OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Personel alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Personel alım ilanı
Abone ol
Başvuru Tarihi      : 01.02.2023Son Başvuru Tarihi  : 15.02.2023

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;
Ön Değerlendirme Tarihi : 17.02.2023
Sınav Tarihi : 20.02.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 27.02.2023

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.

Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek Rektörlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ilgili Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

ADRES :  OSTİM Teknik Üniversitesi OSTİM 06374 ANKARA
 

TÜM ADAYLARDAN İSTENEN BELGELERPROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENEN BELGELERÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ
BELGELER
1. Başvurdukları birimi belirten dilekçe ve form
2. Özgeçmiş.
3. İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
4. Nüfus Kayıt Örneği.
5. Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
6. SGK Hizmet Dökümü.
7. Adli Sicil Belgesi.
8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
9. İkametgâh
10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
1. Yayın listesi
2. Doçentlik belgesi
3. İngilizce eğitim veren bölümler için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi.
4. Profesörler için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD. Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD.
1. Öğretim görevlileri için en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bunu belgelemek. Araştırma Görevlileri için en az tezli yüksek lisans yaptığını veya yapıyor olduğunu belgelemek.
2. Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES’ ten en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
3. Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript ve mezuniyet belgeleri.
4-YDS belgesi: Türkçe eğitim verilen programlar için en az 50 puan, yabancı dil eğitim verilen programlar için en az 85 puan Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından (İngilizce) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak. “Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarında YDS şartı aranmaz”


ÖZEL ŞARTLAR
•Her aday başvuru şartlarını sağladığı sadece bir bölüm/programa başvuru yapabilir.
•İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir.
•Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
•İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
•Tüm adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşıması gerekir.
•Müracaat edilen programın açılmasına YÖK izin vermez ise adaylar sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
 

