Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 59 Öğretim Üyesi alacak

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 59 Öğretim Üyesi alacak
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent ve Profesör kadroları daimi statüde olup adayların; 2547 sayılı Kanun’un 24. ve 26. maddesinde belirtilen şartlara, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine ve 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

İlanda yer alan unvanlar için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen yabancı dil koşuluna ilişkin KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen Yabancı Dil sınavlarının birinden yabancı dil puanı başarı koşulunun sağlanması ve Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmaması gerekmektedir. 

İlan edilen Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna ise Doçentler başvuramaz.

Kurumumuz gerekli durumlarda ilanının her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İSTENİLEN BELGELER

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın web sitesi matbu formlar modülünde yer alan “Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi” ile özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, hizmet belgesi, yabancı dil belgesi, lisans-yüksek lisans-doktora belgesi, profesör ve doçent kadroları için doçentlik başarı belgesi, puanlama tablosu ve yayın listesinden oluşan başvuru dosyası ile aynı belgelerle birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu için 6 adet (1 fiziksel+6 dijital(Flash Bellek)), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet (1 fiziksel + 4 dijital (Flash Bellek)), bilimsel yayın dosyalarını ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir 02/12/2022 tarihinden sonra şahsen veya posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT: 2547 sayılı Kanun’un Ek-38. maddesi uyarınca belirlenen %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İLAN RESMİ GAZETE TARİHİ : 18/11/2022
İLAN RESMİ GAZETE SAYISI :
İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 18/11/2022
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 02/12/2022

 

