Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyorAdaylar, başvurularını, 21 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.
Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını  https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atamakriterleri_2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atamakriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.
Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.
Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.
İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Öğretim Üyesi ile ilgili maddelerinde istenilen koşulları sağladığına ilişkin beyanları ve başvuru dilekçeleri (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri adresinden sağlanacak) ile birlikte, yayın dosyalarına; nüfus cüzdanı sureti (e-Devlet üzerinden alınacak), fotoğraf (2 ad.), diplomalar, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgeleri (e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir), kriterleri sağladığına dair belge (H.Ü. Kriter Komisyonundan alınacak belge geçerlidir.), Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi”ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan formu yayın listesi ve kontrol çizelgesi https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_belge_formWeb adresinden temin edilebilir.

Adayların başvuru sırasında, dilekçeleri ile birlikte bir takım basılı akademik yayın dosyası; profesör kadrosu başvurusu için teslim edilen yayın dosyasında bulunan bütün belgelerin salt okunur şekilde yüklenmiş olduğu 8 adet taşınabilir bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 6 adet taşınabilir bellek ile akademik yayınlar hariç sadece yukarıda belirtilen diğer kişisel belgelerinin bulunduğu 1 adet gömlek dosya ile birlikte 5 adet (31x24 ebatlarında hava yastıklı) zarfı ilan süresi içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.
 

FAKÜLTE/ENSTİTÜ ANABİLİM/ANASANAT DALLARI KADRO UNVANI KADRO SAYISI
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Restoratif Diş Tedavisi Doçent(2) 1
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi(3) 1
Pedodonti Doktor Öğretim Üyesi(4) 1
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmakoloji Profesör(5) 1
Biyokimya Doçent(6) 1
Farmakoloji Doçent(5) 1
Farmasötik Teknoloji Doçent(7) 1
Analitik Kimya Doktor Öğretim Üyesi(8) 1
Farmakognozi Doktor Öğretim Üyesi(9) 1
Farmakoloji Doktor Öğretim Üyesi(10) 1
Klinik Eczacılık Doktor Öğretim Üyesi(11) 1
Farmasötik Teknoloji Doktor Öğretim Üyesi(12) 1
Farmasötik Toksikoloji Doktor Öğretim Üyesi(13) 2
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Profesör(14) 1
Bilgi ve Belge Yönetimi Doçent(15) 1
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Doçent(1)(16) 1
Almanca Mütercim ve Tercümanlık Doktor Öğretim Üyesi(1)(17) 1
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Doktor Öğretim Üyesi (1)(18) 1
Klinik Psikoloji Doktor Öğretim Üyesi(19) 1
Kuzey-Doğu (Saha, Yakut, Tuva, Hakas, Altay)
Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Doktor Öğretim Üyesi(20) 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Profesör(21) 1
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Profesör(22) 1
Sınıf Eğitimi Profesör(23) 1
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Doçent(21) 1
Fen Bilgisi Eğitimi Doçent(24) 1
Okul Öncesi Eğitimi Doçent(25) 1
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent(22) 1
Alman Dili Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi(1)(26) 1
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi(27) 1
Biyoloji Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi(28) 1
Eğitim Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi(29) 2
Fizik Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi(30) 1
Matematik Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi(31) 1
Matematik Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi(32) 1
FEN FAKÜLTESİ
Biyokimya Profesör(33) 1
Geometri Profesör(34) 1
Uygulamalı Matematik Profesör(35) 2
Zooloji Profesör(36) 1
Botanik Doçent(37) 1
Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz Doçent(38) 1
Matematiğin Temelleri ve Matematiklojik Doçent(39) 1
Teorik Kimya Doçent(40) 1
Aktüerya Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi(41) 1
Analitik Kimya Doktor Öğretim Üyesi(42) 1
Anorganik Kimya Doktor Öğretim Üyesi(43) 1
Biyoteknoloji Doktor Öğretim Üyesi(44) 1
Botanik Doktor Öğretim Üyesi(37) 2
Cebir ve Sayılar Teorisi Doktor Öğretim Üyesi(45) 1
Ekoloji Doktor Öğretim Üyesi(46) 2
Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz Doktor Öğretim Üyesi(47) 1
Genel Biyoloji Doktor Öğretim Üyesi(48) 1
Hidrobiyoloji Doktor Öğretim Üyesi(49) 1
İstatistik Teorisi Doktor Öğretim Üyesi(50) 1
Moleküler Biyoloji Doktor Öğretim Üyesi(51) 2
Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri Doktor Öğretim Üyesi(52) 1
Organik Kimya Doktor Öğretim Üyesi(53) 1
