Orta Doğu Teknik Üniversitesi 40 Araştırma Görevlisi alacak

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 40 Araştırma Görevlisi alacak
Abone ol
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.

İlanın Başlama Tarihi

25.11.2022

Son Başvuru Tarihi

09.12.2022

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi

13.12.2022

Sınava Giriş Tarihi

16.12.2022

Sonuçların Açıklanma Tarihi

20.12.2022GENEL ŞARTLAR:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ:
- Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.
- ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

İSTENEN BELGELER:

1-Adayların başvurdukları bölüm/anabilim dalı, ilan numarası, ilan tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.
2-Özgeçmiş.
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4-Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.
5-ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).
6-Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)
7- Diploma örnekleri ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi (e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya aslı gibidir onaylı)
8- Resmi lisans transkripti (e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya asıl)
9-Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi (Güncel, e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya asıl)
10-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi. (Güncel, e-Devlet’ten alınmış karekodlu veya asıl)
11-Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.
- Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilir.
- Adaylar e-Devlet’ten alınmış karekodlu öğrenci ve mezuniyet belgeleri ve transkript ile başvuru yapabilecektir. Atanmaya hak kazanılması halinde söz konusu belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenebilecektir.
- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılmış olsa dahi herhangi bir hak talebine imkan bulunmaksızın iptal edilecektir.
- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın eşdeğerlik tablosu kullanılır. 
- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları ilanda belirtilen web adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
- İlana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İlan No

Fakülte/ Enstitü

Bölüm

Anabilim Dalı

Sayı

Yabancı dil puanı

ALES
puanı

Koşullar

Başvuru yeri ve telefon no.

Sonuçların açıklanacağı internet adresi

2022/II-1

Mühendislik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

3

75

SAY:80

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Sekreterliği D- Blok 103 Nolu Oda
Tel: 0312 210 23 01, 210 23
02, 210 23 03

eee.metu.edu.tr

2022/II-2

Mühendislik

Çevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

1

80

SAY:70

Çevre Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.

Çevre Mühendisliği Bölümü Tel: 0312 210 26 41

https://www.enve.metu.edu.tr

2022/II-3

Mühendislik

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

2

75

SAY:80

Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yöneylem Araştırması alanı tezli yüksek lisans veya
doktora öğrencisi olmak.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Tel: 0312 210 22 66

www.ie.metu.edu.tr

2022/II-4

Mühendislik

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

3

80

SAY:80

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya
doktora öğrencisi olmak.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Tel: 0312 210 20 80

https://ceng.metu.edu.tr

2022/II-5

Mühendislik

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

2

75

SAY:70

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora
öğrencisi olmak.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Oda Z- 07
Tel: 0312 210 28 95

http://pete.metu.edu.tr/

2022/II-6

Mühendislik

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

2

80

SAY:80

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı Uçuş Mekaniği ve Kontrol, İtki Sistemleri veya Uzay Bilim ve Teknolojileri alanı tezli yüksek lisans veya doktora
öğrencisi olmak.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanlığı
Tel: 0312 210 24 71

www.ae.metu.edu.tr

2022/II-7

Mühendislik

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

1

80

SAY:70

Gıda Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak.
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora
öğrencisi olmak.

Gıda Mühendisliği Bölümü Tel: 0312 210 27 65, 210 27
66

www.fde.metu.edu.tr

2022/II-8

Mühendislik

Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği

3

75

SAY:80

Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya
doktora öğrencisi olmak.

Makina Mühendisliği Bölümü Tel: 0312 210 25 39

http://www.me.metu.edu.tr/

2022/II-9

Mühendislik

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

1

80

SAY:70

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü C Blok No:205 Bölüm Sekreterliği Tel: 0312 210 25 11

www.mete.metu.edu.tr

2022/II- 10

Mühendislik

Maden Mühendisliği

Maden Mühendisliği

1

75

SAY:70

Maden Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Maden Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.

Maden Mühendisliği Bölümü Tel: 0312 210 26 54

mine.metu.edu.tr

2022/II-11

Eğitim

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

2

75

SAY:70

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak. Fen Bilimleri Eğitimi veya Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi olmak.

