4688 sayılı Kanunu’nun 28’inci maddesi çerçevesinde toplu sözleşmenin kapsamında olan harcırah konusuna ilişkin olarak, bu tutarların 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde öncelikle artırılması, katsayıya bağlanması ve süre sınırının kaldırılması yönündeki teklifimiz kamuoyunun malumudur.

Banka promosyon ödemeleri piyasa gerçekleri çerçevesinde yeniden belirlenmelidir. Banka promosyon ödemeleri piyasa gerçekleri çerçevesinde yeniden belirlenmelidir.

Harcırah Kanunu kapsamında ödenmekte olan ve bütçe ile tespit edilen harcırah tutarlarının; günün ihtiyaçlarını karşılama noktasındaki yetersizliğini, kamu görevlileri için kayıp ürettiğini ve özellikle küresel kriz nedeniyle oluşan beklenmedik fiyat artışları karşısında düşük kaldığı gerçeğini Memur-Sen Konfederasyonu olarak sosyal diyalog mekanizmalarının tamamında ve sosyal platformlarda sürekli olarak dile getirdik.

Harcırah tutarlarında, gündelik tutarlar ve bu tutarlara bağlı olarak ödenmekte olan başta yurtiçinden yer değiştirme masrafları, kamu görevlilerine yatacak yer temini için ödenecek ücretler ve diğer ödemelerde artış yapılması yönündeki tekliflerimiz; Nisan ayında 7394 sayılı Kanun’un Geçici 2. Maddesi ile 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli (H) işaretli cetvelinde değişiklik yapılmasıyla yatacak yer temini (konaklama) için ödenecek ücretlerde artış yapılması yönüyle karşılık bulmuştur.

Bu çerçevede, yatacak yer temini (konaklama) için ödenecek ücretlerde artış yapılmasını olumlu bulduğumuzu ifade etmiştik. Fakat konaklama için ödenen tutarlara yapılan düzenlemenin kapsamına, gündelik tutarlara yönelik artışın dikkate alınmadan devam ettirilmesinin mevcut koşullarla uyuşmadığının, günün şartlarına uygun olmadığının, bu tutarlara bağlı olarak ödenmekte olan başta yurtiçinden yer değiştirme masrafı ve diğer ödemelerin ihtiyaçları karşılama noktasında yetersiz kaldığının ve arada oluşan bu farkı kamu görevlilerinin kendi ceplerinden karşıladığının altını tekrardan çizmiş, bunların da düzenleme kapsamına alınarak iyileştirilmesi gerektiğini dile getirmiştik.

Nitekim Memur-Sen olarak; günün gerekliliklerini ve kamu görevlilerinin ihtiyaçlarını gözeterek sunduğumuz teklifler, Haziran ayı sonunda gündeme gelen Ek Bütçe Planlamaları sırasında gündelik tutarların artırılması yönünde de karşılık bulmuş; "2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile gündelik tutarlarda artış yapılacak şekilde dikkate alınmıştır.

Bu minvalde, Ek Bütçe Teklifi’nde gündelik tutarlarda yaklaşık %62 oranında artış yapılacak olmasıyla yurtiçinden yer değiştirme masrafı, yatacak yer temini, aile masrafları ve diğer ödemelerde de bu oranda iyileştirmeler yapılacak olup, söz konusu düzenleme günün gerekliliklerinin, piyasanın gerçeklerinin, ekonomik koşulların gözetildiğini ve nihayetinde kamu görevlilerinin kayıplarının dikkate alındığını göstermiştir. Bu düzenleme kamu görevlilerinin daha fazla kayıp yaşamaması için önemli bir adım olacaktır.