S.
N.
BÖLÜMANABİLİM DALIKADRO
UNVANI
ADETAÇIKLAMA
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
1KLİNİK BİLİMLERAĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1Ortognatik Cerrahi konusunda çalışma yapmış olmak.
2KLİNİK BİLİMLERPERİODONTOLOJİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1Periodontoloji alanında Uzmanlığını almış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
3MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİMATEMATİK EĞİTİMİPROFESÖR1Matematik alanında Doçentliğini almış olmak, Öğretmen Eğitiminde, Matematik Eğitiminde İnançlar, Kavramlar, Kavram Yanılgılar, Origami, Oyun ve Drama konuları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
4PSİKOLOJİKLİNİK PSİKOLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1İlgili alanda doktora yapmış olmak.
5PSİKOLOJİSOSYAL PSİKOLOJİDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1İlgili alanda doktora yapmış olmak.
6SANAT TARİHİTÜRK VE İSLAM SANATIDOÇENT1Türk İslam Sanatı alanında Doçent unvanına sahip olmak; Osmanlı Dönemi yapılarından Tebhirhaneler ve Çilehanelerle ilgi çalışmaları olmak.
7COĞRAFYAFİZİKİ COĞRAFYADOÇENT1Yüksek lisans ve Doktorasını Jeomorfoloji Alanında yapmış, Fiziki Cografya Alanında Doçent unvanını sahip olmak. Jeomorfoloji, Tektonik ve İklim Değişimleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
8FİZİKKATIHAL FİZİĞİPROFESÖR1Doçentliğini Fizik Bilim Dalında almış olmak. Grafen, İnce Filmler ve bunların Güneş Hücresi uygulamaları ile ilgili bilimsel çalışmaları olmak.
9FİZİKYÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİPROFESÖR1Doçentliğini Fizik Bilim Dalında almış olmak. Parçacık Hızlandırıcılarında Demet Dinamiği ile ilgili bilimsel çalışmaları olmak.
10TARİHTÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİDOÇENT1Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında Doçent unvanı almış olmak. Şehir Tarihi ve Türk Eğitim Tarihi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
11RESİMRESİMPROFESÖR1Resim-İş Eğitimi Anabilim dalında Doktora yapmış ve Plastik Sanatlar Bilim dalında Doçentliğini almış olmak. Geleneksel Türk Sanatlarında Renk ve Ekslibris uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
12ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİKULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİKDOÇENT1Pazarlama alanında Doçentliğini almış olmak. Lojistik Hizmet Pazarlaması, Dijital Pazarlama ve Çevreye Duyarlı Tüketim Davranışı konularında
çalışmaları olmak.
13KAMU YÖNETİMİYÖNETİM BİLİMLERİDOÇENT1Kamu Yönetimi alanında Doçentliğini almış olmak. Yükseköğretim Politikaları, Türk İdare Tarihi, Sivil Toplum, Engellilik, Kamu Yönetimi Öğretimi
uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.
14İKTİSATİKTİSAT TEORİSİDOÇENT1Doçentliğini Bölgesel Çalışmalar bilim alanından almış olmak. Yerel Ekonomik Kalkınma ve Bölgesel Kalkınma konularında çalışmalar yapmış olmak.
15İKTİSATİKTİSAT POLİTİKASIDOÇENT1Doçentliğini Makro İktisat alanında almış olmak. Enerji ve Finansal Gelişme İlişkisi üzerine çalışmaları bulunmak.
16İŞLETMEMUHASEBE VE FİNANSMANPROFESÖR1Doçentliği Finans Bilim dalından almış olmak. Uluslararası Finans ve Davranışsal Finans konusunda çalışmalar yapmış olmak.
17MALİYEMALİYE TEORİSİDOÇENT1Doçentliğini Makro İktisat alanında almış olmak. Enerji ve Finansal Gelişme İlişkisi üzerine çalışmaları bulunmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
18HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIKREKLAMCILIK VE TANITIMDOÇENT1Pazarlama Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Pazarlama İletişimi ve Tüketici Davranışları konularında çalışmalar yapmış olmak.
19GAZETECİLİKGENEL GAZETECİLİKDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Doktorasını Gazetecilik alanında yapmış olmak, Yalan Haber, Doğrulama Pratikleri, Dezenformasyon ve Yapay Zeka Haberciliği alanlarında çalışmalar
yapmış olmak.
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
20İSLAM TARİHİ VE SANATLARISİYER-İ NEBİ VE İSLAM TARİHİDOÇENT1İslam Tarihi ve Sanatları alanında Doçentliğini almış olmak. Hz.
Muhammed Döneminde Sosyal
Hizmetler alanında çalışmalar yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
21BEDEN EĞİTİMİ VE SPORBEDEN EĞİTİMİ VE SPORPROFESÖR1Spor Bilimleri Temel Alanı Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Sporcuların Kendi Kendine Konuşma Durumlarının Yaşam Doyumlarına Belirleyici Etkisi üzerine çalışmaları yapmış olmak.
22ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİHAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİDOÇENT1Spor Bilimleri Temel Alanında Doçentliğini almış olmak, Yapay Sinir Ağları ve Kan Akışı Kısıtlama Antrenmanı konusunda çalışmaları bulunmak.
23ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİHAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİPROFESÖR1Spor Bilimleri Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak. Basketbolda Dar Alan Oyunları, Basketbolcularda Duygusal Yeme Alışkanlıkları ve Sağlık Arasındaki İlişkileri hakkında çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
24JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİMADEN YATAKLARI VE JEOKİMYADOÇENT1Yer Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Maden Yatakları, Çevre Jeokimyası ve Biyojeokimya konularında çalışmalar
yapmış olmak.
25JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİMİNEROLOJİ- PETROGRAFİDOÇENT1Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Kil Mineralojisi ve Jeopolimer Katkılı Betonların Mikroyapısal analizi konularında çalışmış olmak.
26ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİDEVRELER VE SİSTEMLERDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Yüksek lisans ve Doktora yapmış olmak. Görüntü İşleme, Çiftli Görüntülerde Eşleştirme ve Derin
Öğrenme alanlarında çalışmaları olmak.
27HARİTA MÜHENDİSLİĞİKAMU ÖLÇMELERİDOÇENT1Harita Mühendisliği bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Uzlaşmacı Arazi Kullanımı ve Yönetimi, Kentsel Dönüşüm, Arazi Toplulaştırması, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Mekansal Planlama alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
28BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ KURAMSAL TEMELLERİDOÇENT1Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar Kaygısı, Bilgisayar Öz-Yeterlik, Bilgisayar Destekli Ortaklaşa Öğrenme, Robotik Programlama ve Kodlama Öğretimi konularında çalışmaları bulunmak