BİRİMBÖLÜM / PROGRAMProf.Doç.Dr. Öğr. üyesiÖĞRETİM ÜYESİ (Prof. Dr., Doç., Dr. Öğr. Üyesi)
KADROLARI İÇİN ARANAN ŞARTLAR
Meslek YüksekokuluBilgisayar Programcılığı 1Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği bölümlerinin birinde lisans ve ilgili bölümlerin birinden doktora derecesine sahip olmak. Tercihen en az iki yıl akademik veya
sektörel tecrübeye sahip olmak.
Meslek YüksekokuluBilişim Güvenliği Teknolojisi 1Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Eğitimi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği bölümlerinin birinde lisans ve bilgisayar ile ilgili bölümlerin herhangi birinden doktora derecesine sahip olmak. Tercihen en az iki yıl akademik veya sektörel
tecrübeye sahip olmak.
Meslek YüksekokuluDış Ticaret 1 Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama alanlarının birinden lisans mezunu olmak. İlgili bölümlerden doktora derecesine sahip olmak. Dış
ticaret alanında en az 2 yıl sektör tecrübesine sahip olmak.
Meslek YüksekokuluDijital Oyun Teknolojileri 1 Dijital Oyun Tasarımı, Grafik, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Animasyon Çizgi Film ve Animasyon, Sinema ve Animasyon, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Radyo TV ve Sinema, Yeni Medya, Medya ve Görsel Sanatlar, Medya ve İletişim, Reklam Tasarımı ve İletişim, Sinema ve Dijital Medya, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Geliştirme, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda doktora eğitimini tamamlamış olmak. Tercihen dijital
oyun geliştirme alanında çalışmalar yapmış olmak
Meslek YüksekokuluElektrik 1 Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans ve ilgili bölümlerden doktora derecesine sahip olmak. Tercihen en az beş yıl akademik veya sektörel tecrübeye
sahip olmak.
Meslek YüksekokuluHibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi 1 Otomotiv Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol Otomasyon Mühendisliği alanlarından mezun olmak ve ilgili alanda doktora derecesine sahip olmak. İlgili alanda en az 5 yıl sektör tecrübesine sahip olmak.
Meslek Yüksekokuluİnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü 1 Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uçak Gövde Motor Bakım, Uçak Elektrik Elektroniği, Uçak Gövde Motor Bakımı, Havacılık Elektrik Elektroniği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerin birinden lisans ve ilgili bölümlerin birinden doktora derecesine sahip olmak. İlgili alanda sektör tecrübesine sahip olmak.
Meslek Yüksekokuluİç Mekân Tasarımı 1 Mimarlık, iç mimarlık veya iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak. İlgili alanda en az 5 yıl sektör tecrübesine sahip olmak.
Meslek Yüksekokuluİş Makineleri Operatörlüğü 1 Makine Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. İş Makineleri Operatörlüğü ile ilgili alanda en az 5 yıl sektör tecrübesine sahip olmak.
Meslek Yüksekokuluİşletme Yönetimi 1 İşletme, Pazarlama ya da Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümlerinden lisans ve ilgili bölümlerden doktora derecesine sahip olmak. İlgili alanda en az 5 yıl sektör tecrübesine sahip olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.
Meslek YüksekokuluMakine 1 Makine Mühendisliği bölümünden lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Alanında en az 2 yıl sektör tecrübesine sahip olmak. Proje kültürüne sahip olmak. İlgili alanda proje yöneticiliği yapmış olmak ve belgelendirmek.
Meslek YüksekokuluRobot Teknolojileri 1 Mekatronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup bu bölümlerden birinde doktora yapmış olmak. Endüstriyel Otomasyon ve Robotik kodlama alanında tecrübe sahibi olmak.
Meslek YüksekokuluTarım Teknolojisi 1 Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans ve bu alanlardan birinde veya tarım ile ilgili bölümlerin birinden doktora derecesine sahip olmak. Topraksız ve dikey tarım alanında akademik çalışmalar yapmış olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.
Meslek YüksekokuluUçak Teknolojisi 2 Uçak Mühendisliği, Uçak Gövde Motor Bakım, Uçak Elektrik Elektroniği, Uçak Gövde Motor Bakımı, Havacılık Elektrik Elektroniği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Pilotaj bölümlerinin birinden lisans ve belirtilen alanların birinden doktora derecesine sahip olmak. Tercihen ilgili alanda sektör tecrübesine sahip olmak.
Meslek YüksekokuluÜretimde Kalite Kontrol 1 Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ve İmalat Mühendisliği bölümlerinin birinden doktora derecesine sahip olmak. Üretimde Kalite Kontrol ile ilgili
alanda sektör tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek.
Meslek YüksekokuluVeri Bilimi ve Büyük Veri Teknolojileri 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Geliştirme, Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda doktora derecesine sahip olmak.
Meslek YüksekokuluYapay Zeka Teknolojileri 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Geliştirme, Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda doktora eğitimini tamamlamış olmak. Yapay zekâ alanında çalışmalar yapmış olmak.
Meslek YüksekokuluWeb Tasarımı ve Kodlama 1 Dijital Oyun Tasarımı, Grafik, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Animasyon Çizgi Film ve Animasyon, Sinema ve Animasyon, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Radyo TV ve Sinema, Yeni Medya, Medya ve Görsel Sanatlar, Medya ve İletişim, Reklam Tasarımı ve İletişim, Sinema ve Dijital Medya, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Geliştirme, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda doktora eğitimini tamamlamış, olmak. Web tasarımı ve web programlama alanında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiBilgisayar Mühendisliği
(Türkçe)
1 Bilgisayar, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Alanında akademik
çalışmalar yapmış olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik FakültesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce)2 Bilgisayar, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Alanında akademik çalışmalar yapmış olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik FakültesiEndüstri Mühendisliği (Türkçe)1 Doktora derecesini endüstri mühendisliği alanında almış olmak;
endüstri mühendisliği alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak; Tercihen sektör tecrübesine sahibi olmak
Mühendislik FakültesiEndüstri Mühendisliği (İngilizce)1 Doktora derecesini endüstri mühendisliği alanında almış olmak; endüstri mühendisliği alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak; Tercihen sektör tecrübesine sahibi olmak.