Polimer Kimya Doktor Öğretim Üyesi(54) 1
Risk Analizi Doktor Öğretim Üyesi(55) 1
Uygulamalı Biyoloji Doktor Öğretim Üyesi(56) 2
Uygulamalı İstatistik Doktor Öğretim Üyesi(57) 2
Uygulamalı Matematik Doktor Öğretim Üyesi(58) 1
Zooloji Doktor Öğretim Üyesi(59) 2
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON FAKÜLTESİ
Kas İskelet Fizyoterapisi ve Rehabilitasyon Profesör(60) 1
Nörolojik Fizyoterapi Rehabilitasyon Profesör(61) 1
Temel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Profesör(62) 1
Kalp ve Solunum Fizyoterapisi ve Rehabilitasyon Doçent(63) 1
Kas İskelet Fizyoterapisi ve Rehabilitasyon Doçent(64) 1
Temel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçent(62) 1
Nörolojik Fizyoterapi Rehabilitasyon Doktor Öğretim Üyesi(65) 2
Temel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktor Öğretim Üyesi(66) 3
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Heykel Doktor Öğretim Üyesi(67) 1
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktor Öğretim Üyesi(1)(68) 2
HUKUK FAKÜLTESİ
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Profesör(69) 1
Mali Hukuk Doçent(70) 1
Medeni Hukuk Doçent(71) 1
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Doçent(72) 1
Milletlerarası Özel Hukuk Doçent(73) 1
Medeni Hukuk Doktor Öğretim Üyesi(74) 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat Teorisi Profesör(1)(75) 1
Pazarlama Profesör(1)(76) 2
Sağlık Politikası ve Sağlık Ekonomisi Doktor Öğretim Üyesi(77) 1
Siyaset ve Sosyal Bilimler Doktor Öğretim Üyesi(1)(78) 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Katıhal Fiziği Profesör(1)(79) 1
Nükleer Bilimler Profesör(1)(80) 1
Jeodezi Doçent(1)(81) 1
Cevher Hazırlama Doktor Öğretim Üyesi(1)(82) 1
Jeodezi Doktor Öğretim Üyesi(1)(83) 1
Gıda Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi(1)(84) 2
Gıda Teknolojisi Doktor Öğretim Üyesi(1)(84) 2
Katıhal Fiziği Doktor Öğretim Üyesi(1)(85) 1
Yapı Doktor Öğretim Üyesi(1)(86) 1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ergoterapi Doçent(87) 1
Toplum Beslenmesi Doçent(88) 1
Beslenme Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi(89) 1
Diyetetik Doktor Öğretim Üyesi(89) 1
Odyoloji Doktor Öğretim Üyesi(90) 2
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Egzersiz ve Spor Psikolojisi Doktor Öğretim Üyesi(91) 1
TIP FAKÜLTESİ
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör(1)(92) 1
Göğüs Hastalıkları Profesör(1)(93) 1
Nöroloji Profesör(1)(94) 1
Deri ve Zührevi Hastalıklar Doçent(1)(95) 1
İç Hastalıkları Doçent(1)(96) 1
Kardiyoloji Doçent(1)(97) 1
Nöroloji Doçent(1)(98) 1
Nöroloji Doçent(1)(99) 1
Tıbbi Genetik Doçent(1)(100) 1
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Doçent(1)(101) 1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi(1)(102) 1
İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi(1)(103) 1
İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi(1)(104) 1
Fizyoloji Doktor Öğretim Üyesi(1)(105) 1
Kardiyoloji Doktor Öğretim Üyesi(1)(106) 1
Radyoloji Doktor Öğretim Üyesi(1)(107) 2
Tıbbi Biyoloji Doktor Öğretim Üyesi(1)(108) 1
Tıbbi Genetik Doktor Öğretim Üyesi(1)(109) 1
Tıbbi Patoloji Doktor Öğretim Üyesi(1)(110) 1
Ortopedi ve Travmatoloji Doktor Öğretim Üyesi(1)(111) 1
Üroloji Doktor Öğretim Üyesi(1)(112) 2
HACETTEPE ASO 1. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU
Makine Pr. Doktor Öğretim Üyesi(113) 1
BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ
Eğitimde Bilişim Teknolojileri (Disiplinlerarası) Doçent(114) 1
ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ
Pediatrik Temel Bilimler (Disiplinlerarası) Doktor Öğretim Üyesi(115) 1
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Nanoteknoloji ve Nanotıp (Disiplinlerarası) Profesör(116) 1
KANSER ENSTİTÜSÜ
Klinik Onkoloji (Disiplinlerarası) Doktor Öğretim Üyesi(117) 1
NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ
Nörolojik ve Psikiyatrik Temel Bilimler (Disiplinlerarası) Doçent(118) 1
NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ
Sosyal Araştırma Yöntemleri (Disiplinlerarası) Doktor Öğretim Üyesi(119) 1
NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Radyasyon Fiziği ve Uygulamaları Doktor Öğretim Üyesi(120) 1
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Biyoinformatik (Disiplinlerarası) Doktor Öğretim Üyesi(121) 1
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Türkiyat Araştırmaları Doktor Öğretim Üyesi(122) 1
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Pr. Doktor Öğretim Üyesi(123) 1
ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Profesör(124) 1
Müzik Teorileri Doktor Öğretim Üyesi(125) 1
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Doktor Öğretim Üyesi(126) 1


AÇIKLAMALAR
1. Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline https://hacettepe.edu.tr/fs/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.