29GIDA MÜHENDİSLİĞİGIDA BİLİMİPROFESÖR1Gıda Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Mikrobiyoloji, Mikrobiyel ve Fermente Ürünler konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
30GIDA MÜHENDİSLİĞİGIDA TEKNOLOJİSİDOÇENT1Gıda Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Meyve-Sebze Teknolojisi alanında ve FTIR Spektroskopisi üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
31DAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında Uzmanlığını almış olmak. Hipoksik İskemik Ensefelopatili Hastalar ve Covid Pediatrik Hasta Grubu ile ilgili
çalışmalar yapmış olmak.
32DAHİLİ TIP BİLİMLERİRUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında Uzmanlığını almış olmak. Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Hizmet alan Şizofreni hastalarıyla ilgili çalışmalar
yapmış olmak.
33DAHİLİ TIP BİLİMLERİGÖĞÜS HASTALIKLARIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Göğüs Hastalıkları alanında Uzmanlığını almış olmak. Psöriazis ile Uyku Apne Sendromu Arasındaki İlişkisine dair çalışma yapmış olmak.
34DAHİLİ TIP BİLİMLERİDERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARIDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1İlgili Alanda Uzmanlığını almak.
35DAHİLİ TIP BİLİMLERİENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK
MİKROBİYOLOJİ
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1İlgili Alanda Uzmanlığını almak.
36DAHİLİ TIP BİLİMLERİNÖROLOJİDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1İlgili Alanda Uzmanlığını almak.
37DAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARIDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1İlgili Alanda Uzmanlığını almak.
38TEMEL TIP BİLİMLERİFİZYOLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Uzmanlığını veya Doktorasını Fizyoloji alanında almış olmak. Doping Kullanımının Kolesterol Üzerine Etkileri ve Akrilamid gibi Toksik Maddelerin Sitokinler ve Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri hakkında çalışmalar
yapmış olmak.
39TEMEL TIP BİLİMLERİHİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİDOÇENT1Doçentliğini Histoloji ve Embriyoloji alanında almış olmak. Piterjiyum Hücrelerinin İzolasyonu ve Valsartanın Piterjiyum Hücreleri Üzerine Etkileri hakkında çalışmaları olmak.
40TEMEL TIP BİLİMLERİTIBBİ BİYOLOJİDOÇENT1Doçentliğini Tıbbi Biyoloji alanında almış olmak. Histon Metilasyonu, Histon Varyantları ve Elektromanyetik alan üzerine çalışmaları olmak.
41TEMEL TIP BİLİMLERİTIBBİ BİYOLOJİDOÇENT1Doçentliğini Tıbbi Biyoloji alanından almış olmak. Pediatrik Lösemi Genetiği konusunda çalışmalar yapmış olmak.
42TEMEL TIP BİLİMLERİTIBBİ BİYOKİMYADOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Tıbbi Biyokimya Uzmanı olmak ve Diyabetik Nefropatisi olan hastalarda Homosistein Tiyolaktonaz Enzim Aktivitesi üzerine çalışma yapmış olmak.
43CERRAHİ TIP BİLİMLERİÜROLOJİDOÇENT1Üroloji alanında Doçentliğini almış olmak. Ejakülasyon Bozuklukları ve Tiroid Hastalıkları konusunda Meta- Analiz Düzeyinde çalışma yapmış olmak.
44CERRAHİ TIP BİLİMLERİÇOCUK CERRAHİSİDOÇENT1İlgili Alanda Doçentliğini almak.
45CERRAHİ TIP BİLİMLERİKULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1İlgili Alanda Uzmanlığını almak.
46CERRAHİ TIP BİLİMLERİGENEL CERRAHİDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1İlgili Alanda Uzmanlığını almak.
47CERRAHİ TIP BİLİMLERİKADIN HASTALIKLARI VE DOĞUMDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında Uzmanlığını almış olmak. Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Gebelik Komplikasyonları üzerine çalışmaları olmak.
48CERRAHİ TIP BİLİMLERİGÖZ HASTALIKLARIPROFESÖR1Göz Hastalıkları alanında Doçentliğini almış olmak, Oftalmik Anestezi alanında çalışmaları olmak
49CERRAHİ TIP BİLİMLERİGÖZ HASTALIKLARIDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1İlgili Alanda Uzmanlığını almak.
50CERRAHİ TIP BİLİMLERİGÖĞÜS CERRAHİSİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1İlgili Alanda Uzmanlığını almak.
TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
51TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİTARIMSAL BİYOİNFORMATİKPROFESÖR1Tarımsal Biyoteknoloji Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Bitki Genom, Kromozom ve Biyoinformatik konularında çalışmalar yapmış olmak.
NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
52TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERTIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİKDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında Doktora yapmış olmak. Sağlık Sektöründe Süreç İyileştirme, Kısıtlar Teorisi, Simülasyon ve Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri üzerine
çalışmaları bulunmak.
53TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERİLK VE ACİL YARDIMDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Doktorasını Halk Sağlığı Anabilim dalında yapmış olup, Organ Bağışı, Akılcı İlaç Kullanımı, İntihar ve Ötenazi konularında çalışmaları olmak
54TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERTIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİKDOÇENT1Bulanık (Fuzzy) Regresyon Yaklaşımlarının Sağlık alanında uygulamaları ile ilgili çalışmaları olmak.
ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
55SAĞLIK YÖNETİMİSAĞLIK YÖNETİMİDOÇENT1Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanından almış olmak. Hasta Güvenliği Kültürü, İş Stresi, Ölçek Geçerlik ve Güvenirliğini Test Etme konularında
çalışmaları olmak.
56HEMŞİRELİKHEMŞİRELİK YÖNETİMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Tıp Fakültesi Anatomi alanında Doktora yapmış olmak. Hemşirelikte Anatomi Eğitimi ile ilgili çalışmaları yapmış olmak.
57SOSYAL HİZMETSOSYAL HİZMETDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Kümelenme, İstihdam, Girişimcilik, Güvenceli Esneklik ve Yapay Zeka alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
58SOSYAL HİZMETSOSYAL HİZMETDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Lisans ve Lisansüstü eğitimini Sosyal Hizmet alanında yapmış olmak.
Türkiye’de Aile Mahkemesi ve Aile İçi Şiddet ve Boşanma Davalarının konusunda çalışmalar yapmak.
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU
59MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA
TEKNOLOJİLERİ
RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK VE ELEKTRONİKDOÇENT1Leptonik Foton ve Yapay Zeka üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Akreditasyon Uzman Yardımcılığı ve İdari Personel Giriş Sınavı DuyurusuÖnceki Haber

