İstanbul Esenyurt Üniversitesi RektörlüğündenÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA PERSONEL ALIM İLANIİstanbul Esenyurt Üniversitesi RektörlüğündenÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu Kanun ve Yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:
1
. Başvuru Dilekçesi (www.esenyurt.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
1. YÖK formatında özgeçmiş,
2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
3. 2 adet fotoğraf,
2. Onaylı Lisans ve/veya Yüksek Lisans diploma fotokopileri (COVİD-19 Pandemi nedeniyle e-Devlet sistemi üzerinden barkotlu evrak kabul edilmektedir. Ancak, yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
4. Onaylı Lisans ve/veya Yüksek Lisans not ortalamalarını gösterir belge - transkript fotokopisi (COVİD-19 Pandemi nedeniyle e-Devlet sistemi üzerinden barkotlu evrak kabul edilmektedir. Ancak, yabancı ülkelerden alınan transkript Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve transkriptin apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
5. ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri (COVİD-19 Pandemi nedeniyle ÖSYM sistemi üzerinden barkotlu evrak kabul edilmektedir.)

Ülkemiz genelinde yaşanan ‘COVİD-19 Corona Virüsü’ nedeniyle alınan önlemler kapsamında; son başvuru tarihine kadar posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Ayrıca ‘COVİD-19 Corona Virüsü’nden kaynaklı Ülkemiz genelinde yeni alınabilecek önlemlere ilişkin ilgili kamu, kurum, kuruluş ve kurullardan yayınlanan talimatlar ve genelgeler esas alınarak, söz konusu ilan da belirtilen ‘Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi, Yazılı Sınav Giriş Tarihi, Sonuç Açıklama -Nihai Değerlendirme- Tarihi’ İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ile ertelenebilir. Söz konusu ertelenme kararı, Üniversitenin resmi internet adresi olan www.esenyurt.edu.tr’de duyurulur; aynı zamanda ertelenme durumu Akademik Birim Sekreterleri tarafından, başvuru yapan tüm adayların e-mail adreslerine bilgilendirme mailinin gönderilmesi ve adayların telefon ile bilgilendirilmesi ile süreç desteklenir. 

Başvuru yapılacak e-posta:
Meslek Yüksekokulu için :
 neclakarayel@esenyurt.edu.tr
Rektörlük-Ortak Dersler Bölümü için : esranurkaymaz@esenyurt.edu.tr
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu : sedabaktemur@esenyurt.edu.tr
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi : tugceadigüzel@esenyurt.edu.tr
Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No: 1 Esenyurt/İSTANBUL

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi alıyor Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi alıyor

 

AKADEMİK BİRİM BÖLÜM KADRO SAYISI KADRO UNVANI ÖZEL ŞARTLAR ALES YABANCI DİL
Meslek Yüksekokulu Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı 1 Öğretim Görevlisi Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri veya Bilgi Teknolojileri bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Muaf
İşletme Yönetimi Programı 1 Öğretim Görevlisi İşletme lisans mezunu olup, İnsan Kaynakları Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Yükseköğretim Kurumlarında aktif en az 3 yıl çalışmış olmak.
Rektörlük Ortak Dersler Bölümü 1 Öğretim Görevlisi Matematik ve Matematik Öğretmenliği alanlarından birinden lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
3 Öğretim Görevlisi İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dilbilimi alanlarından birinden lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı 1 Öğretim Görevlisi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak. Muaf
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2 Araştırma Görevlisi Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği veya Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
İnşaat Mühendisliği Bölümü 1 Araştırma Görevlisi İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup, alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

 

* ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
* YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFL-FCE-CPE-CAE) puan muadili bir puan almış olmak.

Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi Yazılı Sınav Giriş Tarihi Sınav Giriş Yeri / Saati Sonuç Açıklama “Nihai Değerlendirme” Tarihi
İlanın Resmî Gazete Yayımlandığı Tarih (02 Ağustos 2022) İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi. (16 Ağustos 2022) 18 Ağustos 2022 22 Ağustos 2022 Yer: İlgili Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Ortak Dersler Bölümü Sekreterliği Saat: 13:00 24 Ağustos 2022

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı  Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim  yeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.


