Samsun Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi, Öğretim üyesi alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Samsun Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi, Öğretim üyesi alım ilanı
Abone ol
Üniversitemiz birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi: 14.11.2022
Son Başvuru Tarihi: 28.11.2022
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi: 01.12.2022
Giriş Sınavı Tarihi: 07.12.2022
Sonuç Açıklama Tarihi: 12.12.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: http://www.samsun.edu.tr

GENEL ŞARTLAR
•          657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
•          ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
•          Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
•          Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR
•          Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır.
•          Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

İSTENEN BELGELER VE ÖNEMLİ NOTLAR
Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:
•          Başvuru Formu (http://www.samsun.edu.tr internet adresinden yapılacak duyurudan temin edilecektir.)
•          KVKK kapsamında “Aday Aydınlatma Metni Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi Formu” (http://www.samsun.edu.tr internet adresinden yapılacak duyurudan temin edilecektir.)
•          Özgeçmiş
•          Nüfus cüzdanı örneği (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
•          Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
•          Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro özel şartlarına bağlı olarak gerekli ise yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapabileceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunları da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edeceklerdir. )
•          Lisans transkript belgesi
•          Vesikalık fotoğraf (2 adet)
•          ALES sonuç belgesi (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)
•          Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)
•          Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı sureti
•          Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.
Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar İçin:
•          Lisansüstü öğrenci belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile birlikte eğitim gördüğü kurumca onaylanmış öğrenci belgesinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.)
Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar İçin:
•          Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan alınan hizmet belgesi ile veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi de zorunludur (Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.)
Önemli Notlar
•          Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen ya da posta ile başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış̧ birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
•          Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvurduğu tespit edilen adayların başvurularının tümü iptal edilecektir.
Rektörlük bünyesinde ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına diğer başvurular ise kadronun ait olduğu birime yapılacaktır.

 

İlan
No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Açıklama
2022
5/1

Rektörlük
Yabancı Diller
Yabancı Diller
Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)

3
İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan
Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi,
İngiliz Dilbilimi veya Çeviribilim lisans
mezunu olup, bu alanların birinde tezli
yüksek lisans yapmış olmak. Ayrıca Yükseköğretim Kurumlarında en az iki yıl ders verme tecrübesine sahip olup,
merkezi bir Yabancı Dil (İngilizce)
sınavından en az 90 veya eşdeğerliliği
kabul edilen bir sınavdan bu puana
denk bir puana sahip olmak.
2022
5/2

Rektörlük
Yabancı Diller
Yabancı Diller
Öğretim
Görevlisi (Ders Verecek)

5
İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan
Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi,
İngiliz Dilbilimi veya Çeviribilim lisans
mezunu olup, bu alanların birinde tezli
yüksek lisans yapmış olmak. Ayrıca Yükseköğretim Kurumlarında en az iki
yıl ders verme tecrübesine sahip olup,
merkezi bir Yabancı Dil (İngilizce)
sınavından en az 90 veya eşdeğerliliği
kabul edilen bir sınavdan bu puana
denk bir puana sahip olmak.
2022
5/3
Rektörlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzereÖğretim Görevlisi (Uygulamalı)3Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği ya da Yazılım Mühendisliği alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2022
5/4
İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriKur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmiÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)2Temel İslam Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olup, Yükseköğretim kurumlarında Kıraat eğitim alanında en az iki yıl ders verme tecrübesi olmak. Hafızlık Belgesine sahip olmak.
2022
5/5
Mühendislik FakültesiElektrik - Elektronik MühendisliğiElektrik MakineleriAraştırma Görevlisi5Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
2022
5/6
Mühendislik FakültesiElektrik - Elektronik MühendisliğiKontrol ve Kumanda SistemleriAraştırma Görevlisi5Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
2022
5/7
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi
CoğrafyaTürkiye CoğrafyasıAraştırma Görevlisi7Coğrafya lisans mezunu olup, Türkiye Coğrafyası veya Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından;
 Başvuru Formu (http://www.samsun.edu.tr internet adresinden yapılacak duyurudan temin edilecektir.)
 KVKK kapsamında “Aday Aydınlatma Metni Öğretim Üyesi Formu” (http://www.samsun.edu.tr internet adresinden yapılacak duyurudan temin edilecektir.)
 Özgeçmiş ve yayın listesi
 Kimlik fotokopisi
 Adli Sicil Kaydı
 Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı sureti
 Lisans, yüksek lisans, doktora belgesinin aslı veya onaylı sureti (Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversiteler arası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.)
 Yabancı dil belgesi
 Vesikalık fotoğraf (2 adet)
 Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.
 e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.

