Mudanya Üniversitesi Akademik Personel alıyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Mudanya Üniversitesi Akademik Personel alıyor
Abone ol
Yükseköğretim Kurulu’na başvurusu yapılan üniversitemizin bölüm ve programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri alınacaktır.

Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılır. Başvuru için gerekli bilgi, belge ve sınav takvimi http://www.mudanya.edu.tr adresinde yer almaktadır.

BAŞVURU BELGELERİ
Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin
• Başvuru dilekçesi (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/Basvuru_Dilekcesi.pdf )(ıslak imzalı)
• 6698 sayılı KVKK Metni (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/KVKK_Metni.pdf) (ıslak imzalı)
• Özgeçmiş (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş YÖK Formatında)
• Yayın listesi (Profesör kadrosuna başvuran adaylar başlıca eserlerini ayrıca belirtilmelidir)
• 3 adet vesikalık fotoğraf
• İkametgah belgesi
• Nüfus kayıt belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)
• Adli sicil belgesi (arşiv ve sicil kaydı içerikli, e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)
• Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik; e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu belgelerde kabul edilir)
• Yurt dışından alınan belgeler için YÖK/ÜAK denklik belgesi,
• Akademik unvana atanma yazıları (varsa atama yazısı)
• Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge
• Bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dosya (USB kopyalara bilimsel çalışmalar ile birlikte mutlaka YÖK formatlı özgeçmiş eklenmelidir)
• Profesör kadrosu için 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet ad-soyad etiketli USB kopya
• Doçent ve Doktor kadroları için 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet ad-soyad etiketli USB kopya
Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi Kadroları İçin
• Başvuru dilekçesi (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/Basvuru_Dilekcesi.pdf )(ıslak imzalı)
• 6698 sayılı KVKK Metni (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/KVKK_Metni.pdf) (ıslak imzalı)
• Özgeçmiş (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş YÖK Formatında)
• ALES belgesi (geçerlilik süresi içinde alınmış) (Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir.)
• Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge
• Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, yüksek lisans, doktora;e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu belgelerde kabul edilir)
• Yurt dışından alınan belgeler için YÖK denklik belgesi
• Not dökümleri (lisans, lisansüstü)
• 3 adet vesikalık fotoğraf
• İkametgah belgesi
• Nüfus kayıt belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)
• Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)
• SGK hizmet döküm belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)
• Askerlik durum belgesi
• Lisansüstü öğrenci belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)

ÖNEMLİ NOTLAR:
a) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
b) Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımları için yapılacak olan sınavlar web sayfasında ilan edilecek olup, Üniversitemiz zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
c) Mudanya Üniversitesi web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
d) Başvuruda teslim edilen evrakların iadesi yapılmayacaktır.
e) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
Başvuru Adresi: Mudanya Üniversitesi Çağrışan Mahallesi, 2029 Sokak, No: 2 Mudanya/Bursa
Web Adresi : http://www.mudanya.edu.tr
İrtibat : 0224 224 20 22 - 0554 872 18 87

 

