ODTÜ 1 Öğretim Görevlisi, 25 Öğretim Üyesi, 15 Araştırma Görevlisi alacak

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
ODTÜ 1 Öğretim Görevlisi, 25 Öğretim Üyesi, 15 Araştırma Görevlisi alacak
Abone ol
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde görev yapmak üzere öğretim görevlileri alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ:
- Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ile doktora eğitimini tamamlamış olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.
- ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.


İSTENEN BELGELER:
1- Adayların başvurdukları birim, ilan numarası ve tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.
2- Özgeçmiş.
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.
5- ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).
6- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge.)
7- Diploma örnekleri ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi (e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya aslı gibidir onaylı)
8- Resmi lisans transkripti (e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya asıl)
9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi (Güncel, e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya asıl)
10- İlanda belirtilen süre kadar tecrübeyi gösteren belge.
11- Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.
- Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilir.

- Adaylar e-Devlet’ten alınmış karekodlu öğrenci ve mezuniyet belgeleri ve transkript ile başvuru yapabilecektir. Atanmaya hak kazanılması halinde söz konusu belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenebilecektir.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılmış olsa dahi herhangi bir hak talebine imkan bulunmaksızın iptal edilecektir.
- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın eşdeğerlik tablosu kullanılır.
- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları ilanda belirtilen web adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
- İlana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan NoGörev YeriUnvanSayıYabancı dil puanıALESKoşullarBaşvuru yeri ve telefon no.Sonuçların açıklanacağı internet adresiSınav Takvimi
2022/II-1Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma MerkeziÖğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)1İngilizce: 65SAY:70Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü veya Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. İyi derecede ofis yazılımları, web 2.0 araçları ve Articulate kullanabiliyor olmak. Moodle öğretim yönetim sistemi kurulumu ve kullanımına hakim olmak ve eklenti yönetebiliyor olmak. Eğitimde bilgi teknolojileri kullanımı ve öğretim içeriği geliştirme konusunda lisans sonrasında en az 6 ay süreyle deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek ve ilgili projelerden örneklerin gösterildiği bir portfolyo sunmak.Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tel: 0312 210 35 71
odtuzem.metu.edu.trİlanın Başlama Tarihi : 30.12.2022
Son Başvuru Tarihi :17.01.2023
Ön Değ. Açıklanma Tarihi  : 20.01.2023 Yazılı Sınava Giriş Tarihi : 24.01.2023
Sonuçların Açıklanma Tarihi : 27.01.2023

Üniversitemizin aşağıda Bölüm ve Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1- Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz “Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterlerinde belirtilen minimum kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2- Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç) aşağıda yer alan koşulları da sağlamaları gerekmektedir:
a) Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adaylarının: Yabancı Dil Sınavı (YDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS), veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldır. Üç yıldan kısa süre geçerliliği olan merkezi sınav belgeleri hakkında ise belgede belirtilen geçerlilik süresi esas alınacaktır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YÖNTEMİ:

Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Makamına hitaben, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ilgili Fakülte Dekanlığına / Enstitü Müdürlüğüne hitaben;
1- Başvurulacak bölümü ve alanı belirten dilekçe ekinde Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları 4 takım olmak üzere, salt okunur CD’lere ve taşınabilir belleklere yüklenmiş olarak (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.)
i. Bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını
ii. Öğretim üyesi başvuru bilgi formunu (https://pdb.metu.edu.tr/ogretim-uyesi-kadrolarina-basvuru-sirasinda-kullanilacak-bilgi-formlari adresinden alınabilir.)
iii.Özgeçmiş ve yayın listelerini
iv.Diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik)
v. Dil belgesini
2- Ayrıca bir şeffaf dosya içinde; özgeçmiş ve yayın listelerini, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik), dil belgesini, öğretim üyesi başvuru bilgi formunu (https://pdb.metu.edu.tr/ogretim-uyesi-kadrolarina-basvuru-sirasinda-kullanilacak-bilgi-formlari adresinden alınabilir.)

