MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı işçilere geçici görev yolluğu ödenebileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Kahramanmaraş Valiliği'ne gönderdiği 31.01.2022 tarih ve 42381076 sayılı görüş yazısında "Buna göre 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçiler ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilen işçilere memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici olarak görevlendirilmeleri halinde geçici görev yolluğu ödenebileceği değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilerek işçilere geçici görev yolluğu öenebileceğini açıkladı.

Müdür yetkili öğretmen egzersiz yapabilir mi? Müdür yetkili öğretmen egzersiz yapabilir mi?