Üniversitemizin   aşağıda   belirtilen   akademik   birimine,   2547   sayılı   Yükseköğretim Kanunu’nu,   “Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma   Yönetmeliği”   ile   Üniversitemiz “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesi”  nin  ilgili  maddeleri  uyarınca  Dr.  Öğr. Üyesi alınacaktır.

Ankara Üniversitesi 159 Öğretim Üyesi alım ilanı Ankara Üniversitesi 159 Öğretim Üyesi alım ilanı

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:
İlan Tarihi           : 20.06.2022
İlan Bitiş Tarihi   : 04.07.2022
 

AKADEMİK BİRİM BÖLÜM/ PROGRAM UNVAN ADET KOŞULLAR
- Yönetim Bilişim Sistemleri, Enformasyon Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri,Enformatik, Bilgisayar
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar
ve Öğretim Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği, Yapay
Zekâ Mühendisliği alanlarında lisans, yüksek lisans ve
İktisadi, İdari doktora eğitimlerini tamamlamış olmak.
ve Sosyal
Bilimler
1 - Bilgisayar Programlama, Yapısal Programlama,
Nesne Yönelimli Programlama, Algoritma Geliştirme,
Fakültesi Yapay Zekâ, Veri Yapıları, Veri Tabanı, Veri Tabanı
Yönetim Sistemleri, Veri Madenciliği, Python ve R ile
Veri Madenciliği Uygulamaları Geliştirme, Makine
Enformasyon Teknolojileri / Yönetim Bilişim Sistemleri Doktor Öğretim Üyesi Öğrenmesi, Derin Öğrenme konularında bilimsel
çalışmalar yapıyor olmak ve bu konularda ders verecek düzeyde uzmanlaşmış olmak.
- Yönetim Bilişim Sistemleri, Enformasyon Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri,Enformatik, Bilgisayar
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar
ve Öğretim Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği, Yapay
İktisadi, İdari Zekâ Mühendisliği alanlarında lisans, yüksek lisans ve
ve Sosyal Bilimler
Fakültesi
1 doktora eğitimlerini tamamlamış olmak.
- Müşteri İlişkileri Yönetimi, Kurumsal Kaynak Planlama, İş Analitiği, İş Zekâsı, İş Analizi, İş Süreçleri
Mühendisliği, Veri Analitiği, Büyük Veri, Veri
Madenciliği konularında bilimsel çalışmalar yapıyor
olmak ve bu konularda ders verecek düzeyde
uzmanlaşmış olmak.


BAŞVURU EVRAKLARI
•   İmzalı başvuru dilekçesi (ıslak veya e-imza)
•   YÖK formatlı özgeçmiş ve sınıflandırılmış yayın listesi,
•   Onaylı lisans / lisansüstü diploma kopyaları (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora-Sanatta Yeterlilik; Doçentlik ve Profesörlük için Doçentlik Belgesi)
•   Diplomalar yurtdışından alınmış ise YÖK-ÜAK denklik belgeleri,
•   Bilimsel  faaliyetler,  makaleler,  bildiriler,  yayınlara  yapılan  atıflar,  yönetilen  projeler, alınan ödüller, patentler, sergiler gibi faaliyetleri içeren dosya,
•   Bildiği yabancı diller ve varsa geçerlilik belgeleri (İngilizce programlara başvuranların, İngilizce ders verme yeterliliğini nasıl sağladıklarına dair belgeler)
•   Işık   Üniversitesi   web   sayfasında   yer   alan   “Işık   Üniversitesi   Öğretim   Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesi  doldurulmuş  EK-1  puan  tablosu”  (Puanlamaya  esas  bütün faaliyetler belgelenir.)

BAŞVURU ŞEKLİ & BİLGİLENDİRME
Başvuracak  adayların,   Işık  Üniversitesi   Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme   ve   Atanma Yönergesinin 9. maddesinde belirtilen evrakları 4 nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine ekleyerek   ilanın   yayın   tarihinden   itibaren   15   gün   içinde   ilgili   Akademik   Birime   bizzat başvurmaları gerekmektedir.
Başvurular gizli tutulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan ve internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Yurt  dışından  alınmış  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurulca  denkliğinin  onaylanmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ
Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No: 2 Şile / İSTANBUL
6783/1-1