Mühendislik FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)1 Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarından lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Elektronik, sayısal elektronik, mikroişlemciler konularında çalışmalar yapmış olmak. Tercihen C Programlama dersini verebilmesi ve sektör tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)1Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarından lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Elektrik enerjisi ve güç konularında çalışmalar yapmış olmak. Elektronik, sayısal elektronik, mikroişlemciler konularında çalışmalar yapmış olmak. Tercihen C Programlama dersini verebilmesi ve sektör tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe)1Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarından lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Haberleşme konusunda çalışmalar yapmış olmak. Tercihen C Programlama dersini verebilmesi ve sektör tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik FakültesiYazılım Mühendisliği (İngilizce)3Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Alanında akademik çalışmalar yapmış olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik FakültesiYazılım Mühendisliği (Türkçe)3Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Alanında akademik çalışmalar yapmış olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik FakültesiHavacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)2Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik FakültesiVeri Mühendisliği (İngilizce)4Bilgisayar, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Veri bilimi, büyük veri analizi, dağıtık sistemler, bulut bilişim gibi alanında akademik çalışmalar yapmış olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik FakültesiBlok Zinciri Mühendisliği (İngilizce)3Yazılım, Bilgisayar, Bilişim Sistemleri Müh. veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü, doktora derecelerine sahip olmak. Kripto paralar, Blok zinciri, veri tabanı veya veri madenciliği alanlarında akademik
çalışmalar yapmış olmak ve tercihen sektör tecrübesine sahip olmak.
Mimarlık ve Tasarım FakültesiEndüstriyel Tasarım (Türkçe)1Üniversitelerin Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Makine Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. İlgili alanlarda yüksek lisans veya doktorasını yapmış olmak. Alanında en az doktora derecesine sahip olmak.
Mimarlık ve Tasarım FakültesiGörsel İletişim Tasarımı (Türkçe)1Üniversitelerin Grafik, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Mimarlık, Çizgi Film - Animasyon, Sinema ve Televizyon, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim Bilimleri Bölümü, İletişim ve Tasarımı Bölümü, Radyo TV ve Sinema bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. İlgili alanların birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. Alanında en az doktora derecesine sahip olmak.
Mimarlık ve Tasarım FakültesiDijital Oyun Tasarımı (Türkçe)1Üniversitelerin Dijital Oyun Tasarımı, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Programcılığı, Mimarlık, Grafik, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film - Animasyon, Sinema ve Televizyon, İletişim ve Tasarımı, Radyo TV ve Sinema bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. İlgili alanların birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. Alanında en az doktora derecesine sahip olmak.
Mimarlık ve Tasarım FakültesiMimarlık (Türkçe)1Üniversitelerin Mimarlık bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak. Alanında en az doktora derecesine sahip olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletme (Sayısal Yöntemler)--1Lisans ve lisansüstü derecelerini İşletme, İstatistik, Sayısal Yöntemler, Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği gibi bölümlerin birinden almış olmak. Sayısal yöntemler alanlarında uluslararası ve ulusal yayınları olmak. Bilimsel araştırma ve projeler yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavların birinden en az 85 puan almış olmak. Tercihen SSCI ve SCI endekslerinde yayın yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletme (Muhasebe Finans)-1Lisans ve lisansüstü derecelerini İşletme ve İktisat gibi alanların birinden almış olmak. Nitelikli ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış olmak. Tercihen muhasebe ve finans alanında projeler yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavların birinden en az 85 puan almış olmak. Tercihen SSCI ve SCI endekslerinde yayın yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletme (Hukuk)-1Lisans ve lisansüstü derecelerini İşletme, Hukuk, İş Hukuku gibi alanların birinden almış olmak. İş ve işletme hukuku konusunda nitelikli çalışmalar yapmış olmak. Tercihen işletme hukuku konusunda projeler yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavların birinden en az 85 puan almış olmak.
Tercihen SSCI ve SCI endekslerinde yayın yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletme (Üretim Yönetimi)--1Lisans ve lisansüstü derecelerini İşletme, Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği gibi alanların birinden almış olmak. Bu alanlarda nitelikli bilimsel araştırmalar yapmış olmak. Tercihen alanında proje yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavların birinden en az 85 puan almış olmak. Tercihen SSCI ve SCI endekslerinde yayın yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiEkonomi (İngilizce)1Ekonomi, Ekonometri, İstatistik, Mühendislik, İşletme gibi alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. İstatistik ve Ekonometride kullanılan başlıca yazılımları (özellikle R, E-views, Stata) bilmek. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. Tercihen ders verme tecrübesine sahip olmak. Ekonomi alanında uluslararası veya ulusal, tercihen WoS kapsamında olan dergilerde yayın yapmış olmak. Ekonometri, davranışsal ekonomi ve çevre ekonomisi gibi alanlarda akademik çalışmalara sahip olmak. YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen
sınavların birinden (İngilizce) en az 85 puan almış olmak.
RektörlükYabancı Diller Bölümü--1İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), veya Çeviri Bilim (İngilizce) alanlarının birisinden lisans mezunu olmak; İngilizce öğretmenliği alanında doktora derecelerine sahip olmak. EAP öğrencileri ile çalışma tecrübesine ve yurtdışında en az 3 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak ve bunları belgelendirmek. En az C2 seviyesinde 2. yabancı dil bilmek. YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavların birinden (İngilizce) en az 85 puan almış olmak.

