TED Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi ve 8 Öğretim Üyesi alıyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
TED Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi ve 8 Öğretim Üyesi alıyor
Abone ol
2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.Başvurular, istenen belgeler ile birlikte; TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta aracılığı ile yapılacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Eksik belge ile veya e-posta aracılığı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kadrolar ile ilgili ilana http://www.tedu.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Başvuru Adresleri ve İletişim Bilgileri:
TED Üniversitesi Ziya Gökalp Cad., No: 48 06420 Kolej / Çankaya / ANKARA Tel No: 312 585 00 00 (Santral)

Genel Şartlar:
1. 657 sayılı Kanun’un 48 İnci maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak Gerekmektedir.
2. Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında Lisans Mezuniyeti Notunun Hesaplanmasında Kullanılacak 4’lük Ve 5’lik Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla Belirlenir. Diğer Not Sistemlerinin 100’lük Not Sistemine Eşdeğerliğine Yükseköğretim Kurumlarının Senatoları Karar Verir.
3. Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması Gerekmektedir.
4. İlan Edilen Kadrolara Müracaat Edecek Erkek Adayların Askerlik Yönünden Mahkeme veya Bakaya Durumunda Olmamaları Gerekmektedir.

Muafiyet:
Doktora veya Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta Ve Veteriner Hekimlikte Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik Eğitimini Tamamlamış Olanlarda, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu Tarafından Belirlenen Uzmanlık Alanlarına Atanacak Olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olanlarda Merkezi Sınav Şartı Aranmaz.

İstenen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi: Rektörlüğe hitaben yazılacak başvuru dilekçesinde; İlan Tarihi, Başvurulan Fakülte ve Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim Bilgileri (İkamet Adresi, Telefon, E-Mail Adresi) ile başvuruda teslim ettiği evraklarının listesinin belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca
Yönetmelik Kapsamında Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı Dilekçelerinde Talep Edenlerin Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES Puanı 70 olarak kabul edilir.
2. Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin, Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi (Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olduklarını Gösterir Onaylı Çalışma Belgesi.)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)
4. Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında) veya Kişisel Özgeçmiş (CV)
5. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
6. Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet ve Öğrenci Belgelerinin e-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri, (eDevlet Üzerinden Temin Edilemeyen Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli, Öğrenci Belgesi ise; Öğrenim Görülen Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde Olmak Zorundadır. e-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında e-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,)
7. Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans/Yüksek Lisans/Doktora)
8. Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi
9. YÖK Tarafından Kabul Edilen (YDS, YÖKDİL, KPDS, ÜDS) veya Eş Değerliği ÖSYM Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,
10. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten e-Devletten Alınacak Belge,
11. e-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.)
12. Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma Belgelerinin Suretleri ile Yeminli Mütercim Tercümesi ve Yükseköğretim Kurulu Onaylı Denklik Belgeleri
 

FakültesiBölümKadro UnvanıKadro
Sayısı
ALES
Puan Şartı
YDS
Puan Şartı
Özel ŞartlarSınav Takvimi
Mühendislik FakültesiElektrik- Elektronik Mühendisliği BölümüÖğretim Görevlisi17085Adayların;
- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini ”Elektrik- Elektronik Mühendisliği” alanından almış olmaları,
- Sinyal işleme, biyomedikal, biyomekatronik ve gömülü sistemler konularında bilimsel çalışmalarının bulunmaları,
- Yükseköğretim kurumlarında en az 1 (bir) yıl lisans veya lisansüstü düzeyinde ders vermiş olmaları gerekmektedir.
İlan tarihi : 30/11/2022
Son Başvuru Tarihi : 14/12/2022
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi : 19/12/2022
Giriş Sınavı Tarihi : 23/12/2022
Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi: 28/12/2022
Mimarlık ve Tasarım FakültesiMimarlık BölümüÖğretim Görevlisi17085Adayların;
- Lisans, derecelerini ”Mimarlık” alanından almış olmaları,
- “Mimarlık Tarihi” alanında “Kent Tarihi” üzerine tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları,
- Mimari tasarım stüdyosu derslerinde deneyim sahibi olmaları,
- “Mimarlık Tarihi” alanında bir Doktora programına kayıtlı olup, Doktora yeterlik sınavını geçmiş olmaları,
- Mimarlık tarihi derslerinde deneyime sahip olmaları gerekmektedir.
İlan tarihi : 30/11/2022
Son Başvuru Tarihi : 14/12/2022
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi : 16/12/2022
Giriş Sınavı Tarihi : 19/12/2022
Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi: 26/12/2022
Mimarlık ve Tasarım FakültesiŞehir ve Bölge Planlama BölümüÖğretim Görevlisi17085Adayların;
- Lisans, derecelerini ”Şehir ve Bölge Planlama ” alanında almış olmaları,
- “Kentsel Tasarım” alanından tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları,
- “ Şehir ve Bölge Planlama” alanında bir Doktora programına kayıtlı olup, Doktora yeterlik sınavını geçmiş olmaları,
- Stüdyo deneyimine sahip olmaları,
- Stüdyo eğitimi, kentsel biçim, tasarım kuram ve yöntemleri konularında çalışmalarının bulunması, gerekmektedir.
İlan tarihi : 30/11/2022
Son Başvuru Tarihi : 14/12/2022
Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi : 16/12/2022
Giriş Sınavı Tarihi : 19/12/2022
Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi: 26/12/2022


Duyurulur.