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Tel: 0312 210 40 49

http://mse.metu.edu.tr/

2022/II-12

Eğitim

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fizik Eğitimi

1

75

SAY:70

Fizik Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak. Fen Bilimleri Eğitimi veya Fizik Eğitimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi
olmak.

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Tel: 0312 210 40 49

http://mse.metu.edu.tr/

2022/II-13

Eğitim

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

1

75

SAY:70

Matematik Öğretmenliği veya İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak.
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı tezli yüksek
lisans öğrencisi olmak.

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Tel: 0312 210 40 49

http://mse.metu.edu.tr/

2022/II-14

Fen Edebiyat

Fizik

Fizik

4

75

SAY:70

Fizik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.

Fizik Bölümü
Tel: 0312 210 32 53, 210 76
38, 210 43 32

http://www.physics.metu.edu.tr

2022/II-15

Fen Edebiyat

Matematik

Matematik

4

75

SAY:80

Matematik, Aktüerya Bilimleri, Bilimsel Hesaplama, Finansal Matematik veya Kriptografi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.

Matematik Bölümü Tel: 0312 210 29 71

www.math.metu.edu.tr

2022/II-16

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

İşletme

1

80

EA:75

İşletme, İktisat, Bilgisayar Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. İşletme Anabilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi olmak.

İİBF İşletme Bölümü Tel: 0312 210 20 04

ba.metu.edu.tr

2022/II-17

İktisadi ve İdari Bilimler

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

1

85

EA:75

Uluslararası İlişkiler, Tarih, Hukuk, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat veya İşletme Bölümü lisans mezunu olmak.
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora
öğrencisi olmak.

İİBF B Binası G151 Nolu Ofis Tel: 0312 210 20 16

www.ir.metu.edu.tr/

2022/II-18

Deniz Bilimleri

 

Oşinografi (Deniz Bilim)

1

75

SAY:70

Oşinografi veya Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora
öğrencisi olmak.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü P.K. 28, 33731 Erdemli/ Mersin
Tel: 0324 521 21 50

www.ims.metu.edu.tr

2022/II-19

Enformatik

 

Bilişim Sistemleri

2

75

SAY:75

Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi
olmak.

Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü
Tel: 0312 210 37 41

https://ii.metu.edu.tr/

2022/II-20

Enformatik

 

Bilişsel Bilimler

2

75

EA:75

Bilişsel Bilimler Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi
olmak.

Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü
Tel: 0312 210 37 41

https://ii.metu.edu.tr/

2022/II-21

Enformatik

 

Veri Bilişimi

1

75

SAY:75

Veri Bilişimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans
öğrencisi olmak.

Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü
Tel: 0312 210 37 41

https://ii.metu.edu.tr/

2022/II-22

Enformatik

 

Siber Güvenlik

1

75

SAY:75

Siber Güvenlik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi
olmak.

Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü
Tel: 0312 210 37 41

https://ii.metu.edu.tr/

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanıÖnceki Haber

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üy...

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanıSonraki Haber

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım...

Yorum Yazın

Öğretmenlerin yüzde 30 zamlı ek ders ücretleri belli oldu
Bilsem Öğrencilerimiz İçin Uzay Kampı Başlıyor
Evde veya hastane sınıfında eğitim hizmeti sunan tüm öğretmenlere başarı belgesi verilecek
81 İlde İhtiyaç Duyulan Her Hastaneye Hastane Sınıfı Kurulacak
Nükleer Enerji Alanında Tematik Lise Kurulacak
TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Raporu Sonuçları Açıklanmıştır!
TEKNOFEST 2023 Eğitim Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Savaşan İHA Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi
Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Öğretmen Rehber Kitabı
Emeklilik ve Sosyal Güvenlik: Temel Vazgeçilmez Bir İnsan Hakkıdır
İlksan Kanser Sağlık Destek Yardımı 2023 Yılı Sigorta İhalesi Yapıldı
MEB’e Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile Şube Müdürlüğü Sınavı Talebimizi ilettik
Ukraynalı İstiklal Marşı'ını CİMER'e şikayet etti haberi yalan çıktı
Sözleşmeli öğretmenin görevine son verildi
Kamu Emekçileri Eğilim Yoklaması Araştırması
BASK’tan Cumhurbaşkanına İkramiye Mektubu
TEKNOFEST 2023 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
Meslek Liselerinden Tarihi Rekor