“Yükseköğretim Kurumları İdari Personel Sorunları ve Beklentileri” Çalıştayı Başladı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
“Yükseköğretim Kurumları İdari Personel Sorunları ve Beklentileri” Çalıştayı Başladı
Abone ol
Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi “Yükseköğretim Kurumları İdari Personel Sorunları ve Beklentileri” konulu bir çalıştay düzenliyor

11-13 Kasım tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen çalıştaya; Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Şube Başkanları ve şube yönetim kurulu üyeleri ile yükseköğretim kurumları idari personeli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Genel Başkan Talip Geylan, çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Üniversitelerin çalışmalarının aksatılmadan gerçekleşmesinde idari personelin büyük bir rolü bulunduğuna dikkat çeken Geylan, idari çalışanların; kurum dışı atamaların artması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sisteminin iyi işletilmemesi, özlük haklarının kendileri ile aynı işi yapan memurların bulunduğu kurumlara göre son derece eksik kalması nedeniyle “terk edilmişlik” bunalımı yaşadığını söyledi.

Tecrübeli personele tayin hakkının verilmemesi, kurum dışından idareci getirilmesi ve sendikal tercihin bir mobbing aracı olarak kullanılması gibi nedenlerle idari çalışanların bir kısmının işinden ve kurumundan soğuyarak başka kurumlara geçtiğini de bildiren Geylan, bu durumun üniversitelerin kan kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

Türk Eğitim-Sen’n her şart ve zeminde Türk akademisinin ve bütün eğitim çalışanlarının yanında olmayı şiar edinmiş bir sendika ve sivil toplum kuruluşu olduğunu da söyleyen Geylan, düzenledikleri kurultay, çalıştay, sempozyum, araştırma ve anketlerle akademik ve idari personelin sorunlarının çözümü noktasında gayret ortaya koyduklarını; Üniversite Çalıştayı, YÖK Çalıştayı gibi üniversitelere yönelik pek çok faaliyeti hayata geçirerek sorunlara ilişkin farkındalık yaratılmasını sağlayıp çözüm yolunda önemli mesafeler aldıklarını bildirdi.

“Yükseköğretim Kurumları İdari Personel Sorunları ve Beklentileri” Çalıştayıyla da Türk Eğitim-Sen’in üniversite teşkilatları marifetiyle kendilerine ulaşan ve üniversite idari personelinin kanayan yarası haline gelmiş olan problemlere yoğunlaşacaklarını ifade eden Geylan, oluşturulan 7 farklı komisyonun yapacağı çalışmalara değindi.

Geylan açıklamasında şu hususlara dikkat çekti:

“Takdir edilir ki, üniversitelerimiz “İdari Personel”, “Akademik Personel” ve “Öğrenci” olmak üzere bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Yönetim ve işleyiş olarak bu üçlü sac ayağını “Akademik Çevre Üyeleri” olarak ifade edebiliriz. Bu üç farklı paydaşın, bazı nüanslarla ayrılan amaç, ilke ve genel çerçeve bakımından yükseköğretim sürecini birlikte yürüttüğü yadsınamaz bir gerçektir.

Türk milletinin ve Türk devletinin çağlar üzerinden sıçramasının, bölgesinde ve dünyada bir cazibe merkezi olmasının ve diğer Türk devletlerine örnek olabilmesinin anahtarı, hiç şüphesiz Türk akademisindedir. Türk üniversitesinin gelişmesi, kalkınması ve ülkemizin nitelikli yükseköğrenim görmüş öğrenci kazanmasının yanı sıra Ar-Ge faaliyeti ile bilimsel bilgi üretiminin gerçekleştirilmesi, ancak üniversite çalışanlarının huzurlu kılınması ve nitelikli çalışma ortamlarının sağlanmasıyla mümkün olacaktır.

Tartışılmazdır ki, yükseköğretimin aksatılmadan gerçekleştirilmesinde üniversite idari personelin de büyük bir rolü bulunmaktadır. Üniversitelerimizde, ısınmadan tamirata, kırtasiyeden ulaşıma, sınıflardan laboratuvarlara, yeşil alanlardan otoparklara, projelerden ödül törenlerine, atama dosyası tesliminden göreve başlamaya kadar üniversitelerimizin yönetim ve işleyişine dair daha aklınıza gelecek yüzlerce iş ve işlem üniversitelerin “gizli kahramanları” idari personeller vasıtasıyla yürütülmektedir.

