Sağlık-Sen, sağlık çalışanlarının sorunlarını KİK toplantısında gündeme getirdi

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Sağlık-Sen, sağlık çalışanlarının sorunlarını KİK toplantısında gündeme getirdi
Abone ol
ANKARA, (DHA) - Sağlık Bakanlığı ile Sağlık-Sen arasında yapılan Kurum İdari Kurul Toplantısı’nda (KİK), Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanlarının sorunları görüşüldü. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Toplantı kapsamında sağlık çalışanları için geçerli olması adına geniş ve kapsamlı çalışmalar yapılacağı ifade edildi” dedi.Sağlık Bakanlığı’nda yapılan toplantıya Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural ve Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Mehmet Koca ile ilgili bürokratlar katıldı. Toplantıda Sağlık-Sen heyeti, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’ne ilişkin itirazlarını dile getirdi.‘BİRTAKIM DÜZENLEMELERİN HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR’Başkan Semih Durmuş, burada yaptığı açıklamada, ek ödeme kanununda ve yönetmeliğinde önemli düzenlemeler yapıldığını söyledi. Yapılan düzenlemelerin çalışanların önemli bir kesiminde memnuniyet yarattığını, ancak belli hizmet sınıflarında hayal kırıklığına neden olduğunu ifade eden Durmuş, “Sağlık hizmetleri bir bütündür. Yapılacak olan düzenlemelerin bu bütünlüğü bozmaması gerekmektedir. Ancak yapılmış olan düzenlemelerin kapsayıcı olmaması ve çalışanların önemli bir kesiminin göz ardı edilmesi bozulmuş olan çalışma barışını daha da derinleştirerek sağlık hizmeti sunumunda büyük bir memnuniyetsizlik yaratmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki günler içerisinde mutlak surette birtakım düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışanların teşvik ek ödeme kapsamına alınması gerekmektedir. 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının ek ödemeleri ise, hastane acil servislerinde görev yapan meslektaşlarının ek ödemeleri ile eş değer hale getirilmesi gerekmektedir. Aile hekimliği sistemi sağlıkta dönüşümün en önemli ayağını oluşturuyor. Aile sağlığı çalışanlarına reva görülen destek ve teşvik ödemeleri, sağlık çalışanlarının alması gereken ücret düzeyinin çok altında kalmıştır. Dolayısıyla bu durum aile sağlığı çalışanlarının ciddi bir ücret kaybına neden olmaktadır. Bu da aile hekimliği sisteminden büyük bir kaçışa neden olacaktır. Bu nedenlerle aile sağlığı çalışanlarının ücretlerinde gerçekçi bir iyileştirmenin yapılması çok büyük bir önem arz etmektedir” dedi.‘TAVAN EK ÖDEME ÇIKMAZINA SON VERİLMELİ’Genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan sağlık çalışanlarının temel ücretlerinde artış yapılması gerektiğini belirten Durmuş, genel idari hizmetler sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının sağlık teşkilatının içerisinde en az ücret alan kesimi oluşturduğuna dikkat çekti. Durmuş, “Ek ödemelere yapılan düzenlemelerden neredeyse hiç faydalanamıyor olmaları büyük bir eksikliktir. Dolayısı ile yapılacak olan düzenlemelerde genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanların tavan ek ödeme çıkmazına mutlaka son verilmelidir. Bakanlık merkez teşkilatında çalışanlar tüm Türkiye’ye hizmet vermekte ve belirlenen temel politikaların uygulayıcısı