Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup başvuracak adayların “Başlıca Araştırma Eseri” ile birlikte başvurusunu aşağıda belirtilen açıklamaya göre ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.
Doçent kadrosu daimi statüde olup başvuracak adayların başvurusunu aşağıda belirtilen açıklamaya göre ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurusunu aşağıda belirtilen açıklamaya göre ilanın yayım tarihinden i tibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları gereknektedir.
Öğretim Üyesi Kadroları için Başvuru Şekli, Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar
1-            Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde https://akbys.sbu.edu.tr adresi üzerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Bilgi Yönetim Sistemini (AKBYS) kullanarak elektronik ortamda online olarak yapacaklardır. Başvuru sırasında başvuruya esas bilimsel faaliyetlerin yanısıra kimlik ve istenilen diğer onaylı belgelerin eksiksiz olarak sisteme okunaklı şekilde yüklenmesi gerekmektedir. Şahsen veya posta/kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2-            Adaylar https://akbys.sbu.edu.tr adresinden seçecekleri giriş yöntemiyle sisteme giriş yaparak özgeçmiş ve bilimsel faaliyetleri ile diğer bilgi ve belgelerini sistem menülerini kullanarak sisteme yükledikten sonra atanmak istedikleri kadro için başvuru talebi oluşturacaklardır. Adayların başvuru talebi ile oluşturacakları Aday Özgeçmiş ve Bilimsel Faaliyet Dosyasını başvuru gönderme ve izleme menüsü üzerinden açık ilanda yer alan ilgili kadro ile ilişkilendirip başvuru gönder ikonu ile başvurusunu onay işlemi için göndermesi gerekmektedir. (Not: Herhangi bir ilana yapılmış olan başvuru aday tarafından olası hatalar için ilanın açık kaldığı süre içerisinde gerekçe belirtilerek geri çekilebilir ve tekrar onay işlemi için gönderilebilir.) Başvuran adayların Başvuru İçin Gerekli Belgeler sayfasında yer alan "Yayın Listesini içeren Akademik Özgeçmiş, Vesikalık Fotoğraf, Kimlik Belgesi (Ön ve arka yüz), Yabancı Dil Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/uzmanlık, Yan Dal Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için), Hizmet Belgesi (Çalıştığı kurumdan alınan onaylı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü), Yurtdışından alınmış diplomalar için Denklik Belgesi" belgelerini varsa arka yüzleri ile birlikte eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir.
 
3-            Evrak incelemesi ilgili komisyonca adayın online başvuruda sisteme yüklediği belgeler üzerinden yapılacak olup başvuruya esas ve istenilen nitelikte olmayan belgelerin tespit edilmesi halinde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
4-            Başvuru sistemine gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek olup yasal yollara başvurulacaktır.
5-            Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
6-            Adaylar bu ilandaki başvuru şartlarını sağladığı sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecektir
7-            Profesör, Doçent ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Doktor Öğretim Üyesi başvurularında başvuru sonrasındaki iş ve işlemler Rektörlük Personel Daire Başkanlığınca; diğer doktor öğretim üyesi kadrolarının iş ve işlemleri ise ilgili birimlerce yürütülecektir.
NOT:
1-            Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer yurtiçi ve yurtdışı birimlerinde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.
2-            Ataması yapılan Üniversitemiz personeli iki yıl içinde başka bir kurum için muvafakat veya istifa talebinde bulunamaz.
3-            Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilan süresi içeresinde ilanda yayınlanan herhangi bir kadroyu iptal etme veya ilan şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
4-            Atanmaya hak kazanan adayların başvuru sırasında online olarak sisteme yüklemiş oldukları zorunlu belgelerin asıl suretlerini istenmesi halinde başvuru birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
5-            SUAM (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

SIRA
NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM
DALI

UNVAN

DRC

ADET

ARANAN ŞARTLAR


1


Ankara Şehir SUAM


Dahili Tıp Bilimleri


İç Hastalıkları


Doktor Öğretim Üyesi


2


1

İç Hastalıkları uzmanı olmak. Covid 19'da endotelial disfonksiyonun prognostik belirteci olarak serum endocan düzeyinin kullanımı konusunda çalışması
olmak.


2


Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi


Klinik Bilimler


Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi


Doçent


2


1

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Mandibular lingulanın cone- beam  bilgisayarlı  tomografi  ile  değerlendirilmesi
konusunda çalışması olmak.3


Gülhane Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerEndodontiDoçent21

Endodonti alanında doçent unvanına sahip olmak. Kalsiyum silikat dental sementlerinin varlığında beyinde  alüminyum  birikimi  konusunda  çalışması olmak.4


Gülhane Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerEndodontiProfesör11

Diş Hastalıkları Tedavisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Kök kanallarından kalsiyum hidroksit ajanlarının kaldırılması ile ilgili teknikler konusunda çalışması olmak.5


Gülhane Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler


Restoratif Diş TedavisiDoçent21

Restoratif Diş Tedavisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Rezin temelli CAD/CAM blokların renk değişimleri üzerine beyazlatıcı diş macunlarının etkileri konusunda çalışması olmak.6


Gülhane Eczacılık Fakültesi


Eczacılık Teknolojisi


Farmasatötik Biyoteknoloji


Doktor Öğretim Üyesi31

Farmasötik Teknoloji programında doktora yapmış olmak. Polimetil metakrilat nanopartikül kaplı naringinin in vitro toksisitesi konusunda çalışması olmak.