Üniversitelerin hafızası olan idari personelimiz; kurum dışı atamaların artması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sisteminin iyi işletilmemesi, özlük haklarının kendileri ile aynı işi yapan memurların bulunduğu diğer kurumlara göre son derece eksik kalması nedeniyle maalesef “terk edilmişlik” bunalımı yaşamaktadır. Bu durum, Türk üniversitelerinin ciddi sorunlara gebe olmasını da beraberinde getirmektedir. Tecrübeli personel, tayin hakkının verilmemesi, kurum dışından idareci getirilmesi, siyasal ve sendikal tercihin bir mobbing aracı olarak kullanılması gibi nedenlerle işinden ve kurumundan soğuyarak başka kurumlara geçmektedir. Bu da Türk üniversitelerinin kan kaybetmesi olarak bizlere geri dönmektedir.

Değerli Hazirun;

Türk Eğitim-Sen her şart ve zeminde Türk akademisinin ve bütün üniversite çalışanlarının yanında olmayı şiar edinmiş bir sendika ve sorumlu bir sivil toplum kuruluşudur. Ayrıca sendikamız, değişik zamanlarda düzenlediği kurultay, çalıştay, sempozyum, araştırma ve anketlerle akademik ve idari personelin sorunlarının çözümü noktasında gayret ortaya koyarak çalışmalarını devam ettirmiştir.

Sendikamız, düzenlemiş olduğu bu programlarla üniversite çalışanlarının yaşadığı birçok soruna ilişkin farkındalık oluşturarak, çözüm yolunda önemli mesafeler almıştır.

-Merkezi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının yapılması,

-Üniversiteler düzeyinde yapılan girişimlerle mülakatların değerlendirmede etkisinin azaltılması,

-Lojman tahsisinde adaletin sağlanması,

-Yapılan işin gereğine göre personele koruyucu ekipman ve kıyafetin verilmesi,

-Servis hizmetlerinin sürdürülmesi,

-Teknik donatılarda çalışan özel duruma sahip personellerin mesai saatlerinde adaletin tesisi,

-Disiplin soruşturmalarında üniversite çalışanlarına destek olunması

gibi sayısız problem, Türk Eğitim Sen tarafından gündeme taşınarak çözüm aranmış, çözüme kavuşturulamayan konular KİK ve Toplu Sözleşme Görüşmelerine taşınarak takibi yapılmıştır.

Değerli Hazirun;

Türk Eğitim Sen, geçmişte olduğu gibi bir kez daha üniversite idari personelinin kanayan yarası haline gelmiş olan problemlere yoğunlaşarak, “Yükseköğretim Kurumları İdari Personel Sorunları ve Beklentileri Çalıştayı” nı düzenlemeye karar vermiştir.

Bu çalıştayın hazırlık sürecinde ise;

“YÖK ve Üniversite Çalışanlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Hususunda Yaşadığı Sıkıntılar”,

“Yükseköğretim Kurumlarında Çalışan Personelin Tayinlerinde Yaşanan Sıkıntılar”,

“Disiplin Soruşturmalarına İlişkin Sorunlar”, “YÖK ve Üniversite İdari Personelinin Hakları ve Yasaklarına İlişkin Sorunlar”,

“Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Yapısına İlişkin Sorunların Çözümüne Dair Öneriler”,

“YÖK ve Üniversite Çalışanlarının Sendikal Haklarını Kullanmada Yaşadıkları Sıkıntılar”,

“YÖK ve Üniversite İdari Personelinin Ekonomik ve Sosyal Haklarında Yaşadığı Sorunlar”,

“Yükseköğretim İdari Personelinin Karşılaştığı Diğer Sorunlar”

şeklinde sekiz başlık altında topladığımız bir anket hazırlayarak, çalışanların görüş ve önerilerini almayı hedefledik. Anketimize 1100’e yakın idari personel katılmış ve sorunlarını belirli başlıklarda toplayarak dile getirmiştir.

Bu çalıştay süresince zamanı verimli kullanarak, tespit edilen sorunların çözümü noktasında;

Yerelde yapılması gerekenler,

Üniversite yönetimlerinden talep edilmesi gerekenler,

YÖK’ten, kanun koyucu ve hükümetten talep edilmesi gerekenler,

gibi ağırlık merkezlerinde sorunları toplayarak ivedi bir şekilde çözüm üretilmesi hedefiyle yola çıkmayı amaçladık.

Bugün başlattığımız ve iki gün sürecek çalıştay ile idari personelin sorunlarına çözüm üretilmeye çalışılacaktır.

7 farklı komisyonun kurulacağı çalıştayda ortaya çıkacak sonuç raporları hem kamuoyuna hem de karar alıcılara ulaştırılacaktır.

