğini Çocuk Acil bilim alanında almış
olmak. Kritik çocuk hastalarda noninvasiv
görüntüleme üzerine çalışmaları bulunmak.
13TIP FAKÜLTESİNÖROLOJİPROFESÖR11Doçentliğini Nöroloji bilim alanında almış olmak.
Nörooftalmoloji, Nörootoloji, Baş ağrısı ve Uyku
bozuklukları alanlarında çalışmaları bulunmak.
14TIP FAKÜLTESİPSİKİYATRİPROFESÖR11Doçentliğini Psikiyatri alanında almış olmak. Konsültasyon ve Liyezon psikiyatrisi ve Sağlık hizmetlerinde iletişim alalarında çalışmaları bulunmak.
15TIP FAKÜLTESİRADYOLOJİPROFESÖR11Doçentliğini Radyoloji bilim alanında almış olmak. Kas-iskelet radyolojisi, Medikal karar verme ve Görüntü işleme konularında çalışmaları bulunmak.
16EĞİTİM FAKÜLTESİSOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİDOÇENT11Sosyal bilgiler eğitim öğretimi, Saruhan
sancağının askeri ve sosyo-kültürel yapısı ve Toplumsal çatışma üzerine çalışmaları bulunmak.
17FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİYENİ TÜRK DİLİDOÇENT11Doçentliğini Türk Dili bilim alanında almış olmak.
Tarihi ve modern metinler üzerinde göstergebilim
ve dilbilim çalışmaları bulunmak.
18GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK
FAKÜLTESİ
TÜRK MUSİKİSİDOÇENT31Doçentliğini Müzik sanat alanında almış olmak. Çalgı eğitimi ve Klasik Türk müziği alanında çalışmaları bulunmak. Branş sazı "klasik kemençe" olmak.
19İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUDOÇENT31Doçentliğini Hukuk/İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında almış olmak. Bireysel iş, Toplu iş ve İş mücadelesi hukuku konularında çalışmaları bulunmak.
20İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
YÖNETİM VE ORGANİZASYONDOÇENT21Doçentliğini Yönetim ve Strateji bilim alanında almış olmak. Psikolojik sermaye, Örgütsel güç ve
Örgütsel mizah üzerine çalışmaları bulunmak.
21İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİSİYASET BİLİMİDOÇENT31Doçentliğini Siyaset Bilimi alanında almış olmak. Siyaset sosyolojisi ve Medya çalışmaları alanlarında ve Popülist siyaset ve Türkiye de kadın hareketleri konularında çalışmaları bulunmak.
22İLAHİYAT FAKÜLTESİHADİSDOÇENT31Doçentliğini Temel İslam Bilimleri bilim alanında almış olmak. Memlükler döneminde hadis ilmi ve Zayıf hadis konularında çalışmaları bulunmak.
23İLETİŞİM FAKÜLTESİARAŞTIRMA YÖNTEMLERİDOÇENT21Doçentliğini Pazarlama bilim alanında almış olmak. Duygusal ve rasyonel reklam mesajları, Eşitsizliklerin azaltılması ve Sağlık okuryazarlığı
üzerine çalışmaları bulunmak.
24İŞLETME FAKÜLTESİMUHASEBE VE FİNANSMANDOÇENT21Doçentliğini Finans bilim alanında almış olmak. Finans alanında yapay zeka uygulamalı ve İslami endeksler üzerine çalışmaları bulunmak.
25İŞLETME FAKÜLTESİÜRETİM YÖNETİMİ VE
PAZARLAMA
DOÇENT21Doçentliğini Pazarlama bilim alanında almış olmak. Tütün ürünlerinin paketlenmesi, Sosyal medya, Tutum ve satın alma niyeti konularında
çalışmaları bulunmak.
26KULA MESLEK YÜKSEKOKULUİŞLETME YÖNETİMİDOÇENT21Doçentliğini İktisadi Düşünce bilim alanında almış olmak. İktisadi adalet, İktisadi düşüncede rasyonellik ve Osmanlı iktisat tarihi alanında
çalışmaları bulunmak.
27MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGIDA BİLİMLERİDOÇENT11Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Gıda kaynaklı patojenler üzerine baharat esansiyel yağlarının etkisi, Atmosferik plazma teknolojisi ve Okratoksin
üzerine çalışmaları bulunmak.
28MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGIDA TEKNOLOJİSİDOÇENT11Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Enterokokların yoğurt ve fermente süt içeceği üretiminde kullanımı ile ilgili
çalışmaları bulunmak.
29SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
İLK VE ACİL YARDIMDOÇENT21İlk ve Acil Yardım Teknikerliği eğitimi konusunda çalışmaları olmak ve Leishmania ile vektörleri, Bağırsak parazitleri ve Baş bitleri
üzerine çalışmaları bulunmak.
30SALİHLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
YÖNETİM VE ORGANİZASYONDOÇENT11Doçentliğini Yönetim ve Strateji bilim alanında almış olmak. Örgütsel demokrasi, Çalışan sesliliği ve Liderlik konularında çalışmaları bulunmak.
31SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİBEDEN EĞİTİMİ VE SPORDOÇENT21Doçentliğini Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi) bilim alanında almış olmak. Hayat boyu öğrenme, Çevrimiçi öğrenme ortamları, Öğretmen yetiştirme ve Eleştirel Pedagoji konularında çalışmaları bulunmak.
32TIP FAKÜLTESİÇOCUK CERRAHİSİDOÇENT11Doçentliğini Çocuk Cerrahisi bilim alanında almış olmak. Çocuklarda endoskopik cerrahi, Çocuk fıtıklarında PIRS yöntemi ve Çocuk hidrosellerinde membran kanal proteinleri üzerine
çalışmaları bulunmak.
33TIP FAKÜLTESİGÖZ HASTALIKLARIDOÇENT11Doçentliğini Göz Hastalıkları bilim alanında almış olmak. Kornea ve oküler yüzey hastalıkları ve Prematüre retinopatisi üzerine çalışmaları bulunmak.
34TIP FAKÜLTESİÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
DOÇENT11Doçentliğini Neonatoloji bilim alanında almış olmak. Nekrotizan enterokolitte intravezikal basınç, Fetal malnutrisyonda kord kanı adipokinleri ve RDS'li preterm bebeklerde doğal sürfaktanların erken immünomodülatör etkileri
üzerine çalışması bulunmak.
35TIP FAKÜLTESİİÇ HASTALIKLARIDOÇENT11Doçentliğini İç Hastalıkları bilim alanında almış olmak. İrritabl barsak sendromunun D vitamini ve bağlayıcı proteini ilişkisi ve Diyabetik nöropati- osteoporoz ilişkisi üzerine çalışmaları bulunmak.
36EĞİTİM FAKÜLTESİSOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
51Doktorasını Sosyal bilgiler eğitimi alanında almış olmak. Eğitim tarihi, Tarih eğitimi, Ders kitapları ve Çocuk kimliği üzerine çalışmaları olmak.
37FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİGEOMETRİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
31Doktorasını Geometri alanında almış olmak. Öklidyen ve Lorentzian uzaylarda slant regle yüzeyler ve slant regle yüzeylerin konum
vektörleri üzerine çalışmaları bulunmak.
38FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİTOPOLOJİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11Doktorasını Topoloji alanında almış olmak. Di- topolojik doku uzayları ve kompakt modüler
metrik uzaylar üzerine çalışmaları bulunmak.
39FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİTÜRK VE İSLAM SANATIDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
41Doktorasını Türk İslam Sanatları alanında almış olmak. İstanbul'da Osmanlı dönemi camileri ve Osmanlı döneminde yapı inşa ve tamiri
konularında çalışmaları bulunmak.
40İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİSTATİSTİKDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
31Doktorasını İstatistik alanında almış olmak. Borsa indeksleri arası yapısal kırılmalar, Inovasyon- kârlılık ilişkisi ve Yatırım araçları arasındaki
nedensellik ilişkisi üzerine çalışmaları bulunmak.
41İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
MALİ HUKUKDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
31Doktorasını Maliye alanında almış olmak. Mükellef hakları, Vergi uyuşmazlıkları ve Mali
kural uygulamaları üzerine çalışmaları bulunmak.
42İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİMALİ İKTİSATDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
31Doktorasını Maliye alanında almış olmak. Nüfus artışı ve Göç ve dijitalleşme olgularının mali iktisat ile ilişkisi konularında çalışmaları
bulunmak.
43İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİULUSLARARASI İLİŞKİLERDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
31Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak. AB politikaları çerçevesinde engelli hizmetleri, Bölgesel güvenlik kompleksi ve ABD'nin Afrika politikası üzerine çalışmaları
bulunmak.
44İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİULUSLARARASI İLİŞKİLERDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
31Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak. Sivil milliyetçilik, Afganistan siyaseti ve Koruma sorumluluğu konularında çalışmaları
bulunmak.
45İLAHİYAT FAKÜLTESİİSLAM TARİHİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
51Doktorasını İslam Tarihi ve Sanatları alanında almış olmak. İmamlık kurumunun tarihi gelişimi, İmamların vakıflarla ilişkileri ve Osmanlılarda imamların yetiştirilmesi ve eğitimi üzerine
çalışmaları bulunmak.
46İLAHİYAT FAKÜLTESİİSLAM TARİHİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
51Doktorasını İslam Tarihi ve Sanatları alanında almış olmak. Hz. Peygamberin Mekke dönemi davet süreci, Heyetler yılı elçi ağırlamaları ve İrtidat eden kabileler üzerine çalışmaları
bulunmak.
47İLAHİYAT FAKÜLTESİARAP DİLİ VE BELAGATIDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
21İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. Doktorasını Temel İslam Bilimleri alanında almış olmak. Kur'an-ı Kerim'in belagatı üzerine çalışmaları
bulunmak.
48İLAHİYAT FAKÜLTESİİSLAM HUKUKUDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
31İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. Doktorasını Temel İslam Bilimleri alanında almış olmak. Türk-İslam aydınlarının cevaz düşüncesi üzerine
çalışması bulunmak.
49İLETİŞİM FAKÜLTESİHALKLA İLİŞKİLERDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
51Doktorasını İletişim Bilimleri alanında almış olmak. Halkla ilişkilerde kişisel etki modeli, Gösterişçi tüketim, Siyasal iletişim ve Yeni medya
üzerine çalışmaları bulunmak.
50MANİSA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUBİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞIDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
51Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği veya Fizik alanlarının birinde Doktora yapmış olmak. Yüksek başarımlı hesaplama ile elektronik yapı simülasyonu üzerine çalışmaları bulunmak. En az bir yazılım projesinde görev almış ve TÜBİTAK projesinde yürütücülük yapmış olmak.
Yükseköğretim Kurumlarında en az 5 (Beş) yıl görev yapmış ve ders verme tecrübesine sahip
olmak.
51MANİSA TEKNİK BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU
MEKATRONİKDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
21Doktorasını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Polimer kompozit malzemelerin mekanik karakterizasyonu, Sandviç kompozitlerde dikiş ve
Düşük hızlı darbe üzerine çalışmaları bulunmak.
52MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGIDA BİLİMLERİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında almış olmak. Salamura gıdalarda biyoerişebilirlik konusunda çalışmaları bulunmak. Uluslararası ve
ulusal projelerde görev almış olmak.
53MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
GIDA TEKNOLOJİSİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11Doktorasını Gıda Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Vurgulu ışık tekniğinin et kalitesi üzerine etkileri ve Et proteini hidrolizatının dondurarak kurutulması konularında çalışmaları
bulunmak.
54MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGIDA TEKNOLOJİSİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında almış olmak. Soğuk sıkım yağların karakterizasyonu ve toksisitesi üzerine çalışmaları bulunmak.
55MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / MEKANİKDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
21Makine Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği-Mekanik alanında Doktora yapmış olmak. Ağsız yöntemler ile kırılma mekaniği ve Kiriş stabilitesi üzerine çalışmaları
bulunmak.
56MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİÜRETİM METALURJİSİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
51Doktorasını Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında almış olmak. Alüminyum alaşımları, alçak basınçlı döküm ve üretim simülasyonları
konularında çalışmaları bulunmak.
57SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
41Doktorasını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak. Korku kaçınma inanışları, Kinestetik imgeleme ve Motor imgeleme konularında çalışması bulunmak.
58SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİDOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11Doktorasını Hemşirelik alanında almış olmak. Engelli kadınlar, Menopoz, Jinekolojik kanserler ve Gebelik üzerine çalışmaları bulunmak.
59SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİHEMŞİRELİK YÖNETİMİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
31Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış olmak. Hemşirelikte yönetim, İşyeri nezaketsizliği ve Hemşirelerde kültürel değerler üzerine çalışmaları bulunmak.
60SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİİÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış olmak. Nefroloji hemşireliği, Hasta aktifliği ve Hemodiyalizde konfor üzerine çalışmaları
bulunmak.
61SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİSOSYAL HİZMETDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
31Doktorasını Sosyal Hizmet alanında almış olmak. Göç, Çocuk refahı ve Sosyal hizmet eğitimi konularında çalışmaları bulunmak.
62SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUTIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
21Nükleer Tıp, Fizik Mühendisliği veya Fizik alanlarının birinde Doktora yapmış olmak. X- ışınları uyartmalı lüminesans alanında çalışmaları bulunmak. Nükleer tıp teknikleri alanında deneyimi olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 5 (Beş) yıl görev yapmış ve ders verme
tecrübesine sahip olmak.
63SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
21Doktorasını Fizyoloji alanında almış olmak. Kardiyak iskemi hayvan modeli ve Doğrusal olmayan kalp atım hızı değişkenliği üzerine
çalışmaları bulunmak.
64SOMA MESLEK YÜKSEKOKULUELEKTRİKDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
51Elektrik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği veya Fizik alanlarının birinde Doktora yapmış olmak. İyon aşılama, Kuantum dot ve Mineraller ve elektriksel özellikleri üzerine çalışmaları
bulunmak.
65TIP FAKÜLTESİÇOCUK CERRAHİSİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11Tıpta Uzmanlığını Çocuk Cerrahisi alanında almış olmak. Çocuklarda laparoskopik pyeloplastide düğümsüz stür kullanımı ve Vezikoüreteral reflünün endoskopik tedavisi üzerine çalışmaları
bulunmak.
66TIP FAKÜLTESİGÖĞÜS CERRAHİSİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11Tıpta Uzmanlığını Göğüs Cerrahisi alanında almış olmak. Akciğer kanserinin cerrahi tedavisi ve İleri düzey torakoskopik cerrahi üzerine çalışmaları bulunmak.
67TIP FAKÜLTESİGÖZ HASTALIKLARIDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11Tıpta Uzmanlığını Göz Hastalıkları alanında almış olmak. Romatizmal hastalıkların göz bulguları, Göz kapağı malpozisyonları, Göz hareket
bozuklukları üzerine çalışmaları bulunmak.
68TIP FAKÜLTESİPATOLOJİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11Tıpta Uzmanlığını Patoloji alanında almış olmak.
Dermatopatoloji konusunda deneyimli olmak. Deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip olmak.
69TIP FAKÜLTESİPATOLOJİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11Tıbbi Onkoloji alanında doktora yapmış olmak. Hematolenfoid patoloji konusunda çalışmaları bulunmak.
70TIP FAKÜLTESİÜROLOJİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11Tıpta Uzmanlığını Üroloji alanında almış olmak. Küçük böbrek kitlelerinin tedavisinde ablasyon ve Mesane kanserinde neoadjuvan kemoterapi konularında ve Erkek alt üriner sistem semptom
ölçeklerinde validasyon çalışmaları bulunmak.
71TIP FAKÜLTESİÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11Tıpta Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak. Çocuk Nörolojisi Yan Dal uzmanı olmak. Epilepsili çocuklarda antiepileptik ilaçların kardiyak etkileri ve Yaygın EEG bozuklukları olan çocuklarda hormonal
dengesizlik konularında çalışması bulunmak.
72TIP FAKÜLTESİENFEKSİYON
HASTALIKLARI
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11Tıpta Uzmanlığını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında almış olmak. İmmunsupresif hastalarda paraziter hastalıklar ve Üriner sistem enfeksiyonları üzerine çalışmaları
bulunmak.
73TIP FAKÜLTESİHALK SAĞLIĞIDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11Tıpta Uzmanlığını Halk Sağlığı alanında almış olmak. Yaşam kalitesi üzerine çalışması bulunmak. Halk sağlığında saha müdahale
çalışmalarında deneyimli olmak.
74TIP FAKÜLTESİİÇ HASTALIKLARIDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11Tıpta Uzmanlığını İç Hastalıkları alanında yapmış olmak. Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanı olmak. Kronik karaciğer hastalıklarında safra kesesi motilitesi ve Akut pankreatit üzerine çalışmaları
bulunmak.
75TIP FAKÜLTESİİÇ HASTALIKLARIDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11Tıpta Uzmanlığını İç Hastalıkları alanında almış olmak. Romatoloji Yan Dal Uzmanı olmak.
Aksiyal spondiloartrit hastalarında servikal pozisyon hatası ve Takayasu arteritli hastalarda kardiyovasküler olaylar üzerine çalışmaları
bulunmak.
76TIP FAKÜLTESİRADYASYON ONKOLOJİSİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11Tıpta Uzmanlığını Radyasyon Onkolojisi alanında almış olmak, hematolojik kanserler alanında
deneyime sahip olmak.
77TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULUELEKTRİKDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
51Elektrik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği veya Fizik alanlarının birinde Doktora yapmış olmak. Malzemelerin kriyojenik ışıma özellikleri ve Optoelektronikte kullanılabilir malzemelerin üretim ve karakterizasyonu üzerine çalışmaları
bulunmak.


B) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT İLAN
Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d ve 31. maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ UNVAN ŞARTLARI
- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi (ilan açıklamasında hangisi belirtiliyorsa) öğrencisi olmak şarttır.
- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ UNVAN ŞARTLARI
- Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans veya yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

GENEL ŞARTLAR
- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.
- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
- 2018 ÖSYM yerleştirmelerinden itibaren Meslek Yüksekokullarında Temel Yetenek Testi (TYT) kullanılmaya başlandığından Meslek Yüksekokullarına alınacak öğretim görevlisi aday başvurularının değerlendirilmesinde 09.12.2019 tarihli ve 2019/18 sayılı Üniversitemiz Senatosu'nun kararı uyarınca adayların lisans programından mezun oldukları alana ilişkin ALES puan türü kabul edilecektir.
- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
- Yurtdışı kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
- Öğretim Üyesi kadrosunda görev yapmakta olanlar Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuru yapamazlar.
- İlan şartlarımızı taşıyan Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adayları kadronun ilan edildiği birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kadronun ilan edildiği birime ulaşması gerekmekte olup, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

MUAFİYET
- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
- Meslek Yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin altıncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Başvuru Formu (İlgili forma http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html internet adresinden ulaşılabilmektedir.)
(Başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması ve ıslak imzalı olarak gönderilmesi gerekmektedir.)