Akreditasyon Uzman Yardımcılığı ve İdari...

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanıSonraki Haber

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Yorum Yazın

Öğretmenlerimizin gelişimlerine çok boyutlu destek sağlamayı amaçladık
Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı
MESEM'lerde koordinatörlük görevi kaç dakika üzerinden hesaplanır
Üniversitelerde Güvencesizliğin Boyutları Sandığınızdan Daha Derin! 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan formasyon müjdesi
2022 Yılı sonuna kadar dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahtayla buluşacak
Hatalı ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneği kamu zararı oluşturur mu?
Sürgüne Kapı Aralayan Akademik Hareketlilik Projesini Yakından Takip Ediyoruz!
MEB, Engelsiz Eğitim İçin Ulusal Eylem Planı Hazırladı
MEB’e Rehber Öğretmenlerin Ve Çocuk Gelişimi Öğretmenlerinin Resen Görevlendirmelerine Karşı Talebimizi Yineledik
Yetişkin engellerin gideceği bir okul yoktu, şimdi 81 ilde açmış olduk
Kendini Öğrencilerine Adayan Öğretmenin Azmi Örnek Oluyor
YÖK Akademik Hareketlilik Projesini başlatıyoruz
MEB’de görme engelli personel evrak işlemlerini artık daha kolay yapabilecek
"Türkiye ilk kez mesleki eğitime uluslararası öğrenci almaya başladı"
“Yıllardır Kamu Çalışanlarının Üzerinde Ağır Bir Yük Olan Gelir Vergisi Sorunu Artık Çözülmelidir.”
Toplu sözleşme talebimiz olan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesinde sona gelindi
Yalçın: “Sözleşmelilere Kadro Müjdesi Bayram Havası Oluşturdu”
Açık Öğretim Okulları 2022-2023 Eğitim Ve Öğretim Yılı 1. Dönem Sınavları
Mücadelemiz, Bütün Güvencesiz Personelin İstisnasız Ve Şartsız Biçimde Kadroya Geçirilmesi İçindir