Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi, 3 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi, 3 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Abone ol
Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüdedir.

Başvurular Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine göre yapılacaktır.

Öğretim Üyesi kadro ilanlarına ait başvuru dilekçesi, MSGSÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Beyan Formu, Belge Düzenleme Kılavuzu ve diğer belgeler http://www.msgsu.edu.tr internet adresinin Personel Dairesi Başkanlığı kısmında yer
almaktadır.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
Başvuru süresi ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihinden itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (on beş) gündür. Son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ilanda belirtilen Fakülte'ye şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını USB Flash Bellek olarak teslim edebilirler.

Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

İlan detayları için tıklayınız.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 50/d maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.
2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare:RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLARI:
1-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
2-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Unvanı, İlan Şartı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email v.s.) açıkça belirtilecektir.
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6-Lisansüstü eğitim yaptığına dair öğrenci belgesi (onaylı) 
7-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
8-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
9-ALES Belgesi
10-2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
11-Yabancı Dil Belgesi
12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge) İle Arş.Gör. kadroları için ilgili DEKANLIĞA/MÜDÜRLÜĞE, Rektörlük Öğr. Gör. kadrolarına başvurular Üniversitemiz REKTÖRLÜĞÜNE yapılacaktır.
(Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir.

DUYURUYA BAŞLAMA TARİHİ : 31.12.2022
SON BAŞVURU TARİHİ : 16.01.2023
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 23.01.2023
GİRİŞ SINAVI TARİHİ : 30.01.2023
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 06.02.2023
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.msgsu.edu.tr
 

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI/ PROGRAMKADRO UNVANIKADRO SAYISIKADRO
DERECESİ
AÇIKLAMA
RektörlükOrtak Dersler (İngilizce)------Öğr. Gör. (Ders Verecek)16İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 5 yıl öğretim kurumlarında çalışma deneyimine sahip olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiGeleneksel Türk SanatlarıÇini Tasarımı
ve Onarımı
Arş.Gör.17Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Çini Tasarımı ve Onarımı Anasanat Dalı lisans mezunu olmak, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı Çini Tasarımı ve Onarımı alanında yüksek lisans veya sanatta yeterlik yapıyor olmak.
Kültür Varlıklarını
Koruma ve Onarım
Kültür Varlıklarını Koruma ve OnarımOnarımArş.Gör.17Üniversitelerin Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım veya Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümleri lisans mezunu olmak. Aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
29.12.2022

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Munzur Üniversitesi Akademik Personel alım ilanlarıÖnceki Haber

Munzur Üniversitesi Akademik Personel al...

Ege Üniversitesi Öğretim-Araştırma Görevlisi alım ilanıSonraki Haber

Ege Üniversitesi Öğretim-Araştırma Görev...

Yorum Yazın

Bu Yarıyıl Tatilinde İlk Kez Açılan Kış Okullarından 250 Bin Öğrenci Yararlandı
6 Şubat Pazartesi kar tatili verilen iller
Öğretmenlik, adanmışlıktır. Bu fotoğrafı başka yerde göremezsiniz
Hava koşulları nedeniyle görev yerlerine gidemeyecek öğretmenlerimizi idari izinli saymalıdır
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler ne zaman özür durumu, il içi ve il dışı yer değiştirmelerine başvurabilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı Yemek/Beslenme Hazırlama Ve Dağıtımı Kılavuzu Yayınladı
Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş işlemleri nasıl yapılacak?
DEVLETİN MÜLKÜ olan makamları, DEVRE MÜLK gibi görenler
Sendikal Hukuk Mücadelemiz kitabının dördüncüsü yayımlandı
Şeflerimizin sorunlarını biliyor ve çözümü noktasında her düzeyde kesintisiz gayretimizi sürdürüyoruz
"Şube Müdürlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ Çalıştayı gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığından eğitim öğretimin ikinci yarıyılı için genelge
TEKNOFEST İzmir Spotter Kule Başvuruları Başladı!
Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması ve Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması başvuruları başladı
Rehber Kitap ve Öğrenme Senaryoları Hazırlandı
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Roket Yarışması
Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST Coşkusu 3’e Katlanıyor!
Engelli Kamu Görevlilerinin Talepleri Bakan Yanık’a İletildi
Düşen Enflasyon Değil, Alım Gücümüzdür!
Mücadelemiz sonucu 50/d sorunu çözüldü