Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı
Sıra No Fakülte/ Yüksekokul Bölüm/Program/ Anabilim Dalı Unvan Kadro Sayısı Aranan Kriterler İlan Takvimi ALES (İngilizce) YDS /
Eşdeğeri
1 Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Ön Lisans Programı Öğretim Görevlisi 1 Grafik Tasarımı veya İletişim Tasarımı
bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak
ve Grafik Tasarımı veya İletişim Tasarımı ile ilgili alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek
kaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında
yükseköğretim kurumlarında en az dört
yarıyıl ders verme tecrübesine sahip olmak.
Duyuru Başlama Tarihi:
06.07.2022
Son Başvuru Tarihi:
28.07.2022
Ön Değerlendirme Tarihi: 01.08.2022
Sınav Giriş Tarihi:
02.08.2022
Sonuç Açıklama Tarihi:
04.08.2022
SAY- SÖZ- EA
-
2 Meslek Yüksekokulu E-Ticaret ve Pazarlama Ön Lisans Programı Öğretim Görevlisi 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği ve Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla E-ticaret alanında en az bir yıllık
tecrübeye sahip olmak.
Duyuru Başlama Tarihi: 06.07.2022
Son Başvuru Tarihi: 28.07.2022
Ön Değerlendirme Tarihi: 01.08.2022
Sınav Giriş Tarihi: 02.08.2022
Sonuç Açıklama Tarihi: 04.08.2022
SAY -
3 Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Ön Lisans Programı Öğretim Görevlisi 1 İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği ile ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmekkaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında yükseköğretim kurumlarında en az iki yarıyıl ders verme tecrübesine sahip olmak. Duyuru Başlama Tarihi: 06.07.2022
Son Başvuru Tarihi: 28.07.2022
Ön Değerlendirme Tarihi: 01.08.2022
Sınav Giriş Tarihi: 02.08.2022
Sonuç Açıklama Tarihi:
04.08.2022
SAY -
4 Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı Araştırma Görevlisi 1 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans mezunu olmak Duyuru Başlama Tarihi: 06.07.2022
Son Başvuru Tarihi: 27.07.2022
Ön Değerlendirme Tarihi: 29.07.2022
Sınav Giriş Tarihi: 01.08.2022 Sonuç
Açıklama Tarihi:
03.08.2022
SÖZ 85


GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’in ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmak.
3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
4- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

İSTENEN BELGELER
Başvurular bir dilekçe ile birlikte şahsen veya kargo yoluyla yapılmalıdır.
- Dilekçe (Dilekçenin, başvuruda bulunulan ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu'na hitaben yazılmış, kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel tarihli olması gerekmektedir.)
- Özgeçmiş
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- ALES Belgesi (70 puan olmalıdır.)
- Yabancı Dil Sınav Belgesi (İngilizce) Tablodaki puan dikkate alınmalıdır. Yabancı dil puanı belirtilmeyen kadrolar için belge istenmemektedir.
- Öğrenim Belgeleri: alınan lisans/lisansüstü diplomaların fotokopileri ve transkriptleri, (Şahsen başvurularda diplomaların asılları ile beraber gelinmesi önemle rica olunur)*
- Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti*
- Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.
- Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge
- Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (ilan özel şartında belirtilmiş olan; çalışılan kurumdan alınmış, çalışma başlangıç ve bitiş tarihleri ile görevi
belgeleyen, güncel ve onaylı resmi yazı) ve SGK Hizmet Dökümü**
*e-Devlet kapısı üzerinden alınan karekodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapılabilir.
**Deneyim süresi hesaplanırken, sadece lisans/yüksek lisans mezuniyeti sonrası deneyim süreleri dikkate alınacaktır.

ÖNEMLİ:
Başvuru süresi içinde yapılmayan, e-posta ile yapılan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Personel Daire Başkanlığı’na ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kargo yolu ile başvuru
yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili Üniversite tarafından evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.
Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.
www.bilgi.edu.tr
Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma, öğrenci belgesi veya transkriptlerde, programın tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili ilana başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.
MUAFİYET
(Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

MADDE 14
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda,
7. maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURULARI İÇİN; BAŞVURU ADRESİ
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı
Dolapdere Kampüsü
Hacıahmet Mahallesi
Pir Hüsamettin Sokak No: 20
34440 Beyoğlu İSTANBUL
Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır

Sıra No Fakülte Bölüm/Program / Anabilim Dalı Unvan Kadro Sayısı Aranan Kriterler İlan Takvimi Açıklama
1 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı Doktor Öğretim Üyesi 1 Bilgisayar Mühendisliği alanından doktora derecesi kazanmış olup Bilgisayar Donanımı konulu çalışmalar yapmış/yapıyor olmak ve
eserleri bulunmak.
Duyuru Başlama Tarihi: 06.07.2022
Son Başvuru Tarihi:
05.08.2022
İngilizce Dil Puanı: 85
2 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı Doktor Öğretim Üyesi 1 Bilgisayar Mühendisliği alanından doktora derecesi kazanmış olup Bilgisayar Bilimleri alanında çalışmalar yapmış/yapıyor olmak ve
eserleri bulunmak.
Duyuru Başlama Tarihi: 06.07.2022
Son Başvuru Tarihi:
05.08.2022
İngilizce Dil Puanı: 85
3 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı Doktor Öğretim Üyesi 1 Bilgisayar Mühendisliği alanından doktora derecesi kazanmış olup gömülü sistemler, nesnelerin interneti, bilgi güvenliği ve kriptoloji gibi alanlarda çalışmalar yapmış/yapıyor olmak
ve eserleri bulunmak.
Duyuru Başlama Tarihi: 06.07.2022
Son Başvuru Tarihi: 05.08.2022
İngilizce Dil Puanı: 85
4 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Lisans Programı Doktor Öğretim Üyesi 2 Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik Mühendisliği bölümlerinden doktora derecesine sahip olmak, enerji alanında
çalışmalar yapıyor olmak.
Duyuru Başlama Tarihi: 06.07.2022
Son Başvuru Tarihi: 05.08.2022
İngilizce Dil Puanı: 85
5 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Lisans Programı Doktor Öğretim Üyesi 1 Endüstri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve İşletme Yönetimi veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak; Stokastik Modelleme ve
Simülasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.
Duyuru Başlama Tarihi: 06.07.2022
Son Başvuru Tarihi: 05.08.2022
İngilizce Dil Puanı: 85
6 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Lisans Programı Doktor Öğretim Üyesi 1 Biyomühendislik veya ilgili alanlarda doktora derecesine sahip olmak, Genetik Mühendisliği alanında bilimsel çalışma ve eserleri bulunmak. Duyuru Başlama Tarihi: 06.07.2022
Son Başvuru Tarihi:
05.08.2022
İngilizce Dil Puanı: 85
7 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Lisans Programı Doktor Öğretim Üyesi 1 Biyomühendislik veya ilgili alanlarda doktora derecesine sahip olmak, Bitki Genetiği veya Bitki Biyoteknolojisi alanında bilimsel çalışma ve
eserleri bulunmak.
Duyuru Başlama Tarihi: 06.07.2022
Son Başvuru Tarihi:
05.08.2022
İngilizce Dil Puanı: 85
8 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Lisans Programı Doktor Öğretim Üyesi 1 İnşaat Mühendisliği alanında Yapı Mühendisliği uzmanlık alanından veya Deprem Mühendisliği alanından doktora derecesine sahip olmak, betonarme yapı sistemlerinin nonlinear analizi ve deprem performanslarının belirlenmesi
konusunda bilimsel çalışma ve eserleri bulunmak.
Duyuru Başlama Tarihi: 06.07.2022
Son Başvuru Tarihi: 05.08.2022
İngilizce Dil Puanı: 85
9 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Lisans Programı Doktor Öğretim Üyesi 2 Makine Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak, Makine Teorisi ve Dinamiği alanında bilimsel çalışma ve eserleri
bulunmak.
Duyuru Başlama Tarihi: 06.07.2022
Son Başvuru Tarihi:
05.08.2022
İngilizce Dil Puanı: 85
10 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı Doktor Öğretim Üyesi 2 Mekatronik Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak, Yapay Zeka ve makine öğrenmesi alanında bilimsel çalışma ve eserleri
bulunmak.
Duyuru Başlama Tarihi: 06.07.2022
Son Başvuru Tarihi:
05.08.2022
İngilizce Dil Puanı: 85


Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (üniversitemiz web sitesindeki Akademik Kadro İlanları sayfasından ulaşabilirsiniz), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak ilgili Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.

ÖNEMLİ:
Basılı olarak hazırlanan dosyada yer alan tüm belgelerin her bir dijital (USB) dosyada da bulunması gerekmektedir.
Yabancı dil muafiyeti ile ilgili yönetmeliği, Üniversitemiz web sitesindeki Akademik Kadro İlanları sayfasından inceleyebilirsiniz. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik) Adayların başvuruları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Ölçütleri ve Akademik Atama ve Yükseltme Kıstasları Yönergesinde belirtilen kriterleri yerine getirmeleri halinde değerlendirmeye alınmaktadır.
Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURULARI İÇİN;
BAŞVURU ADRESİ

Başvurular, ilgili akademik birimlere yapılmaktadır. Üniversitemizin web sitesindeki ilanlardan birimlerin iletişim bilgilerine ulaşılabilir.