Sinop Üniversitesi 49 Öğretim Üyesi alıyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Sinop Üniversitesi 49 Öğretim Üyesi alıyor
Abone ol
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki, Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1-Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; Doçent unvanını aldıktan sonra yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterdikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 1 (bir) adet fotoğraf olmak üzere; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet fiziki dosya ile birlikte ilgili evrakları 6 (altı) adet taşınabilir belleğe aktararak Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.
- Kişisel Veriler Kanunu Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine (https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2022/10/SNUARM-009-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Akademik-Personel-Adayi-Acik-Riza-Metni.pdf) web adresinden ulaşılarak onaylı şekilde başvuru dosyasına eklenecektir.
- Kişisel Veriler Kanunu Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metnine (https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2022/10/SNUAYM-016-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Akademik-Personel-Adayi-Aydinlatma-Metni.pdf) web adresinden ulaşılarak onaylı şekilde başvuru dosyasına eklenecektir.

2-Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 1 (bir) adet fotoğraf olmak üzere; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet fiziki dosya ile birlikte ilgili evrakları 4 (dört) adet taşınabilir belleğe aktararak Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.
Üniversitelerde görev yapmakta/yapmış olan ders veren kadrolu öğretim elemanları hariç olmak üzere daha önce ders verme deneyimini sağlayamayan Doçent kadrosuna başvuran adaylarda başvuruları esnasında belirledikleri 3 (üç) farklı konunun yer aldığı deneme dersine ait dilekçelerini ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.
- Kişisel Veriler Kanunu Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine (https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2022/10/SNUARM-009-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Akademik-Personel-Adayi-Acik-Riza-Metni.pdf) web adresinden ulaşılarak onaylı şekilde başvuru dosyasına eklenecektir.
- Kişisel Veriler Kanunu Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metnine (https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2022/10/SNUAYM-016-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Akademik-Personel-Adayi-Aydinlatma-Metni.pdf) web adresinden ulaşılarak onaylı şekilde başvuru dosyasına eklenecektir.

3-Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ve Adayın belirlediği 3 (üç) farklı konunun yer aldığı deneme dersine ait dilekçesi ile birlikte 1 (bir) adet fotoğraf olmak üzere; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak varsa yabancı dil başarı belgesi eklenerek yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet fiziki dosya ile birlikte ilgili evrakları 4 (dört) adet taşınabilir belleğe aktararak ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.
- Kişisel Veriler Kanunu Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine (https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2022/10/SNUARM-009-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Akademik-Personel-Adayi-Acik-Riza-Metni.pdf) web adresinden ulaşılarak onaylı şekilde başvuru dosyasına eklenecektir.
- Kişisel Veriler Kanunu Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metnine (https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2022/10/SNUAYM-016-KVK-Mevzuati-Uyarinca-Akademik-Personel-Adayi-Aydinlatma-Metni.pdf) web adresinden ulaşılarak onaylı şekilde başvuru dosyasına eklenecektir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; 30/11/2022-14/12/2022 tarihleri mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

NOT: 2547 sayılı Kanun’un Ek-38. maddesi uyarınca belirlenen %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.
- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan veya e-Devlet üzerinden (HİTAP) alacakları ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
- Lisans/lisansüstü diplomaların veya geçici mezuniyet belgelerinin sureti veya e-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge) Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
- Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir. Askerlik durum belgesi e-Devlet üzerinden alınabilir.
- Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.
- Herhangi bir akademik birimde öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü öğretim üyesi sayısına ulaşılıncaya kadar, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen atanma ve yükseltilme için gerekli olan akademik puan şartı aranmaz
- Makalelerin basıldığı derginin hangi indekslerde tarandığının aday tarafından belgelenmesi gereklidir. Sempozyum ve kongrelere katılım veya sunum belgelendirilmelidir. Kitap veya bölüm yazarlığında uluslararası ya da ulusal kitabın künyesi eklenmelidir.
- Eserlerin yayımlanmış veya DOI numarası almış olması gereklidir.
- Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının https://pdb.sinop.edu.tr/mevzuat/ web adresinden ulaşılabilir.
- Akademik Değerlendirme Formuna ve Başvuru Dilekçe Örneğine Personel Daire Başkanlığının https://pdb.sinop.edu.tr/belgeler/ web adresinden ulaşılabilir.
- Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır.
- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
- Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir.
 