Öğretim Üyesi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:
1
. Başvuru Dilekçesi (www.esenyurt.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
2. YÖK formatında özgeçmiş,
3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4. 2 adet fotoğraf,
5. Doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları için),
6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diploma fotokopileri (COVİD-19 Pandemi nedeniyle e-Devlet sistemi üzerinden barkotlu evrak kabul edilmektedir. Ancak, yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
7. Bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını vb. kapsayan akademik dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadro unvanına başvuru için 4 nüsha, Profesör kadro unvanına başvuru için 6 nüsha CD ya da USB olarak verilebilir ya da adayın belirlediği internet adresine yükleme ve aktarma işlemi yapılıp başvuru dilekçesinde internet adresi/linki belirtilebilir.)

Ülkemiz genelinde yaşanan ‘COVİD-19 Corona Virüsü’ nedeniyle alınan önlemler kapsamında; son başvuru tarihine kadar posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.

Başvuru yapılacak e-posta:
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi :
 tugceadigüzel@esenyurt.edu.tr
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi : buseakyildiz@esenyurt.edu.tr
Sağlık Bilimleri Fakültesi : sibeldede@esenyurt.edu.tr
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi : esranurkaymaz@esenyurt.edu.tr
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu : tugceadigüzel@esenyurt.edu.tr
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu : sedabaktemur@esenyurt.edu.tr
Meslek Yüksekokulu : neclakarayel@esenyurt.edu.tr
Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No: 1 Esenyurt/İSTANBUL

 

AKADEMİK BİRİM BÖLÜM / PROGRAM KADRO SAYISI KADRO UNVANI İLAN ŞARTLARI
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 1 Profesör Doçentliğini veya Doktorasını Peyzaj, Bina Bilgisi, Tasarım, Şehir Planlama alanlarından birinde almış olmak.
1 Doçent
1 Doktor Öğretim Üyesi Doktorasını Peyzaj alanında yapmış olmak.
1 Doktor Öğretim Üyesi Doktorasını Bina Bilgisi, Tasarım, Şehir Planlama alanlarından birinde almış olmak.
1 Doktor Öğretim Üyesi Doktorasını İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık alanlarından birinde yapmış olmak.
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 1 Doktor Öğretim Üyesi Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Lojistik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri, Enformatik, Sayısal Yöntemler, İstatistik veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanlarından birinde almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1 Profesör Doçentliğini veya Doktorasını Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve Eğitimi alanlarından birinde yapmış olmak.
1 Doçent
1 Doktor Öğretim Üyesi Doktorasını Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve Eğitimi alanlarında birinden yapmış olmak.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1 Profesör Doçentliğini veya Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak.
1 Doçent
1 Doktor Öğretim Üyesi Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak.
Sosyal Hizmet Bölümü 1 Profesör Doçentliğini veya Doktorasını Sosyal Hizmet alanında yapmış olmak.
1 Doçent
1 Doktor Öğretim Üyesi Doktorasını Sosyal Hizmet alanında yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1 Profesör Doçentliğini veya Doktorasını Hemşirelik Esasları, Hemşirelikte Yönetim, İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya Cerrahi Hastalıklar/Ameliyathane Hemşireliği alanlarında birinden yapmış olmak.
1 Doçent
2 Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Hemşirelik Esasları, Hemşirelikte Yönetim, İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya Cerrahi Hastalıklar/Ameliyathane Hemşireliği alanlarında birinden yapmış olmak.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Bölümü
1 Doktor Öğretim Üyesi Doktorasını Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık veya İletişim Bilimleri alanında yapmış olmak.
Psikoloji Bölümü 1 Profesör Doçentliğini veya Doktorasını Psikoloji, Adli Psikoloji, Klinik Psikoloji, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarında birinde yapmış olmak ya da bu alanlarda tıpta uzmanlık belgesini almış olmak.
1 Doçent
3 Doktor Öğretim Üyesi Doktorasını Psikoloji, Adli Psikoloji, Klinik Psikoloji, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarında birinde yapmış olmak ya da bu alanlarda tıpta uzmanlık belgesini almış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük
Eğitimi Bölümü
1 Doktor Öğretim Üyesi Doktorasını Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı 1 Profesör Doçentliğini veya Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Tıp- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarında birinde yapmış olmak ya da bu alanlarda tıpta uzmanlık belgesini almış olmak.
1 Doçent
1 Doktor Öğretim Üyesi Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Tıp-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarında birinde yapmış olmak ya da bu alanlarda tıpta uzmanlık belgesini almış olmak.
Meslek
Yüksekokulu
Turist Rehberliği Programı 1 Doktor Öğretim Üyesi Doktorasını Sanat Tarihi alanında yapmış olmak ve Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 yıl aktif alanında ders vermiş olmak.

Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi
İlanın Resmî Gazete Yayımlandığı Tarih (02 Ağustos 2022) İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi. (16 Ağustos 2022)