7

Gülhane Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri


Biyokimya


Profesör


1


1

Eczacılık Biyokimyası veya Biyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Obezlerde koroner arter hastalığı belirteçleri konusunda çalışması olmak.8


Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi


Beslenme ve Diyetetik


Beslenme Bilimleri


Doktor Öğretim Üyesi31

Gıda Mühendisliği programında doktora yapmış olmak. Sonlu elemanlar yöntemi ile dondurulmuş patatesin kıvamının farklı mikrodalga fırınlarda simülasyonu
konusunda çalışması olmak.9


Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi


Beslenme ve DiyetetikDiyetetikDoçent21

Beslenme ve Diyetetik alanında doçent unvanına sahip olmak. Fibromiyalji sendromunda besinsel total antioksidan kapasite ve klinik parametreler arasındaki
ilişki konusunda çalışması olmak.10


Gülhane Sağlık Bilimleri FakültesiErgoterapiErgoterapiDoçent21

Ergoterapi alanında doçent unvanına sahip olmak. Diz artroplastisi sonrası yüz yüze yapılan uygulama ve telerehabilitasyon metodlarının  etkinliği  konusunda
çalışması olmak.


11

Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi


Odyoloji


Odyoloji

Doktor Öğretim Üyesi


3


1

Odyoloji programında doktora yapmış olmak. Covid 19
hastalarında eferent işitme sisteminin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.12


Gülhane Sağlık Bilimleri FakültesiSağlık Yönetimi


Sağlık Kurumları İşletmeciliğiDoçent21

Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanına sahip olmak. Koronavirüs tehditinin algılanması, elektronik sağlık okur yazarlığı ve fizyolojik iyilik hali konusunda
çalışması olmak.13


Gülhane Sağlık Bilimleri FakültesiSağlık Yönetimi


Sağlık Kurumları İşletmeciliği


Doktor Öğretim Üyesi51

Sağlık Kurumları Yönetimi programında doktora yapmış olmak. Alzheimer hastalarında giyilebilir sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi konusunda çalışması
olmak.


14

Gülhane Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi


Profesör


1


1

Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip
olmak. Periferik sinir yaralanmalarının cerrahi tedavisi konusunda çalışması olmak.15


Gülhane Tıp Fakültesi


Cerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıProfesör11

Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Korneal neovaskülarizasyon modelinde enflamasyon ve nörovaskülarizasyonun  iyileştirilmesi   konusunda
çalışması olmak.16


Gülhane Tıp Fakültesi


Cerrahi Tıp Bilimleri


Kadın Hastalıkları ve DoğumProfesör11

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçent unvanına sahip olmak. Covid 19 pandemi sürecinde jinekolojik kanser  cerrahisinin  sonuçları  konusunda  çalışması
olmak.


17


Gülhane Tıp Fakültesi


Dahili Tıp Bilimleri


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları


Doçent


2


1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Toplum kaynaklı üriner enfeksiyonlarda antibiyotik  direnç  paternleri  konusunda  çalışması
olmak.


18


Gülhane Tıp Fakültesi


Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji


Doçent


2


1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Brusellozun komplikasyonları  ve  tedavisi  konusunda  çalışması
olmak.


19

Gülhane Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri


Biyofizik

Doktor Öğretim Üyesi


5


1

Biyofizik programında doktora yapmış olmak. Farklı sülfit dozlarının öğrenme ve hafıza üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.


20

Gülhane Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Tarihi ve Deontoloji

Doktor Öğretim Üyesi


5


1

Tıp Tarihi ve Etik programında doktora yapmış olmak. Hasta isteklerine göre doktorun cevaplarını etkileyen
faktörler konusunda çalışması olmak.


21


Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi


Klinik Bilimler


Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi


Doçent


2


1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. İnferior alveolar sinir rejenarasyonu üzerine fotobiyomodülasyon tedavisinin etkisi konusunda çalışması olmak.


22


Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi


Klinik Bilimler


Çocuk Diş Hekimliği


Doktor Öğretim Üyesi


5


1

Çocuk Diş Hekimliği uzmanı olmak. Çocuklarda palatal enjeksiyonlar sırasında iğnesiz ve geleneksel anestezi yöntemlerinin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak


23

Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi


Klinik Bilimler


Ortodonti

Doktor Öğretim Üyesi


5


1

Ortodonti uzmanı olmak. Yarık damağı olan yenidoğanların       ebeveynlerinde                anksiyetenin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.


