Muş Alparslan Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi, 33 Öğretim Üyesi alıyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Muş Alparslan Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi, 33 Öğretim Üyesi alıyor
Abone ol
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. ALES puanı geçerlilik süresi sınav sonuç tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Adayların Lisans transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
- Transkriptte sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
- Transkriptte sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
- Transkriptte sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
-Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlük ise Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
-Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlik ise Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
4- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare:RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
5- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
6- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.
7- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
8- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
9- Araştırma Görevlisi Kadrolarına 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.
10- “İlanda Aranan Özel Şartlar”da belirtilen özelliklere sahip olmak gerekmektedir.

MUAFİYET
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7’nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6’ıncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfası mevzuat ve formlar kısmından temin edilecektir.)
2- Lisans ve Yüksek Lisans Diploması,
3- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesi,
4- Doktora belgesi (İlan özel şartında istendiği takdirde),
5- ALES sonuç belgesinin,
6- Yabancı Dil belgesi (Lisans eğitimi veren birimler ile Rektörlük kadrolarına başvuracak adaylar için),
7- Nüfus cüzdan fotokopisi,
8- Özgeçmiş,
9- Askerlik durum belgesi,
10- Adli Sicil Belgesi (en geç 1 aylık),
11- İkametgâh Belgesi,
12- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,
13- “İlanda Aranan Özel Şartlar”da istenen belgeleri, başvuru dosyanıza eklemeniz gerekmektedir.

ÖNEMLİ HUSUSLAR
1-Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
2-Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
3-Askerlik belgesi, Adli Sicil belgesi ve diplomaların başvuru sırasında E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.
4-Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösterir belgenin, müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
5-Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
6- Şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

BAŞVURU YERLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİRİM ADIADRESTELEFON NUMARALARI
Fen Edebiyat FakültesiMuş Alparslan Üniversitesi Külliyesi Fen Edebiyat
Fakültesi, 49250 Merkez-MUŞ
0 (436) 249 1600 / 0 (436) 249 4949
Sağlık Bilimleri FakültesiMuş Alparslan Üniversitesi Külliyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 49250 Merkez-MUŞ0 (436) 249 2161 / 0 (436) 249 4949
Spor Bilimleri FakültesiMuş Alparslan Üniversitesi Külliyesi Spor Bilimleri
Fakültesi, 49250 Merkez-MUŞ
0 (436) 249 2124 / 0 (436) 249 4949
Varto MYOMuş Alparslan Üniversitesi Külliyesi Teknik Bilimler MYO, 49250 Merkez-MUŞ0 (436) 249 2503 / 0 (436) 249 4949
Teknik Bilimler MYO
Malazgirt MYOMuş Alparslan Üniversitesi Malazgirt MYO, 49400 Malazgirt-MUŞ0 (436) 249 2366 / 0 (436) 249 4949
RektörlükMuş Alparslan Üniversitesi Külliyesi Rektörlük Personel
Daire Başkanlığı, 49250 Merkez-MUŞ
0 (436) 249 1137 / 0 (436) 249 4949


SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi27 Aralık 2022
Son Başvuru Tarihi10 Ocak 2023 (Mesai Bitimi)
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi12 Ocak 2023
Giriş Sınavı Tarihi16 Ocak 2023
Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi18 Ocak 2023
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesiwww.alparslan.edu.tr


İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İLAN NOBİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI/PROGRAMKADRO UNVANIKADRO DERECEKADRO ADEDİİLANDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
1Malazgirt MYOSağlık Bakım HizmetleriYaşlı BakımıÖğr. Gör. (Ders Verecek)71Lisans ve tezli yüksek lisansını Hemşirelik alanında tamamlamış olmak. Yüksek lisans mezuniyetinden sonra yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
2Varto MYOEczane HizmetleriEczane HizmetleriÖğr. Gör. (Ders Verecek).61Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
3Teknik Bilimler MYOEl SanatlarıMimari Dekoratif SanatlarÖğr. Gör. (Ders Verecek)61Güzel Sanatlar veya Sanat ve Tasarım Fakültesi Seramik Bölümü Lisans Mezunu olmak. Seramik veya Heykel alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
4Rektörlük (Kalite Yönetim
Koordinatörlüğünde görevlendirilecektir.)
  Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim)61İşletme Bölümü Lisans mezunu olmak. Kalite Yönetimi, Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri, Kalite ve Üretim Yönetimi, Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
5Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikKadın Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiArş. Gör.61Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik alanında doktora yapıyor olmak.
6Fen Edebiyat FakültesiPsikolojiKlinik PsikolojiArş. Gör.71Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak. Psikoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
7Fen Edebiyat FakültesiMatematikCebir ve Sayılar TeorisiArş. Gör.71Matematik bölümü lisans mezunu olmak. Matematik alanında doktora yapıyor olmak.
8Spor Bilimleri FakültesiSpor YöneticiliğiSpor YöneticiliğiArş. Gör.71Spor Yöneticiliği lisans mezunu olup Spor Yöneticiliği alanında doktora yapıyor olmak veya Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezun olup Beden
Eğitimi ve Spor alanında doktora yapıyor olmak.

