Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi alım ilanı
Abone ol
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26, 24. ve 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm/Program/ Anabilim Dalı
 

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Nitelik

Başvuru Değerlendirme ve Sınav Takvimi
 

ALES/YDS Eşdeğeri Puanı

Tıp Fakültesi

Anatomi Ana Bilim Dalı

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)

1

Lisans eğitimini Tıp Fakültesinden almış olmak,
 
En az bir alanda diseksiyon kursuna katılmış olmak,
 
Deney hayvanları kullanım sertifikası olması, tercih sebebi olacaktır.
 
Temel Cerrahi Eğitim kursuna katılmış olmak tercih sebebi olacaktır.

İlan Tarihi: 14.11.2022
Son Başvuru Tarihi: 28.11.2022
 
Ön Değerlendirme Tarihi: 29.11.2022
 
Sözlü – Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 01.12.2022 Tıp Fakültesi Anatomi Laboratuvarı 4. Kat Saat: 10:00
 
Sonuç Açıklama Tarihi: 05.12.2022

ALES 70
YDS 85

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü veya Fizik Tedavi  ve Rehabilitasyon  Fakültesi/ Yüksek okulu lisans mezunu olmak.
 
Doktora yapıyor olmak.
 

İlan Tarihi: 14.11.2022
Son Başvuru Tarihi: 28.11.2022
 
Ön Değerlendirme Tarihi: 29.11.2022
 
Sözlü – Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 30.11.2022, Saat 10:00, Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu
 
Sonuç Açıklama Tarihi: 01.12.2022

ALES 70
YDS 85

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

İşletme veya İşletme Mühendisliği programlarından birinden lisans mezunu olmak. Yönetim veya Yönetim organizasyon alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İlan Tarihi: 14.11.2022
Son Başvuru Tarihi: 28.11.2022
 
Ön Değerlendirme Tarihi: 30.11.2022
 
Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 05.12.2022 İİBF-Hukuk Binası 2.kat 212 Nolu derslik  Saat: 13.00-15.00 
 
Sonuç Açıklama Tarihi:  07.12.2022

ALES 70
YDS 50

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

İşletme veya İşletme Mühendisliği programlarından birinden lisans mezunu olmak. Muhasebe Finans alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İlan Tarihi: 14.11.2022
Son Başvuru Tarihi: 28.11.2022
 
Ön Değerlendirme Tarihi: 30.11.2022
 
Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 05.12.2022 İİBF-Hukuk Binası Z10 A nolu derslik  Saat: 13.00-15.00
 
Sonuç Açıklama Tarihi: 07.12.2022

ALES 70
YDS 50

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

 
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, İşletme Enformatiği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yapay Zeka Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgi Güvenliği ve Teknolojileri ve Yazılım Mühendisliği programlarının birinden lisans mezunu olmak ve aynı ana bilim dallarının birinde tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak.
 
Python, Java ve C dillerinden en az birini biliyor olmak.
 

İlan Tarihi: 14.11.2022
Son Başvuru Tarihi: 28.11.2022
 
Ön Değerlendirme Tarihi: 30.11.2022
 
Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 2 Aralık 2022 Saat 13:00 Ticari Bilimler Binası 3. kat Salon 304/A
 
Sonuç Açıklama Tarihi: 5.12.2022

ALES 70
YDS 50

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

Araştırma Görevlisi

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı (İngilizce) lisans derecesine sahip olmak
 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

İlan Tarihi: 14.11.2022
Son Başvuru Tarihi: 28.11.2022
 
Ön Değerlendirme Tarihi: 29.11.2022
 
Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 01.12.2022 / Hukuk Fakültesi 115 Nolu Sınıf Saat: 14.00 -17.00
 
Sonuç Açıklama Tarihi: 05.12.2022

ALES 70
YDS 50

Fen - Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Fizik Mühendisliği veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik Lisans Programlarından mezun olmak veya Eğitim Fakültelerinin Fizik Öğretmenliği Lisans Programlarından mezun ve Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak.

İlan Tarihi: 14.11.2022
Son Başvuru Tarihi: 28.11.2022
 
Ön Değerlendirme Tarihi: 01.12.2022
 
Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 06.12.2022
Mühendislik Binası B423 Nolu Sınıf Saat:10:00
 
Sonuç Açıklama Tarihi: 13.12.2022

ALES 70
YDS 50Başvuru Bilgileri:

Kabul Edilecek Başvuru Şekli

 
Şahsen veya Posta ile  (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.) Başvurular ilgili fakülte dekanlıklarına yapılmaktadır.

