Yeditepe Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı / 3 Öğretim Üyesi alacak

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Yeditepe Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı / 3 Öğretim Üyesi alacak
Abone ol
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

 

Fakülte/ YüksekokulBölüm/Program/ Anabilim DalıKadro UnvanıKadro SayısıNitelikBaşvuru Değerlendirme ve Sınav TakvimiALES/YDS
Eşdeğeri Puanı
Fen- Edebiyat FakültesiSosyoloji BölümüAraştırma Görevlisi1Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans öğrencisi ya da Sosyal Bilimler alanında doktora öğrencisi olmak.
Alanıyla ilgili en az bir projede (tercihen Avrupa projeleri) görev yapmış olmak.
İlan Tarihi: 24.01.2023
Son Başvuru Tarihi: 07.02.2023 Ön Değerlendirme Tarihi: 10.02.2023
Sözlü - Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 13.02.2023 Hukuk- İktisadi İdari Bilimler Binası 433 No’lu Salon Saat 11:00-13:00 Sonuç Açıklama Tarihi: 17.02.2023
ALES 70
YDS 50
Mühendislik FakültesiBilgisayar Mühendisliği BölümüAraştırma Görevlisi1Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.İlan Tarihi: 24.01.2023
Son Başvuru Tarihi: 07.02.2023 Ön Değerlendirme Tarihi: 08.02.2023
Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 10.02.2023, 11:00, Bilgisayar Müh. Böl. Seminer Odası A-412 Sonuç Açıklama Tarihi: 13.02.2023
ALES 70
YDS 50
Mühendislik FakültesiEndüstri Mühendisliği BölümüAraştırıma Görevlisi1Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri ve
Sistem Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak. Başvuru tarihi itibarıyla
Endüstri Mühendisliği veya bahsi geçen alanların birinde tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı
olmak.
İlan Tarihi: 24.01.2023
Son Başvuru Tarihi: 07.02.2023 Ön Değerlendirme Tarihi: 10.02.2023
Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 14.02.2023  Saat 11:00-14:00
Yer: Rektörlük Binası Mavi Salon
Sonuç Açıklama Tarihi: 17.02.2023
ALES 70
YDS 50
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri FakültesiBilgi Güvenliği Teknolojisi
Bölümü
Araştırıma Görevlisi1Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, İşletme Enformatiği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar
Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim
Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Siber Güvenlik, Yapay Zeka Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-
Elektronik Mühendisliği, Bilgi Güvenliği ve Teknolojileri ve Yazılım
Mühendisliği programlarının birinde lisans mezunu olmak ve aynı ana bilim dallarının birinde tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak. Python, Java ve C dillerinden en az birini biliyor olmak.
İlan Tarihi: 24.01.2023
Son Başvuru Tarihi: 07.02.2023 Ön Değerlendirme Tarihi: 13.02.2023
Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 15.02.2023 saat 13:00
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Binası 3. kat 304/A nolu sınıf Sonuç Açıklama Tarihi: 17.02.2023
ALES 70
YDS 50

 

Kabul Edilecek Başvuru ŞekliŞahsen veya Posta ile  (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.) Başvurular ilgili fakülte dekanlıklarına yapılmaktadır.
Sonuçların Açıklanacağı İnternet AdresiÖn değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. www.yeditepe.edu.tr


Genel şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
d) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel Şartlar:
a) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir
b) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
c) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

İstenen Belgeler:
1- Başvuru dilekçesi,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- 1 adet fotoğraf,
4- Özgeçmiş,
5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması
gerekmektedir.) 
6- Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,
7- Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti
8- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,
9- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi

Önemli Notlar:
a) Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
b) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Muafiyet:
a) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. (Muafiyetten yararlanacak olanların muafiyet nedenini belirtmeleri ve bu nedeni resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.)
b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24. ve 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 
FAKÜLTEBÖLÜMÜKADRO
UNVANI
KADRO
SAYISI
Nitelik
Mühendislik FakültesiMalzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği BölümüDoçent1Doçentliğini Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında almış olmak,
Karbon Yakalama Teknolojilerine yönelik çalışmaları ve yayınları bulunmak,
Doktora veya doktora sonrasında en az 1 (bir) yıl süreyle yurtdışı tecrübesine sahip olmak.
Mimarlık Fakültesiİç Mimarlık BölümüDoktor Öğretim Üyesi1Mimarlık ya da İç Mimarlık lisans mezunu olması, Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlilik çalışmalarını Mimarlık ya da İç Mimarlık alanında yapmış olması, Çalışma alanlarının sosyal konut projeleri ile ilgili olması beklenmektedir.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiElektronik Ticaret ve Yönetimi BölümüDoktor Öğretim Üyesi1Pazarlama alanında Doktora ve Yüksek Lisans yapmış olmak. Doktora ya da Yüksek Lisansını ana dili ingilizce olan bir ülkeden almış olmak. Dijital pazarlama, CRM, e-CRM ve Sosyal Medya Pazarlaması alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak ve bu alanlarda ingilizce ders vermiş olmak.
 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:
İlan Tarihi : 24.01.2023
Son Başvuru Tarihi : 07.02.2023
Doçent kadrosu için, başvuracak adayların,
*2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
*Fotoğraflı özgeçmişlerini,
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
*Bilimsel yayınlarını,
*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,
*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
*Fotoğraflı özgeçmişlerini,
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı),
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
*Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,
*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 4 (Dört) takım dosyayı ((1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )

BAŞVURU ADRESİ:
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 578 00 00
İlan olunur.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacakÖnceki Haber

Demiroğlu Bilim Üniversitesi 6 Öğretim Ü...

Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Model alım ilanıSonraki Haber

Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Model al...

Yorum Yazın

1 Ekim Pazar önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün
Türkiye Teknoloji Takımı TEKNOFEST İzmir
Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun
TEKNOFEST İzmir’de Heyecan Devam Ediyor
TEKNOFEST İzmir’de Ödüller Sahiplerini Buldu
Önder Kahveci: 2024-2025 Yılı İçin Yapılacak Artışlar Kamu Çalışanlarının Sorunlarını Daha Da Derinleştirecektir
Türkeş Güney, Türk Yüzyılında, Toplu Sözleşme Masasında Değişiklik Yapmanın Zamanı Gelmiştir
Ali Yalçın'dan gündeme dair açıklamalar
MEB’den Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitimden İzler Sergisi
Dolandırıcılık Olaylarına Yönelik Güvenlik Uyarısı
Cumhurbaşkanlığına Tüm Memurlara İlave Bir Derece Verilmesi İçin Başvuruldu
Özel okul öğretmenlerine kötü haber
30 Eylül Cumartesi önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün
TÜRK-İŞ: ”Açlık sınırı Eylül ayında 13 bin 334 liraya çıktı”
“Emeklilerin Ekonomik Kaygıları Son Bulmalıdır”
2023-DGS Dikey Geçiş Sınavı: Ek Yerleştirme Tercihleri Alınıyor
Millî Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2022/2023 Kitabı Yayımlandı
2023 Yılı Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Başvuru Sonuçlarına İlişkin Duyuru