Akademik BirimBölüm / ProgramKadro SayısıUnvanALES
(İlgili Puan Türünde)
YDS/
Eşdeğeri Puan Şartı
Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve Diyetetik2Profesör/ Doçent/
Doktor Öğretim Üyesi
--Beslenme ve Diyetetik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak
veya Beslenme ve Diyetetik alanında doktora derecesine sahip olmak.
1Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi--Beslenme ve Diyetetik, Gastroenteroloji (Tıp), Endokrinoloji ve Metabolizma (Tıp), Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Gıda Mühendisliği (Besin Hijyeni ve Teknolojisi), Veteriner Hekimliği (Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi) alanlarının birinden Doçentlik unvanına sahip olmak
veya doktora derecesine sahip olmak.
1Arş. Gör.7055Beslenme ve Diyetetik alanında lisans mezunu olup bu alanların herhangi birinde tezli yüksek lisans veya doktora programına
kayıtlı olmak.
Çocuk Gelişimi2Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim
Üyesi
--Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve Eğitimi alanlarının herhangi birinden Doçentlik unvanına sahip olmak
veya bu alanların birinden doktora derecesine sahip olmak.
1Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi--Özel Eğitim, Eğitim Bilimleri, Klinik Psikoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Tıp), Ruh Sağlığı Hastalıkları (Tıp), Aile Hekimliği (Tıp), Nöroloji (Tıp), Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (Tıp), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanlarının herhangi birinden Doçentlik unvanına sahip olmak veya bu alanların
birinden doktora derecesine sahip olmak.
1Arş. Gör.7055Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve Eğitimi alanlarının herhangi birinden lisans mezunu olup bu alanların herhangi birinde tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon2Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi--Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Tıp-Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon alanlarının herhangi birinden Doçentlik unvanına sahip olmak veya bu alanların birinden doktora derecesine sahip
olmak.
1Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi--Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi veya Tıp (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji Beyin ve Sinir Cerrahisi, Romatoloji, Geriatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Anatomi, Fizyoloji, Spor Hekimliği) alanlarının herhangi birinden Doçentlik unvanına sahip olmak veya bu
alanların birinden doktora derecesine sahip olmak.
1Arş. Gör.7055Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Tıp-Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon alanlarının herhangi birinden lisans mezunu olup
bu alanların herhangi birinde tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.
Sağlık Yönetimi1Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim
Üyesi
--Sağlık Yönetimi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak veya bu alanda doktora derecesine sahip olmak.
2Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi--Sağlık Yönetimi, İşletme, Yönetim Bilimleri, Bilişim veya Hukuk, Tıp, Hemşirelik, Diş Hekimliği, Eczacılık veya diğer sağlık alanlarının herhangi birinden Doçentlik unvanına sahip
olmak veya bu alanların birinden doktora derecesine sahip olmak.
1Arş. Gör.7055Sağlık Yönetimi alanında lisans mezunu olup aynı alanda tezli
yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.
Hemşirelik1Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi--Hemşirelik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak veya Hemşirelik, Hemşirelik Esasları, Hemşirelik Yönetimi,
İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıklar ve Ameliyathane Hemşireliği alanlarından birinde
doktora derecesine sahip olmak.
1Öğretim Görevlisi70-Hemşirelik alanından tezli yüksek lisans mezunu olup, hemşirelik alanında doktora programına (tez veya yeterlik döneminde olmak üzere) kayıtlı olmak ve belgelemek koşuluyla yükseköğretim kurumlarında en az bir dönem ders verme deneyimine sahip
olmak.
Akademik BirimBölüm / ProgramKadro SayısıUnvanALES
(İlgili Puan Türünde)
YDS/
Eşdeğeri Puan Şartı
Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesiİngiliz Dili ve Edebiyatı3Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi-85İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, Çeviribilim (İngilizce) alanlarının herhangi birinden Doçentlik unvanına sahip olmak veya bu alanların birinden doktora
derecesine sahip olmak.
1Arş. Gör.7085İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, Çeviribilim (İngilizce) alanlarının herhangi birinden lisans mezunu olup bu alanların herhangi birinde tezli yüksek lisans veya
doktora programına kayıtlı olmak.
İşletme2Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi-85İşletme, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finans, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans alanlarının herhangi birinden Doçentlik unvanına sahip olmak veya bu
alanların birinden doktora derecesine sahip olmak.
1Arş. Gör.7085İşletme, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik alanlarının herhangi
birinden tezli yüksek lisans mezunu olup bu alanların birinde doktora programı tez aşamasında kayıtlı olmak.
Psikoloji (İngilizce)1Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi-85Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Öğrenme-Bilişsel-Biyo- Deneysel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji alanlarının birinden Doçentlik unvanına sahip olmak veya bu
alanlarda doktora derecesine sahip olmak.
2Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim
Üyesi
-85Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikiyatri alanlarının herhangi birinden Doçentlik unvanına sahip olmak veya
bu alanların birinden doktora derecesine sahip olmak.
Sanat ve Sosyal Bilimler FakültesiPsikoloji1Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi--Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Öğrenme-Bilişsel-Biyo- Deneysel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji alanlarının birinden Doçentlik unvanına sahip olmak veya bu
alanlarda doktora derecesine sahip olmak.
1Profesör--Sosyal Hizmet alanında Doçentlik unvanına sahip olmak ve
Psikiyatri alanında doktora derecesine sahip olmak.
