Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Abone ol
Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
Duyuru Başlama Tarihi-
Son Başvuru Tarihi-
Ön Değerlendirme Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi
kadroları için)
17.04.2023**
Giriş Sınav Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için)24.04.2023**
Sonuç Açıklama Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için)26.04.2023**


BAŞVURU İLE İLGİLİ EVRAKLAR:
Adayların başvurdukları bölümü belirtir dilekçeleri ekinde özgeçmişini, bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) adet USB bellek ile birlikte, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına kargo yolu veya şahsen
başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi (4) takım USB bellek ile birlikte, öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri gerekli başvuru evrakları ile birlikte, ilgili Fakülte/SHMYO sekreterliklerine
kargo yolu veya şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca
denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
* Yeni açılacak veya ilk kez öğrenci alınacak bölüm/programlar ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca öğrenci kontenjanları onaylandığı takdirde atama süreci yürütülecektir.
** Ön Değerlendirme, Giriş Sınav Tarihi ve Sonuç açıklama tarihlerinde ilanımızın Resmî Gazetede yayım tarihine göre değişiklik gösterebilir. Olası değişiklikler Üniversite web
sayfasında duyurulacaktır.
NOT: İngilizce Fakülte / Bölümlerimiz için Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi aday/adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 7/3. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. (Yabancı Dil Puanı: En az 85 puan olması gerekmektedir.) İstenilen
evraklar belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
İstenilen evraklar ile ilgili detaylı bilgiye https://uskudar.edu.tr/ web adresimizden ulaşabilirsiniz.

 

FAKÜLTE / SHMYOBÖLÜM / PROGRAM /
ABD
İSTENİLEN ÖZELLİKLER / UZMANLIK ALANIKADRO
UNVANI
KADRO
SAYISI
Diş Hekimliği FakültesiAğız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim
Dalı
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmakDr. Öğr. Üyesi1
Diş Hekimliği FakültesiAğız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim DalıAğız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmakDr. Öğr. Üyesi1
Diş Hekimliği
Fakültesi
Endodonti Anabilim
Dalı
Doçentliğini Endodonti alanında almış olmakDoçent1
Diş Hekimliği FakültesiEndodonti Anabilim DalıEndodonti alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmakDr. Öğr. Üyesi1
Diş Hekimliği
Fakültesi
Ortodonti Anabilim DalıOrtodonti alanında doktora/uzmanlık eğitimini
tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi1
Diş Hekimliği
Fakültesi
Restoratif Diş Tedavisi
Anabilim Dalı
Doçentliğini Restoratif Diş Tedavisi alanında
almış olmak
Doçent1
Diş Hekimliği
Fakültesi
Restoratif Diş Tedavisi
Anabilim Dalı
Restoratif Diş Tedavisi alanında
doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi1
Diş Hekimliği
Fakültesi (İngilizce)*
Endodonti Anabilim
Dalı
Doçentliğini Endodonti alanında almış olmakDoçent1
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)*Endodonti Anabilim DalıEndodonti alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmakDr. Öğr. Üyesi1
Diş Hekimliği
Fakültesi (İngilizce)*
Çocuk Diş Hekimliği
Anabilim Dalı
Doçentliğini Çocuk Diş Hekimliği alanında
almış olmak
Doçent1
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)*Ortodonti Anabilim DalıOrtodonti alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmakDr. Öğr. Üyesi1
Diş Hekimliği
Fakültesi (İngilizce)*
Protetik Diş Tedavisi
Anabilim Dalı
Protetik Diş Tedavisi alanında
doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi1
Diş Hekimliği
Fakültesi (İngilizce)*
Restoratif Diş Tedavisi
Anabilim Dalı
Doçentliğini Restoratif Diş Tedavisi alanında
almış olmak
Doçent1
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)*Restoratif Diş Tedavisi Anabilim DalıRestoratif Diş Tedavisi alanında doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmakDr. Öğr. Üyesi1
Diş Hekimliği
Fakültesi (İngilizce)*
Ağız, Diş ve Çene
Cerrahisi Anabilim Dalı
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında
doktora/uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi1
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)*Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)Diş Hekimliği Anabilim Dallarının birisinde doktora yapıyor olmakArş. Gör.1
Tıp FakültesiAcil TıpAcil Tıp alanında uzmanlık eğitimini
tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi1
Tıp FakültesiAnesteziyoloji ve
Reanimasyon
Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında
uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi1
Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
alanında almış olmak.