PROFESÖR Kadrolarına Başvuracak Adaylar İçin:
 Doçentlik Belgesi,
 Adayların başvurularında; özgeçmiş, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet taşınabilir bellek ile 1 adet fiziki dosyayı Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:
 Doçentlik belgesi,
 Adayların başvurularında; özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet taşınabilir bellek ile 1 adet fiziki dosyayı Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:
 Adayların başvurularında; özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet taşınabilir bellek ile 1 adet fiziki dosyayı ilgili kadro birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Açıklamalar
 Adaylar başvurularını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapmalıdır.
 Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesine göre başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 Talep edilen deneyimlerin belgelendirilmesi gerekmektedir.
 Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, diğe adayların ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
 Doçent unvanını almış adaylar Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramaz.
 Adaylar ilanda bulunan kadrolardan yalnızca bir tanesine başvuru yapabilir.
 Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 İlana ve sürece ilişkin bilgiler http://www.samsun.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

 

İlan NoBirimiBölümüAnabilim DalıKadro UnvanıDereceAçıklama
2022- 4/1İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiTarihYakınçağ TarihiProfesör1Doçentlik unvanını Yakınçağ Tarihi alanında almış olup, Karadeniz bölgesinin sosyo-ekonomik tarihi, yerel tarih ve halk sağlığı tarihi konularında çalışmalar yapmış olmak.
2022- 4/2İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomi ve Finansİktisat PolitikasıDoçent1Doçentlik unvanını Makro İktisat alanında almış olup, para politikası ve politika belirsizliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
2022- 4/3İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiEkonomi ve Finansİktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisatDoçent1Doçentlik unvanını Mikro İktisat alanında almış olup, uygulamalı ekonomi konularında çalışmalar yapmış olmak.
2022- 4/4İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk EdebiyatıDoçent1Doçentlik unvanını Klasik Türk Edebiyatı alanında almış olup, estetik, poetika, şiir ve felsefe konularında çalışmalar yapmış olmak.
2022- 4/5İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiDenizcilik İşletmeleri YönetimiDenizcilik İşletmeleri YönetimiDoktor Öğretim Üyesi4Yüksek Lisans ve Doktorasını iktisat alanında yapmış olup, uluslararası ticaret, finans ve ekonomik entegrasyon konularında SSCI kapsamındaki dergilerde çalışmalar yapmış olmak.
2022- 4/6İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesiİletişim Tasarımı ve Yönetimiİletişim Tasarımı ve YönetimiDoktor Öğretim Üyesi4Doktorasını grafik tasarım alanında yapmış olup, Yükseköğretim kurumlarında grafik tasarım ve video tasarım alanlarında lisans düzeyinde en az 5 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
2022- 4/7İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriTefsirDoçent1Tefsirin mahiyeti, usulü, tarihi ve literatürü konularında çalışmalar yapmış olup, merkezi bir Yabancı Dil (Arapça) sınavından en az 80 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmak.
2022- 4/8Mimarlık ve Tasarım FakültesiMimarlıkYapı BilgisiDoktor Öğretim Üyesi3Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olup, Mimarlık Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. Enerji verimliliği ve kültürel miras konularında çalışmalar yapmış olmak.
2022- 4/9Mühendislik FakültesiYazılım MühendisliğiYazılım MühendisliğiDoktor Öğretim Üyesi3Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olup, yazılım tanımlı ağlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.
2022- 4/10Mühendislik FakültesiElektrik- Elektronik
Mühendisliği
Elektrik MakineleriDoktor Öğretim Üyesi3Kuru tip transformatörler ve fırçasız doğru akım motorları konularında çalışmalar yapmış olmak.
2022- 4/11Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri FakültesiHavacılık ve Uzay MühendisliğiHavacılık ve Uzay MühendisliğiDoktor Öğretim Üyesi1Uçak, Uzay, Uçak-Uzay veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği lisans mezunu olmak. Doktora derecesini bu alanların birinden almış olup uçaklarda buzlanmayı önleme konularında deneysel çalışmalar yapmış olmak.
2022- 4/12Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıProfesör1Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) konusunda çalışmalar yapmış olmak.
2022- 4/13Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi BiyokimyaProfesör1Koroner arter hastalarında sortilin ve lipoprotein alt fraksiyonuyla ilgili çalışmalar yapmış olmak.
2022- 4/14Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıbbi MikrobiyolojiProfesör1Doçentlik unvanını Tıbbi Mikrobiyoloji alanında almış olup, dispepsili hastalarda bakteriyolojik etyoloji ile ilgili antibiyotik direnci ve hücre kültürü konularında çalışmalar yapmış olmak.
2022- 4/15Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoçent1Doçentlik unvanını İç Hastalıkları alanında almış olup, insülin direnci prevalansı ve Ailevi Akdeniz Ateşi üzerine SCI kapsamındaki dergilerde çalışmalar yapmış olmak.
2022- 4/16Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAile HekimliğiDoçent1Doçentlik unvanını Aile Hekimliği alanında almış olmak.
2022- 4/17Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAcil TıpDoçent1Doçentlik unvanını Acil Tıp alanında almış olup, uluslararası proje yürütücülüğü yapmış olmak.
2022- 4/18Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoçent1Doçentlik unvanını Radyoloji alanında almış olup, kas iskelet ve abdomen radyolojisinde ultrason elastografi konularında çalışmalar yapmış olmak.
2022- 4/19Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoçent1Doçentlik unvanını Radyoloji alanında almış olup, kas iskelet sistemi tümörlerinin radyolojik görüntülemesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
2022- 4/20Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDoçent1Doçentlik unvanını Ortopedi ve Travmatoloji alanında almış olup, biomateryaller ve ön çapraz bağ yaralanmalarında izokinetik konularında çalışmaları olmak.
2022- 4/21Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoçent1Retina alanında SCI-E kapsamlı dergilerde çalışmalar yayımlamış olup, vitreoretinal cerrahi alanında deneyimli olmak.
2022- 4/22Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi1Keratokonus ve tedavisi konusunda SCI-E kapsamlı dergilerde çalışmalar yayımlamış olmak.
2022- 4/23Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDoktor
Öğretim Üyesi
1Blefaroplasti ameliyatı ile ilgili çalışmalar yapmış olup, oküloplastik cerrahi alanında tecrübe sahibi olmak.
2022- 4/24Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöğüs CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi1Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak.
2022- 4/25Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoktor Öğretim Üyesi1MRG’de tekstür analizi ve mesane kanserinin multiparametrik görüntülemesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
2022- 4/26Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiDoktor Öğretim Üyesi1Klinik nörofizyoloji uzmanı olup, nörotoksisite alanında çalışmalar yapmış olmak.
2022- 4/27Sivil Havacılık YüksekokuluHavacılık YönetimiHavacılık YönetimiDoktor Öğretim Üyesi5Doktorasını sivil havacılık yönetimi alanında yapmış olmak
Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi alım ilanıÖnceki Haber

Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Öğre...

TBMM Başkanı Şentop: “Kıbrıs bizim için hem bir yar hem de bir yaradır”Sonraki Haber

TBMM Başkanı Şentop: “Kıbrıs bizim için...

Yorum Yazın

MEB’e Rehber Öğretmenlerin Ve Çocuk Gelişimi Öğretmenlerinin Resen Görevlendirmelerine Karşı Talebimizi Yineledik
Yetişkin engellerin gideceği bir okul yoktu, şimdi 81 ilde açmış olduk
Kendini Öğrencilerine Adayan Öğretmenin Azmi Örnek Oluyor
YÖK Akademik Hareketlilik Projesini başlatıyoruz
MEB’de görme engelli personel evrak işlemlerini artık daha kolay yapabilecek
"Türkiye ilk kez mesleki eğitime uluslararası öğrenci almaya başladı"
“Yıllardır Kamu Çalışanlarının Üzerinde Ağır Bir Yük Olan Gelir Vergisi Sorunu Artık Çözülmelidir.”
Toplu sözleşme talebimiz olan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesinde sona gelindi
Yalçın: “Sözleşmelilere Kadro Müjdesi Bayram Havası Oluşturdu”
Açık Öğretim Okulları 2022-2023 Eğitim Ve Öğretim Yılı 1. Dönem Sınavları
Mücadelemiz, Bütün Güvencesiz Personelin İstisnasız Ve Şartsız Biçimde Kadroya Geçirilmesi İçindir
Haftada 44 saat ders okutan atölye ve laboratuvar öğretmenleri mesleki eğitim merkezlerinde derse girebilir mi?
Sözleşmeli istihdamda önemli adım
Sözleşmelilerin Kadroya Alınmasında Yarım-Yamalak Değil, Tam Çözüm İstiyoruz!
Öğretici: Sözleşmeli Statü Tamamen Kaldırılmalı, Tüm Sözleşmeliler Kadroya Kavuşmalıdır
Kızılay Burs Başvuruları
Kızılay Ortaöğrenim Bursları
Kızılay Burs Yönetim Sistemi uygulamaya alınıyor
Kızılay Akademik Burs Hayata Geçiyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından sözleşmelilerin memur kadrosuna atanmasına ilişkin açıklama