24


Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi


Klinik Bilimler


Periodontoloji


Doktor Öğretim Üyesi


5


1

Periodontoloji uzmanı olmak. İlk kez periodontal tedavi uygulanan kronik periodontit hastalarında nitrik oksit düzeylerinin değerlendirilmesi konusunda çalışması
olmak.


25


Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi


Klinik Bilimler


Periodontoloji


Profesör


1


1

Periodontoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Farklı malzemelerin kullanımı sonrası oluşan kök yüzeyi hastalıklarının profilometrik analizi konusunda
çalışması olmak.


26

Hamidiye Hemşirelik Fakültesi


Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği


Doktor Öğretim Üyesi


5


1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği programında doktora yapmış olmak. Acil serviste çocuklardan venöz kan  alımı  sırasında  ağrı,  korku  ve  anksiyetenin
giderilmesi konusunda çalışması olmak.


27


Hamidiye Tıp Fakültesi


Temel Tıp Bilimleri


Biyofizik


Doktor Öğretim Üyesi


4


1

Biyofizik programında doktora yapmış olmak. Çinko ile etkileşimli koagülasyon faktörü yapısının modellemesi ve dinamik analizi konusunda çalışması
olmak.


28

Hamidiye Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri


Biyofizik


Doçent


2


1

Biyofizik alanında doçent unvanına sahip olmak. Düşük
molekül ağırlıklı alkilat kitosanların fizikokimyasal özellikleri konusunda çalışması olmak.


29

Hamidiye Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Doktor Öğretim Üyesi


4


1

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi programında doktora yapmış olmak. Hemşireler arasında Covid 19 nedeniyle ölümler konusunda çalışması olmak.


30


Hamidiye Tıp Fakültesi


Temel Tıp Bilimleri


Tıbbi Biyoloji


Doktor Öğretim Üyesi


4


1

Tıbbi Biyoloji programında doktora yapmış olmak. Renin anjiyotensin sisteminde ACE2 gen ekspresyonunun rolü ve Covid 19 hastalığındaki önemi
konusunda çalışması olmak.


31

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM


Cerrahi Tıp Bilimleri


Genel Cerrahi


Profesör


1


1

Genel Cerrahi alanında doçent unvanına sahip olmak. Hidatik karaciğer hastalığında laparoskopik cerrahi ile açık cerrahinin karşılaştırılması konusunda çalışması
olmak.


32

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM


Dahili Tıp Bilimleri


İç Hastalıkları


Profesör


1


1

İç Hastalıkları (Nefroloji) alanında doçent unvanına sahip olmak. Kronik böbrek yetmezliği olan veya olmayan  hipertansif  hastaların  analizi  konusunda
çalışması olmak.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Avrasya Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi / Öğretim Üyesi alım ilanıÖnceki Haber

Avrasya Üniversitesi Araştırma Görevlisi...

Üniversite laboratuvarlarında geliştirildi: Borlu gıda takviyeleri ile kemik erimesi önlenecekSonraki Haber

Üniversite laboratuvarlarında geliştiril...

Yorum Yazın

24 Eylül Pazar önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün
"100. Yılında Cumhuriyet" Konulu Resim, Şiir Ve Kompozisyon Yarışması
Değerli Öğretmenler! Önlük İçin Beden Ölçüleri Vermemeli, Tek Tip Kıyafet Dayatmasını Kabul Etmemeliyiz!
Memur Zamları, Hedef Enflasyonun Altında Kaldı. Enflasyon Farkı Zam Değildir, Refah Payı Verilmelidir
Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş İşlemleri
MEB’den Personelin Maaşla Ödüllendirilmesi Sürecinde Adaletsizliklerin Giderilmesini Talep Ettik
Mülakat Sürecinde Karşılaşacak Hatalar
Evdeki Bulgurdan Olmayalım!
Bakan Yusuf Tekin'den Yeni Mülakat Açıklaması
Bakan Tekin Eğitim Gündemini Değerlendirdi
Yusuf Tekin'den kariyer sınavı açıklaması
MEB’den Türkçe kararı
23 Eylül Cumartesi önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün
Öğretici: Sayıştay Raporuna Göre Pansiyonlu Okullarda Yeterince Güvenlik Ve Sağlık Tedbirleri Yok!
Kariyer basamakları yazılı sınavında başvuru ücreti alınmamalıdır
Hiçbir Eğitim Emekçimizi, Sendika Temsilcimizi Asılsız İddialara Kurban Etmeyiz! Ettirmeyiz!
"Türkçe Öğretiminde İyi Uygulamalar Konferansı Bildiri Kitabı" Yayımlandı
MEB, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile (TFF) arasında Futbol Gelişim Projesi İş Birliği Protokolü imzalandı.