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

 
Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.
www.yeditepe.edu.tr

 

  Genel şartlar:

a.         657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b.         b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
c.         Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
d.         Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
 
   Özel Şartlar:
a.         Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir
b.         Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
c.         Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

İstenen Belgeler:
1 – Başvuru dilekçesi,
2-  Nüfus cüzdanı fotokopisi
3-  1 adet fotoğraf,
4-  Özgeçmiş,
5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
6- Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,
7-Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti
8- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,
9- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi

Önemli Notlar:
a.         Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
b.         Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
c.         Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Muafiyet:
a) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. (Muafiyetten yararlanacak olanların muafiyet nedenini belirtmeleri ve bu nedeni resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.)
b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz

Yeditepe Üniversitesi, “Akademik İlan Sınav Takvimi”, 14.11.2022, https://www.yeditepe.edu.tr/tr/akademik-ilan-sinav-takvimi-22

FAKÜLTEBÖLÜMÜKADRO
UNVANI
KADRO
SAYISI
Nitelik
Tıp FakültesiHistoloji ve Embriyoloji Ana Bilim DalıProfesör1İngilizce Tıp lisans programlarında ders vermiş olmak, Üreme Biyolojisi alanında yayın ve projeler yapmış olmak, Yurt dışında en az bir yıl araştırma tecrübesi bulunması, Sağlık Bakanlığı Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitimi almış olması tercih sebebi olacaktır.
Tıp FakültesiFizyoloji Ana Bilim DalıProfesör1İngilizce Tıp lisans programlarında ders vermiş olmak,
Yeme davranışı ve nörodejeneratif hastalıklar gibi Fizyolojinin farklı alanlarında çalışmalar yapmış olmak,
TÜBİTAK ve benzeri hakemli proje yürütücülüğü yapmış olmak, Deney Hayvanlarına yaklaşım ve kullanımı konusunda sertifika sahibi olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik BölümüDoçent1Psikiyatri Hemşireliği alanında doçentliğini almış olmak.
Mühendislik FakültesiElektrik ve Elektronik Mühendisliği BölümüDoçent1Elektromanyetik dalga yayılımının tam dalga ve yüksek frekans teknikleri ile modellenmesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim DalıDoktor Öğretim Üyesi1 
Tıp FakültesiAnesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim DalıDoktor Öğretim Üyesi1Nöroanestezi uygulamalarında tecrübe sahibi olmak. Transösofageal ekokardiyografi konusunda tecrübe sahibi olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve İşletmecilik BölümüDoktor Öğretim Üyesi1Muhasebe alanında doktora yapmış olmak, finansal tablolar ve maliyet analizi konularında dersler vermiş, risk yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak, iç denetim ve maliyet muhasebesi alanlarında sektörde çalışmış olmak.
İletişim FakültesiReklam Tasarımı ve İletişimi BölümüDoktor Öğretim Üyesi1Medya ve Görsel Sanatlar, Radyo, TV ve Sinema, Reklamcılık, Reklam Tasarımı ve İletişimi alanlarında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora unvanlarına sahip olmak.
Adobe programlarında Photoshop, Premier, Illustrator ve After Effect kullanımına ve fotoğrafçılık ile hareketli görüntü çekim tekniklerine hakim olmak.
Dijital teknolojiler konusunda tecrübe sahibi olmak.
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri BölümüBilişim Sistemleri ve Teknolojileri BölümüDoktor Öğretim Üyesi1Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Geliştirme, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Veri Bilimi, Endüstri Mühendisliği, Elek-Elektronik Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği alanı ve benzeri alanlarda Tezli Yüksek Lisans ve doktora derecesine sahip olması;
Blok zinciri, veri bilimi, veritabanı, nesnelerin interneti, siber güvenlik, yapay zeka, makine öğrenimi, bulut bilişim ve benzeri alanlarında en az bir veya birkaçında uzmanlaşmış olması şartı aranmaktadır.

 


BAŞVURU İŞLEMLERİ:
İlan Tarihi :
 14.11.2022
Son Başvuru Tarihi : 28.11.2022

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların,
2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini,
Fotoğraflı özgeçmişlerini,
Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)
Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
Bilimsel yayınlarını,
Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 Adet CD/USB veya 6 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların,
2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
Fotoğraflı özgeçmişlerini,
Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)
Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
Bilimsel yayınlarını,
Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,
2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
Fotoğraflı özgeçmişlerini,
Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı),
Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,
Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 4 (Dört) takım dosyayı ((1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )

BAŞVURU ADRESİ:
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 578 00 00

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden

  

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır. 

 

Fakülte/ YüksekokulBölüm/Program 
/ Anabilim Dalı
Kadro UnvanıKadro SayısıNitelikBaşvuru Değerlendirme ve Sınav TakvimiALES/YDS Eşdeğeri Puanı
İngilizce Hazırlık Okuluİngilizce Hazırlık OkuluÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)10İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Dil Bilimi ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümleri’nden birisinden lisans mezunu olmak.
Alanında tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak.
Lisans sonrası alanında en az 3 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
İlan Tarihi: 14.11.2022
Son Başvuru Tarihi: 28.11.2022
Ön Değerlendirme Tarihi: 01.12.2022
Sözlü Sınav Giriş Tarihi ve Yeri:7-8-9 Aralık 2022, Saat: 09:30 İngilizce Hazırlık Okulu
Sonuç Açıklama Tarihi: 14.12.2022
ALES 70 YDS 85


Başvuru Bilgileri:

Kabul Edilecek Başvuru ŞekliBaşvurular Şahsen, Posta veya E-mail ([email protected]yolu ile (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.) İngilizce Hazırlık Okuluna yapılacaktır.
Sonuçların Açıklanacağı İnternet AdresiÖn değerlendirme, sözlü sınav ve son değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. www.yeditepe.edu.tr

 


Genel şartlar:
a) 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
d) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel Şartlar:
a) 
Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir
b) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
c) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

İstenen Belgeler:
1
- Başvuru dilekçesi,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- 1 adet fotoğraf,
4- Özgeçmiş,
5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
6- Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,
7- Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti
8- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,
9- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi

Önemli Notlar:
a) 
Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
b) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Muafiyet:
a)
 Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 
(Muafiyetten yararlanacak olanların muafiyet nedenini belirtmeleri ve bu nedeni resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.)
b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İlan olunur.

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanıÖnceki Haber

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi...

İstanbul tekstil ve konfeksiyon ihracatçı birlikleri 18 Personel AlımıSonraki Haber

İstanbul tekstil ve konfeksiyon ihracatç...

Yorum Yazın

Mücadelemiz, Bütün Güvencesiz Personelin İstisnasız Ve Şartsız Biçimde Kadroya Geçirilmesi İçindir
Haftada 44 saat ders okutan atölye ve laboratuvar öğretmenleri mesleki eğitim merkezlerinde derse girebilir mi?
Sözleşmeli istihdamda önemli adım
Sözleşmelilerin Kadroya Alınmasında Yarım-Yamalak Değil, Tam Çözüm İstiyoruz!
Öğretici: Sözleşmeli Statü Tamamen Kaldırılmalı, Tüm Sözleşmeliler Kadroya Kavuşmalıdır
Kızılay Burs Başvuruları
Kızılay Ortaöğrenim Bursları
Kızılay Burs Yönetim Sistemi uygulamaya alınıyor
Kızılay Akademik Burs Hayata Geçiyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından sözleşmelilerin memur kadrosuna atanmasına ilişkin açıklama
Hiç bir kamu çalışanı eş durumundan dolayı mağdur edilemez
Ali YALÇIN'dan Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesi Çalışmasına Teşekkür
4/B’li Öğretmenlere Hayal Kırıklığı Yaşatmayın!
Meslek Dersleri Ve Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi İçin Yardımcı Materyaller Yayımlandı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Takviminde Güncelleme Yapıldı
Sınıf öğretmeni ve özel eğitim öğretmenlerinin ek ders ücretlerine dair bakanlıktan açıklama
Dört yıllık öğretmen 8.584,56 TL maaş alıyor!
Bu Okul Geleceğin Denizcilerini Yetiştiriyor
Meslek Liselerimiz Üretiyor ve İhraç Ediyor
Okul Kütüphanelerinde Toplam Kaç Kitap Var?