Üniversitemize, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’’* hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir. * Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince; 7) Yükseköğretim kurumlarında yabancı dille verilen derslerin bu dile hakim olan öğretim elemanları tarafından ve bu dille verilmesi sağlanır. Bu programlarda ancak aşağıdaki şartlardan birini taşıyan öğretim elemanları yabancı dilde ders verebilirler:
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.
b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.
ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen beş puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)
İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Başvuracak adayların:

Rektörlüğe hitaben yazılacak olan, başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir tüm belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, askerliğini tamamlamış olduğunu gösterir belgelerini, fotoğraflı özgeçmişlerini (yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınlarını, öğretilen dersler ve yönettiği / yönetmeye devam ettiği doktora / yüksek lisans çalışmalarının listesini, yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarışma ve ödül jürisi üyeliği vb... diğer faaliyetlerini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtları iletmeleri gerekmektedir. İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

*İlan şartlarında çalışma deneyimi yer alan kadrolara başvuran adayların; deneyim sürelerini gösteren hizmet belgelerini, başvuru evrakları ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvurusu dosyası bilimsel yayın ve çalışmaları kapsayacak olup, dosyası (5 CD) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Eksik belgeler ve ilan kriterlerini taşımayan belgeler geçerli olmayacaktır. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen/posta aracılığı /e-posta ([email protected]) ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadro ile ilgili diğer tamamlayıcı bilgilere http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden ulaşılabilmektedir.
 