Profesör1
Tıp FakültesiÇocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları
alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi1
Tıp FakültesiDeri ve Zührevi HastalıklarDeri ve Zührevi Hastalıklar alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmakDr. Öğr. Üyesi1
Tıp FakültesiGenel CerrahiGenel Cerrahi alanında uzmanlık eğitimini
tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi3
Tıp FakültesiGöğüs HastalıklarıGöğüs Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmakDr. Öğr. Üyesi2
Tıp FakültesiGöz HastalıklarıDoçentliğini Göz Hastalıkları alanında almış olmak.Profesör1
Tıp Fakültesiİç HastalıklarıDoçentliğini İç Hastalıkları alanında almış
olmak.
Profesör1
Tıp FakültesiKadın Hastalıkları ve
Doğum
Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum
alanında almış olmak.
Profesör5
Tıp FakültesiKadın Hastalıkları ve DoğumDoçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmakDoçent1
Tıp FakültesiKadın Hastalıkları ve DoğumKadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmakDr. Öğr. Üyesi1
Tıp FakültesiKardiyolojiDoçentliğini Kardiyoloji alanında almış olmak.Profesör1
Tıp FakültesiKardiyolojiKardiyoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmakDr. Öğr. Üyesi1
Tıp FakültesiKulak Burun Boğaz
Hastalıkları
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında
uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi1
Tıp FakültesiOrtopedi ve TravmatolojiDoçentliğini Ortopedi ve Travmatoloji alanında almış olmakProfesör2
Tıp FakültesiOrtopedi ve
Travmatoloji
Doçentliğini Ortopedi ve Travmatoloji alanında
almış olmak
Doçent1
Tıp FakültesiRadyolojiRadyoloji alanında Doçentlik eğitimini tamamlamış olmak.Profesör1
Tıp FakültesiRuh Sağlığı ve
Hastalıkları
Doçentliğini Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
alanında almış olmak
Profesör1
Tıp FakültesiRuh Sağlığı ve
Hastalıkları
Doçentliğini Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
alanında almış olmak
Doçent2
Tıp FakültesiRuh Sağlığı ve
Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlık
eğitimini tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi1
Tıp FakültesiTıbbi BiyokimyaTıbbi Biyokimya alanında uzmanlık eğitimini/doktorasını tamamlamış olmakDr. Öğr. Üyesi1
Tıp FakültesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmakDr. Öğr. Üyesi1
Tıp FakültesiFiziksel Tıp ve RehabilitasyonDoçentliğini Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında almış olmak.Profesör1
Tıp FakültesiTıbbi PatolojiTıbbi Patoloji alanında uzmanlık eğitimini
tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi2
Tıp FakültesiÜrolojiDoçentliğini Üroloji alanında almış olmakProfesör1
Tıp Fakültesi
(İngilizce)
Acil TıpAcil Tıp alanında uzmanlık eğitimini
tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi1
Tıp Fakültesi
(İngilizce)
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
Doçentliğini Anesteziyoloji ve Reanimasyon
alanında almış olmak
Doçent1
Tıp Fakültesi (İngilizce)Beyin ve Sinir CerrahisiDoçentliğini Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında almış olmakProfesör1
Tıp Fakültesi (İngilizce)İç HastalıklarıDoçentliğini İç Hastalıkları alanında almış olmakProfesör2
