Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi, 6 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi, 6 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler
Profesörler İçin

- Başvuru Formu, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Onaylı Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Adli Sicil Kaydı, Askerlik Durum Belgesi, iki adet fotoğraf, yönergenin ekinde yer alan EK-2 Puanlama Tablosunu içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ve EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 6 (altı) adet Taşınır Bellek

Doçentler İçin
- Başvuru Formu, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Onaylı Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Adli Sicil Kaydı, Yabancı Dil Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, iki adet fotoğraf, yönergenin ekinde yer alan EK-2 Puanlama Tablosunu içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ve EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 4(dört) adet Taşınır Bellek

Doktor Öğretim Üyeleri İçin
- Başvuru Formu, Onaylı Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Adli Sicil Kaydı, Askerlik Durum Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, iki adet fotoğraf, yönergenin ekinde yer alan EK-2 Puanlama Tablosunu içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ve EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 4(dört) adet Taşınır Bellek
* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından veya e-devletten alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (Halen kurumumuzda görev yapan personel hariç)
* Onaylı istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek koşuluyla fotokopisi veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü örneği ya da edevletten alınan karekodlu örneğinin teslim edilmesi gerekmektedir.
* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan adayların, tamamı yabancı dille eğitim yapan bölüm/programlarda ilgili dilden en az 85 (seksen beş) puan almış olmaları gerekmektedir.

Genel Şartlar
- Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.
- Yurtdışından alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvuru Yeri
- Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde şahsen veya posta yoluyla, profesör ve doçent kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için kadronun bulunduğu birime yapılacaktır. Postadan kaynaklı gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara http://erdogan.edu.tr ve http://personel.idari.erdogan.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir.
İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

* Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin 7.maddesi kapsamında aşağıda belirtilen kadrolara atama yapılabilir.
 

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIKADRO
UNVANI
KADRO
ADEDİ
KADRO
DERECESİ
AÇIKLAMA
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİBİYOLOJİZOOLOJİ ANABİLİM
DALI
PROFESÖR11Doçentliğini Biyoloji alanında almış olup, istilacı sivrisinek ve tarım zararlısı türler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİKİMYABİYOKİMYA ANABİLİM
DALI
PROFESÖR11Doçentliğini Kimya alanında almış olup, endüstriyel ve klinik öneme sahip enzimler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİYAPI MALZEMESİ ANABİLİM DALIPROFESÖR11Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olup, kütle betonlarında ağırlıklı olgunluk yöntemi üzerine çalışma yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
BESLENME VE
DİYETETİK
BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALIDOÇENT11Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olup, beslenmeye dayalı akrilamid maruziyeti ve sağlık riski konusunda çalışma yapmış olmak.
ARDEŞEN MESLEK
YÜKSEKOKULU
OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİTURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR.DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Turizm İşletmeciliği lisans mezunu olup, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik veya İşletme alanlarından birinde doktora yapmış olmak ve otel işletmelerinde iş
talepleri üzerinde çalışma yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERAĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Tıp Fakültesi mezunu olup, Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlığını yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİMATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11İlköğretim Matematik Eğitimi alanında doktora yapmış olup, geometride algısal süreçler ve istatistik öğretimi üzerine çalışmaları bulunmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİİNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATIDİL BİLİMİ ANABİLİM
DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup, İngiliz Kültürü ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak ve çağdaş ingiliz romanı üzerine çalışmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİTEMEL İSLAM BİLİMLERİİSLAM HUKUKU ANABİLİM DALIDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11İlgili alanda doktora yapmış olmak ve islam borçlar hukuku alanında çalışması
bulunmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİİSLAM TARİHİ VE
SANATLARI
İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ13İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup, ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİŞLETMETİCARET HUKUKU ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ12İşletme veya Hukuk lisans mezunu olup, lisansüstü öğrenimini Hukuk alanında yapmış olmak ve e-Ticaret konusunda çalışması bulunmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİBEDEN EĞİTİMİ
VE SPOR
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Beden Eğitimi ve Spor veya Antrenörlük Eğitimi Ana Bilim Dalında doktora yapmış olup, en az 3. Kademe Badminton Antrenorluk Belgesine sahip olmak ve badminton alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİPLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ
ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI (NEFROLOJİ BİLİM
DALI)
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11İlgili alanda yandal uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI (HEMATOLOJİ BİLİM
DALI )
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11İlgili alanda yandal uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI (YOĞUN BAKIM BİLİM
DALI)
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11İlgili alanda yandal uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARI
ANABİLİM DALI (GERİATRİ BİLİM DALI)
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11İlgili alanda yandal uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
(TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM
DALI)
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11İlgili alanda yandal uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİDERMATOLOJİ ANABİLİM DALIDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
11İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim elemanı alımı yapılacaktır.

