Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel alım ilanı
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilandaki “Aranan Nitelikler” başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçelerine; YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan fotokopilerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), (e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgah, askerlik terhis belgesi, e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 3 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, yök formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na iletmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçelerine; YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan fotokopilerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), (e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, askerlik terhis belgesi, ikametgah e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 2 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, yök formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na iletmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan başvuru dilekçelerine (kadronun ilan edildiği Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul birimlerine hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişlerini, 3 adet vesikalık fotoğraflarını, nüfus cüzdan fotokopilerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora), (e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgah,askerlik terhis belgesi, e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 2 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, yök formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na iletmeleri gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; Web sayfamızda yer alan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul birimlerine hitaben yazacakları dilekçelerine, aşağıda istenen belgeleri ekleyerek İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na iletmeleri gerekmektedir.
 
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler; - Özgeçmiş, (YÖK Formatında) - ALES belgesi, - Yabancı dil sınav belgesi , - Onaylı lisans, yüksek lisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, (e-Devlet çıktısı olabilir)- Onaylı lisans transkripti, - Nüfus cüzdanı fotokopisi, - 3 Adet vesikalık fotoğraf, - adli sicil belgesi, - nüfus kayıt örnegi,- ikametgah,- askerlik terhis belgesi,- e-Devletten hizmet belgesi, varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

(*): 23 Mart 2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

Başvuru Yapılacak Adres: Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No: 1 V ve No:1Y Bina Kodu: 34481742, 34398 Sarıyer/İstanbul

İrtibat numarası: 0212 210 10 10

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır. Süresi
içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlana İlişkin Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme, Sınav ve Sonuç Tarihlerine İlişkin Bilgilere Aşağıda Yer Verilmiştir:

İlan Başlama Tarihi:

1 Şubat 2023

Son Başvuru Tarihi:

15 Şubat 2023

Ön Değerlendirme İlan Tarihi:

17 Şubat 2023

Sınav Giriş Tarihi ve Saati (Fakülte / Yüksekokul):


21 Şubat 2023

Sonuç Açıklama Tarihi :

24 Şubat 2023

Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının
Açıklanacağı web adresi:


www.nisantasi.edu.tr

ÖNEMLİ NOTLAR
-Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarındalisans mezuniyet notunun hesaplanmasında, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği tablosu kullanılacaktır.
 


BİRİM


BÖLÜM

KADRO UNVANI


ALES
Puanı


Yabancı Dil Puanı


ARANAN NİTELİKLER


Profesör


Doçent

Doktor Öğretim
Üyesi

Öğretim Görevlisi

Araştırma Görevlisi

 

Egzersiz ve Spor

 

1

 

 

 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında doçentliğini

 

Bilimleri

almış olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri

 

Antrenörlük Eğitimi

1

Fakültesi lisans mezunu olup, Beden Eğitimi ve Spor

 

 

 

Anabilim dalında doktorasını tamamlamış olmak.

 

Egzersiz ve Spor Bilimleri

 

 


1

 

 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri
Fakültesi lisans mezunu olup, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında doktorasını tamamlamış olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri

BEDEN EĞİTİMİ ve

Rekreasyon

1

Fakültesi lisans mezunu olup, Beden Eğitimi ve Spor

SPOR YÜKSEKOKULU

 

 

Anabilim dalında doktorasını tamamlamış olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri

 

Spor Yöneticiliği

1

Fakültesi lisans mezunu olup, Beden Eğitimi ve Spor

 

 

 

Anabilim dalında doktorasını tamamlamış olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrenörlük  Eğitimi,  Beden Eğitimi ve Spor

 

Egzersiz ve Spor
Bilimleri

2

70

50

Öğretmenliği veya Egzersiz ve Spor Bilimleri
bölümlerinden lisans mezunu olup, İlgili alanda tezli

 

 

 

 

 

yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

Spor Yöneticiliği

 

 

 

 

1

70

50

Spor Yöneticiliği anabilim dalında tezli yüksek lisans

 

yapıyor olmak

 

Klinik Bilimler -
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi (İngilizce)


1


1


1

 

 

 


85

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında doktorasını veya uzmanlığını tamamlamış olmak.

 

Klinik Bilimler -

 

1

 

 

 

 

 

Ortodonti Anabilim Dalında doçentliğini almış olmak.

 

Ortodonti


DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler - Ağız Diş ve Çene
Cerrahisi


1


1


1

 

 

 

 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında doktorasını veya uzmanlığını tamamlamış olmak.

 

Klinik Bilimler -
Restoratif Diş Tedavisi (İngilizce)


1


1


1

 

 

 


85

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalında uzmanlığını veya doktorasını tamamlamış olmak.

