Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Abone ol
İlan Tarihi : 11.11.2022Son Başvuru Tarihi : 25.11.2022Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör Kadrosu İçin Gerekli Belgeler

1
 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, adli sicil kaydı belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora - e-Devlet çıktıları kabul edilir.) ve Doçentlik Belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversiteler arası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyadaki tüm bilgilere yer vermek şartıyla, dosyanın 1 (bir) nüshasını Fiziksel olarak, 5 (beş) nüshasını da jüri üyelerine gönderilmek üzere elektronik ortamda (USB Bellek) Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Doçent Kadroları İçin Gerekli Belgeler

1
 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, adli sicil kaydı belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora - e-Devlet çıktıları kabul edilir.) ve Doçentlik Belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversiteler arası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyadaki tüm bilgilere yer vermek şartıyla, dosyanın 1 (bir) nüshasını fiziki olarak, 3 (üç) nüshasını da jüri üyelerine gönderilmek üzere elektronik ortamda (USB Bellek) Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin Gerekli Belgeler

1
 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, adli sicil kaydı belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, (e-Devlet çıktıları kabul edilir.) yurtdışından alınan diplomaların Üniversiteler arası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyadaki tüm bilgilere yer vermek şartıyla, dosyanın 1 (bir) nüshasını fiziki olarak, 3 (üç) nüshasını da jüri üyelerine gönderilmek üzere elektronik ortamda (USB Bellek) 4 nüsha olarak ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

USB Bellek İçerikleri:
-
 Dilekçenin imzalanıp taratılmış hali.
- Özgeçmiş ve eserler listesi
- Munzur Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri.
- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.
- Diplomaların taratılmış hali (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Diplomaları ile Doçentlik Belgesi)
- Bilimsel çalışmalar.
- İlan metni

Notlar:
1
- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve belirlenen süre içerisinde başvurusunu yapmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2- Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.
4- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.
5- Atamaya hak kazanmış adaylardan istenilecek olan diplomaların (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgesi) aslı veya noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

Başvuru Adresi ve İletişim:
Munzur Üniversitesi Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ
Tel: 
0428 213 1794

 

BİRİM ADIA.B.D. / PR.UNVANKADRO ADEDİKADRO DERECESİKADROYA BAŞVURU YERİİLAN ŞARTI
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü/Yönetim Bilimleri Anabilim DalıProf..Dr11Personel Daire BaşkanlığıKamu Yönetimi veya Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi) alanında Doçent unvanı almış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSağlık Yönetimi Bölümü/Sağlık Yönetimi Anabilim DalıDoç.Dr11Personel Daire BaşkanlığıSağlık Yönetimi veya Muhasebe alanında Doçent unvanı almış olup Sağlık Sektöründe Hizmet Maliyeti konusunda çalışması olmak
Mühendislik FakültesiElektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü/Elektronik Anabilim DalıDoç.Dr11Personel Daire BaşkanlığıElektrik Elektronik Mühendisliği veya Fizik alanında Doçent unvanı almış olup Parçacık Dedektörleri konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve Diyetetik Bölümü/ Beslenme ve Diyetetik Anabilim DalıDoç.Dr11Personel Daire BaşkanlığıBeslenme ve Diyetetik veya Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık FakültesiGastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü/ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Anabilim Dalı
Doç.Dr11Personel Daire BaşkanlığıGastronomi veya Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak.
Mühendislik FakültesiBilgisayar Mühendisliği Bölümü/Bilgisayar Yazılımı Anabilim DalıDoç.Dr11Personel Daire BaşkanlığıBilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
alanında Doçent unvanı almış olmak.
Edebiyat FakültesiCoğrafya Bölümü/Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim DalıDoç.Dr12Personel Daire BaşkanlığıCoğrafi Bilgi Sistemleri veya Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak.
İletişim FakültesiRadyo, Televizyon ve Sinema Bölümü/ Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim
Dalı
Dr.Öğ.Üyesi15İletişim Fakültesi DekanlığıAlternatif Medya konusunda çalışmış olmak
İletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım BölümüDr.Öğ.Üyesi13İletişim Fakültesi DekanlığıDoktorasını Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında yapmış olup, Dijital Reklamcılık alanında çalışmalar yapmış olmak
Tunceli Meslek YüksekokuluOtel, Lokanta İkram Hizmetleri Bölümü/ Aşçılık ProgramıDr.Öğ.Üyesi12Tunceli Meslek Yüksekokulu MüdürlüğüDoktorasını Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olup, Özel Gıdalar konusunda çalışmaları olmak
Tunceli Meslek YüksekokuluOtel, Lokanta İkram Hizmetleri Bölümü/ Aşçılık ProgramıDr.Öğ.Üyesi12Tunceli Meslek Yüksekokulu MüdürlüğüDoktorasını Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olup, Geleneksel Tatlılar konusunda çalışmış olmak.
Tunceli Meslek YüksekokuluYönetim ve Organizasyon Bölümü/ İşletme ProgramıDr.Öğ.Üyesi12Tunceli Meslek Yüksekokulu MüdürlüğüDoktorasını İşletme alanında yapmış olup Çağdaş Maliyetleme Yöntemleri konusunda çalışmış olmak
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık FakültesiGastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü/
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Anabilim Dalı
Dr.Öğ.Üyesi14Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi DekanlığıDoktorasını Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Gıda Mühendisliği alanında yapmış olup Meyve Ürünleri konusunda çalışmaları olmak
Edebiyat FakültesiCoğrafya Bölümü/ Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Anabilim DalıDr.Öğ.Üyesi13Edebiyat Fakültesi DekanlığıDoktorasını Coğrafya veya Jeoloji Mühendisliği alanında yapmış olup Volkanizma alanında çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası ticaret ve işletmecilik Bölümü/Uluslararası ticaret ve işletmecilik Anabilim DalıDr.Öğ.Üyesi13İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi DekanlığıDoktorasını İktisat alanında yapmış olup Faiz Oranı ve Enflasyon konularında çalışmalar yapmış olmak
Mühendislik FakültesiMakine Mühendisliği Bölümü/Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim
Dalı
Dr.Öğ.Üyesi13Mühendislik Fakültesi DekanlığıDoktorasını Makina Mühendisliği alanında yapmış olup Mikro Frezeleme konusunda çalışmaları olmak
Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 28 Personel AlacakÖnceki Haber

