TUA Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcılığı giriş sınav duyurusu

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
TUA Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcılığı giriş sınav duyurusu
Abone ol
UZAY TEKNOLOJİLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSU
 1. GENEL BİLGİLER

Türkiye Uzay Ajansı’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfından 9 uncu derece kadrolara atanmak ve Uzay Teknolojileri Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, 21/1/2022 tarih ve 31726 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Uzay Teknolojileri Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı istihdam edilecektir. Kadrolara ilişkin talep edilen bölümler ve kontenjanların dağılımı aşağıda belirtilmiş olup giriş sınavı tek aşamalı ve sözlü olarak 6-10 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.
Grup 1
Bölüm: Mekatronik Mühendisliği; Mekatronik Sistemler Mühendisliği; Kontrol Mühendisliği; Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği; Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
KPSS Puan Türü: KPSSP1 Adet: 1
Grup 2
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği; Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği; Bilgisayar ve Enformasyon Mühendisliği; Bilişim Sistemleri Mühendisliği; Yazılım Mühendisliği
KPSS Puan Türü: KPSSP1 Adet: 1
Grup 3
Bölüm: Kimya Mühendisliği; Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya; Kimya ve Süreç Mühendisliği; Kimya Yüksek Mühendisliği
KPSS Puan Türü: KPSSP1 Adet: 1
Grup 4
Bölüm: Fizik Mühendisliği KPSS Puan Türü: KPSSP1 Adet: 1
Grup 5
Uluslararası İlişkiler; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Küresel ve Uluslararası İlişkiler; Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler; Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği; Uluslararası Çalışmalar; Uluslararası ve Halkla İlişkiler
KPSS Puan Türü: KPSSP36 Adet: 1
Grup 6
Bölüm: Elektronik Mühendisliği; Mikroelektronik Mühendisliği; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği; Elektrik-Elektronik Mühendisliği; Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği; Telekomünikasyon Mühendisliği; Elektrik Mühendisliği
KPSS Puan Türü: KPSSP1 Adet: 1
Grup 7
Bölüm: Harita Mühendisliği; Geomatik Mühendisliği; Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği; Harita ve Kadastro Mühendisliği
KPSS Puan Türü: KPSSP1 Adet: 1
Grup 8
Bölüm: Havacılık ve Uzay Mühendisliği; Havacılık Mühendisliği; Uçak ve Uzay Mühendisliği; Uzay Mühendisliği; Uzay ve Uydu Mühendisliği; Uçak Mühendisliği
KPSS Puan Türü: KPSSP1 Adet: 2

Grup 9
Bölüm: Malzeme Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve Nano Mühendisliği; Seramik Mühendisliği; Nanoteknoloji Mühendisliği; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği; Metalurji Mühendisliği
KPSS Puan Türü: KPSSP1 Adet: 1

 1. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

 2. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar),

 3. İlanda belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olmak,

 4. 2022 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) ilgili puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almış olmak,

 5. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere istenilen bölüm ve puan türlerine göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört (4) katı aday arasına girmek. (Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak KPSS ilgili puan sıralamasına göre, son aday ile aynı puana sahip başka adaylar da olması durumunda diğerleri de giriş sınavına alınacaktır.)

 6. Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya son iki yıl içinde alınmış, dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

 7. Adaylar öğretimini tamamladıkları bölümlerine göre bu ilanda belirtilen şartları taşımaları kaydıyla en fazla 1 tercihte bulunabilirler.

 1. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

 1. Başvurular 23/01/2023 – 06/02/2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Türkiye Uzay Ajansı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda alınacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 2. Yükseköğrenim mezuniyet ve öğrenim bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların ekleme/düzeltme yapmaları için mezun oldukları üniversitenin ilgili birimleri ile görüşerek YÖKSİS üzerinden bilgilerini güncelleştirmeleri zorunludur. Aksi takdirde bu durumda olan adaylar, sınava başvuruda bulunamayacaklardır.

 3. Kariyer Kapısı başvuru profil bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla iletişime geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar. Türkiye Uzay Ajansı bu konuda sorumluluk sahibi olmayıp gerçeğe aykırı beyanda bulunan şahıslarla ilgili idari ve adli işlem başlatma hakkını saklı tutmaktadır.