konumundadır. Sağlık çalışanlarının ekonomik, özlük ve sosyal haklarının uygulayıcısı olan merkez ve merkeze bağlı kuruluşlarda çalışanlar adeta cezalandırılmaktadır. Yapılan düzenlemelerde merkez ve taşra teşkilatı uyumunun bozulmamasına dikkat edilmelidir. Bakanlık merkez teşkilatında geçici görevle çalışanlar bir kısım toplu sözleşme haklarından faydalanmakta ancak kadrosu Bakanlık merkez teşkilatında olanlar faydalanamamaktadır. Düzenlemeler yapılırken çalışanlara bütüncül bir bakış açısıyla bakılmalıdır. Bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkmak olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı arasında ücret dengesi sağlanmalıdır” ifadesini kullandı.‘PROMOSYON SÜRECİ BİR AN ÖNCE TAMAMLANMALI’Durmuş, Sağlık Bakanlığı tarafından bankalarla yapılmakta olan banka maaş promosyonu görüşmelerinin çalışanlar tarafından büyük bir dikkatle takip edildiğini dile getirerek, “İllerde yapılmış olan banka maaş promosyonu anlaşmaları daha üzerinden bir yıl bile geçmeden anlamını yitirmiştir. Son dönemde yaşanan ekonomik türbülanslar nedeniyle banka maaş promosyonlarının güncellenmesi zaruri hale gelmiştir. Tüm bu süreçler yaşanırken çalışanların ücretlerinde önemli artışlar yapılmış olması ve bankaların bu değişen ekonomik veriler üzerinden değerlendirmeler yaptıklarında çok daha gerçekçi ve yüksek rakamlara anlaşmalar yapılmaktadır. Bakanlığın banka maaş promosyonu konusunda üstlenmiş olduğu rol çok önemlidir. Beklentileri karşılayacak bir anlaşmanın yapılması sağlık çalışanları tarafından memnuniyetle karşılanacaktır” dedi.‘TIBBİ MALPRAKTİSE İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI UYGULAMASINA SON VERİLSİN’Yeni Tıbbi Malpraktis Yasası ve buna bağlı olarak yayınlanan yönetmeliğe istinaden ‘Tıbbi Malpraktise İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’ uygulamasına son verilmesini teklif eden Durmuş, “Tıbbi Malpraktise ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası yeniden değerlendirilmeli. Sigorta şirketlerine ödenmekte olan ücretlerin yarısının hekimler diğer yarısının ise kurumların döner sermaye bütçesinden ödenmesi uygulamasına son verilerek hem hekimlerin hem de döner sermayenin yükü hafifletilmelidir” diye konuştu.‘GÜNDEMDEKİ KONULAR ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPILACAĞI İFADE EDİLDİ’KİK Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Durmuş, şu ifadeleri kullandı:“Başta ek ödemeye yönelik ortaya koyduğumuz itirazlar olmak üzere, birinci basamak sağlık hizmetleri, 112 acil sağlık hizmetleri, aile hekimliği çalışanları, merkez ve merkez teşkilatına bağlı kurum ve kuruluşlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği, promosyon güncellemesi gibi konuların üzerinde çalışmaların yapılacağı kaydedildi. Öte yandan başta sözleşmeli statüde çalışanlar olmak üzere mazeret tayinlerinin önündeki engellerin kaldırılması, tıbbi malpraktis ve zorunlu mali sorumluluk sigortası konularında da çalışma yapılacağı bildirildi. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenler için uygulamaya koyduğu öğretmen evlerinden yüzde 50 indirimli yararlanması uygulamasının, protokol yapılmak suretiyle sağlık çalışanları için de geçerli olması adına geniş ve kapsamlı çalışmalar yapılacağı ifade edildi.”FOTOĞRAFLI