2. Restoratif Diş Tedavisi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
3. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uzmanı olmak.
4. Çocuk Diş Hekimliği uzmanı olmak ve Koruyucu Diş Hekimliği alanında çalışma yapmış olmak.
5. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmakoloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
6. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Biyokimya alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
7. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Teknoloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
8. Sağlık Bilimleri Analitik Kimya alanında Doktora derecesine sahip olmak.
9. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmakognozi alanında Doktora derecesine sahip olmak.
10. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmakoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.
11. Klinik Eczacılık alanında Doktora derecesine sahip olmak.
12. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Teknoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.
13. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Toksikoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.
14. Türk Dili alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Türkmen Dili ve Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.
15. Bilgi ve Belge Yönetimi alanında Doktora derecesine sahip olmak, Dokümantasyon ve Bilişim Sistemleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
16. Çeviri Bilim alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
17. Alman Dili ve Edebiyatı veya Almanca Mütercim Tercümanlık Doktora derecesine sahip olmak.
18. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık veya Çeviribilim veya İngiliz Dilbilimi veya İngiliz Dili ve Edebiyatı alanlarında çeviri konusunda Doktora derecesine sahip olmak.
19. Klinik Psikoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.
20. Kuzey-Doğu (Saha, Yakut, Tuva, Hakas, Altay) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında çalışmalar yapmış olmak.
21. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
22. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
23. Temel Eğitim alanında Fen Eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
24. Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
25. Okul Öncesi Eğitimi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
26. Alman Dili Eğitimi alanında Doktora derecesine sahip olmak.
27. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında Doktora derecesine sahip olmak.
28. Biyoloji Eğitimi alanında Doktora derecesine sahip olmak.
29. Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında Doktora derecesine sahip olmak.
30. Fizik Eğitimi alanında Doktora derecesine sahip olmak.
31. Eğitim Programları ve Öğretim alanında Doktora derecesine sahip olmak.
32. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi alanında Doktora derecesine sahip olmak.
33. Kimya (Biyokimya) alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
34. Matematik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Geometri alanında çalışmalar yapmış olmak.
35. Uygulamalı Matematik alanında çalışmalar yapmış olmak.
36. Biyoloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Hücre Biyolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
37. Botanik alanında Doktora derecesine sahip olmak.
38. Matematik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz alanında çalışmalar yapmış olmak.
39. Matematik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak Matematiğin Temelleri ve Matematiklojik alanında çalışmalar yapmış olmak.
40. Teorik Kimya alanında Doktora derecesine sahip olmak.
41. Aktüerya Bilimleri alanında Doktora derecesine sahip olmak, Aktüerya alanında çalışmalar yapmış olmak.
42. Analitik Kimya alanında Doktora derecesine sahip olmak.
43. Anorganik Nano-Biyomalzemeler alanında çalışmalar yapmış olmak.
44. Biyoteknoloji programında Doktora derecesine sahip olmak.
45. Matematik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Cebir ve Sayılar Teorisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
46. Ekoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.
47. Matematik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz alanında çalışmalar yapmış olmak.
48. Genel Biyoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.
49. Hidrobiyoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.
50. İstatistik alanında Doktora derecesine sahip olmak, İstatistik Teorisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
51. Moleküler Biyoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.
52. İstatistik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
53. Organik Kimya alanında Doktora derecesine sahip olmak.
54. Polimer Kimyası alanında Doktora derecesine sahip olmak.
55. İstatistik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Risk Analizi alanında çalışmalar yapmış olmak.
56. Uygulamalı Biyoloji Doktora derecesine sahip olmak.
57. İstatistik alanında doktora derecesine sahip olmak, Uygulamalı İstatistik alanında çalışmalar yapmış olmak.
58. Matematik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Uygulamalı Matematik alanında çalışmalar yapmış olmak.
59. Zooloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.
60. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.
61. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.
62. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Pelvik Sağlık ve Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.
63. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
64. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Ortez ve Biyomekanik alanında çalışmalar yapmış olmak.