Tıp Fakültesi (İngilizce)Kadın Hastalıkları ve DoğumDoçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak.Profesör1
Tıp Fakültesi (İngilizce)Kalp ve Damar CerrahisiKalp ve Damar Cerrahisi / Çocuk KVC alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmakDr. Öğr. Üyesi1
Tıp Fakültesi (İngilizce)KardiyolojiDoçentliğini Kardiyoloji alanında almış olmakProfesör1
Tıp Fakültesi (İngilizce)NörolojiDoçentliğini Nöroloji alanında almış olmakProfesör1
Tıp Fakültesi (İngilizce)Radyasyon OnkolojisiDoçentliğini Radyasyon Onkolojisi alanında almış olmakProfesör1
Tıp Fakültesi (İngilizce)Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiDoçentliğini Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında almış olmakProfesör1
Tıp Fakültesi
(İngilizce)
Plastik, Rekonstrüktif
ve Estetik Cerrahi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi1
Tıp Fakültesi (İngilizce)Tıbbi MikrobiyolojiTıbbi Mikrobiyoloji alanında uzmanlık eğitimi/doktorasını tamamlamış olmak.Dr. Öğr. Üyesi1
Tıp Fakültesi (İngilizce)FizyolojiFizyoloji alanında uzmanlık eğitimi/doktorasını tamamlamış olmak.Dr. Öğr. Üyesi1
İletişim FakültesiÇizgi Film ve AnimasyonAnimasyon, Grafik Tasarım, Dijital Oyun veya Resim alanlarının birinden doktorasını
tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi1
İletişim FakültesiDijital Oyun Tasarımı*Dijital Oyun, Tasarım, Grafik veya Yazılım alanlarının birinden doktorasını tamamlamış
olmak
Dr. Öğr. Üyesi2
İletişim FakültesiDijital Oyun Tasarımı*Lisans öğrenimini Dijital Oyun, Tasarım,
Animasyon, Grafik veya Yazılım alanlarının birinden tamamlamış olmak ve ilgili alanlarda lisansüstü eğitimine devam ediyor olmak.
Arş. Gör.1
İletişim FakültesiGazetecilikLisans öğrenimini Gazetecilik veya Yeni Medya alanlarının birinden tamamlamış olup ilgili alanda lisansüstü eğitimine devam ediyor olmak.Arş. Gör.1
İletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve TanıtımHalkla İlişkiler ve Tanıtım veya Reklamcılık
alanlarının birinden doktorasını tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi1
İletişim FakültesiRadyo, Televizyon ve SinemaRadyo Televizyon ve Sinema, İletişim Bilimleri alanlarının birinden doktorasını tamamlamış olmakDr. Öğr. Üyesi1
İletişim FakültesiReklamcılıkDoçentliğini Reklamcılık alanından almış olmak.Profesör1
İletişim FakültesiReklamcılıkHalkla İlişkiler veya Reklamcılık alanlarının birinden doktorasını tamamlamış olup, ilgili alanlarda doçentliğini almış olmakDoçent1
İletişim FakültesiReklamcılıkHalkla İlişkiler veya Reklamcılık alanlarının birinden doktorasını tamamlamış olmakDr. Öğr. Üyesi1
İletişim FakültesiReklamcılıkLisans öğrenimini İletişim Fakültesi bölümlerinin birinden tamamlamış olmak, lisansüstü eğitimini iletişim alanlarının birinden
yapıyor olmak
Arş. Gör.1
İletişim FakültesiYeni Medya ve İletişimDoçentliğini Yeni Medya, İletişim Bilimleri, İletişim Çalışmaları alanlarının birinden almış
olmak
Profesör1
İletişim FakültesiYeni Medya ve İletişimLisans öğrenimini İletişim Fakültesi bölümlerinin birinden tamamlamış olmak, lisansüstü eğitimini iletişim alanlarının birinden
yapıyor olmak.