 4. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine doğrulama bağlantısı içeren ve son bir ay içinde e-Devlet üzerinden alınan denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

 5. e-Devlet üzerinden açılan Kariyer Kapısı platformunda yer alan “Kişisel Bilgiler” sayfasında fotoğrafı otomatik gelmeyen adayların fotoğrafını (600x800 piksel boyutlarında 300 dpi çözünürlükte) pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri zorunludur.

 6. Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir.

 

 1. Başvurusunu tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların başvuruların sona ereceği 06/02/2023 tarihi saat: 17:30’a kadar “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

 2. Adaylar başvurularını tamamlayıp, “Başvurumu Tamamla” butonuna basıp başvurusunu modüle kaydettikten sonra “Başvurunuz tamamlanmıştır.” uyarısı ekrana gelecektir.

 3. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra ilan edilen unvan sayısının dört (4) katı kadar aday belirleme işlemi; adayların KPSS puan türü/puanı ve tercihlerine göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yaptıkları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak tercih etmiş oldukları kadro unvanına ilişkin talep edilen lisans bölüm alanlarından sadece biri için gerçekleştirilecektir.

 4. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin modüle yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

 5. Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular ile eksik veya hatalı sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

 1. ÖN DEĞERLENDİRME

 1. 2022 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) ilanlarda istenilen puan türünden en yüksekten başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört (4) katı kadar aday içerisine giren ve Uzay Teknolojileri Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerince oluşturulacak Sınav Kurulu tarafından yapılacak ön değerlendirme sonucunda başvurusu kabul edilen adaylar, giriş sınavına alınacaktır.

 2. Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak KPSS ilgili puan sıralamasına göre, son aday ile aynı puana sahip başka adaylar da olması durumunda diğerleri de giriş sınavına alınacaktır.

 1. SINAV ve KONU KAPSAMI

Giriş sınavı, Uzay Teknolojileri Yönetmeliği hükümlerine göre sözlü olarak 06/03/2023 – 10/03/2023 tarihleri arasında Türkiye Uzay Ajansı’nda yapılacak olup, aynı yönetmeliğin 12 inci maddesi uyarınca adaylar, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde değerlendirmeye tabi olacaktır.

Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi

50 Puan

Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği

10 Puan

Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

10 Puan

Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

10 Puan

Genel yetenek ve genel kültürü

10 Puan

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

10 Puan

Sınav Konu Başlıkları

 • Genel Kültür ve Genel Yetenek

 • İlgili Mühendislik Uygulamaları

 • Türkiye Uzay Ajansı teşkilatı ve görevleri

 • Uzayla ilgili genel kültür (uzay teknolojileri, uzay ajansları vb.)

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde de bulunamayacaklardır.

 1. GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ

Giriş sınavı sonucunda Sınav kurulundaki her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların nihai olan giriş sınavı başarı puanı tespit edilecektir. Giriş sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve giriş sınavı başarı puanı en az 70 puan olan adaylar başarılı kabul edilir. Giriş sınavı başarı puanı aynı olan adayların olması durumunda, KPSS puanı en yüksek olan adaya öncelik verilecektir.


Giriş sınavından 70 ve üzeri puan alan adaylar, sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday sıralamasına giremedikleri takdirde herhangi bir hak talep edemeyecektir. Giriş sınavı sonuçları, asıl ve yedek adaylar ile ilgili bilgilendirmeler 17/03/2023 tarihinde Kariyer Kapısı platformundaki “Başvurularım” sekmesinden ve Türkiye Uzay Ajansı internet sitesi (www.tua.gov.tr) Duyurular bölümünden adaylara bildirilecektir.
Yukarıda belirtilen bölümler kapsamında KPSS ilgili puan türü ve tercih sıralaması esas alınarak oluşturulan puan sıralamasına göre elektronik ortamda Kariyer Kapısı üzerinden değerlendirme yapılacağından Giriş Sınavına Katılmaya Hak Kazananlar listesi için itiraz kabul edilmeyecektir. Giriş sınav sonuçlarına itirazlar ise; sınav sonuçların Kariyer Kapısı aracılığı ile “Başvurularım” sekmesi altında ve Türkiye Uzay Ajansı internet sitesi (www.tua.gov.tr) Duyurular bölümünde duyurulmasından sonra sonuç açıklanma tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde hafta içi mesai saatleri (08:30 17:30) içerisinde Sınav Kuruluna yazılı olarak şahsen yapılması şartıyla kabul edilecektir. Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.
İtiraz için belirtilen tarih ve saat aralığında Türkiye Uzay Ajansı evrak kaydına veya faksına iletilen itirazlar değerlendirilmeyecek ve işleme alınmayacaktır.