İLAN SIRA NOUNVANIADEDİDERECEBİRİMİ:BÖLÜM/ANABİLİM DALI-PROGRAMALANI:
2022/58Profesör11Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/ Fen Bilgisi Eğitimi ABDFen Bilgisi Eğitimi Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. Bilimin Doğası, Bilim-Sözdebilim Ayrımı ve Stem Eğitimi Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/59Profesör11Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/ Sosyal Bilgiler Eğitimi ABDTarih Eğitimi Alanında Doçent Unvanı Almış olmak. Tarih Eğitimi ve Kadın Tarihi Öğretimi Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/60Profesör11Fen-Edebiyat FakültesiMatematik/ Uygulamalı Matematik ABDMatematik Alanında Doçentlik Unvanı Almış Olmak ve Mertebesi İndirgenmiş Optimal Kontrol Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/61Profesör11Fen-Edebiyat FakültesiTürk Dili ve Edebiyatı/ Eski Türk Dili ABDEski Türk Dili Anabilim Dalında Doçent Unvanı Almış Olmak. Eski Türkçe'de İstem Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/62Profesör11Sağlık Bilimleri Fakültesiİş Sağlığı ve GüvenliğiEn Az C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık Sertifikasına Sahip Olmak, Moleküler Karakterizasyon ve Anti Kanser Etkiler Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/63Profesör11Mühendislik ve Mimarlık FakültesiEnerji Sistemleri MühendisliğiHidrojen Depolama ve Moleküler Karakterizasyon Alanlarında Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/64Profesör11Mühendislik ve Mimarlık FakültesiMakine Mühendisliği/ Konstrüksiyon ve İmalatDoçentliğini Makine Mühendisliği Alanında Almış Olup, Süperalaşımların Sürdürülebilir İşlenmesi ve Triboloji Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/65Doçent11Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/ Sosyal Bilgiler Eğitimi ABDSosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. Sosyal Bilgiler Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Bilgiler Ders Kitapları Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/66Doçent11Eğitim FakültesiÖzel Eğitim/ Özel Yetenekliler Eğitimi ABDÖzel Yetenekliler Eğitimi Alanında Doçentliğini Almış Olmak.
2022/67Doçent11Meslek YüksekokuluSu ÜrünleriBalık Unu ve Yağı İşlemesinde Kalite Standartları Üzerine Araştırmalar Yapmış Olmak.
2022/68Doçent11Fen-Edebiyat FakültesiArkeoloji/ Tarih Öncesi Arkeolojisi ABDArkeoloji Alanında Doçentlik Unvanı Almış Olmak. Nekropol, Ölü Gömme Adetleri ve Mezar Konteksti Buluntular Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/69Doçent11Fen-Edebiyat FakültesiSosyoloji/ Uygulamalı Sosyoloji ABDLisans, Lisansüstü ve Doçentlik Derecelerini Sosyolojiden Almış Olmak, Beden Sosyolojisi ve Sağlık Sosyolojisi Alanlarında Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/70Doçent11Fen-Edebiyat FakültesiTürk Dili ve Edebiyatı/ Türk Halk Edebiyatı ABDHalkbilimi Bilim Dalında Doçent Unvanı Almış Olmak. Toplumsal Cinsiyet, Geçiş Dönemleri, Halk İnançları; Medya, Dijital Kültür ve Kent Kültürü Konularında Çalışmış Olmak.
2022/71Doçent11Fen-Edebiyat FakültesiTarih/ Yakınçağ Tarihi ABDYakınçağ Tarihi Alanında Doçentliğini Almış Olmak, Sinop Kent Tarihi Hakkında Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/72Doçent11Sağlık Bilimleri Fakültesiİş Sağlığı ve GüvenliğiBiyoloji Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. İlaç ve Kimyasalların Dokulardaki Toksik Etkileri üzerine Stereolojik Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/73Doçent11Spor Bilimleri FakültesiSpor Yöneticiliği/ Spor Yönetim BilimleriSpor Bilimleri Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. “Sporda Kaygı Düzeyi ve Başarı Faktörleri” Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/74Doktor Öğretim Üyesi13Eğitim FakültesiYabancı Diller Eğitimi/ İngiliz Dili Eğitimi ABDÇeviribilim (İngilizce) veya Çeviri ve Kültürel Çalışmalar (İngilizce) Alanlarından Birinde Doktora Yapmış Olmak. Çeviri Sonrası Araştırma Yaklaşımları ve Popüler Edebiyat Çevirileri Hakkında Çalışma Yapmış Olmak.
2022/75Doktor Öğretim Üyesi13Eğitim FakültesiEğitim Bilimleri/ Öğretim Teknolojileri ABDLisans ve Doktora Eğitimlerini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde Tamamlamış Olmak. Ters Yüz Öğrenme, Web 2.0 Teknolojileri ve Uzaktan Eğitim Konularında Çalışmaları Olmak.