Arş. Gör.1
İletişim FakültesiYeni Medya ve İletişim (İngilizce) *Yeni Medya, Gazetecilik, İletişim Bilimleri, İletişim Çalışmaları alanlarının birinden doktorasını tamamlamış olmakDr. Öğr. Üyesi2
İletişim FakültesiYeni Medya ve İletişim (İngilizce) *Lisans öğrenimini İletişim Fakültesi bölümlerinin birinden tamamlamış olmak, lisansüstü eğitimini iletişim alanlarının birinden
yapıyor olmak
Arş. Gör.1
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiFelsefeFelsefe Alanında Doktora ve Doçentliğini almış olup; Çağdaş Felsefe, Sanat Felsefesi, Ahlak Felsefesi, İlkçağ Felsefesi, Eleştirel Düşünce ve Toplumsal Cinsiyet gibi alanlarda araştırma yapmış olması, Lisans ve Yüksek Lisans programlarında İngilizce ve Türkçe ders verme
tecrübesinin olması
Profesör1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesiİngilizce Mütercim ve TercümanlıkLisans ve Yüksek lisansını İngilizce-Türkçe Çeviribilim, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Dil
Öğretimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarının birinde tamamlamış olmak ve doktorasını ise
(İngilizce) Çeviribilim veya İngilizce Mütercim ve Tercümanlık alanlarının birinden
tamamlamış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi1
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiYönetim Bilişim Sistemleri*Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Sağlık Yönetimi, İşletme
Yönetimi, İstatistik veya İşletme alanlarının birinden doktorası veya doçentliğini almış olup; belgelendirmek kaydıyla Yönetim Bilişim
Sistemleri alanında çalışmaları olmak.
Profesör1
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiYönetim Bilişim Sistemleri*Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Sağlık Yönetimi, İşletme
Yönetimi, İstatistik veya İşletme alanlarının birinden doktorası veya doçentliğini almış olup; belgelendirmek kaydıyla Yönetim Bilişim
Sistemleri alanında çalışmaları olmak.
Doçent1
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiYönetim Bilişim Sistemleri*Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Sağlık Yönetimi, İşletme
Yönetimi, İstatistik veya İşletme alanlarının birinden doktorasını tamamlamış olup; belgelendirmek kaydıyla Yönetim Bilişim
Sistemleri alanında çalışmaları olmak.
Dr. Öğr. Üyesi2
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiYönetim Bilişim Sistemleri*Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, İstatistik veya Yazılım Mühendisliği alanlarının birinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmakArş. Gör.1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiAdli BilimlerAdli Psikoloji, Psikoloji, Klinik Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji, Sosyal Psikoloji veya Deneysel Psikoloji alanlarının birinden
doktorasını tamamlamış olmak
Dr. Öğr. Üyesi1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiAdli BilimlerCeza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Genel Kamu Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Bilişim ve Teknoloji Hukuku veya Medeni Hukuk alanlarının birinden doktorasını tamamlamış
olmak
Dr. Öğr. Üyesi1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiAdli Bilimler (İngilizce)*Adli Biyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış ve Kriminalistik alanında doktorasını tamamlamış olmakDr. Öğr. Üyesi1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmakProfesör1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmakDoçent1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği alanında Doktorasını tamamlamış olmakDr. Öğr. Üyesi2
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans mezunu olmak.Arş. Gör.1
Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (TR)*Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
veya Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak
Profesör1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar Mühendisliği (TR)*Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmakDoçent1
Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (TR)*Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmakDr. Öğr. Üyesi2
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar Mühendisliği (TR)*Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans mezunu olmakArş. Gör.1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiYazılım Mühendisliği (İngilizce)Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans ve doktora derecesine sahip olmak ve/veya bu
alanların birinden doçentliğini almış olmak
Doçent1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiYazılım Mühendisliği (İngilizce)Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans ve doktora derecesine sahip olmakDr. Öğr. Üyesi2
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiYapay Zeka Mühendisliği (İngilizce)*Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal
Mühendisliği, Biyomühendislik veya Sinirbilim alanında doktora yapmış olmak ve/veya bu