 

Klinik Bilimler -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protetik Diş

1

70

50

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

 

Tedavisi

 

 

 

 
İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİYeni Medya ve İletişim (İngilizce)

 

 
1

 

 

 
85

Halkla İlişkiler, Reklamcılık, İletişim Bilimleri, Reklamcılık ve Tanıtım, İletişim Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Çalışmaları, Radyo Televizyon Sinema, İletişim ve Medya Çalışmaları
alanlarından birinde doktorasını tamamlamış olmak.

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)


1

 

 

 

 

 


85


Avrupa Birliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce)

 

 1

 

 

 85

Bilişim, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Yönetim Bilişim Sistemleri veya
Matematik alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Havacılık Yönetimi (İngilizce)

 

 


1

 

 

 


85

İşletme veya Havacılık Yönetimi anabilim dallarından birinde doktorasını tamamlamış olmak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 


1

 

 

 

 

 

Makro Ekonomi alanında doçentliğini almış olup, İhracat alanında çalışmalar yapmış olmak.

Havacılık Yönetimi
(İngilizce)

 

 

 

 


2


70


70

Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
veya İşletme bölümü lisans mezunu olmak.


İşletme

 

 

 

 


1


70


50

İşletme bölümü lisans mezunu olup, İşletme anabilim
dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.KONSERVATUVARMüzik

 1

 

 

 

 

 

İlgili alanda sanatta yeterliğini ya da doktorasını tamamlamış olup, Müzik alanında doçentliğini almış olmak ve Keman veya Viyola alanı üzerine
uzmanlaşmış olmak.Sahne Sanatları

 

 

 1

 7050

Dramatik Yazarlık ve Dramaturji bölümü lisans mezunu
olup, ilgili alanda tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak.


Sahne Sanatları

 

 

 

 


1


70


50

Müzik ve Sahne Sanatları alanında tezli yüksek lisans
veya doktora yapıyor olmak.MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ

Yazılım
Mühendisliği (İngilizce)


1


1


1

 

 

 


85

Fizik veya Fizik Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Yazılım Mühendisliği
(İngilizce)


1


1


1

 

 

 


85

Matematik veya Matematik Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Yazılım
Mühendisliği (İngilizce)


1


1


3

 

 

 


85


İlgili alanda doktorasını tamamlamış olmak.

Mimarlık (İngilizce)

1

1

1

 

 

 

85

İlgili alanda doktorasını tamamlamış olmak.

Mimarlık

1

1

1

 

 

 

 

İlgili alanda doktorasını tamamlamış olmak.

Mekatronik Mühendisliği


1


1


2

 

 

 

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği
veya Mekatronik Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Endüstri Mühendisliği

1

1

2

 

 

 

 

Endüstri Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak.


Elektrik Elektronik Mühendisliği


1


1


2

 

 

 

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında
doktorasını tamamlamış olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)


1


1


2

 

 

 


85

Elektrik Elektronik Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında
doktorasını tamamlamış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

1

1

3

 

 

 

 

Bilgisayar  Mühendisliği,   Bilişim   veya   Yazılım Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

 

 

 

1

70

50

Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak.

Endüstri Mühendisliği

 

 

 

 

1

70

50

Endüstri Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

 

 

 

 

1

70

50

İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü
lisans mezunu olmak.

Mekatronik Mühendisliği

 

 

 

 

2

70

50

Mekatronik Mühendisliği veya Makine Mühendisliği
bölümü lisans mezunu olmak.

Mimarlık

 

 

 

 

1

70

50

Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak.

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

 

 

 

 


2


70


70

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Bilişim veya Yazılım Mühendisliği bölümü
lisans mezunu olmak.NİŞANTAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

 

 


1

 

 

 

 

Muhasebe ve Denetim alanında yüksek lisans yapmış olup, Muhasebe ve Finansman alanında doktorasını
tamamlamış olmak.


İşletme Yönetimi

 

 


1

 

 

 

 

İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisans yapmış olup, İşletme alanında doktorasını tamamlamış
olmak.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

 

 


1

 

 

 

 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ya da Havacılık Yönetim bölümü lisans mezunu olup, İşletme alanında
doktorasını tamamlamış olmak.

Deniz Ulaştırma ve İşletme

 

 

 


1

 


70

 

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği ya da Gemi İnşa Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, tezli
yüksek lisansını tamamlamış olmak.


İşletme Yönetimi

 

 

 


1

 


70

 

İşletme veya İstatistik bölümü lisans mezunu olup, Pazarlama, Nöropazarlama veya Üretim Yönetimi ve Pazarlama programında tezli yüksek lisansını
tamamlamış olmak.

İnşaat Teknolojisi

 

 

 

1

 

70

 

İnşaat Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup,
alanında tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak.