2022/76Doktor Öğretim Üyesi11Eğitim FakültesiEğitim Bilimleri/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABDRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Doktora Yapmış Olmak. Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışmanlık ve Psikolojik Danışman Eğitiminde Süpervizyon ile İlgili Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/77Doktor Öğretim Üyesi11Eğitim FakültesiÖzel Eğitim / Zihin Engelliler Eğitimi ABDÖzel Eğitim Alanında Doktora Yapmış Olmak.
2022/78Doktor Öğretim Üyesi11Boyabat Meslek Yüksekokuluİnşaat Bölümü/ İnşaat Teknolojisi Programıİnşaat Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak. Yağış- Yağış Şiddetlerinin Eğilimleri ve Homojenlikleri ile Kuraklık Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/79Doktor Öğretim Üyesi12Fen-Edebiyat FakültesiFizikFizik Alanında Doktora Yapmış Olmak. Dörtlü Ayar Bozonu Anormal Etkileşmeleri Konusunda Fenomenolojik Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/80Doktor Öğretim Üyesi12Fen-Edebiyat FakültesiFizikFizik Alanında Doktora Yapmış Olmak. Kuinolon İçeren İnorganik Kristallerin Yapısal, Spektroskopik ve Moleküler Kenetlenmesi Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/81Doktor Öğretim Üyesi13Fen-Edebiyat FakültesiMatematik/ Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi ABDAnaliz ve Fonksiyonlar Teorisi Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Korovkin Tipi Yaklaşım Teorisi Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/82Doktor Öğretim Üyesi13Fen-Edebiyat FakültesiBiyolojiBiyoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak, Auchenorrhyncha (Hemiptera) ile İlgili Taksonomik Çalışmalar Yapmış Olmak
2022/83Doktor Öğretim Üyesi13Fen-Edebiyat Fakültesiİstatistikİstatistik Alanında Doktora Yapmış Olmak. İstatistiksel Sınıflandırma Problemleri ve Çarpımsal Nöron Model Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/84Doktor Öğretim Üyesi13Fen-Edebiyat Fakültesiİstatistikİstatistik Alanında Doktora Yapmış Olmak. Sıra Kısıtlamalı Bilgi Kriterleri, Bilgilendirici Hipotezler ve Genelleştirilmiş Karma Modeller Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/85Doktor Öğretim Üyesi11Fen-Edebiyat FakültesiTürk Dili ve Edebiyatı/ Yeni Türk Edebiyatı ABDYeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak. Ara Nesil Dönemi Türk Hikayesi Hakkında Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/86Doktor Öğretim Üyesi12Fen-Edebiyat FakültesiTürk Dili ve Edebiyatı/ Yeni Türk Dili ABDTürk Dili Alanında Doktora Yapmış Olmak. Türkçe'de Eylemlerin Sözdizimsel Özellikleri, Çatı, İstem, Türetkenlik gibi Konularda Çalışmaları Bulunmak.
2022/87Doktor Öğretim Üyesi11Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak, Hemşirelik Alanında Doktora Yapmış Olmak, Multiple Skleroz, Belirsizlik ve İntihar Konularında Çalışma Yapmış Olmak.
2022/88Doktor Öğretim Üyesi11Sağlık Bilimleri Fakültesiİş Sağlığı ve GüvenliğiEn Az B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık Sertifikası ile ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Baş Denetçi Belgesine Sahip Olmak ve İşyerlerinde Dış Ortam Gürültü Maruziyetinin Önlenmesine Yönelik Çalışma Yapmış Olmak.
2022/89Doktor Öğretim Üyesi11Sağlık Bilimleri Fakültesiİş Sağlığı ve Güvenliğiİş Güvenliği Alanında Doktora Yapmış Olmak, Risk Analizi ve İş Kazaları Üzerine Çalışmaları Olmak.
2022/90Doktor Öğretim Üyesi11Sağlık Bilimleri FakültesiSosyal HizmetLisans ve Doktorasını Sosyal Hizmet Alanında Yapmış Olmak, Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/91Doktor Öğretim Üyesi11Gerze Meslek YüksekokuluOtel, Lokanta ve İkram Hizmetleri/ Turizm ve Otel İşletmeciliğiKonaklama İşletmeciliği veya Seyahat İşletmeciliği Alanında Lisans Mezunu Olmak. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak. Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile İlgili Çalışma Yapmış Olmak.
