Savunma Sanayii Başkanlığı Yurt Dışına gönderilecek Personele ilişkin Duyuru

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Savunma Sanayii Başkanlığı Yurt Dışına gönderilecek Personele ilişkin Duyuru
Abone ol
Tahsis edilen kontenjanların kullanımı için; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 78., 79., ve 80 inci maddelerine istinaden hazırlanan 01/02/1974 tarih ve 14786 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 21/01/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda iş ve işlemler yapılacaktır.

   YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR 
1.  Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenimi bitirmiş ve bu meslekte adaylık dâhil en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.
2.  Genel İdari Hizmetler (GİH) Sınıfında bulunmak.
3.  Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak. 
4.  Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak. 
5.  Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.  
6.  Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, 40 (kırk) yaşını tamamlamamış olmak. 
7.  Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak.
8.  İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan son başvuru tarihinden önceki 2 (iki) yıl içinde alınmış, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 (yetmiş) puana denk bir puana sahip olmak.
9.  Hastalık sebebiyle eğitim ve öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak. 
10.Yurt dışı öğrenimini bitirdikten sonra yurda dönüşlerinde, yurt dışında kalınan sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yapmayı kabul etmek. 

B.     MÜRACAAT EDECEKLERDEN İSTENEN BELGELER
1. Başvuru Bilgi Formu. Forma ulaşmak için tıklayınız. (Güncel fotoğraflı, bilgiler 1 sayfayı aşmayacak şekilde bilgisayar ile eksiksiz doldurulup ve Birim Amirince imzalanarak başvuru esnasında yüklenecektir.) 
2. Yabancı dil belgesi. (Son başvuru tarihi itibarıyla 2 yıl içerisinde alınmış olmalı ve doğrulama kodu bulunmalıdır.)
3. Yurt dışından mezun olan adaylar için mezuniyet belgesi.
4. Tercih yapılacak konuda alınacak kabul belgesi ve Türkçe çevirisi. (Personel tarafından çevirisi yapılarak imzalanacaktır.)

C.    MÜRACAAT, SEÇİM ŞEKLİ VE GENEL HÜKÜMLER
1. (A) bölümünde belirtilen şartları taşıyan adaylar, Başvuru Bilgi Formunu doldurup birim amirine imzalatarak (B) bölümünde istenilen belgeler ile beraber e-Devlet Savunma Sanayii Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden  elektronik ortamda başvuru yapacaklardır.
2. Personel; yurt dışı eğitim kontenjan konularından sadece 1 (bir) konu için başvuru yapabilecektir. Yurt dışı eğitim konularına ulaşmak için tıklayınız.
3. Kabul belgesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararında belirlenen dünya üniversite sıralamalarını gösterir Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) veya QS World University Rankings listelerine göre son 3 (üç) yıl içerisinde genel veya alan bazında ilk 100 (yüz) içerisine giren üniversitelerden alınması gerekmektedir.
4. Adayların başvurularını 14 Nisan 2023, Cuma günü mesai bitimine kadar elektronik ortamda tamamlaması gerekmektedir. 
5. Kontenjandan faydalanacak personel, Sınav Kurulunca açılacak yarışma sınavı veya seçme usulüyle saptanacaktır. Sürece ilişkin duyurular Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılacaktır. 
6. Seçme usulünün uygulanması durumunda;
·   Yabancı ülkelere eğitim amacıyla gönderilecek personel; çalışılacak konu, gidilecek ülke, üniversite ve kurumlar ile öğrenim ve hizmetle ilgili nitelikleri dikkate alınarak kurumsal ihtiyaçlara göre tespit edilir.   
Yarışma Sınavı uygulanması halinde;
·    Aday personelin; mesleki bilgi ve genel kültür düzeyi, temsil kabiliyeti, özgüveni ve ikna yeteneği, çalışacağı konu veya lisansüstü öğrenim konusuna ilişkin bilgi düzeyi, çalışacağı konu veya lisansüstü öğrenim konusunun seçilme nedeni ile birim ve kurumunun görev alanıyla ilgisi ve çalışma sonucunda elde edilecek faydanın ve kamu diplomasisi konularına ilişkin bilgi düzeyi değerlendirilir. Yarışma sınavında başarılı sayılmak için, Sınav Kurul Üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak ve Başkanlığımıza verilen kontenjan sayısını aşmamak suretiyle, sınavda başarılı olanlar tespit edilir.
7. 6067 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca kontenjanlar, gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurt dışı aylığının 2/3’ünün yarısından fazla miktarda dış burs sağlayanlara öncelik verilmek suretiyle kullanılacaktır.
8. Yurt dışına gönderilecek personelden, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış örneklerine uygun yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınacaktır.
9. Duyuruda yer alan şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylara ilişkin işlemler sonuçları ile beraber iptal edilecektir.  

Tahsis edilen kontenjanların kullanımı için; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 78., 79., ve 80 inci maddelerine istinaden hazırlanan 01/02/1974 tarih ve 14786 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 21/01/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda iş ve işlemler yapılacaktır.

A.    YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR 
1.  Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenimi bitirmiş ve bu meslekte adaylık dâhil en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.
2.  Genel İdari Hizmetler (GİH) Sınıfında bulunmak.
3.  Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak. 
4.  Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak. 
5.  Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.  
6.  Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, 40 (kırk) yaşını tamamlamamış olmak. 
7.  Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak.
8.  İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan son başvuru tarihinden önceki 2 (iki) yıl içinde alınmış, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 (yetmiş) puana denk bir puana sahip olmak.
9.  Hastalık sebebiyle eğitim ve öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak. 
10.Yurt dışı öğrenimini bitirdikten sonra yurda dönüşlerinde, yurt dışında kalınan sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yapmayı kabul etmek. 