Grafik Tasarımı

 

 

 


1

 


70

 

Grafik Tasarım, Grafik, İletişim Tasarımı Yönetimi, İletişim ve Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı ve Çizgi Film ve Animasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu
olup, alanında tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak.


Uçak Teknolojisi

 

 

 


1

 


70

 

Uçak Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde Motor Bakım ya da Makine Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek
lisansını tamamlamış olmak.

Otomotiv Teknolojisi

 

 

 


1

 


70

 

Otomotiv Öğretmenliği ya da Otomotiv Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek
lisansını tamamlamış olmak.


Bilgisayar Programcılığı

 

 

 


1

 


70

 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü lisans mezunu olup,
alanında tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak.


Moda Tasarımı

 

 

 


1

 


70

 

Moda Tasarımı ya da Tekstil ve Moda Tasarımı bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisansını
tamamlamış olmak.


Adalet

 

 

 


1

 


70

 

Hukuk Fakültesi ya da Kamu Yönetimi bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisansını
tamamlamış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

 


2

 

 

 

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans mezunu
olup, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Dil ve Konuşma Terapisi

 

 


2

 

 

 

 

Dil ve Konuşma Terapisi alanında doktora yapmış olmak.


Hemşirelik

 

 


1

 

 

 

 

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.


Hemşirelik

 

 


1

 

 

 

 

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Hemşirelik ana
bilim dallarından birinde tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Hemşirelik

 

 

 

 

1

70

50

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

1

 

 

 

 

 

 

Radyoloji alanında doçentliğini almış olmak.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

 

 

1

 

 

 

 

Radyoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.


Fizyoterapi

 

 

 


2

 


70

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli
yüksek lisansını tamamlamış olmak.


Diyaliz

 

 

 


2

 


70

 

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, hemşirelik
anabilim dallarından birinden tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak.


Anestezi

 

 

 


2

 


70

 

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, hemşirelik anabilim dallarından birinden tezli yüksek lisansını
tamamlamış olmak.

Ağız ve Diş Sağlığı

 

 

 

2

 

70

 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

Diş Protez
Teknolojisi

 

 

 

2

 

70

 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

Endüstriyel Tasarım


1


1


1

 

 

 

 

Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım
alanında doktorasını ya da sanatta yeterliğini tamamlamış olmak.

Tekstil ve Moda Tasarımı

 

 


1

 

 

 

 

Moda Tasarımı, Tekstil Tasarımı ya da Tekstil ve Moda
Tasarımı alanında doktorasını ya da sanatta yeterliğini tamamlamış olmak.

Grafik Tasarımı

1

1

2

 

 

 

 

Grafik ya da Grafik Tasarımı alanında doktora ya da
sanatta yeterliğini tamamlamış olmak.


İletişim ve Tasarımı

 

 


1

 

 

 

 

Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı veya Bilgisayar Destekli Tasarım alanında doktorasını ya da sanatta yeterliğini tamamlamış
olmak.


İletişim ve Tasarımı

 


1

 

 

 

 

 

Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı, Resim veya Bilgisayar Destekli Tasarım alanında doktorasını ya da sanatta yeterliğini
tamamlamış olmak.

İç Mimarlık (İngilizce)

1

1

1

 

 

 

 

İç Mimarlık alanında lisans, yüksek lisans ve
doktorasını tamamlamış olmak.


İç Mimarlık

 

 


1

 

 

 

 

İç Mimarlık bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Destekli Tasarım alanında yüksek lisans ve doktorasını
tamamlamış olmak.


Dijital Oyun Tasarımı

 

 


1

 

 

 

 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Eğitim Bilimleri alanında doktorasını tamamlamış olup, Dijital
Oyun alanında çalışmalar yapmış olmak.


Dijital Oyun Tasarımı

 

 


2

 

 

 

 

Bilişim, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Görsel Tasarım, Grafik Tasarımı veya Oyun Tasarımı alanında doktorasını veya sanatta
yeterliğini tamamlamış olmak.

Endüstriyel Tasarım

 

 

 

 

1

70

50

Endüstriyel Tasarım veya Endüstri Ürünleri Tasarımı
bölümü lisans mezunu olmak.

Grafik Tasarımı

 

 

 

 

1

70

50

Grafik ya da Grafik Tasarımı bölümü lisans mezunu
olmak.


İç Mimarlık

 

 

 

 


1


70


50

İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri - Kardiyoloji Anabilim Dalı

 


1

 

 

 

 

 

Kardiyoloji alanından doçentliğini almış olup, Yeni Nesil
Medikal Tedavi Uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri - Kardiyoloji
Anabilim Dalı

 

 


1

 

 

 

 

Kardiyoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olup, Aritmi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Cerrahi Tıp
Bilimleri - Tıbbi Patoloji

 

 


1

 

 

 

 


Patoloji alanında tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri - Tıbbi Farmakoloji
Anabilim Dalı

 

 


1

 

 

 

 

Tıbbi Farmakoloji (Tıp) alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak.