ODTÜ Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne (Rektörlük binası kat: -1),Profesör ve Doçent adayları için Rektörlük Makamı’na, Doktor Öğretim Üyesi adayları için ilgili Fakülteye/Enstitüye gönderilmek üzere teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.
- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Son başvuru tarihi: 17.01.2023
- Posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİMUNVANADETALAN
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BölümüProfesör1Kamu Yönetimi (Kentsel Politika)
İşletme BölümüDoçent1Organizasyon (Örgüt Kuramı)
Uluslararası İlişkiler BölümüProfesör1Uluslararası Siyaset (Uluslararası İlişkiler)
Uluslararası İlişkiler BölümüDoçent1Uluslararası Siyaset, Uluslararası Kurumlar, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri (Uluslararası İlişkiler)
Uluslararası İlişkiler BölümüDoçent1Avrupa Çalışmaları, Türk Dış Politikası (Uluslararası İlişkiler)
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği BölümüProfesör1Yapay Zeka ve Görüntü İşleme
Bilgisayar Mühendisliği BölümüDoçent1Bilgi Güvenliği
İnşaat Mühendisliği BölümüDoçent1Ulaştırma Yapıları Mühendisliği, Yapı ve Malzemeleri
İnşaat Mühendisliği BölümüDoçent1Yapı ve Malzemeleri, Yapı İşletmesi
Jeoloji Mühendisliği BölümüProfesör1Mineraloji-Petrografi, Jeokimya
Jeoloji Mühendisliği BölümüDoçent1Deprem, Sismoloji, Yer Fiziği
Kimya Mühendisliği BölümüProfesör1Ayırma İşlemleri ve Kütle Transferi
Kimya Mühendisliği BölümüDoçent1Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Gıda Mühendisliği BölümüProfesör1Gıda Kimyası, Gıda Bilimi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği BölümüDr. Öğr. Üyesi1Malzeme Üretim Teknolojileri ve Üretim Metalurjisi
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim DalıDoçent1Eğitim Yönetimi (Eğitim Bilimleri)
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim DalıProfesör1Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi1Avrupa Tarihi, Asya Tarihi, Selçuklu Tarihi, Ortaçağ Kentleri (Ortaçağ Tarihi)
Matematik BölümüDoçent1Cebirsel Geometri
Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim DalıDoçent1Eskiçağ Felsefesi
Biyolojik Bilimler Bölümü Biyoloji Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi1Mikrobiyoloji (Mikrobiyal Ekoloji)
Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi1Bilişsel Gelişim
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık BölümüDr. Öğr. Üyesi1Fiziksel Çevre Denetimi ve Mimari Tasarım
DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim DalıProfesör1Jeokimya ve Oşinografi
UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ
Kriptografi Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi1Bilgi ve Kodlama Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.

İlanın Başlama Tarihi : 30.12.2022
Son Başvuru Tarihi : 17.01.2023
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi : 20.01.2023
Sınava Giriş Tarihi : 24.01.2023
Sonuçların Açıklanma Tarihi : 27.01.2023

GENEL ŞARTLAR:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ:
- Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.
- ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

İSTENEN BELGELER:

 