1Doçent--Uygulamalı Psikoloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak ve Adli Bilimler alanında doktora derecesine sahip olmak.
1Arş. Gör.7055Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, lisans mezunu olup bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya doktora
programına kayıtlı olmak.
Yeni Medya ve İletişim3Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi--Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim Çalışmaları, Grafik Tasarım, Medya ve İletişim, Gazetecilik, Sinema ve Dijital Medya, Sinema ve TV, Reklamcılık alanlarının herhangi birinden Doçentlik unvanına sahip olmak veya bu
alanların birinden doktora derecesine sahip olmak.
1Arş. Gör.7055Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim Çalışmaları, Grafik Tasarım, Medya ve İletişim, Gazetecilik, Sinema ve Dijital Medya, Sinema ve TV, Reklamcılık alanlarının herhangi birinden lisans mezunu olup bu alanlardan birinde tezli
yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.
Sanat ve Kültür Yönetimi1Profesör/ Doçent/
Doktor Öğretim Üyesi
-85Yönetim ve Organizasyon, Yönetim ve Strateji, İşletme,
alanlarının herhangi birinden Doçentlik unvanına sahip olmak veya bu alanların birinden doktora derecesine sahip olmak.
2Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi--Geleneksel Türk Sanatları, Resim, Plastik Sanatlar, Sahne Sanatları, Sanat Yönetimi alanlarının herhangi birinden Doçentlik unvanına sahip olmak veya bu alanların birinden doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip olmak.
Sosyoloji3Profesör/ Doçent/
Doktor Öğretim Üyesi
--Sosyoloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak veya bu alanda doktora derecesine sahip olmak.
Felsefe3Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim
Üyesi
--Felsefe alanında Doçentlik unvanına sahip olmak veya bu alanda doktora derecesine sahip olmak.
Akademik BirimBölüm / ProgramKadro SayısıUnvanALES
(İlgili Puan Türünde)
YDS/
Eşdeğeri Puan Şartı
Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım FakültesiBilgisayar Mühendisliği4Profesör/ Doçent/Doktor Öğretim Üyesi--Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçentlik unvanına sahip olmak veya Bilgisayar Bilimleri,
Bilgisayar Yazılımı ve Bilgisayar Donanımı alanlarından
birinde doktora derecesine sahip olmak.
1Arş. Gör.7055Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği
lisans mezunu olup bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.
Elektrik- Elektronik Mühendisliği4Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi--Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği alanlarının herhangi birinden Doçentlik unvanına sahip olmak veya bu alanların birinden doktora
derecesine sahip olmak.
1Arş. Gör.7055Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği alanlarının herhangi birinden lisans mezunu olup bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya
doktora programına kayıtlı olmak.
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)2Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi-85Endüstri Mühendisliği alanında Doçentlik unvanına sahip olmak veya Endüstri Mühendisliği, Yöneylem Araştırması alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak.
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım FakültesiEndüstri Mühendisliği
(İngilizce)
1Arş. Gör.7085Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olup bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.
Endüstri Mühendisliği2Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi--Endüstri Mühendisliği alanında Doçentlik unvanına sahip olmak veya Endüstri Mühendisliği, Yöneylem Araştırması alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak.
İç Mimarlık1Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim
Üyesi
--İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, alanlarının herhangi birinden Doçentlik unvanına sahip olmak veya
bu alanların birinden doktora derecesine sahip olmak.
2Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi--İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama alanlarının herhangi birinden Doçentlik unvanına sahip olmak veya
bu alanların birinden doktora derecesine sahip olmak.
1Arş. Gör.7055İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans mezunu olup bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak
Biyoteknoloji Mühendisliği (İngilizce)2Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi-85Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik alanlarının herhangi birinden Doçentlik unvanına sahip olmak veya bu alanların birinden doktora
derecesine sahip olmak.
2Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi-85Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik, Kimya Mühendisliği alanlarının herhangi birinden Doçentlik unvanına sahip olmak veya
bu alanların birinden doktora derecesine sahip olmak.
1Arş. Gör.7085Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik alanlarından birinden lisans mezunu olup bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya doktora
programına kayıtlı olmak.
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım FakültesiEnerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce)4Profesör/ Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi-85Enerji Sistemleri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği alanlarının herhangi birinden Doçentlik unvanına sahip olmak veya
bu alanların birinden doktora derecesine sahip olmak.
1Arş. Gör.7085Enerji Sistemleri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği alanlarının herhangi birinden lisans mezunu olup bu alanlardan birinde yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı
olmak.
Akademik BirimBölüm / ProgramKadro SayısıUnvanALES
(İlgili Puan Türünde)
YDS/
Eşdeğeri Puan Şartı
Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar
RektörlükOrtak Dersler Koordinatörlüğü1Doktor Öğretim Üyesi-85Fizik alanında doktora derecesine sahip olmak.
1Doktor Öğretim Üyesi--Fizik alanında doktora derecesine sahip olmak.
1Doktor Öğretim
Üyesi
-85Matematik alanında doktora derecesine sahip olmak.
1Doktor Öğretim Üyesi--Matematik alanında doktora derecesine sahip olmak.
5Öğretim Görevlisi7085İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, Çeviribilim (İngilizce) alanlarının herhangi birinden lisans mezunu olup herhangi birinden
tezli yüksek lisans mezunu olmak.