- ALES Sonuç Belgesi (Muafiyet şartından yararlanmayacak olan adaylar için)
- Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadro ilanına başvuracak adayların Yabancı Dil Sonuç Belgesi göndermesine gerek bulunmamaktadır.)
- Lisans Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu e-Devlet Çıktısı)
- Mezuniyet Not Ortalamasının Belirtildiği Lisans Transkripti ( Aslı, Onaylı Sureti veya Karekodlu e-Devlet Çıktısı)
- Doktora Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu e-Devlet Çıktısı) (İlan Şartlarında Doktora Mezunu Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)
- Yüksek Lisans Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu e-Devlet Çıktısı) (İlan Şartlarında Doktora Öğrencisi ya da Yüksek Lisans Mezunu Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)
- Yüksek Lisans / Doktora Öğrenci Belgesi (Son 1 (Bir) Ay İçerisinde Alınmış Onaylı Sureti veya Karekodlu e-Devlet Çıktısı) (İlan Şartlarında Yüksek Lisans / Doktora Öğrencisi Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)
- Özgeçmiş ve Var ise İlgili Alandaki Bilimsel Çalışma ve Yayınları Kapsayan Dosya
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- Fotoğraf (1 Adet)
- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen Bir Kamu Kurumunda Çalışmakta Olanlar İle Daha Önce Çalışmış Olanlar İçin) (İlan Şartlarında Tecrübe Şartı Var İse Gönderilecektir)
- SGK Hizmet Dökümü (Onaylı Sureti veya Karekodlu e-Devlet Çıktısı) ve Onaylı Çalışma Belgesi (Halen Özel Sektörde Çalışmakta Olanlar İle Daha Önce Çalışmış Olanlar İçin)
- "İlana Başvuruda Aranacak Özel Şartlar" kısmında belirtilen niteliklere ilişkin kanıtlayıcı belgelerin aslı veya onaylı sureti
NOT
- Süresi İçinde Yapılmayan ve Eksik Belgeli Başvurular Kabul Edilmeyecektir.
- Üzerinde Kontrol Kodu Olmayan ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgeleri Geçersizdir.
- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilecek olup, aynı adayın birden fazla kadroya başvuruda bulunması durumunda yapmış olduğu tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.
SINAV TAKVİMİ
İlan Yayım Tarihi : 29.12.2022
Son Başvuru Tarihi : 12.01.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 17.01.2023
Giriş Sınavı Tarihi : 23.01.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 26.01.2023
** "Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı Sonuçları" yukarıda belirtilen tarihlerde www.mcbu.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır

SIRA
NO
BİRİMANABİLİM DALI /
PROGRAM
BAŞVURULACAK
KADRO UNVANI
DERECEADETİLANA BAŞVURUDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
1GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK
FAKÜLTESİ
MÜZİKOLOJİÖĞRETİM GÖREVLİSİ51Türk musikisi devlet konservatuvarı temel bilimler Lisans mezunu olmak. Müzik ve sahne sanatları alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Branş sazı “kanun” olmak.
2KULA MESLEK YÜKSEKOKULUHALKLA İLİŞKİLER VE
TANITIM
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ51Halkla İlişkiler Lisans mezunu olup alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Yüksek Öğretim Kurumlarında ders verme tecrübesi bulunmak.
İletişim alanında bilimsel çalışmaları bulunmak.
3MANİSA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUMAKİNEÖĞRETİM GÖREVLİSİ61Makine Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Termodinamik alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. SCI/SCI-EXP düzeyindeki dergilerde bilimsel çalışmaları olmak. Tezli Yüksek Lisans sonrası alanında en az 1 (Bir) yıl mesleki tecrübeye sahip
olmak.
4SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUSAÇ BAKIMI VE
GÜZELLİK HİZMETLERİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ61Lisans mezunu olmak. Lisans mezuniyeti sonrası Güzellik ve Saç Bakımı alanında en az 5 (Beş) yıl mesleki deneyime sahip olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Cilt Bakımı Ve Makyaj Ustalık
belgesine sahip olmak.
5SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUTIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİKÖĞRETİM GÖREVLİSİ61Hemşirelik bölümü Lisans mezunu olmak. Psikiyatri hemşireliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış ve bu alanda Doktora yapıyor olmak. Lisans mezuniyeti sonrası en az 3 (Üç) yıllık mesleki deneyime sahip
olmak.
6SALİHLİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
DIŞ TİCARETÖĞRETİM GÖREVLİSİ61Uluslararası Ticaret/Uluslararası Ticaret ve Finansman/Uluslararası Ticaret ve Finans/Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik/Uluslararası İlişkiler Lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans
yapmış olmak.
7TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULUİNŞAAT TEKNOLOJİSİÖĞRETİM GÖREVLİSİ51İnşaat Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Ulaştırma alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış ve bu alanda Doktora yapıyor olmak. Yükseköğretim Kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak.
8MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBİLGİSAYAR DONANIMIARAŞTIRMA GÖREVLİSİ51Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde Lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
9MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBİLGİSAYAR YAZILIMIARAŞTIRMA GÖREVLİSİ51Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği
Lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde Lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
10MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİELEKTRİK TESİSLERİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ51Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans mezunu olup, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
11MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİELEKTRONİKARAŞTIRMA GÖREVLİSİ51Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans mezunu olup, Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
12MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİYÖNEYLEM
ARAŞTIRMASI
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ51Endüstri Mühendisliği Lisans mezunu olup, Endüstri Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor
olmak.
13MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
/ MEKANİK
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ51Makine Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği-Mekanik alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
14MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİTERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ51Makine Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği-Termodinamik veya Makine Mühendisliği- Enerji alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
15SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİSOSYAL HİZMETARAŞTIRMA GÖREVLİSİ51Sosyal Hizmet Lisans mezunu olmak ve Sosyal
Hizmet alanında Doktora yapıyor olmak.
16SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİSOSYAL HİZMETARAŞTIRMA GÖREVLİSİ51Sosyal Hizmet Lisans mezunu olmak ve Sosyal
Hizmet alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
17TIP FAKÜLTESİTIP EĞİTİMİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ41Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıp Eğitimi alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Tarsus Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi Alımı YapacakÖnceki Haber

Tarsus Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi Alı...

Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanıSonraki Haber

Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi alım...

Yorum Yazın

Bu Yarıyıl Tatilinde İlk Kez Açılan Kış Okullarından 250 Bin Öğrenci Yararlandı
6 Şubat Pazartesi kar tatili verilen iller
Öğretmenlik, adanmışlıktır. Bu fotoğrafı başka yerde göremezsiniz
Hava koşulları nedeniyle görev yerlerine gidemeyecek öğretmenlerimizi idari izinli saymalıdır
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler ne zaman özür durumu, il içi ve il dışı yer değiştirmelerine başvurabilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı Yemek/Beslenme Hazırlama Ve Dağıtımı Kılavuzu Yayınladı
Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş işlemleri nasıl yapılacak?
DEVLETİN MÜLKÜ olan makamları, DEVRE MÜLK gibi görenler
Sendikal Hukuk Mücadelemiz kitabının dördüncüsü yayımlandı
Şeflerimizin sorunlarını biliyor ve çözümü noktasında her düzeyde kesintisiz gayretimizi sürdürüyoruz
"Şube Müdürlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ Çalıştayı gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığından eğitim öğretimin ikinci yarıyılı için genelge
TEKNOFEST İzmir Spotter Kule Başvuruları Başladı!
Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması ve Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması başvuruları başladı
Rehber Kitap ve Öğrenme Senaryoları Hazırlandı
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Roket Yarışması
Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST Coşkusu 3’e Katlanıyor!
Engelli Kamu Görevlilerinin Talepleri Bakan Yanık’a İletildi
Düşen Enflasyon Değil, Alım Gücümüzdür!
Mücadelemiz sonucu 50/d sorunu çözüldü