 

 Sağlık Bakanlığı ile Sağlık-Sen arasında yapılan Kurum İdari Kurul Toplantısı’nda (KİK), Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanlarının sorunları görüşüldü. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Toplantı kapsamında sağlık çalışanları için geçerli olması adına geniş ve kapsamlı çalışmalar yapılacağı ifade edildi” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nda yapılan toplantıya Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural ve Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Mehmet Koca ile ilgili bürokratlar katıldı. Toplantıda Sağlık-Sen heyeti, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’ne ilişkin itirazlarını dile getirdi.

‘BİRTAKIM DÜZENLEMELERİN HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR’

Başkan Semih Durmuş, burada yaptığı açıklamada, ek ödeme kanununda ve yönetmeliğinde önemli düzenlemeler yapıldığını söyledi. Yapılan düzenlemelerin çalışanların önemli bir kesiminde memnuniyet yarattığını, ancak belli hizmet sınıflarında hayal kırıklığına neden olduğunu ifade eden Durmuş, “Sağlık hizmetleri bir bütündür. Yapılacak olan düzenlemelerin bu bütünlüğü bozmaması gerekmektedir. Ancak yapılmış olan düzenlemelerin kapsayıcı olmaması ve çalışanların önemli bir kesiminin göz ardı edilmesi bozulmuş olan çalışma barışını daha da derinleştirerek sağlık hizmeti sunumunda büyük bir memnuniyetsizlik yaratmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki günler içerisinde mutlak surette birtakım düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışanların teşvik ek ödeme kapsamına alınması gerekmektedir. 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının ek ödemeleri ise, hastane acil servislerinde görev yapan meslektaşlarının ek ödemeleri ile eş değer hale getirilmesi gerekmektedir. Aile hekimliği sistemi sağlıkta dönüşümün en önemli ayağını oluşturuyor. Aile sağlığı çalışanlarına reva görülen destek ve teşvik ödemeleri, sağlık çalışanlarının alması gereken ücret düzeyinin çok altında kalmıştır. Dolayısıyla bu durum aile sağlığı çalışanlarının ciddi bir ücret kaybına neden olmaktadır. Bu da aile hekimliği sisteminden büyük bir kaçışa neden olacaktır. Bu nedenlerle aile sağlığı çalışanlarının ücretlerinde gerçekçi bir iyileştirmenin yapılması çok büyük bir önem arz etmektedir” dedi.

‘TAVAN EK ÖDEME ÇIKMAZINA SON VERİLMELİ’

Genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan sağlık çalışanlarının temel ücretlerinde artış yapılması gerektiğini belirten Durmuş, genel idari hizmetler sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının sağlık teşkilatının içerisinde en az ücret alan kesimi oluşturduğuna dikkat çekti. Durmuş, “Ek ödemelere yapılan düzenlemelerden neredeyse hiç faydalanamıyor olmaları büyük bir eksikliktir. Dolayısı ile yapılacak olan düzenlemelerde genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanların tavan ek ödeme çıkmazına mutlaka son verilmelidir. Bakanlık merkez teşkilatında çalışanlar tüm Türkiye’ye hizmet vermekte ve belirlenen temel politikaların uygulayıcısı konumundadır. Sağlık çalışanlarının ekonomik, özlük ve sosyal haklarının uygulayıcısı olan merkez ve merkeze bağlı kuruluşlarda çalışanlar adeta cezalandırılmaktadır. Yapılan düzenlemelerde merkez ve taşra teşkilatı uyumunun bozulmamasına dikkat edilmelidir. Bakanlık merkez teşkilatında geçici görevle çalışanlar bir kısım toplu sözleşme haklarından faydalanmakta ancak kadrosu Bakanlık merkez teşkilatında olanlar faydalanamamaktadır. Düzenlemeler yapılırken çalışanlara bütüncül bir bakış açısıyla bakılmalıdır. Bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkmak olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı arasında ücret dengesi sağlanmalıdır” ifadesini kullandı.

‘PROMOSYON SÜRECİ BİR AN ÖNCE TAMAMLANMALI’

Durmuş, Sağlık Bakanlığı tarafından bankalarla yapılmakta olan banka maaş promosyonu görüşmelerinin çalışanlar tarafından büyük bir dikkatle takip edildiğini dile getirerek, “İllerde yapılmış olan banka maaş promosyonu anlaşmaları daha üzerinden bir yıl bile geçmeden anlamını yitirmiştir. Son dönemde yaşanan ekonomik türbülanslar nedeniyle banka maaş promosyonlarının güncellenmesi zaruri hale gelmiştir. Tüm bu süreçler yaşanırken çalışanların ücretlerinde önemli artışlar yapılmış olması ve bankaların bu değişen ekonomik veriler üzerinden değerlendirmeler yaptıklarında çok daha gerçekçi ve yüksek rakamlara anlaşmalar yapılmaktadır. Bakanlığın banka maaş promosyonu konusunda üstlenmiş olduğu rol çok önemlidir. Beklentileri karşılayacak bir anlaşmanın yapılması sağlık çalışanları tarafından memnuniyetle karşılanacaktır” dedi.

