Hazine ve Maliye Bakanlığı hangi hallerde eş durumu atamalarında sürekli görev yolluğunun tam olarak ödeneceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Türk Eğitim-Sen'in görüş talebine cevaben gönderdiği 14.12.2018 tarih ve 7898 sayılı görüş yazısında eş durumu atamalarında sürekli görev yolluğu ödemelerine açıklık getirdi. Bakanlık görüşünde hangi hallerde sürekli görev yolluğu ödeme unsurlarından olan yer değiştirme masraflarının tam olarak ödeneceği açıkça belirtildi.

İşte MEB'in 1 Ocak - 31 Mayıs Harcamaları İşte MEB'in 1 Ocak - 31 Mayıs Harcamaları