Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı
Abone ol
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.


Fakülte/ Yüksekokul


Bölüm/Program/ Anabilim DalıKadro Unvanı


Kadro SayısıNitelik


Başvuru Değerlendirme ve Sınav Takvimi


ALES/YDS
Eşdeğeri Puanı

Meslek Yüksekokulu

Elektrik Teknolojisi Programı

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya benzeri bir alanda Almanca eğitim veren üniversitelerden lisans derecesi ve tezli yüksek lisans derecesi almış olmak,

Güç Elektroniği / Elektrik Makinaları / Elektronik Devreler veya Sayısal Devreler konularında lisans veya ön lisans programlarında ders vermiş olmak.

İlan Tarihi: 08.02.2023

Son Başvuru Tarihi: 22.02.2023

Ön Değerlendirme Tarihi: 24.02.2023

Sözlü - Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 28.02.2023, TBF 102 nolu Oda, Saat: 11:00-
12:00

Sonuç Açıklama Tarihi: 02.03.2023

LES 70
YDS 85
(Almanca)

Meslek Yüksekokulu

Otomotiv Teknolojisi Programı

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

1
Tezli yüksek lisans programını Makina, Mekatronik, Ulaşım, Malzeme ve İmalat Mühendisliği alanlarından birisinde tamamlamış olmak.

Yeni Nesil Araç Teknolojileri ve İmalat Teknikleri alanlarında bilgi sahibi olmak.

İlan Tarihi: 08.02.2023

Son Başvuru Tarihi: 22.02.2023

Ön            Değerlendirme       Tarihi: 24.02.2023

Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 28.02.2023, TBF 104 nolu
Oda, Saat: 11:00-12:00

Sonuç  Açıklama            Tarihi: 02.03.2023

ALES 70
YDS 85
(Almanca)

Meslek Yüksekokulu

İnternet ve Ağ Teknolojisi Programı

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
1

Lisans  eğitimini            Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Teknolojileri, İşletme Enformatiği alanlarından birini tamamlamış olmak.

Tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Web Teknolojileri, Mobil Programlama, Ağ Teknolojileri, Siber Güvenlik, Programlama, Veri Tabanları, Dijital Pazarlama alanlarından en az birinde
deneyim sahibi olmak.

İlan Tarihi: 08.02.2023

Son Başvuru Tarihi: 22.02.2023

Ön            Değerlendirme       Tarihi: 24.02.2023

Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 28.02.2023, TBF 101 nolu
Oda, Saat: 11:00-12:00

Sonuç  Açıklama            Tarihi: 02.03.2023

ALES 70
YDS 85
(Almanca)

Meslek Yüksekokulu

Mekatronik Programı

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

1Tezli Yüksek Lisans programını Mekatronik, Elektrik veya Elektronik alanında tamamlamış olmak.

Elektronik Devreler ve Sistemler, Güç Elektroniği, Elektrik Makinaları ve Sürücüleri, Otomasyon Teknikleri, Programlanabilir Mantık Denetleyicileri konularında deneyim sahibi olmak.

İlan Tarihi: 08.02.2023

Son Başvuru Tarihi: 22.02.2023

Ön            Değerlendirme       Tarihi: 24.02.2023

Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 28.02.2023, TBF 103 nolu
Oda, Saat: 11:00-12:00

Sonuç  Açıklama            Tarihi: 02.03.2023

ALES 70
YDS 85
(Almanca)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

1

Hemşirelik Esasları alanında doktora yapıyor olmak.

İlan Tarihi: 08.02.2023

Son Başvuru Tarihi: 22.02.2023

Ön            Değerlendirme       Tarihi: 24.02.2023

Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 27.02.2023 Saat: 10:00
Mühendislik Binası A301

Sonuç  Açıklama            Tarihi: 28.02.2023

ALES 70
YDS 85


Başvuru Bilgileri:


Kabul Edilecek Başvuru Şekli

Şahsen veya Posta ile (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.) Başvurular ilgili fakülte dekanlıklarına yapılmaktadır.


Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.
www.yeditepe.edu.tr


Genel şartlar:
a)         657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b)         ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
c)         Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
d)        Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
Özel Şartlar:
a)         Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir
b)         Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
c)         Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
 
İstenen Belgeler:
1-         Başvuru dilekçesi,
2-         Nüfus cüzdanı fotokopisi
3-         1 adet fotoğraf,
4-         Özgeçmiş,
5-         Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
6-         Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,
7-         Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti 8- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,
9- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi Önemli Notlar:
a)         Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
b)         Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
c)         Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Muafiyet:
a)         Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. (Muafiyetten yararlanacak olanların muafiyet nedenini belirtmeleri ve bu nedeni resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.)
b)         Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.


FAKÜLTE


BÖLÜMÜ

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI


NİTELİK


Meslek Yüksekokulu

Elektronik Teknolojisi Programı
(%30 Almanca)


Doktor Öğretim Üyesi


1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya benzeri bir alanda Almanca eğitim veren Üniversitelerden tezli yüksek lisans derecesi ve Doktora derecesi almış olmak, Güç Elektroniği / Elektrik Makinaları / Elektronik Devreler/ Elektrikli Araçlar & Şarj sistemleri veya Sayısal Devreler konularında lisans veya ön Lisans programlarında ders vermiş olmak.
ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen Almanca dil
yeterliliğine sahip olmak.

Meslek Yüksekokulu

Otomotiv Teknolojisi Programı
(%30 Almanca)

Doktor Öğretim Üyesi

1


Tezli yüksek lisans programını Otomotiv Teknolojileri, Ulaşım Teknolojileri, Yeni Nesil Ulaşım Teknolojileri veya Polimer Bilimi ve Teknolojisi alanında tamamlamış olmak ve doktora mezunu olmak.
ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen Almanca dil yeterliliğine sahip olmak.


Meslek Yüksekokulu

İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı
(%30 Almanca)

Doktor Öğretim Üyesi


1


Lisans eğitimini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Teknolojileri, İşletme Enformatiği alanlarından birini tamamlamış olmak.
Doktora mezunu olmak.
Web Teknolojileri, Mobil Programlama, Ağ Teknolojileri, Siber Güvenlik, Programlama, Veri Tabanları, Dijital Pazarlama alanlarından en az birinde deneyim sahibi olmak.
ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen Almanca dil yeterliliğine sahip olmak.


Meslek Yüksekokulu

Mekatronik Programı
(%30 Almanca)

Doktor Öğretim Üyesi


1

Elektrik-Elektronik, Makina, Mekatronik, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ve benzeri alanlarda Tezli Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak.
Ölçme Teknikleri, Test Uygulamaları, Otomasyon Teknikleri, Önleyici Bakım alanlarında araştırma ve yayın yapmış olmak.
ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen Almanca dil
yeterliliğine sahip olmak.


Sağlık Bilimleri Fakültesi


Hemşirelik Bölümü


Doktor Öğretim Üyesi1


Hemşirelik Esasları ana bilim dalında doktorasını tamamlamış olmak.


Fen – Edebiyat FakültesiPsikoloji Bölümü


Doktor Öğretim Üyesi1

Lisans derecesini Psikoloji Programından ve Doktora derecesini Eğitim Bilimleri alanından almış olmak ve Klinik Psikoloji ve Davranış Bozuklukları konularında ders verme deneyimi olmak.


Fen – Edebiyat FakültesiPsikoloji Bölümü


Doktor Öğretim Üyesi1

Lisans ve Doktora derecelerini Psikoloji alanından almış olmak, Sosyal Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Psikolojide Ölçme ve/veya Örgüt Psikolojisi alanlarında ders verme deneyimi olmak ya da akademik yayın yapmış olmak.


BAŞVURU İŞLEMLERİ:
İlan Tarihi       : 08.02.2023
Son Başvuru Tarihi : 22.02.2023
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,
*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
*Fotoğraflı özgeçmişlerini,
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı),
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
*Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,
*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren
4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )
BAŞVURU ADRESİ:
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü
26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 578 00 00
İlan olunur.
 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyorÖnceki Haber

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli P...

TÜBİTAK Ar-Ge Personeli (Teknisyen) alım ilanıSonraki Haber

TÜBİTAK Ar-Ge Personeli (Teknisyen) alım...

Yorum Yazın

Deprem nedeniyle eğitime ara verilen günlerde hangi ek ders ücretleri ödenir?
Memura Refah Zammı Verilmelidir
Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü Protokolü YÖK’te imzalandı
AES: MEB becayiş uygulamasını hayata geçirmelidir
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na katıldık
Rehber Öğretmenlerin Normu Bulunmayan Okullara İkinci Görev Niteliğinde Görevlendirilme Uygulamasına Dava Açtık
Afet bölgesi eğitim faaliyetleri hakkında bakanlıktan açıklama
Öğretici: Torba Kanuna Çalışanların Sorunları Da Eklenmelidir
TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Proje Detay Raporu Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklandı!
Torba kanunla eksiklikler tamamlanmalıdır
Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programını Başvuru Sonuçları Açıklandı
Meclis Kapanmadan Kamu Çalişanlarinin Sorunlari Torba Yasaya Girmeli!
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 16 Haziran'da Tamamlanacak, Uzatma Yapılmayacak
Gaziantep’te deprem nedeniyle idari izinli sayılan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?
Kamu yönetiminin, liyakat ve ehliyet yerine, mensubiyetler üzerinden tanzim edilmesi, doğrudan KUL HAKKI YEMEKTİR!
Avrupa Kupası Şampiyonu: Aybüke KILINÇ!
Afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmeti eğitimleri eğitimi uzaktan eğitim kapısında paylaşıma açıldı