İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) 9. Dönem 1. Olağan Temsilciler Kurulu, 10 Mayıs 2022 tarihinde Alanya Ananas Otelimizde toplanıyor.

Gözden kaçırmayın

Merkezi sistem sınavında görevli olduğu gün hastalık raporu alan memura ceza verilir mi? Merkezi sistem sınavında görevli olduğu gün hastalık raporu alan memura ceza verilir mi?

221 İLKSAN İl Temsilcisinin katılımı ile yapılacak Temsilciler Kurulu Toplantısında; Yönetim ve Denetleme Kurulunun 2021 yılı faaliyetleri tasdik edilecek, Sandığın 2021 yılı hesap dönemi, kesin hesapları, bilanço ve gelir-gider tabloları görüşülerek onaya sunulacak, Sandığın gelir kaynakları ile gider yerlerini ve 2021 yılı kesin hesap durumunu gösteren 2022 yılı Bütçe Taslağı ile 2022 Yılı Norm Kadro Cetvelleri görüşülecektir.
Türkiye Geneli İl Temsilcilerinin Sandığın misyon ve vizyonuna ilişkin görüş, öneri ve isteklerinin müştereken değerlendirileceği Temsilciler Kurulu Toplantısı 10 Mayıs 2022 tarihi itibariyle sona erecektir.