alanların birinden doçentliğini almış olmak
Profesör1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiYapay Zeka Mühendisliği (İngilizce)*Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal
Mühendisliği, Biyomühendislik veya Sinirbilim alanında doktora yapmış olmak ve/veya bu
alanların birinden doçentliğini almış olmak
Doçent1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiYapay Zeka Mühendisliği (İngilizce)*Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik veya Sinirbilim
alanında doktora yapmış olmak
Dr. Öğr. Üyesi2
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiYapay Zeka Mühendisliği (İngilizce)*Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezun olmak ve tercihen bu alanlarda yüksek lisans yapıyor olmakArş. Gör.1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBiyomedikal Mühendisliği (İngilizce)*Biyomedikal Mühendisliği (Tıp Mühendisliği), Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekanik,
Biyomekanik veya Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak veya bu alanların birinden
doçentliğini almış olmak
Profesör1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBiyomedikal Mühendisliği (İngilizce)*Biyomedikal Mühendisliği (Tıp Mühendisliği), Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekanik,
Biyomekanik veya Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak veya bu alanların birinden
doçentliğini almış olmak
Doçent1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBiyomedikal Mühendisliği (İngilizce)*Biyomedikal Mühendisliği (Tıp Mühendisliği), Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekanik,
Biyomekanik veya Fizyoloji alanında doktora
yapmış olmak
Dr. Öğr. Üyesi2
Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi
Biyomedikal
Mühendisliği (İngilizce)*
Biyomedikal Mühendisliği (Tıp Mühendisliği),
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans mezunu olmak
Arş. Gör.1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri Mühendisliği (İngilizce)Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem alanında doktorasını yapmış olmak ve Üretim Planlama, Kalite Kontrol, İş Etüdü ve Ergonomi,
Yöneylem Araştırması konularında çalışmaları
olmak
Dr. Öğr. Üyesi1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve GenetikFizyoloji alanında doktorasını yapmış ve bu alanda Doçentliğini almış olmak.Profesör1
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve Diyetetik BölümüBeslenme ve Diyetetik Bölümünden Lisans mezunu olup, Yüksek lisans ve Doktorasını Beslenme ve Diyetetik Anabilim dalında
yapmış olmak ve En az 1 adet SSCI, SCI, SCI- E veya AHCI kapsamında dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi olması ve en az 1 adet dergipark TR dizin kapsamında dergilerde yayınlanmış özgün
araştırma makalesi olmak
Dr. Öğr. Üyesi2
Sağlık Bilimleri FakültesiÇocuk GelişimiDoçentliğini Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Eğitim, Çocuk Psikolojisi, Sosyal ve/veya
Gelişimsel Pediatri, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi
ve benzeri alanlarda almış olmak.
Profesör1
Sağlık Bilimleri FakültesiÇocuk GelişimiÇocuk Gelişimi ya da Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi alanında lisansını tamamlamış olmak ve Doktora ile Doçentlik çalışmalarını Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi alanlarında
yapmış olmak.
Doçent1
Sağlık Bilimleri FakültesiEbelikÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak (Diploması Hemşirelik olup, transkriptinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersleri aldığını belgelendirmek)Dr. Öğr. Üyesi1
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHemşirelik Esasları, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dallarının birinden Doktorasını tamamlamış olmak.Profesör1
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikDoçentliğini Hemşirelik Uzmanlık Alanlarının herhangi birinden almış olmakDoçent1
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonDoçentliğini Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmakProfesör1
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonDoçentliğini Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmakDoçent1
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonFizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktorasını tamamlamış olmakDr. Öğr. Üyesi2
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)*Doçentliğini Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmakProfesör1
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce)*
Doçentliğini Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında
almış olmak
Doçent1
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)*Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktorasını tamamlamış olmakDr. Öğr. Üyesi2
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)*Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisansını tamamlamış
olmak.