 

Akademik BirimBölüm / ProgramKadro SayısıUnvanALES
(İlgili Puan Türünde)
YDS/
Eşdeğeri Puan Şartı
Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar
Meslek Yüksekokuluİç Mekân Tasarımı3Öğretim Görevlisi70-İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama alanlarının herhangi birinden lisans mezunu olup herhangi birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Grafik Tasarım3Öğretim Görevlisi70-Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Resim-İş
alanlarının herhangi birinden lisans mezunu olup herhangi birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Dış Ticaret3Öğretim Görevlisi70-Uluslararası Ticaret, İşletme, Pazarlama, Ekonomi, Ekonomi ve Finans alanlarının herhangi birinden lisans mezunu olup herhangi birinden tezli yüksek lisans
mezunu olmak.
E-Ticaret ve Pazarlama3Öğretim Görevlisi70-Elektronik Ticaret ve Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Pazarlama, Uluslararası Ticaret, İşletme, Ekonomi alanlarının herhangi birinden lisans mezunu olup herhangi birinden
tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Bilgisayar Programcılığı3Öğretim Görevlisi70-Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri alanlarının herhangi birinden lisans mezunu olup herhangi
birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Meslek YüksekokuluTıbbi Laboratuvar Teknikleri1Öğretim Görevlisi70-Biyoloji alanından lisans mezunu olup bu alandan veya Biyokimya alanından tezli yüksek lisans mezunu olmak ve yükseköğretim kurumlarında alanıyla ilgili en az bir
dönem ders vermiş olmak
1Öğretim Görevlisi70-Biyokimya, Biyoteknoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıp alanlarının herhangi birinden lisans mezunu olup herhangi birinden tezli
yüksek lisans mezunu olmak.
Optisyenlik1Öğretim Görevlisi70-Fizik, Fizik Mühendisliği alanlarının herhangi birinden lisans mezunu olup bu alanların herhangi birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak ve yükseköğretim kurumlarında alanıyla ilgili en az bir dönem ders vermiş olmak
2Öğretim Görevlisi70-Tıp, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi alanlarının herhangi
birinden lisans mezunu olup Sağlık Yönetimi alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Ameliyathane
Hizmetleri
2Öğretim Görevlisi70-Hemşirelik alanından lisans mezunu olup bu alandan tezli
yüksek lisans mezunu olmak
Çocuk Gelişimi2Öğretim Görevlisi70-Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, alanlarının herhangi birinden lisans mezunu olup herhangi birinden
tezli yüksek lisans mezunu olmak.
1Öğretim Görevlisi70-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji alanlarının herhangi birinden lisans mezunu olup herhangi birinden
tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
İstanbul Kültür Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi alıyorÖnceki Haber

İstanbul Kültür Üniversitesi 4 Öğretim Ü...

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyorSonraki Haber

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyo...

Yorum Yazın

Bir Miktar Ne Kadar?
Online İkraz Hizmetleri Hakkında Duyuru
Çalışacak ekip arkadaşları arıyoruz
YKS Puan Hesaplama Motoru Yayında
"ETKİM İstasyon Programı" başvuruları başladı!
Haritalar, Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yayımlandı
Öğretici: TBMM Mesaiye Başlıyor, Artık Çalışan Ve Emeklilerin Bekleyen Sorunları Çözülsün!
Yapay Zeka 101 Eğitimi   
Okul Sporları Duyuruları
 eTwinning Projelerinde Üretken Yapay Zekâ
Dağ Fare Doğurmasın!
Mesleki Eğitimde 8 Bin 406 İş Yerinin Sözleşmesi Feshedildi
Türk Eğitim Sen, “Türk Eğitim Sisteminde Proje Okulları” Çalıştayı Düzenliyor
İş Gücü İstatistikleri Yayımlandı
Ali YALÇIN'dan önemli açıklamalar
2024 Nisan Ayı Tebliğler Dergisi Yayımlandı
İşte haftanın yalan haberleri
"Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni (D-AOBM) Tamamlayıcı Cilt Mahallî Eğitimleri" Devam Ediyor
"LGS DKAB Hazırlık Serisi" Yayında
Aile Çocuk Eğitim Programı (AÇEP)