65. Nöroloji Fizyoterapistliği alanında Doktora derecesine sahip olmak, Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.
66. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında Doktora derecesine sahip olmak, Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.
67. Heykel alanında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak.
68. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora derecesine sahip olmak.
69. Hukuk Fakültesi mezunu olmak, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında Doktora derecesine ve Doçentlik unvanına sahip olmak.
70. Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Mali Hukuk alanında Doktora derecesine ve Doçentlik unvanına sahip olmak.
71. Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Medeni Hukuk alanında Doktora derecesine ve Doçentlik unvanına sahip olmak.
72. Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında Doktora derecesine ve Doçentlik unvanına sahip olmak.
73. Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Milletlerarası Özel Hukuk alanında Doktora derecesine ve Doçentlik unvanına sahip olmak.
74. Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Medeni Hukuk alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanına sahip olmamak.
75. İktisat alanında Doktora derecesine sahip olmak, İktisadi Büyüme ve İşgücü Piyasaları alanında çalışmalar yapmış olmak.
76. Pazarlama alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
77. Sağlık Yönetimi, Sağlık Politikası ve Ekonomisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
78. Kadın Çalışmaları alanında Doktora derecesine sahip olmak.
79. Fizik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Optik alanında çalışmalar yapmış olmak.
80. Nükleer Mühendisliği alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
81. Harita Mühendisliği alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
82. Maden Mühendisliği alanında Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak,
83. Geomatik Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak.
84. Gıda Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak.
85. Fizik Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak.
86. İnşaat Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak.
87. Ergoterapi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
88. Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak, Beslenme ve Diyetetik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Beslenme ve Diyetetik alanında Doçent unvanına sahip olmak.
89. Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak, Beslenme ve Diyetetik alanında Doktora derecesine sahip olmak.
90. Eğitim Odyolojisi veya Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında Doktora derecesine sahip olmak.
91. Spor Bilimleri alanında Doktora derecesine sahip olmak.
92. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı olmak.
93. Göğüs Hastalıkları Uzmanı olmak, Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
94. Nöroloji Uzmanı olmak, Nöromusküler hastalıklar alanında çalışmalar yapmış olmak.
95. Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı olmak.
96. İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı olmak.
97. Kardiyoloji Uzmanı olmak, Kalp Pilleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
98. Nöroloji Uzmanı olmak, Hareket Hastalıkları alanında çalışmalar yapmış olmak.
99. Nöroloji Uzmanı olmak, Nörooftalmoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
100. Tıbbi Biyoloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.
101. Tıp Eğitimi veya Tıp Bilişimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
102. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak, Çocuk Nefroloji yandal ihtisası yapmış olmak.
103. İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı olmak.
104. Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı olmak, Hipofiz Hastalıkları alanında çalışmalar yapmış olmak.
105. Fizyoloji Uzmanı olmak.
106. Kardiyoloji Uzmanı olmak, Atriyalapendikse yapılan girişimsel işlemlerle ilgili çalışmalar yapmış olmak.
107. Radyoloji Uzmanı olmak, Nöroradyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
108. Tıbbi Biyoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.
109. Tıbbi Genetik Uzmanı olmak.
110. Tıbbi Patoloji Uzmanı olmak.
111. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olmak.
112. Üroloji uzmanı olmak.
113. İmalat Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak.
114. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında Doçentlik Unvanına sahip olmak, Bilişim Teknolojilerinin Eğitime Entegrasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.
115. Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi alanında Doktora derecesine sahip olmak.
116. Biyokimya alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Kanser Nanoteknolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
117. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Kanser alanında çalışmalar yapmış olmak
118. Nöroloji Uzmanı olmak ve Nörobilim alanında Doktora derecesine sahip olmak.
119. Sosyal Araştırma Yöntemleri veya Araştırma Yöntemleri alanında Doktora derecesini sahip olmak, Sosyal Araştırma Yöntemleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
120. Radyasyon Fiziği alanında Doktora derecesine sahip olmak, Radyoterapi ve Biyofizik alanında çalışmalar yapmış olmak.
121. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Biyoinformatik alanında çalışmalar yapmış olmak.
122. Tarih alanında Doktora yapmış olmak ve Yakın Çağ Orta Asya Tarihi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
123. İşletme ya da Sağlık Yönetimi alanında Doktora derecesine sahip olmak, Sağlık Sektörü alanında çalışmalar yapmış olmak.
124. Kompozisyon alanında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak.
125. Müzik Teorileri alanında Doktora derecesine sahip olmak.
126. Klarnet Eğitim ve Öğretimi alanında Doktora derecesine sahip olmak.

ilan olunur.