Temel Tıp Bilimleri
- Tıbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı

 

 

 


1

 


70


50

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Tezli Yüksek Lisansını tamamlamış olmak.

Temel Tıp Bilimleri
- Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


1

 

 

 

 

 

 

Mikrobiyoloji ve Halk Sağlığı alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Temel Tıp Bilimleri
- Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

 


1

 

 

 

 

 

Moleküler Tıp (Tıp) alanında doktorasını tamamlamış olup, Moleküler Kanser Biyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri - Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

 

 

 


1

 


70


50

Tıbbi Biyolojik Bilimler alanında lisans mezunu olup, Biyoteknoloji alanında ürün geliştirme çalışmaları
yapmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri -
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

 

 


1

 

 

 

 

Sinir Bilim alanında doktorasını tamamlamış olup, Multipl Sklerozis alanında çalışmalar yapmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri
- Biyoistatistik
Anabilim Dalı

 

 


1

 

 

 

 


Biyoistatistik alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Temel Tıp Bilimleri
- Fizyoloji Anabilim Dalı

 

 


1

 

 

 

 

Fizyoloji (Tıp) alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak.

Temel Tıp Bilimleri
- Anatomi Anabilim Dalı

 

 


1

 

 

 

 

Anatomi (Tıp) alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

Uçak Bakım ve
Onarım

1

1

1

 

 

 

 

İlgili alanda doktorasını tamamlamış olmak.

Havacılık Elektrik
ve Elektroniği

1

1

1

 

 

 

 

İlgili alanda doktorasını tamamlamış olmak.

Pilotaj (İngilizce)

1

1

1

 

 

 

85

İlgili alanda doktorasını tamamlamış olmak.

Havacılık Elektrik ve Elektroniği

 

 


1

 

 

 

 

Fizik ya da Fizik Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak.Uçak Bakım ve Onarım

 

 

 

 17050

Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uçak Gövde Motor Bakım, Havacılık Elektrik ve Elektroniği veya Elektrik Elektronik
Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak.
Havacılık Elektrik ve Elektroniği

 

 

 

 
1
70
50

Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uçak Gövde Motor Bakım, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Fizik, Fizik Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu
olmak.Pilotaj (İngilizce)

 

 

 

 17070

Pilotaj, Havacılık Elektrik Elektroniği, Uçak, Gövde Motor Bakım, Makine Mühendisliği, Fizik veya Elektrik
Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak.
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU


Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik111

 

 

 

 

Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik veya Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik alanında doktorasını tamamlamış olmak.


Turizm Rehberliği


1


1


1

 

 

 

 

Turizm Rehberliği veya Turizm İşletmeciliği alanında doktorasını tamamlamış olma

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Personel alım ilanıÖnceki Haber

OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Perso...

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan öğretmene disiplin cezası verilmesi, ifade özgürlüğünün ihlali sayıldı.Sonraki Haber

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ö...

Yorum Yazın

5 Aralık Salı önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (04 Aralık 2023) Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti
DEMİREL :"Geciken Adalet, Adalet Değil Aksine Bir Zulümdür."
Çizgi Filmler - Suat Turgut'tan İyilik Ağacı Masalları
II. Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu Aralık Ayında İstanbul’da Düzenlenecek
İşte haftanın yalan haberleri Dezenformasyon Bülteni Sayı 102 - Filistin Özel
Kaşıkla Verilen Artık Kepçeyle Gitti
“Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı Anısına” Düzenlediğimiz 4. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi Tamamlandı
Ülke genelinde 6 ve 9. Sınıflar için yapılacak ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tabloları yayımlandı
Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Bütün Kamu Çalışanlarına BDDK’da Olduğu Gibi Ek Ödeme Verilmelidir
Bakan Tekin, Din Öğretiminde Dayanıklı Sınıflar Hareketi Projesi'nin Tanıtım Programına Katıldı
MEB Ortaokul Ve Liselerde "Türk Sosyal Hayatında Aile" Dersinin Müfredatı Hazırlandı
Ocak Ayında Yapılacak Düzenleme Kamu Görevlisi Ve Emeklilerini Memnun Etmelidir
İşte Sendikanın Tespiti Memur Maaşlarındaki Erime Aylık 7 Bin 50 TL Oldu
Eğitim Sendikasından Formasyon Tepkisi
Kasım Ayı Enflasyon Oranı Açıklandı
Yurt Yedek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
4 Aralık Pazartesi önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (03 Aralık 2023) Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti