Yozgat Bozok Üniversitesi 45 Akademik Personel alacak

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Yozgat Bozok Üniversitesi 45 Akademik Personel alacak
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. Tüm başvurular https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/login/auth adresi üzerinden elektronik ortamda e-devlet şifresi ile alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR:
1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 gündür.
2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları sağlamış olmaları gerekir.
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. İlgili kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitenin aynı tarihte ilana çıktığı veya başvuru takviminde güncelleme yaptığı Öğretim Elemanı pozisyonlarından tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla pozisyona, kadro ilanına başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları Üniversitemizce kabul edilmeyecektir.
6. Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/login/auth adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.
7. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.
8. İdarenin İlan Takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

BİRİMİUNVANIABD/PR.DRC.ADETARANAN NİTELİKLER
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİDr. Öğr. ÜyesiEndodonti31Doktorasını endodonti anabilim dalında yapmış olup, dişlerin kök kanal morfolojisi üzerine çalışmaları olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİProfesörOkul Öncesi Eğitimi11Doçentliğini okul öncesi eğitimi veya çocuk gelişimi alanında almış olmak.
ProfesörTürkçe Eğitimi11Doçentliğini Türkçe eğitimi alanında almış olmak.
Dr. Öğr. Üyesiİngiliz Dili Eğitimi31Doktorasını İngiliz dili eğitimi alanında yapmış olup, çift dillilik ve yazma becerileri üzerine çalışmaları olmak.
Dr. Öğr. ÜyesiMatematik Eğitimi31Doktorasını matematik eğitimi alanında yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİDoçentYakınçağ Tarihi11Doçentliğini yakınçağ tarihi alanında almış olup, vakanüvislik müessesi, II. Abdülhamid dönemi bürokratları ve kurumları üzerine çalışmaları olmak.
HUKUK FAKÜLTESİDoçentKarşılaştırmalı Hukuk11Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, doktorasını ve doçentliğini özel hukuk alanında almış olmak.
Dr. Öğr. ÜyesiMedeni Hukuk31Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, doktorasını medeni hukuk anabilim dalında yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİDr. Öğr. Üyesiİktisat Politikası31İktisat bölümü lisans mezunu olup, doktorasını iktisat anabilim dalında yapmış, ekonomik büyüme, enflasyon ve bürokrasi üzerine çalışmaları olmak.
Dr. Öğr. ÜyesiMali İktisat31İşletme veya maliye bölümü lisans mezunu olup, doktorasını işletme anabilim dalında yapmış, meslek etiği ve hile raporlama eğilimleri üzerine çalışmaları olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİProfesörHalkla İlişkiler11Doçentliğini halkla ilişkiler bilim dalında almış olup, halkla ilişkiler, reklam ve sosyal medya üzerine çalışmaları olmak.
Dr. Öğr. ÜyesiToplum ve İletişim31Doktorasını iletişim bilimleri veya gazetecilik alanında yapmış olup, yeni medya, sağlık haberciliği ve iletişim sosyolojisi üzerine çalışmaları olmak.
Dr. Öğr. ÜyesiRadyo-Televizyon31Doktorasını radyo-televizyon ve sinema alanında yapmış olup, politik sinema ve kimlik üzerine çalışmaları olmak.
KENEVİR ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜDr. Öğr. ÜyesiMalzeme ve Enerji31Doktorasını malzeme bilimi ve mühendisliği anabilim dalında yapmış olup, elektrospinning yöntemi, nanolif yapılı akıllı membran filtre ve selüloz esaslı karbon lif üretimi konularında çalışmaları olmak.
Dr. Öğr. ÜyesiTarım ve Gıda31Tarla bitkileri bölümü lisans mezunu olup, doktorasını kenevir alanında yapmış ve kenevirle ilgili yayınları olmak.
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİDoçentRestorasyon11Mimarlık  lisans  mezunu  olup,  doçentliğini  mimarlık  bilim  alanında  almış  ve  kentsel-kırsal-geleneksel yerleşimlerde yapı ve yeşil alanların analizleri üzerine çalışmaları olmak.
DoçentYapı Malzemesi11Lisans,  lisansüstü  eğitimini  ve  doçentliğini  inşaat  mühendisliği  alanında  almış  olup,  kenevir  esaslı  yapı malzemeleri üzerine çalışmaları olmak.
Dr. Öğr. ÜyesiEnerji31Lisans ve lisansüstü eğitimlerini makine mühendisliği alanında yapmış olup, yakıt hücreleri ve faz değiştiren malzemelerle ısıl enerji depolama üzerine çalışmaları olmak.
Dr. Öğr. ÜyesiGeoteknik31İnşaat mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, inşaat mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, taş kolonlarla iyileştirilen zeminlerin dinamik analizi üzerine çalışmaları olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİProfesörSpor Yönetimi11Doçentliğini spor organizasyonunu ve yönetimi alanından almış olup, spor yönetimi ve rekreasyon ile ilgili çalışmaları olmak.
DoçentSpor Yönetimi11Lisans ve doktora eğitimini spor yöneticiliği alanında yapmış olup, doçentliğini spor bilimleri alanında almış ve sporda seyirci güdüleri ile sürdürülebilir tüketim davranışları üzerine çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİProfesörHalk Sağlığı11Doktorasını ve doçentliğini ilgili anabilim dalından almış olup, Covid-19 aşısı tutumu ve pandeminin ruh sağlığı üzerine etkileri ile ilgili çalışmaları olmak.
Dr. Öğr. Üyesi*Kadın Hastalıkları ve Doğum31Uzmanlığını ilgili alanda almış olup, obstetri alanında çalışmaları olmak.
Dr. Öğr. Üyesi*Anatomi31Uzmanlığını veya doktorasını anatomi (tıp) alanında yapmış olup, kemikleşme ve manyetik rezonans görüntüleri üzerinde çalışmaları olmak.
Dr. Öğr. Üyesi*Kardiyoloji31Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİDr. Öğr. ÜyesiVeterinerlik Genetiği31Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, doktorasını veteriner genetik alanında yapmış olmak.
Dr. Öğr. ÜyesiVeterinerlik Patoloji31Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, doktorasını veterinerlik patolojisi alanında yapmış olmak.
YOZGAT MESLEK
YÜKSEKOKULU
Dr. Öğr. ÜyesiBilgisayar
Programcılığı
31Doktorasını bilgisayar, mekatronik veya endüstri mühendisliği alanlarının birinde yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİProfesörHayvan Besleme11Lisans ve lisansüstü eğitimini zootekni alanında yapmış olup, doçentliğini hayvan yetiştirme ve ıslahı bilim alanında almış, yem katkı maddeleri ve hayvan besleme ile ilgili uluslararası yayınları olmak.
DoçentEntomoloji11Lisans ve lisansüstü eğitimini bitki koruma, doçentliğini bitki koruma (entomoloji) alanında almış ve bitki ekstraklarının depo zararlarına karşı kullanımı konusunda ulusal ve uluslararası yayınları olmak.
Dr. Öğr. ÜyesiFitopatoloji41Lisans  ve  lisansüstü  eğitimini  bitki  koruma  alanında  yapmış  olup,  bitki  bakteri  hastalıklarının  tanısı  ve epidemiyolojisi ile faydalı bakterilerin biyolojik mücadelesi üzerine yayınları olmak.

