Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, hafta sonu destekleme ve yetiştirme kurslarında nöbet ücreti ödenmez dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü valilklere gönderdiği 23.10.2019 tarih ve 20704896 sayılı görüş yazısında "Bu çerçevede; Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dâhil) ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, bu görevlerine bağlı olarak ders yılı süresi içinde ve eğitim öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günlerinde olmak üzere haftada 3 saat ek ders ücreti ödenmesi, bir kişiye hiç bir şekilde haftada 3 saatten fazla ek ders ücreti ödenmemesi, Örgün eğitim kurumlarında ders yılı süresi dışında veya hafta sonu günlerinde nöbet görevi verilen yönetici ve öğretmenler ile ne zaman verildiğine bakılmaksızın yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlere nöbet görevi için öngörülen ek ders ücretinin ödenmemesi," açıklamalarına yer vererek hafta sonu destekleme ve yetiştirme kurslarında nöbet ücreti ödenmez dedi.

Gözden kaçırmayın

Nisan Ayı Asgari Geçim Sonuçları Açıklandı Nisan Ayı Asgari Geçim Sonuçları Açıklandı