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Bir...

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanıSonraki Haber

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...

Yorum Yazın

Hatalı ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneği kamu zararı oluşturur mu?
Sürgüne Kapı Aralayan Akademik Hareketlilik Projesini Yakından Takip Ediyoruz!
MEB, Engelsiz Eğitim İçin Ulusal Eylem Planı Hazırladı
MEB’e Rehber Öğretmenlerin Ve Çocuk Gelişimi Öğretmenlerinin Resen Görevlendirmelerine Karşı Talebimizi Yineledik
Yetişkin engellerin gideceği bir okul yoktu, şimdi 81 ilde açmış olduk
Kendini Öğrencilerine Adayan Öğretmenin Azmi Örnek Oluyor
YÖK Akademik Hareketlilik Projesini başlatıyoruz
MEB’de görme engelli personel evrak işlemlerini artık daha kolay yapabilecek
"Türkiye ilk kez mesleki eğitime uluslararası öğrenci almaya başladı"
“Yıllardır Kamu Çalışanlarının Üzerinde Ağır Bir Yük Olan Gelir Vergisi Sorunu Artık Çözülmelidir.”
Toplu sözleşme talebimiz olan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesinde sona gelindi
Yalçın: “Sözleşmelilere Kadro Müjdesi Bayram Havası Oluşturdu”
Açık Öğretim Okulları 2022-2023 Eğitim Ve Öğretim Yılı 1. Dönem Sınavları
Mücadelemiz, Bütün Güvencesiz Personelin İstisnasız Ve Şartsız Biçimde Kadroya Geçirilmesi İçindir
Haftada 44 saat ders okutan atölye ve laboratuvar öğretmenleri mesleki eğitim merkezlerinde derse girebilir mi?
Sözleşmeli istihdamda önemli adım
Sözleşmelilerin Kadroya Alınmasında Yarım-Yamalak Değil, Tam Çözüm İstiyoruz!
Öğretici: Sözleşmeli Statü Tamamen Kaldırılmalı, Tüm Sözleşmeliler Kadroya Kavuşmalıdır
Kızılay Burs Başvuruları
Kızılay Ortaöğrenim Bursları