Öğr. Gör.1
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)*Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisansüstü eğitimine devam ediyor olmak.Arş. Gör.1
Sağlık Bilimleri FakültesiPerfüzyonPerfüzyon Lisans mezunu olmak veya herhangi bir alandan lisans mezunu olup, aynı zamanda Perfüzyon alanında tezli yüksek
lisans/ doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör.1
Sağlık Bilimleri FakültesiSağlık YönetimiDoçentliğini Nicel Karar Yöntemleri alanında almış olmak.Profesör1
Sağlık Hizmetleri MYOOtopsi YardımcılığıMoleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olup, yüksek lisansını ve doktorasını adli bilimler alanında yapmış olmak ve Adli
Mikrobiyoloji ve Adli Genetik alanında
çalışmalar yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi1
Sağlık Hizmetleri MYOÇevre SağlığıÇevre Mühendisliği lisans mezunu olup, Çevre Mühendisliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak ve Çevre
Sağlığı programında ders verme deneyimine
sahip olmak
Dr. Öğr. Üyesi1
Sağlık Hizmetleri MYOPerfüzyon TeknikleriPerfüzyon alanında en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmak ve Perfüzyon alanında Doktora yapıyor olmak. ALES PUANI: EN AZ 70 -
ALES PUAN TÜRÜ: SAYISAL
Öğr. Gör.1
Sağlık Hizmetleri MYOPodoloji*Deri ve Zührevi Hastalıklar veya İç Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.Dr. Öğr. Üyesi2
Sağlık Hizmetleri MYOPodoloji*Herhangi bir alandan lisans mezunu olup,
Podoloji alanında belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak. ALES PUANI: EN AZ 70/MUAF ALES PUAN TÜRÜ:
SAYISAL/EA/SÖZEL
Öğr. Gör.1
Sağlık Hizmetleri
MYO
Saç Bakımı ve Güzellik
Hizmetleri*
Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında uzmanlık
eğitimini tamamlamış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi1
Sağlık Hizmetleri MYOSaç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri*Herhangi bir alandan lisans mezunu olup, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanında belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak. ALES PUANI: EN AZ 70/MUAF -
ALES PUAN TÜRÜ: SAYISAL/EA/SÖZEL
Öğr. Gör.2
Meslek YüksekokuluBilgisayar
Programcılığı*
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği,
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Matematik bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve ilgili bölümlerin birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Tercihen en az bir yıl akademik veya sektörel tecrübeye sahip olmak. ALES PUANI: EN AZ 70 - ALES PUAN TÜRÜ:
SAYISAL/EA
Öğr. Gör.3
Meslek Yüksekokuluİnternet ve Ağ Teknolojileri*Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği,
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve ilgili bölümlerin birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Tercihen en az bir yıl akademik veya sektörel tecrübeye sahip olmak. ALES PUANI:
EN AZ 70 - ALES PUAN TÜRÜ: SAYISAL/EA
Öğr. Gör.3
Meslek YüksekokuluWeb Tasarımı ve Kodlama*Matematik, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Tasarım Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve ilgili bölümlerin birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Tercihen en az bir yıl akademik veya sektörel tecrübeye sahip olmak. ALES PUANI:
EN AZ 70 - ALES PUAN TÜRÜ: SAYISAL/EA
Öğr. Gör.3

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel alım ilanıÖnceki Haber

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel...

Erciyes Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanıSonraki Haber

Erciyes Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Pers...

Yorum Yazın

Özel Eğitim Okulları Haftalık Ders Çizelgesindeki Seçmeli Derslere İlişkin Değerlendirme Anketi
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sonu Değerlendirme Raporu
Türkiye-Fas Gençlik Değişimi Programı Başvuru Sonuçları Açıklandı!
Mezuniyet Törenindeki Şeriat Uygulamasının Hesabı Sorulmalıdır
"Millî Eğitim Bakanlığı Yıllık Bülteni" Hazırlandı
‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ onaylanmış müfredat değerlendirmemiz
"Bir Fikrim Var" Platformu Sizleri Bekliyor
“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” Müfredatının İptali İstemiyle Danıştay’da Dava Açtık
"Oku-Yorum, Yazı-Yorum" Projesi Kapsamında Yürütülen Yaratıcı Yazarlık Ürün Oluşturma Süreci Tamamlandı
Milli Eğitim Bakanı Tekin’e Tasdikname Verdik
Türkiye Münazara Ligi Eğitmen Eğitimi Başvuru Sonuçları
EBS eğitim öğretim yılı değerlendirmesi
MEB'den 2024 Haziran Dönemi Mesleki Çalışmaları Duyurusu
Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Neler Değişti?
MEB taşra teşkilatı personeli iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusunu yayımladı
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı
Sınıf tekrarı konusunda çok marjinal bir tabloyla karşı karşıya değiliz
Bir Eğitim-Öğretim Yılını Tamamlarken, Yeni Eğitim-Öğretim Yılına Hazır mıyız?
Bakan Tekin, Eğitim Gündemini Değerlendirdi
Okullarda son ders zili bugün çalacak Yeni eğitim öğretim yılı yeni müfredatla başlayacak