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) /ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Meslek YüksekokuluBilgisayar ProgramcılığıÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)
2
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Eğitimi, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans ve ilgili bölümlerin birinden yüksek lisans yapmış olmak. Tercihen en az bir yıl akademik veya sektörel tecrübeye sahip olmak. ALES’ ten SAY alanında en az 70 puan almış olmak.
Meslek YüksekokuluBilişim Güvenliği TeknolojisiÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)
2
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Eğitimi, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Eğitim Programları ve Öğretim, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ve Bilgisayar ile ilgili bölümlerin birinden lisans mezunu olmak ve ilgili bölümlerin birinden yüksek lisans yapmış olmak. Tercihen en az bir yıl akademik veya sektörel tecrübeye sahip
olmak. ALES’ ten SAY alanında en az 70 puan almış olmak.
Meslek YüksekokuluDış TicaretÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)
1
Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama alanlarının birinden lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde yüksek lisans yapmış olmak.
ALES’ ten EA alanında en az 70 puan almış olmak.
Meslek YüksekokuluDijital Oyun TeknolojileriÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)
2
Animasyon, Çizgi Film ve Animasyon, Sinema ve Animasyon, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Radyo TV ve Sinema, Yeni Medya, Medya ve Görsel Sanatlar, Medya ve İletişim, Reklam Tasarımı ve İletişim, Sinema ve Dijital Medya, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Geliştirme, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda yüksek lisans yapmış olmak. Dijital Oyun Teknolojileri ile ilgili çalışmaları olmak. ALES’ ten SAY alanında en az 70 puan almış olmak.
Meslek YüksekokuluHibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)
1
Otomotiv Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol Otomasyon Mühendisliği alanlarından lisans mezunu olmak ve ilgili bölümlerden yüksek lisans mezunu olmak.
Tercihen bu bölümlerden birinde doktora mezunu olmak. ALES’ ten SAY alanında en az 70 puan almış olmak.
Meslek Yüksekokuluİş Makineleri OperatörlüğüÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)
2
Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilim ve Mühendisliği alanlarının birinden lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde yüksek lisans mezunu olmak.
Belgelendirmek şartıyla ilgili alanda sektör tecrübesine sahip olmak.
ALES’ ten SAY alanında en az 70 puan almış olmak.
Meslek Yüksekokuluİşletme YönetimiÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)
1
İşletme bölümünden lisans ve yüksek lisans derecesine sahip olmak. Lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 2 yıl deneyime sahip olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak. ALES’ ten EA alanında en az 70 puan almış olmak
Meslek Yüksekokuluİnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve OperatörlüğüÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)
1
Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uçak Gövde Motor Bakım, Uçak Elektrik Elektroniği, Uçak Gövde Motor Bakımı, Havacılık Elektrik Elektroniği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerin birinden lisans mezunu olmak. Bu bölümlerden birinde yüksek lisans mezunu olmak. ALES’ ten SAY alanında en az 70 puan almış olmak.
Meslek YüksekokuluMakineÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)
1
Makine Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans derecesine sahip olmak. Belgelendirmek şartıyla proje tecrübesine sahip olmak. En az 2 yıl sektör tecrübesine sahip olmak. Tercihen doktora mezunu olmak.
ALES’ ten SAY alanında en az 70 puan almış olmak.
Meslek YüksekokuluRobot TeknolojileriÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)
2
Mekatronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup bu bölümlerden birinde yüksek lisans yapmış olmak. Endüstriyel Otomasyon ve Robotik Kodlama alanında tecrübe sahibi olmak. ALES’ ten SAY alanında en az 70 puan almış olmak.
Meslek YüksekokuluSanal Arttırılmış Gerçeklik TeknolojileriÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)
1
Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım veya Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak ve ilgili alanlarda yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak. Tercihen sektör tecrübesine sahip olmak. ALES’ ten SAY alanında en az 70 puan almış olmak.
Meslek YüksekokuluSanal Arttırılmış Gerçeklik TeknolojileriÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)
1
Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak ve ilgili alanlarda yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak. Tercihen sektör tecrübesine sahibi olmak. ALES’ten SAY alanında en az 70 puan almış olmak.
Meslek YüksekokuluSanal Arttırılmış Gerçeklik TeknolojileriÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)
1
Görsel İletişim Tasarımı veya Grafik Tasarımı bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak ve ilgili alanlarda yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak. Tercihen sektör tecrübesine sahibi olmak. ALES’ten SÖZ alanında en az 70 puan almış olmak.
Meslek YüksekokuluSosyal Medya YönetimiÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)
1
İşletme, Pazarlama ve Uluslararası Ticaret bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak ve ilgili bölümlerden yüksek lisans mezunu olmak. Yükseköğrenim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla Sosyal Medya alanıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak. ALES’ ten EA alanında en az 70 puan almış olmak.
Meslek YüksekokuluSosyal Medya YönetimiÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)
2
İletişim fakültelerinin Gazetecilik, Halka İlişkiler ve Tanıtım veya Radyo Televizyon ve Sinema bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak. İletişim Bilimleri veya Yeni Medya ve İletişim alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yeni medya alanında bilimsel çalışmalara sahip olmak. ALES’ ten SÖZ alanında en az 70 puan almış olmak.