Komisyonlarımız şu başlıklar altında toplanacaktır:

1)YÖK ve Üniversite idari personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Hususunda Yaşadığı Sorunlar Komisyonu

2) Yükseköğretim Kurumlarında Çalışan İdari Personelin Tayinlerinde Yaşanan Sıkıntılar Komisyonu

3) Disiplin Soruşturmalarında Yaşanan Sorunlar Komisyonu

4) YÖK ve Üniversite idari personelinin Hakları Ve Yasaklarına İlişkin Sorunlar Komisyonu

5) Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Yapısına İlişkin Sorunlar Komisyonu

6) YÖK ve Üniversite Çalışanlarının Sendikal Haklarına İlişkin Sorunlar Komisyonu

7) YÖK ve Üniversite İdari Personelin Ekonomik ve Sosyal Haklarına İlişkin Sorunlar Komisyonu.

Çalıştay süresince, idari personelin tüm özlük, sosyal, sendikal hakları hem yasalar hem yönetmelikler ekseninde gözden geçirilerek;

Adeta bir tehdit ve baskı vasıtası gibi kullanılan 13-b görevlendirilmesi, üniversite yönetiminde görev alma ve mesleki ilerleme imkanı,

Ehliyet, liyakat ve adaletin tesis edildiği yönetim sisteminin uygulanması,

Tayin ve nakillerde yaşanan sıkıntıların giderilmesi,

Ekonomik ve sosyal ihtiyaçların karşılanması,

gibi sorunlar üzerinde ivedi çözümler talep edilecektir.

Değerli Hazirun;

 “Yükseköğretim Kurumları İdari Personel Sorunları ve Beklentileri Çalıştayı”nın sonuçları itibariyle üniversite çalışanlarının daha huzurlu olduğu, sorunlarının çözüldüğü ve beklentilerinin karşılandığı yeni bir dönemin başlangıcına vesile olmasını dileğiyle;

Çalıştayımıza iştirak eden tüm katılımcılara, komisyonlarda görev alarak iki gün boyunca emek verecek kıymetli temsilcilerimize, başta Genel Başkan Yardımcımız Cengiz Kocakaplan ve ARGE Koordinatörümüz Prof. Dr. Yılmaz Yeşil olmak üzere çalıştayımızın hazırlık ve yürütülmesi sürecinde mesai harcayan yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Genel Başkan’ın  açıklamasının ardından komisyon çalışmaları toplantısı gerçekleştirildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Kalite Yönetim Sistemi Çerçevesinde Hizmet İçi Eğitimlerimiz Devam EdiyorÖnceki Haber

Kalite Yönetim Sistemi Çerçevesinde Hizm...

Çin, yurt dışından gelen yolcular için karantina süresini 5 güne indirdiSonraki Haber

Çin, yurt dışından gelen yolcular için k...

Yorum Yazın

Yeni Eğitim Öğretim Yılı Bilim Şenliği ile Başladı!
Açık Öğretim Kurumları 2023-2024 Eğitim Ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınav Duyurusu
Uygulama Anaokullarında Hangi Mevzuat Geçerlidir
Öğrenci nakillerine esas teşkil eden hastalıklar listesi güncellendi
Yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmeli, özlük hakları iyileştirilmelidir
3600 Ek Göstergenin, 5534 ve 5510 Sayılı Kanuna Tabi Olanlar İçin Uygulamasına Dair Bilgilendirme
Belletici ve nöbetçi öğretmen görevlendirilmesinde istekli öğretmenlere öncelik verilmelidir
Öğretici: Öğretmenlerin Derdi Önlük Değil, İtibar
Kazanımları artırmanın, sorunları azaltmanın mücadelesini veriyoruz
İşte haftanın yalan haberleri
Öğretmenler Odası Buluşmaları Cuma Günü Konya'da
TEKNOFEST İzmir yarın başlıyor
Kod Haftası 2023 Yılı Uygulamalarında Nelere Dikkat Edilecek
Cumhurbaşkanı Erdogan’dan gençlerimize müjde!
Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Mezunları Uzman Öğretici Olarak Görevlendirilebilir mi?
Uzman Öğretmenlik Ve Başöğretmenlik Yazılı Sınav Başvuruları İle Sınavdan Muafiyet Başvuruları Başladı
Aralık İlçe Milli Eğitim Müdüründen Açıklama
Sınav Yerine, Biçimlendirici Değerlendirmeye Yönelik Örnek Ölçme Araçları Yayımlandı
Ali Kıran Baş Kesen Müdür İstemiyoruz!!!
Enflasyon Farkı Zam Değil, Geriden Gelen Gelir Kaybının Telafisi Ve Tazminidir!