 1. ATAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER

Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların;

 1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesinin aslı veya e-Devletten alınacak güncel tarihli denklik gösterir belge),

 2. Aday tarafından ıslak imzalanmış Başvuru Bilgileri çıktısı (Adaylar bu belgeleri sınav başvurularını tamamladıktan sonra e- Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu “Başvurularım” sekmesinden alabileceklerdir.)

 3. Türkiye Uzay Ajansı internet sitesi (www.tua.gov.tr) Duyurular bölümünden yayınlanacak olan “Örnek Formlar ve Dilekçeler” linkinden temin edilip doldurularak imzalanacak “Mal Bildirim Formu”, “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu” ve “Devlet Memurluğuna İlk Defa veya Yeniden Atama Başvuru Formu”nu aynı duyuruda belirtilecek olan tarihler içerisinde Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı’na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 4. Duyurulan tarihlerde atama evraklarını teslim etmeyen adaylar atanma haklarından feragat etmiş kabul edileceklerdir. Yedek olarak belirlenen adayların bilgilendirilmesi ve ataması yapılmak üzere evrak tamamlama aşaması için davet edilmesi münferit olarak gerçekleştirilecektir.

 5. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

 1. DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, atanma şartlarını taşımayanlar ve/veya atanma şartlarını kaybedenler ile başvuru aşamasında ilanda istenilen ilgili belgeler dışında farklı belgeler yükleyenler ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından istenilmesi durumunda ilanda aranılan şartlara ilişkin bir belgeyi ibraz edemeyenler ile ön değerlendirmesi sonucunda giriş sınavına alınmayacaktır. Bu hususların sonradan anlaşılması durumunda ise ilgili adaylar giriş sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların da atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, ayrıca 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 1. İLETİŞİM Türkiye Uzay Ajansı

Adres: İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C Çankaya /ANKARA Tel: 0(312) 412 89 29
KAMUOYUNA İLANEN DUYURULUR.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Proje Teknik Elemanı Alım İlanıÖnceki Haber

Proje Teknik Elemanı Alım İlanı

Eskişehir Teknik Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel alıyorSonraki Haber

Eskişehir Teknik Üniversitesi 22 Sözleşm...

Yorum Yazın

Dersler Cepte, Uygulama Marketleri Eğitim Kategorisinde En Çok İndirilen Uygulamalar Arasında Yerini Aldı
2022 Yılı Eğitim, Koordinasyon ve Proje Faaliyet Raporu Yayımlandı!
Depremzede Öğrenciler, LGS ve YKS'ye "Yüzen Okul"da Hazırlanacak
Lisansüstü Öğrenim Gören İdarecilerin Artırımlı Ek Ders Ücreti Mağduriyeti İçin Dava Açtık
İşte Depremle ilgili yalan haberler ve gerçekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Emekli aylığı açıklaması!
Kamu Sen Heyeti Tarafından Kamu Çalışanlarının Acil Olarak Çözüm Bekleyen Sorunları Hakkındaki Rapor Vedat Bilgin’e Sunuldu
Depremde Hayatını Kaybeden Eğitim Çalışanlarımız Hakkari/Çukurca'da Dualarla Anıldı
TEKNOFEST 2023 Turizm Teknolojileri Yarışması Proje Detay Raporu Sonuçları Açıklandı!
Türkiye’nin Festivali TEKNOFEST’ten Eğitime Destek
Öğretici: Deprem Bölgesinde Eğitimin Sağlıklı Sürdürülebilmesi İçin Gerekli Tedbirler Alınmalıdır
Eğitim-Bir-Sen 7. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Deprem Bölgesinde
Depremden En Çok Etkilenen 4 İlde Eğitim Öğretime Kademeli Olarak Başlanacak
Ortaokul Öğretmenlerine Dersinin En Az Olduğu Güne Nöbet Görevi Verilemez Sedat DEĞER Açıklık Getirdi
E-Sınav görevlileri yüz tanıma sistemi ile sisteme giriş yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 45 Bin Öğretmen Atama Müjdesi
4 İldeki Özel Takviye Kursları Da Bugünden İtibaren Açılabilecek
Bakan Özer: Deprem Bölgesinde 500 Çelik Konstrüksiyon Yeni Okul Yapılacak
12. Sınıfların stajları hakkında bakanlık görüş yayınladı