1- Adayların başvurdukları bölüm/anabilim dalı, ilan numarası, ilan tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.
2- Özgeçmiş.
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.
5- ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).
6- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)
7- Diploma örnekleri ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi (e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya aslı gibidir onaylı)
8- Resmi lisans transkripti (e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya asıl)
9- Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi (Güncel, e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya asıl)
10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi. (Güncel, e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya asıl)
11- Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.
- Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilir.
- Adaylar e-Devlet’ten alınmış karekodlu öğrenci ve mezuniyet belgeleri ve transkript ile başvuru yapabilecektir. Atanmaya hak kazanılması halinde söz konusu belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenebilecektir.
- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılmış olsa dahi herhangi bir hak talebine imkan bulunmaksızın iptal edilecektir.
- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın eşdeğerlik tablosu kullanılır.
- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları ilanda belirtilen web adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
- İlana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İlan NoFakülte/ EnstitüBölümAnabilim DalıSayıYabancı Dil PuanıALES
Puanı
KoşullarBaşvuru Yeri ve Telefon No.Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
2022/III-1MimarlıkMimarlıkMimarlık175SAY: 70Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak. Mimarlık veya Mimari Tasarım Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.Mimarlık Bölümü Tel: 0312 210 22 03http://arcweb.metu.edu.tr
2022/III-2MühendislikElektrik- Elektronik MühendisliğiElektrik- Elektronik Mühendisliği475SAY: 80Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Sekreterliği D-Blok 103 Nolu Oda
Tel: 0312 210 23 01, 210 23 02, 210 23 03
eee.metu.edu.tr
2022/III-3MühendislikEndüstri MühendisliğiEndüstri Mühendisliği175SAY: 80Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.Endüstri Mühendisliği Bölümü
Tel: 0312 210 22 66
www.ie.metu.edu.tr
2022/III-4Mühendislikİnşaat Mühendisliğiİnşaat Mühendisliği175SAY: 70İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, K1 Binası
Tel: 0312 210 54 96
http://ce.metu.edu.tr/
2022/III-5MühendislikHavacılık ve Uzay MühendisliğiHavacılık ve Uzay Mühendisliği280SAY: 80Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanlığı
Tel: 0312 210 24 71
www.ae.metu.edu.tr
2022/III-6MühendislikPetrol ve Doğal Gaz MühendisliğiPetrol ve Doğal Gaz Mühendisliği375SAY: 70Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Oda Z-07 Tel: 0312 210 28 95http://pete.metu.edu.tr/
2022/III-7Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri175SAY: 75Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya
doktora öğrencisi olmak.
Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü
Tel: 0312 210 37 41
https://ii.metu.edu.tr/
2022/III-8Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler175EA:75Bilişsel Bilimler Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü
Tel: 0312 210 37 41
https://ii.metu.edu.tr/
2022/III-9Enformatik Enstitüsü Siber Güvenlik175SAY: 75Siber Güvenlik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü
Tel: 0312 210 37 41
https://ii.metu.edu.tr/

 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
MTAL Öğrencileri, Atıl okul sıralarını ev eşyası ve oyuncağa dönüştürdülerÖnceki Haber

MTAL Öğrencileri, Atıl okul sıralarını e...

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 5 Öğretim Elemanı ve 30 Öğretim Üyesi alacakSonraki Haber

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 5 Öğreti...

Yorum Yazın

Bu Yarıyıl Tatilinde İlk Kez Açılan Kış Okullarından 250 Bin Öğrenci Yararlandı
6 Şubat Pazartesi kar tatili verilen iller
Öğretmenlik, adanmışlıktır. Bu fotoğrafı başka yerde göremezsiniz
Hava koşulları nedeniyle görev yerlerine gidemeyecek öğretmenlerimizi idari izinli saymalıdır
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler ne zaman özür durumu, il içi ve il dışı yer değiştirmelerine başvurabilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı Yemek/Beslenme Hazırlama Ve Dağıtımı Kılavuzu Yayınladı
Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş işlemleri nasıl yapılacak?
DEVLETİN MÜLKÜ olan makamları, DEVRE MÜLK gibi görenler
Sendikal Hukuk Mücadelemiz kitabının dördüncüsü yayımlandı
Şeflerimizin sorunlarını biliyor ve çözümü noktasında her düzeyde kesintisiz gayretimizi sürdürüyoruz
"Şube Müdürlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ Çalıştayı gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığından eğitim öğretimin ikinci yarıyılı için genelge
TEKNOFEST İzmir Spotter Kule Başvuruları Başladı!
Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması ve Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması başvuruları başladı
Rehber Kitap ve Öğrenme Senaryoları Hazırlandı
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Roket Yarışması
Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST Coşkusu 3’e Katlanıyor!
Engelli Kamu Görevlilerinin Talepleri Bakan Yanık’a İletildi
Düşen Enflasyon Değil, Alım Gücümüzdür!
Mücadelemiz sonucu 50/d sorunu çözüldü