‘TIBBİ MALPRAKTİSE İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI UYGULAMASINA SON VERİLSİN’

Yeni Tıbbi Malpraktis Yasası ve buna bağlı olarak yayınlanan yönetmeliğe istinaden ‘Tıbbi Malpraktise İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’ uygulamasına son verilmesini teklif eden Durmuş, “Tıbbi Malpraktise ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası yeniden değerlendirilmeli. Sigorta şirketlerine ödenmekte olan ücretlerin yarısının hekimler diğer yarısının ise kurumların döner sermaye bütçesinden ödenmesi uygulamasına son verilerek hem hekimlerin hem de döner sermayenin yükü hafifletilmelidir” diye konuştu.

‘GÜNDEMDEKİ KONULAR ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPILACAĞI İFADE EDİLDİ’

KİK Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Durmuş, şu ifadeleri kullandı:

“Başta ek ödemeye yönelik ortaya koyduğumuz itirazlar olmak üzere, birinci basamak sağlık hizmetleri, 112 acil sağlık hizmetleri, aile hekimliği çalışanları, merkez ve merkez teşkilatına bağlı kurum ve kuruluşlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği, promosyon güncellemesi gibi konuların üzerinde çalışmaların yapılacağı kaydedildi. Öte yandan başta sözleşmeli statüde çalışanlar olmak üzere mazeret tayinlerinin önündeki engellerin kaldırılması, tıbbi malpraktis ve zorunlu mali sorumluluk sigortası konularında da çalışma yapılacağı bildirildi. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenler için uygulamaya koyduğu öğretmen evlerinden yüzde 50 indirimli yararlanması uygulamasının, protokol yapılmak suretiyle sağlık çalışanları için de geçerli olması adına geniş ve kapsamlı çalışmalar yapılacağı ifade edildi.”

 

 

Kaynak:DHA

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiÖnceki Haber

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda s...

Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kameradaSonraki Haber

Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu k...

Yorum Yazın

Öğretmenlerimizin gelişimlerine çok boyutlu destek sağlamayı amaçladık
Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı
MESEM'lerde koordinatörlük görevi kaç dakika üzerinden hesaplanır
Üniversitelerde Güvencesizliğin Boyutları Sandığınızdan Daha Derin! 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan formasyon müjdesi
2022 Yılı sonuna kadar dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahtayla buluşacak
Hatalı ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneği kamu zararı oluşturur mu?
Sürgüne Kapı Aralayan Akademik Hareketlilik Projesini Yakından Takip Ediyoruz!
MEB, Engelsiz Eğitim İçin Ulusal Eylem Planı Hazırladı
MEB’e Rehber Öğretmenlerin Ve Çocuk Gelişimi Öğretmenlerinin Resen Görevlendirmelerine Karşı Talebimizi Yineledik
Yetişkin engellerin gideceği bir okul yoktu, şimdi 81 ilde açmış olduk
Kendini Öğrencilerine Adayan Öğretmenin Azmi Örnek Oluyor
YÖK Akademik Hareketlilik Projesini başlatıyoruz
MEB’de görme engelli personel evrak işlemlerini artık daha kolay yapabilecek
"Türkiye ilk kez mesleki eğitime uluslararası öğrenci almaya başladı"
“Yıllardır Kamu Çalışanlarının Üzerinde Ağır Bir Yük Olan Gelir Vergisi Sorunu Artık Çözülmelidir.”
Toplu sözleşme talebimiz olan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesinde sona gelindi
Yalçın: “Sözleşmelilere Kadro Müjdesi Bayram Havası Oluşturdu”
Açık Öğretim Okulları 2022-2023 Eğitim Ve Öğretim Yılı 1. Dönem Sınavları
Mücadelemiz, Bütün Güvencesiz Personelin İstisnasız Ve Şartsız Biçimde Kadroya Geçirilmesi İçindir