Meslek YüksekokuluTarım TeknolojisiÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)
1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak. İlgili alanlarda yüksek lisans eğitimini tamamlamak. Belgelendirmek kaydıyla Zirai İnsansız Kara Aracı veya Zirai İnsansız Hava Aracı, Otonom sistemler ile ilgili projelerde görev almak. ALES’ ten EA alanında en az 70 puan almış olmak.
Meslek YüksekokuluTarım TeknolojisiÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)
1
Makine Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans yapmış olmak.
Tarım Teknolojisi konularında akademik veya sektörel çalışmalar yapmış olmak. ALES’ ten SAY alanında en az 70 puan almış olmak.
Meslek YüksekokuluUçak TeknolojisiÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)
2
Uçak Mühendisliği, Uçak Gövde Motor Bakım, Uçak Elektrik Elektroniği, Uçak Gövde Motor Bakımı, Havacılık Elektrik Elektroniği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Pilotaj bölümlerinin birinden lisans ve belirtilen alanların birinden yüksek lisans derecesine sahip olmak. Tercihen ilgili alanda sektör tecrübesine sahip olmak. ALES’ ten SAY alanında en az 70 puan almış olmak.
Meslek YüksekokuluVeri Bilimi ve Veri Büyük TeknolojileriÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)
2
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Geliştirme, Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak. Veri Bilimi ve Veri Büyük Teknolojileri alanında çalışmalar yapmış olmak. ALES’ten SAY alanında en az 70 puan almış olmak.
Meslek YüksekokuluYapay Zekâ TeknolojileriÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)
2
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Geliştirme, Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak. Yapay Zekâ alanında çalışmalar yapmış olmak.
ALES ’ten SAY alanında en az 70 puan almış olmak.
Meslek YüksekokuluWeb Tasarımı ve KodlamaÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)
2
Dijital Oyun Tasarımı, Grafik, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Animasyon Çizgi Film ve Animasyon, Sinema ve Animasyon, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Radyo TV ve Sinema, Yeni Medya, Medya ve Görsel Sanatlar, Medya ve İletişim, Reklam Tasarımı ve İletişim, Sinema ve Dijital Medya, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Geliştirme, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak. Web tasarımı ve web programlama alanında çalışmalar yapmış olmak.
ALES’ten SAY alanında en az 70 puan almış olmak.
Mühendislik FakültesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) (2)Lisans ve Yüksek lisans dereceleri bilgisayar mühendisliği veya yazlım mühendisliği alanında almış olmak, Bilgisayarları laboratuvarı ortamında lisans düzeyinde ders verme deneyimine sahip olmak.
Yazılım programlama temel dillerinde C/C++ tecrübeye sahip olmak.
Yazılım geliştirme süreçlerinde bilgi veya tecrübe sahibi olmak
Mühendislik FakültesiYazılım Mühendisliği (İngilizce)Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) (2)Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans, lisansüstü derecelerine sahip olmak. Python,C, C++ ve C# yazılımların kullanma ve bu yazılımlarla lisans ders verme deneyimine sahip olmak. Laboratuvar uygulama süreçlerine hâkim olmak.
Mühendislik FakültesiBilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
Araştırma Görevlisi (2)Bilgisayar mühendisliği, Bilişim Sistemleri mühendisliği. veya yazılım mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak.
Mühendislik FakültesiYazılım Mühendisliği (İngilizce)Araştırma Görevlisi (2)Bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Mühendislik FakültesiYazılım Mühendisliği (Türkçe)Araştırma Görevlisi (2)Bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Mühendislik FakültesiVeri Mühendisliği (İngilizce)Araştırma Görevlisi (1)Bilgisayar mühendisliği, Elektrik-Elektronik mühendisliği, Yazılım mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlileri için en az tezli yüksek lisans yaptığını veya yapıyor olduğunu belgelemek. Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş. Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript ve mezuniyet belgeleri. YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesine sahip olmak
Mühendislik FakültesiBlok Zinciri Mühendisliği
(İngilizce )
Araştırma Görevlisi (1)Yazılım, Bilgisayar, Bilişim Sistemleri Müh. veya ilgili alanlarda lisans mezunu olmak. Alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak
Mimarlık ve Tasarım FakültesiEndüstriyel Tasarım (Türkçe)Araştırma Görevlisi 2Üniversitelerin Endüstriyel Tasarım ya da Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden lisans mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak. ALES’ten kendi lisans mezuniyet alanında (SAY) en az 70 puan almış olmak; YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavdan en az 50 puan almış olmak.
Mimarlık ve Tasarım FakültesiGörsel İletişim Tasarımı (Türkçe)Araştırma Görevlisi 1Üniversitelerin Grafik, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film -Animasyon, Sinema ve Televizyon, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim Bilimleri Bölümü, İletişim ve Tasarımı Bölümü, Radyo TV ve Sinema bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.
İlgili alanlarda tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak. ALES’ten kendi lisans mezuniyet alanında en az 70 puan almış olmak; YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavdan en az 50 puan almış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeAraştırma Görevlisi (1)İşletme, Ekonometri, Ekonomi, Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği gibi lisans programlarının birinden mezun olmak. Yukarıda bahsi geçen alanların birinden yüksek lisans veya Doktora eğitimine devam ediyor olmak veya yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak. ALES Eşitli ağırlık alanından en az 70 puan almış olmak. YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınavların birinden (İngilizce) en az 70 puan almış olmak.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Özer, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüÖnceki Haber