 

Başvuru Şartları:
 Doçent kadroları daimi statüde olup adayların başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisini, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora), yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim
faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren 1 (bir) adet dosyayı basılı olarak, 4 (dört) adet dosyayı elektronik ortamda (CD/Taşınabilir Bellek) şahsen ilanda belirtilen süre içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
 Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisini, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans), yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 1 (bir) adet dosyayı basılı olarak, 4 (dört) adet dosyayı elektronik ortamda (CD/Taşınabilir Bellek) şahsen ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili dekanlığa ya da müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir.
 Adayların, Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde bulunan puan tablosunu eksiksiz doldurup her sayfası imzalı olacak şekilde hazırlanarak dosyalarına eklemeleri zorunludur.
 Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.
 Profesör ve doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuramazlar.
 Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz; başvurması durumunda tüm başvuruları geçersiz sayılır.
 Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliklerinin onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 Süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
 İnternet Adresi: http://www.alparslan.edu.tr

İlk Başvuru Tarihi : 27.12.2022
Son Başvuru Tarihi : 10.01.2023

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İLAN NOBİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI/PROGRAMKADRO UNVANIKADRO DERECEKADRO ADEDİİLANDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
1Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiMatematik EğitimiDoçent21Matematik Eğitimi Bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Matematiksel Modelleme üzerine çalışmaları bulunmak.
2Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiMatematik EğitimiDoçent31Matematik Eğitimi Bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Problem Çözme, Soru Sorma, Web 2.0 Araçları veya Ders İmecesi konularında çalışmaları bulunmak
3Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiMatematik EğitimiDr. Öğr. Üyesi11İstatistik Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak. Stokastik Optimizasyon veya Araç Rotalama Problemleri üzerine çalışmaları bulunmak.
4Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiFen Bilgisi EğitimiDoçent21Fen Bilgisi Eğitimi Bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Öğretmen Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Modelleri ya da İşbirlikli Öğrenme Modellerinde Farklı Ölçeklerin Geliştirilmesi konularında çalışmaları bulunmak.
5Eğitim FakültesiTemel EğitimOkul Öncesi EğitimiDoçent21Okul Öncesi Eğitimi Bilim alanında doçent unvanı almış olmak.
6Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiTürkçe EğitimiDoçent31Türkçe Eğitimi Bilim alanında doçent unvanı almış olmak. İki Dillilik, 21. Yüzyıl Becerileri veya Üstbiliş konularında çalışmaları bulunmak.
7Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiTürkçe EğitimiDr. Öğr. Üyesi31Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Türkçe Eğitimi alanında tamamlamış olmak. Ana Dilde Konuşma Problemleri üzerinde çalışmaları bulunmak ya da Konuşma Eğitimi alanında ölçek geliştirmiş olmak
8Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiTürkçe EğitimiDr. Öğr. Üyesi51Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Türkçe Eğitimi alanında tamamlamış olmak. İçerik Temelli Eleştirel Düşünme Öğretimi üzerine çalışmaları bulunmak.
9Eğitim FakültesiEğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkDoçent11Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doçent unvanı almış olmak. Şiddet üzerine çalışmaları bulunmak.
10Eğitim FakültesiEğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkDr. Öğr. Üyesi11Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olmak. Kariyer Planlamalarında Belirsizlik konularında çalışmış olmak.
11Eğitim FakültesiEğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkDr. Öğr. Üyesi51Doktorasını Eğitim Psikolojisi alanında yapmış olmak. Sosyal-Duygusal Öğrenme konularında çalışmış olmak.
12Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeDr. Öğr. Üyesi11Doktorasını Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında yapmış olmak.
13Fen Edebiyat FakültesiMatematikGeometriDoçent11Doktorasını Geometri alanında yapmış olmak ve aynı alanda doçent unvanı almış olmak. Benzerlik geometrisi üzerine çalışmaları bulunmak.
14Fen Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk EdebiyatıDoçent11Klasik Türk Edebiyatı alanında doçent unvanı almış olmak. Gelenek ve eğitim değerleri konuları üzerine çalışmaları bulunmak.
15Fen Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk EdebiyatıDoçent11Yeni Türk Edebiyatı alanında doçent unvanı almış olmak. Modern Türk romanı, şiiri veya tiyatrosunda mistik eğilimler üzerine çalışmaları bulunmak.
16Fen Edebiyat FakültesiTarihEskiçağ TarihiDoçent31Eskiçağ Tarihi alanında doçent unvanı olmak. Anadolu ve Mezopotamya'da sosyal hayat veya miras hukuku üzerine çalışmaları bulunmak.
17Fen Edebiyat FakültesiKürt Dili ve EdebiyatıKürt Dili ve EdebiyatıDoçent31İlgili alanda doçent unvanı almış olmak. Modern Kürt Edebiyatında çalışmaları bulunmak.
18Fen Edebiyat FakültesiFelsefeSistematik Felsefe ve MantıkDr. Öğr. Üyesi21Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. 19. yüzyılda evrim ya da ahlak üzerine çalışmaları bulunmak.
19Fen Edebiyat FakültesiPsikolojiKlinik PsikolojiDr. Öğr. Üyesi51Psikoloji veya Rehberlik Psikolojik Danışmanlık alanında doktora yapmış olmak.
20Spor Bilimleri FakültesiEngellilerde Egzersiz ve Spor BilimleriEngellilerde Egzersiz ve Spor EğitimiDoçent31Spor Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak. Engelliler alanında çalışmaları bulunmak.
21Spor Bilimleri FakültesiSpor YöneticiliğiSpor YöneticiliğiDoçent11Spor Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak. Spor Yönetimi alanında çalışmaları bulunmak.
22Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikCerrahi Hastalıklar HemşireliğiDr. Öğr. Üyesi31Hemşirelik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Çözüm Odaklı Yaklaşım üzerine çalışmaları bulunmak.
23Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonNörolojik Fizyoterapi ve RehabilitasyonDoçent11Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçent unvanı almış olmak
24Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonMuskuloskeletal FizyoterapiDr. Öğr. Üyesi31Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak. Ortopedik Rehabilitasyon alanında çalışmaları bulunmak.
25Sağlık Bilimleri FakültesiSağlık YönetimiSağlık Sistemleri YönetimiDr. Öğr. Üyesi31İstatistik dalında doktora yapmış olmak. Sağlıkta yapay zekâ teknikleri üzerine çalışmaları bulunmak.
26İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyaset ve Sosyal BilimlerDoçent11Siyaset Bilimi alanında doçent unvanı almış olmak. Siyasetname geleneği üzerine çalışmaları bulunmak.
27İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset ve Sosyal BilimlerHukuk BilimleriDr. Öğr. Üyesi31Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Nefret suçları üzerine çalışmaları bulunmak.
28İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriKelamDoçent21Çağdaş Batı Düşüncesinde teolojik tartışmalar üzerine çalışmaları bulunmak.
29İslami İlimler Fakültesiİslam Tarihi ve Sanatlarıİslam TarihiDr. Öğr. Üyesi11İslam Tarihi alanında doktora yapmış olmak. İslam bilim tarihi üzerine çalışmaları bulunmak.
30İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriKuran’ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmiDr. Öğr. Üyesi41Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında doktora yapmış olmak. (İlgili alanda uygulamalı eğitim verileceğinden adaylar tashîh-i hurûf ve tecvid açısından mülakata alınacaktır).
31Mühendislik-Mimarlık FakültesiMakine MühendisliğiKonstrüksiyon ve İmalatDr. Öğr. Üyesi11CNC torna ve frezeleme, optimizasyon ve strateji geliştirme alanlarında çalışmaları bulunmak
32Varto MYOTıbbi Hizmetler ve TekniklerOptisyenlikDoçent11Fizik alanında doktora yapmış olmak ve aynı alanda doçent unvanı almış olmak.
33Sosyal Bilimler MYOYönetim ve OrganizasyonSağlık Kurumları İşletmeciliğiDr. Öğr. Üyesi31İktisat Politikası alanında doktora yapmış olmak. Sürdürülebilir kalkınma alanında çalışmaları bulunmak.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alacakÖnceki Haber