B.     MÜRACAAT EDECEKLERDEN İSTENEN BELGELER
1. Başvuru Bilgi Formu. Forma ulaşmak için tıklayınız. (Güncel fotoğraflı, bilgiler 1 sayfayı aşmayacak şekilde bilgisayar ile eksiksiz doldurulup ve Birim Amirince imzalanarak başvuru esnasında yüklenecektir.) 
2. Yabancı dil belgesi. (Son başvuru tarihi itibarıyla 2 yıl içerisinde alınmış olmalı ve doğrulama kodu bulunmalıdır.)
3. Yurt dışından mezun olan adaylar için mezuniyet belgesi.
4. Tercih yapılacak konuda alınacak kabul belgesi ve Türkçe çevirisi. (Personel tarafından çevirisi yapılarak imzalanacaktır.)

C.    MÜRACAAT, SEÇİM ŞEKLİ VE GENEL HÜKÜMLER
1. (A) bölümünde belirtilen şartları taşıyan adaylar, Başvuru Bilgi Formunu doldurup birim amirine imzalatarak (B) bölümünde istenilen belgeler ile beraber e-Devlet Savunma Sanayii Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden  elektronik ortamda başvuru yapacaklardır.
2. Personel; yurt dışı eğitim kontenjan konularından sadece 1 (bir) konu için başvuru yapabilecektir. Yurt dışı eğitim konularına ulaşmak için tıklayınız.
3. Kabul belgesinin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararında belirlenen dünya üniversite sıralamalarını gösterir Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) veya QS World University Rankings listelerine göre son 3 (üç) yıl içerisinde genel veya alan bazında ilk 100 (yüz) içerisine giren üniversitelerden alınması gerekmektedir.
4. Adayların başvurularını 14 Nisan 2023, Cuma günü mesai bitimine kadar elektronik ortamda tamamlaması gerekmektedir. 
5. Kontenjandan faydalanacak personel, Sınav Kurulunca açılacak yarışma sınavı veya seçme usulüyle saptanacaktır. Sürece ilişkin duyurular Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılacaktır. 
6. Seçme usulünün uygulanması durumunda;
·   Yabancı ülkelere eğitim amacıyla gönderilecek personel; çalışılacak konu, gidilecek ülke, üniversite ve kurumlar ile öğrenim ve hizmetle ilgili nitelikleri dikkate alınarak kurumsal ihtiyaçlara göre tespit edilir.   
Yarışma Sınavı uygulanması halinde;
·    Aday personelin; mesleki bilgi ve genel kültür düzeyi, temsil kabiliyeti, özgüveni ve ikna yeteneği, çalışacağı konu veya lisansüstü öğrenim konusuna ilişkin bilgi düzeyi, çalışacağı konu veya lisansüstü öğrenim konusunun seçilme nedeni ile birim ve kurumunun görev alanıyla ilgisi ve çalışma sonucunda elde edilecek faydanın ve kamu diplomasisi konularına ilişkin bilgi düzeyi değerlendirilir. Yarışma sınavında başarılı sayılmak için, Sınav Kurul Üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak ve Başkanlığımıza verilen kontenjan sayısını aşmamak suretiyle, sınavda başarılı olanlar tespit edilir.
7. 6067 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca kontenjanlar, gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurt dışı aylığının 2/3’ünün yarısından fazla miktarda dış burs sağlayanlara öncelik verilmek suretiyle kullanılacaktır.
8. Yurt dışına gönderilecek personelden, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış örneklerine uygun yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınacaktır.
9. Duyuruda yer alan şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylara ilişkin işlemler sonuçları ile beraber iptal edilecektir.  

İlan Bilgileri

Hizmet Sınıfı (Genel idare Hizmetleri Sınıfı)
Unvan (YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK PERSONEL)Kontenjan

ANKARA Kontenjan (2)
Değerleme Aşamaları

1.Mülakat
Değerleme Puanı

Değerleme Puanı = Mülakat * ( % 100,00 )

 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Bakan Akar: "Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın”Önceki Haber

Bakan Akar: "Güvendiğiniz dağlara karlar...

Kabineden Seyyanen Ek Zam Kararı Bekliyoruz!Sonraki Haber

Kabineden Seyyanen Ek Zam Kararı Bekliyo...

Yorum Yazın

2023 Yılı Erasmus+ Programı Merkezi Proje Fırsatları
MEB, Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verecek
İşte 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kitabı Listesi
Aile okulu projesiyle 40 bin muhtara eğitim verildi
BİLSEM Sınavlarında her oturuma ücret ödenmemesini idare mahkemesi iptal etti
Öğretmenlerin yüzde 30 zamlı ek ders ücretleri belli oldu
Bilsem Öğrencilerimiz İçin Uzay Kampı Başlıyor
Evde veya hastane sınıfında eğitim hizmeti sunan tüm öğretmenlere başarı belgesi verilecek
81 İlde İhtiyaç Duyulan Her Hastaneye Hastane Sınıfı Kurulacak
Nükleer Enerji Alanında Tematik Lise Kurulacak
TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Raporu Sonuçları Açıklanmıştır!
TEKNOFEST 2023 Eğitim Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Savaşan İHA Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi
Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Öğretmen Rehber Kitabı
Emeklilik ve Sosyal Güvenlik: Temel Vazgeçilmez Bir İnsan Hakkıdır
İlksan Kanser Sağlık Destek Yardımı 2023 Yılı Sigorta İhalesi Yapıldı
MEB’e Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile Şube Müdürlüğü Sınavı Talebimizi ilettik
Ukraynalı İstiklal Marşı'ını CİMER'e şikayet etti haberi yalan çıktı