2022/92Doktor Öğretim Üyesi13Spor Bilimleri FakültesiBeden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve Spor Alanında Doktora Yapmış Olmak. Motor Beceri, Somatotip Yapı ve Fitness Antrenmanı Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/93Doktor Öğretim Üyesi11Su Ürünleri FakültesiSu Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi/ Avlama TeknolojisiSu Ürünleri Mühendisliği Lisans Mezunu olmak. Su Ürünleri Avlama Teknolojileri Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak. Karadeniz’de Yunuslar Üzerine Çalışmaları Bulunmak.
2022/94Doktor Öğretim Üyesi11Su Ürünleri FakültesiSu Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi/ İşleme TeknolojisiSu Ürünleri Mühendisliği Lisans Mezunu Olmak. Su Ürünleri İşleme Teknolojileri Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak. Su Ürünlerinde Işınlama ve Enzim Teknolojileri Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/95Doktor Öğretim Üyesi11Su Ürünleri FakültesiSu Ürünleri Temel Bilimler/ Balıkçılık Temel BilimleriSu Ürünleri Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini Su Ürünleri Temel Bilimleri Alanında Yapmış Olmak, Karadeniz'de Deniz Çöpleri ve Mikroplastik Kirliliği Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/96Doktor Öğretim Üyesi11Su Ürünleri FakültesiSu Ürünleri Temel Bilimler/ İç Sular BiyolojisiLisans, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini Biyoloji Alanında Yapmış Olmak, Dağ Göllerinde Zooplankton Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/97Doktor Öğretim Üyesi11Su Ürünleri FakültesiSu Ürünleri Yetiştiriciliği/ YetiştiricilikSu Ürünleri Fakültesi Mezunu Olmak, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktorasını Yapmış Olmak, Karadeniz'de Ağ Kafeslerde Balık Yetiştiriciliği ve Et Kalitesi Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/98Doktor Öğretim Üyesi11Su Ürünleri FakültesiSu Ürünleri Yetiştiriciliği/ YetiştiricilikSu Ürünleri Fakültesi Mezunu Olmak, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktorasını Yapmış Olmak. Kerevit ve Salyangoz Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/99Doktor Öğretim Üyesi21Mühendislik ve Mimarlık FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Bölümlerinden Birinden Lisans Mezunu Olmak. Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı Alanlarından Birinde Doktora Yapmış Olmak.
2022/100Doktor Öğretim Üyesi11Mühendislik ve Mimarlık FakültesiÇevre Mühendisliği/Çevre BilimleriFakültelerin Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Çevre Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak. İçme Sularında Doğal Organik Madde Giderimi ve Atıksularda Adsorpsiyon ve Elektrokimyasal Arıtım Yöntemleriyle İlgili Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/101Doktor Öğretim Üyesi11Mühendislik ve Mimarlık FakültesiEnerji Sistemleri MühendisliğiEnerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimlerini Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünde Yapmış Olmak. Nano Katkılı Faz Değiştiren Malzemeler, Destek Vektör Makinesi ve Defrost Sistemleri Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.
2022/102Doktor Öğretim Üyesi11Mühendislik ve Mimarlık FakültesiNükleer Enerji MühendisliğiYüksek Lisans ve Doktora Derecelerini Nükleer Mühendislik veya Nükleer Enerji Mühendisliğinden Almış Olmak. VHTR Reaktörleri İçin Alaşım Oksidasyon Davranışları Üzerine Çalışması Bulunmak.
2022/103Doktor Öğretim Üyesi11Türkeli Meslek YüksekokuluSağlık Bakım Hizmetleri/ Evde Hasta BakımıFizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında Doktora Yapmış Olmak. Kayropraktik ve Vagus Sinir Stimülasyonu Konularında Çalışma Yapmış Olmak.
2022/104Doktor Öğretim Üyesi13İlahiyat FakültesiTemel İslam Bilimleri/ Arap Dili ve Belegatıİlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi Lisans Mezunu Olmak. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak. Arap Dili ve Belagatında Üslup Alanında Çalışma Yapmış Olmak.
2022/105Doktor Öğretim Üyesi11Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve İşletmecilikMaliye Alanında Doktora Yapmış Olmak. Vergi Hukuku Konusunda ve Çevre Sorunlarına İlişkin Maliye Politikaları Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.
Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi, Öğretim Üyesi alıyorÖnceki Haber

Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi,...

Mücadelemiz, Bütün Güvencesiz Personelin İstisnasız Ve Şartsız Biçimde Kadroya Geçirilmesi İçindirSonraki Haber

Mücadelemiz, Bütün Güvencesiz Personelin...

Yorum Yazın

Nükleer Enerji Alanında Tematik Lise Kurulacak
TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Raporu Sonuçları Açıklanmıştır!
TEKNOFEST 2023 Eğitim Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Savaşan İHA Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi
Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Öğretmen Rehber Kitabı
Emeklilik ve Sosyal Güvenlik: Temel Vazgeçilmez Bir İnsan Hakkıdır
İlksan Kanser Sağlık Destek Yardımı 2023 Yılı Sigorta İhalesi Yapıldı
MEB’e Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile Şube Müdürlüğü Sınavı Talebimizi ilettik
Ukraynalı İstiklal Marşı'ını CİMER'e şikayet etti haberi yalan çıktı
Sözleşmeli öğretmenin görevine son verildi
Kamu Emekçileri Eğilim Yoklaması Araştırması
BASK’tan Cumhurbaşkanına İkramiye Mektubu
TEKNOFEST 2023 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
Meslek Liselerinden Tarihi Rekor
Öğretmenlik, Joker Mesleği Değildir!
Öğrenim durumunun mazeret tayini gerekçeleri arasından çıkarılmış olması kabul edilebilir değildir
Eminiz ki, birileri, geride bıraktığımız yıl da olduğu gibi, yine bir dahaki kariyer sınavına kadar dönüp ÖMK’ya bakmayacaklar
Sözleşmeli personellerin kadroya geçmesine dair kanun resmi gazetede yayınlandı