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45 Öğret...

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi, Öğretim Üyesi alıyorSonraki Haber

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim...

Yorum Yazın

Bu okullarımıza artık köy yaşam merkezi diyoruz
Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Kapsamında Sıkça Sorulan Soruların Cevapları Yayımlandı
Uzman Öğretmenlik Ve Başöğretmenlik Eğitim Programı İçin Başvurular Başladı
İşte haftanın yalan haberleri
2023 İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuruları Alınmaya Başlandı
MEB’de Görevde Yükselme Sınavı İçin Yazılı Sınav İnternet Başvuru Ve Onay Süreci Başladı
2023 DGS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
Bilim ve sanat merkezlerimiz, TÜBİTAK'a damgasını vurmaya devam ediyor
Mesleki Ve Teknik Eğitimde Fikri Ve Sınai Mülkiyet Atılımı
Bakan Özer'den Müjde: Her Okula Rehber Öğretmen Atanacak
Depremde annesi veya babası ya da vasisi vefat eden öğrencilere yardım yapılacak
2023-2024 Eğitim öğretim yılı rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programı
İşte eğitim alanında yapılanlar
2023 Yılı Bilsem Öğretmen Alımı Kapsamında Bölge Sözlü Sınav Randevuları Yayınlandı
MEB, YSK’ye hazırlanacak meslek liselilere "akademik destek" programını başlatıyor
29 Mayıs pazartesi günü okullar tatil edildi
Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönergede Değişiklik Yapıldı
MEB Eğitim Platformları
TEÇ-SEN'den MEB 2023 GYS Sınavları Hazırlık İçin Dev 5 adım
Dünya Geleneksel El Sanatları kitabı