FakültesiBölümKadro UnvanıKadro SayısıÖzel KoşullarBaşvuru Tarih Aralıkları
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletme BölümüProfesör1Adayların;
-Doktora derecelerini “İşletme” alanından almış olmaları,
-Doçentlik derecelerini “Muhasebe ve Finans” alanından almış olmaları,
-Finansal piyasaların entegrasyonu, finansal krizler, varlık fiyatlandırma ve volatilite modelleri ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile ilgili çalışmalar yapmış olmaları,
-Doktora, yüksek lisans ve lisans seviyesinde ders vermiş ve müfredat çalışmalarına katkı sağlamış olmaları,
-Üniversitenin çeşitli kademelerinde servis vermiş ve idari sorumluluk almış olmaları gerekmektedir
30/11/2022-14/12/2022
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletme BölümüProfesör1Adayların;
-Doktora derecelerini “İşletme” alanından almış olmaları,
-Doçentlik derecelerini “Muhasebe ve Finans” alanından almış olmaları,
-Piyasa mikro yapısı, varlık fiyatlandırma modelleri, spekülatif balonlar, hisse senetlerinin ilk halka arzı, yatırım stratejileri ve yatırımcıların risk algısı ile ilgili çalışmalar yapmış olmaları,
-Doktora, yüksek lisans ve lisans seviyesinde ders vermiş ve müfredat çalışmalarına katkı sağlamış olmaları,
-Üniversitenin çeşitli kademelerinde servis vermiş ve idari sorumluluk almış olmaları gerekmektedir
30/11/2022-14/12/2022
Fen-Edebiyat FakültesiPsikoloji BölümüProfesör1Adayların;
- Lisans derecelerini “Psikoloji” alanından almış olmaları,
- Yüksek Lisans derecelerini “Gelişim Psikoloji” alanından almış olmaları,
- Doktora derecelerini “Bilişsel Psikoloji” alanından almış olmaları,
- Doçentlik derecelerini “Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji”alanından almış olmaları,
- Üniversite’de en az 5 yıllık iş deneyimine sahip olmaları gerekmektedir.
30/11/2022-14/12/2022
Fen-Edebiyat FakültesiPsikoloji BölümüDoçent1Adayların;
- Lisans derecelerini “Psikoloji” alanından almış olmaları,
- Yüksek Lisans derecelerini “Uygulamalı (Klinik) Psikoloji” veya “Klinik Psikoloji” alanından almış olmaları,
- Doktora derecelerini “Klinik Psikoloji” alanından almış olmaları,
- Doçentlik derecelerini “Klinik Psikoloji ”alanından almış olmaları,
- İstatistik ve araştırma yöntemleri alanlarında yetkin olmak ve/veya bu alanlarda ders verme deneyimine sahip olmaları,
- Doktora sonrası çalışma kapsamında yurtdışı eğitim kurumlarından birinde en az 9 ay görev almış olmaları gerekmektedir.
30/11/2022-14/12/2022
Fen-Edebiyatİngiliz Dili ve Edebiyatı BölümüDoçent1Adayların;
- Doktora ve Doçentlik derecelerini “İngiliz Dili ve Edebiyatı” alanından almış olmaları,
- Modern İngiliz romanı, dijital edebiyat araştırmaları ve kültür araştırmaları alanlarında deneyim sahibi olmaları gerekmektedir.
30/11/2022-14/12/2022
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletme BölümüDoktor Öğretim Üyesi1Adayların;
- Doktora derecelerini “İşletme” alanından almış olmaları,
- Doktora eğitiminde uzmanlık alanlarının pazarlama disiplini içinde modelleme üzerine olması,
- SSCI endeksi tarafından taranan dergilerde en az bir adet özgün araştırma makalesi üzerine araştırma makalesi yayınlarının olması,
- Marka yönetimi, yeni ürün geliştirme, dijital pazarlama, sosyal medya pazarlaması üzerine araştırma yapıyor olmaları ve bu konularda ders verme deneyimine sahip olmaları,
- Yüksek lisans ve lisans seviyesinde müfredat çalışmalarına katkı sağlamış olmaları,
- Üniversitelerin çeşitli komisyonlarında servis yapmış olmaları gerekmektedir.
30/11/2022-14/12/2022
Mühendislik FakültesiEndüstri Mühendisliği BölümüDoktor Öğretim Üyesi1Adayların;
- Doktora derecelerini “Endüstri Mühendisliği” veya “Yön- eylem Araştırması alanlarından birinden almış olmaları gerekmektedir.
- “Matematiksel Modelleme ve Optimizasyon”, ”Uygulamalı Olasılık ve İstatistik”, “Lojistik Ağ Tasarımı ve Optimizasyonu”, “Üretim Planlama ve Kontrol”, “Tedarik Zinciri Yönetimi”, “Veriye Dayalı Optimizasyon”, “Veri Madenciliği”, “Makine Öğrenmesi” alanlarının bir veya birden fazlasında araştırma yürüten adayların başvurularına öncelik verilecektir.
30/11/2022-16/12/2022
Lisansüstü Programlar EnstitüsüUygulamalı Veri Bilimi Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi1Adayların;
- Doktora derecelerini “Bilgisayar Mühendisliği”, “İstatistik”, “ Yönetim Bilişim Sistemleri”, “Bilişim Sistemleri”, “İşletme” veya ilgili bir alandan almış olmaları, gerekmektedir.
- “Veri Analitiği”, “Yapay Zeka”, “Hesaplamalı İstatistik ve R ve Phyton Uygulamaları”, “İstatistiksel Öğrenme”, “Veri Madenciliği”, “Keşfedici Veri Analizi” alanlarının bir veya birden fazlasında araştırma yürütmüş adaylara öncelik verilecektir.
30/11/2022-16/12/2022


Duyurulur.

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi alacakÖnceki Haber

Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi 60 Öğretim Üyesi alıyorSonraki Haber

Bursa Uludağ Üniversitesi 60 Öğretim Üye...

Yorum Yazın

Nükleer Enerji Alanında Tematik Lise Kurulacak
TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Raporu Sonuçları Açıklanmıştır!
TEKNOFEST 2023 Eğitim Teknolojileri Yarışması Ön Değerlendirme Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 Savaşan İHA Yarışması Ön Tasarım Rapor Sonuçları Açıklandı!
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Zirvesi
Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Öğretmen Rehber Kitabı
Emeklilik ve Sosyal Güvenlik: Temel Vazgeçilmez Bir İnsan Hakkıdır
İlksan Kanser Sağlık Destek Yardımı 2023 Yılı Sigorta İhalesi Yapıldı
MEB’e Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile Şube Müdürlüğü Sınavı Talebimizi ilettik
Ukraynalı İstiklal Marşı'ını CİMER'e şikayet etti haberi yalan çıktı
Sözleşmeli öğretmenin görevine son verildi
Kamu Emekçileri Eğilim Yoklaması Araştırması
BASK’tan Cumhurbaşkanına İkramiye Mektubu
TEKNOFEST 2023 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
Meslek Liselerinden Tarihi Rekor
Öğretmenlik, Joker Mesleği Değildir!
Öğrenim durumunun mazeret tayini gerekçeleri arasından çıkarılmış olması kabul edilebilir değildir
Eminiz ki, birileri, geride bıraktığımız yıl da olduğu gibi, yine bir dahaki kariyer sınavına kadar dönüp ÖMK’ya bakmayacaklar
Sözleşmeli personellerin kadroya geçmesine dair kanun resmi gazetede yayınlandı