Genel Şartlar
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2- Merkezi sınav (ALES) muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Muafiyet
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Başvuruda İstenen Belgeler
1- Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)
2- Onaylı Lisans Not Durum Belgesi,
3- İlan Özel Şartına Göre Onaylı Mezuniyet Belgeleri veya Öğrenci Belgesi,
4- ALES Sonuç Belgesi,
5- Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YÖKDİL veya dengi),
6- İlan Özel Şartına İlişkin Tecrübe Belgesi
* İstenilen belgelerin aslı ibraz edilmek koşuluyla fotokopisi veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü örneği ya da e-Devletten
alınan karekodlu örneğinin teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Yeri:
Öğretim elemanı adaylarının ilan edilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
Not: Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
 

Başvuru Başlama Tarihi: 30.12.2022Son Başvuru Tarihi: 13.01.2023Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi: 19.01.2023
Giriş Sınavı Tarihi: 23.01.2023Sonuç Açıklama Tarihi: 26.01.2023Başvuru Tipi: Şahsen veya Posta
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.erdogan.edu.tr

 

İLAN NO (2022)BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM
DALI
KADRO BİLGİLERİŞARTLAR
KADRO UNVANIKADRO
ADEDİ
KADRO
DERECESİ
ALES TÜRÜ/PUANIYABANCI DİL PUANIİLAN ÖZEL ŞARTI
22REKTÖRLÜK
(Teknoloji Transfer Ofisinde Görevlendirilmek Üzere)
  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)
14SAY/7050Mühendislik programlarının herhangi birinden doktora mezunu olup, yüksek lisans mezuniyeti sonrasında yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak.
23DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERENDODONTİ ANABİLİM DALIÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)
13MUAF50Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olup, Endodonti alanında uzmanlığını yapmış olmak.
24TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÇEVRE KORUMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜÇEVRE KORUMA VE KONTROL PR.ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Ders Verecek)
12SAY/70MUAFKimya Mühendisliği lisans mezunu olup, Kimya Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Kimya Mühendisliği alanında en az 5 yıl deneyimi olmak.
25FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİBİYOLOJİMOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALIARAŞTIRMA GÖREVLİSİ16SAY/7050Biyoloji Bölümü lisans mezunu olup, Biyoloji Ana Bilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak ve Biyoloji Ana Bilim Dalında Doktora
ders döneminde olmak.
26MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK
FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİENERJİ ANABİLİM
DALI
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ16SAY/7050Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, ilgili alanda yüksek lisans yapıyor olmak.
27SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİBEDEN EĞİTİMİ
VE SPOR
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALIARAŞTIRMA GÖREVLİSİ16SÖZ/ EA / 70 SAY/50Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Spor Yöneticiliği Bölümlerinden birinden mezunu olmak, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında yüksek lisans yapmış olup, bu alanda doktora
yapıyor olmak.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Dicle Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi alım ilanıÖnceki Haber

Dicle Üniversitesi Araştırma Görevlisi v...

Çukurova Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel, Sürekli İşçi, Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanıSonraki Haber

Çukurova Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Per...

Yorum Yazın

2 Aralık Cumartesi önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (01 Aralık 2023) Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti
Sakarya’dan başlayan “Filistin’e Özgürlük Yürüyüşü” Anadolu’ya yayılacak..
10 dakika teneffüs  
Memura Ocak Ayında Yeniden Değerleme Oranı Kadar; %58 Zam ve İlave %10 Refah Payı Verilmeli
4. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi Başladı
Bir Günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet Gezileri
İki Memur Maaşı Bile Yoksulluk Sınırını Geçemiyor
İstanbul Arel Üniversitesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Programlarının Başvuruları Devam Ediyor
MEB Ortaokullarda "Afet Bilinci" Dersinin Müfredatı Hazırlandı
Okul Aile Birliği Yönetmeliğinde neler değişti?
Deprem Bölgesinde Özel Okullarda Okuyan Öğrencilere Verilecek Eğitim Öğretim Desteği E-Kılavuzu Yayımlandı
Görevde yükselme yazılı sınav sonuçlarına göre yapılacak sözlü sınav takvimi belli oldu
Rektör atamaları Resmi Gazete’de
Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
1 Aralık Cuma önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (30 Kasım 2023) Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti
Ankara Başkent Üniversitesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Programlarının Başvuruları Devam Ediyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Programlarının Başvuruları Devam Ediyor
Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları Müfredatı Onaylandı