Özer, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali...

Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel alım ilanıSonraki Haber

Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel...

Yorum Yazın

Bakan Tekin: Ben dahil kimse 'mülakatta' torpil yapamaz
Okulumda Sağlıklı Besleniyorum
EBA, Yenilenen Arayüzüyle Zenginleşerek Güçleniyor
Sıfır Atık Nedir?
Bilim İletişimi Gönüllülük Programı Başvuruları Başladı!
İşte kendinizi geliştirmeniz için online eğitimler
Teknofest Çeşitli Kategorilerdeki Yarışma Sonuçları Açıklandı!
Mülakatlarda KPSS puanına mütenasip puanlama yapılacağını duyurun. Hem komisyon üyelerimiz hem de genç meslektaşlarımız rahatlasın.
Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Rehberi Yayımlandı
Gençlik Yaz Okuluna başvurular başlıyor
eTwinning Kalite Etiketi başvuruları uzatıldı
MEB, Bir Yılda Hayata Geçirilen Projeleri Bülten Olarak Yayımladı
İmam Hatip Liseleri Arasında, 11 Dilde Münazara Yarışmaları Sonuçlandı
Şimdi Teneffüs Zamanı
EBA defterini al izle
İşte MEB'in Trafik Eylem Planı
E İzleme nedir?
İşte MEB tarafından açılan tüm kurslar ve başvuruları
Eğitimde Birlikteyiz Öykü Kitapları
Eğitimde Birlikteyiz