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır. Tüm başvurular https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/login/auth adresi üzerinden elektronik ortamda e-Devlet şifresi ile alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 gündür.
2. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3. İlgili kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitenin aynı tarihte ilana çıktığı veya başvuru takviminde güncelleme yaptığı Öğretim Elemanı pozisyonlarından tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla pozisyona, kadro ilanına başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/login/auth adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.
5. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.
6. İdarenin İlan Takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
7. *YDS (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavını veya eşdeğerliği kabul edilen herhangi bir yabancı dil sınavından alınan puanı ifade eder.)

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Başvuru Başlama Tarihi: 30/12/2022
Sınav Giriş Tarihi:  24/01/2023
Son Başvuru Tarihi: 13/01/2023
Sonuç Açıklama Tarihi: 31/01/2023
Ön Değerlendirme Tarihi: 19/01/2023
 

İLAN NOBİRİMİBÖLÜMABD/PR.UNVANDRC.ADETALESALES
PUAN TÜRÜ
YDS*İLAN ÖZEL ŞARTI
0001Akdağmadeni
Meslek Yüksekokulu
TasarımGrafik TasarımıÖğretim Görevlisi5170Sözel-Eşit Ağırlık-Grafik tasarımı veya görsel iletişim tasarımı bölümü lisans mezunu olup, grafik veya grafik tasarımı anabilim/ana sanat dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
0002Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitim YönetimiAraştırma
Görevlisi
5170Eşit Ağırlık50Eğitim  Fakültesi  lisans  mezunu  olup,  eğitim  yönetimi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
0003Eğitim BilimleriEğitim Programları ve
Öğretim
Araştırma
Görevlisi
5170Eşit Ağırlık50Eğitim Fakültesi lisans mezunu olup, eğitim programları ve öğretimi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
0004Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi
Türkçe EğitimiAraştırma
Görevlisi
5170Sözel50Türkçe  eğitimi  anabilim  dalı  lisans  mezunu  olup,  Türkçe eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
0005Fen Edebiyat FakültesiTarihOrtaçağ TarihiAraştırma Görevlisi5170Sözel50Tarih bölümü lisans mezunu olup, ortaçağ tarihi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
0006Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Kenevir Araştırmaları Enstitüsü-Tarım ve GıdaAraştırma Görevlisi5170Sayısal50Tarla bitkileri bölümü lisans mezunu olup, yüksek lisans veya doktora  yapıyor olmak.  (atandıktan  sonra  tezini  kenevir alanında yapmak kaydıyla)
0007-Tarım ve GıdaÖğretim Görevlisi
(Uygulamalı Birim)
5170Sayısal50Tarla  bitkileri  bölümü  lisans  mezunu  olup,  tarla  bitkileri anabilim dalında endüstri bitkileri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
0008Rektörlük (Kariyer Merkezi)--Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)5170Sözel-Eşit Ağırlık50Rehberlik ve psikolojik danışmanlık veya psikoloji bölümü lisans  mezunu  olup,  rehberlik  ve  psikolojik  danışmanlık, ölçme ve değerlendirme veya kariyer eğitimi alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
0009RektörlükTürk Dili (Uluslararası öğrencilere Türkçe öğretimi için)-Öğretim Görevlisi (Ders verecek)5170Sözel50Türk dili ve edebiyatı bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış ve belgelendirmek kaydıyla diksiyon eğitimi ile doğru ve etkili konuşma eğitimini almış olmak. Yabancılara Türkçe öğretimi sertifikasına ve yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak.
0010Mühendislik
Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik MühendisliğiElektronikAraştırma Görevlisi5170Sayısal50Elektrik-elektronik mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, elektrik-elektronik mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
0011Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerAnesteziÖğretim Görevlisi5170Sayısal-Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, cerrahi hastalıklar hemşireliği alanında tezli  yüksek lisans yapmış ve lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek şartıyla en az 2 yıl yoğun bakım veya ameliyathane tecrübesine sahip olmak.
0012Sorgun Meslek YüksekokuluMotorlu Araçlar ve Ulaştırma TeknolojileriOtomotiv TeknolojisiÖğretim Görevlisi5170Sayısal-Makine mühendisliği lisans mezunu olup, malzeme bilimi ve mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış ve bu alanda bilimsel çalışmaları olmak.
0013Spor Bilimleri FakültesiBeden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve SporAraştırma Görevlisi5170Sözel-Eşit Ağırlık- Sayısal50Beden eğitimi  ve spor öğretimi veya beden eğitimi  ve spor öğretmenliği bölümü lisans mezunu olup, beden eğitimi ve spor anabilim dalında tezli yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak.
0014Yozgat Meslek YüksekokuluElektronik ve OtomasyonElektronik TeknolojisiÖğretim Görevlisi5170Sayısal-Bilgisayar   mühendisliği   lisans   mezunu   olup,   mekatronik mühendisliği anabilim dalında  tezli  yüksek lisans yapmış ve belgelendirmek kaydıyla robotik kodlama eğitimi vermiş olmak.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
İskenderun Teknik Üniversitesi 4 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi, 22 Öğretim Üyesi alıyorÖnceki Haber

İskenderun Teknik Üniversitesi 4 Araştır...

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyorSonraki Haber

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğreti...

Yorum Yazın

Bu Yarıyıl Tatilinde İlk Kez Açılan Kış Okullarından 250 Bin Öğrenci Yararlandı
6 Şubat Pazartesi kar tatili verilen iller
Öğretmenlik, adanmışlıktır. Bu fotoğrafı başka yerde göremezsiniz
Hava koşulları nedeniyle görev yerlerine gidemeyecek öğretmenlerimizi idari izinli saymalıdır
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler ne zaman özür durumu, il içi ve il dışı yer değiştirmelerine başvurabilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı Yemek/Beslenme Hazırlama Ve Dağıtımı Kılavuzu Yayınladı
Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş işlemleri nasıl yapılacak?
DEVLETİN MÜLKÜ olan makamları, DEVRE MÜLK gibi görenler
Sendikal Hukuk Mücadelemiz kitabının dördüncüsü yayımlandı
Şeflerimizin sorunlarını biliyor ve çözümü noktasında her düzeyde kesintisiz gayretimizi sürdürüyoruz
"Şube Müdürlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ Çalıştayı gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığından eğitim öğretimin ikinci yarıyılı için genelge
TEKNOFEST İzmir Spotter Kule Başvuruları Başladı!
Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması ve Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması başvuruları başladı
Rehber Kitap ve Öğrenme Senaryoları Hazırlandı
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Roket Yarışması
Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST Coşkusu 3’e Katlanıyor!
Engelli Kamu Görevlilerinin Talepleri Bakan Yanık’a İletildi
Düşen Enflasyon Değil, Alım Gücümüzdür!
Mücadelemiz sonucu 50/d sorunu çözüldü