İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 78 Akademik Personel alacak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 78 Akademik Personel alacak

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir. 

 

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program Koşullar Kadro
Sayısı
Kadro
Unvanı
Rektörlük İngilizce Hazırlık Koordinatörlüğü …. Batı Dilleri ve Edebiyatları, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Çeviri Bilim, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği/İngiliz Dili Eğitimi, Mütercim Tercümanlık Bölümlerinden Birinden Lisans Mezunu Olmak ve Tezli Yüksek Lisans Derecesini Tamamlamış Olmak. 15 Öğr. Gör.
Rektörlük Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi
…. Tarih Öğretmenliği Lisans Mezunu Olup, Tarih Öğretmenliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. 1 Öğr. Gör.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme ve Diyetetik Programı Beslenme ve Diyetetik Lisans Bölümü Mezunu olup, Aynı Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak 2 Araş. Gör.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme ve Diyetetik Programı Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak ve Alanında Doktora Yapıyor Olmak 2 Öğr. Gör.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Ebelik Programı Ebelik Lisans Mezunu Olup, Aynı Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak 1 Araş. Gör.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Odyoloji Programı Odyoloji lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak 1 Araş. Gör.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Sosyal Hizmet Programı Sosyal Hizmet Bölümü Lisans Bölümü Mezunu olup, aynı alanda Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak. Aynı alanda doktora yapıyor olmak 1 Öğr. Gör.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Çocuk Gelişimi İlgili Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak 1 Öğr. Gör.
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme ve Diyetetik Programı İlgili Alanda Doktora Yapıyor Olmak 1 Öğr. Gör.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmakognozi Anabilim Dalı Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak 1 Araş. Gör.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmasotik Botanik Anabilim Dalı Farmasotik Botanik Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak 1 Araş. Gör.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Eczacılık Programı (İngilizce) Farmasotik Kimya Anabilim Dalı Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak 1 Araş. Gör.
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık
Bilimleri Bölümü
Analitik Kimya Anabilim Dalı Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak 1 Araş. Gör.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Farmasotik Teknoloji Anabilim Dalı Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak 1 Araş. Gör.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı (İngilizce) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Mezunu Olup, Aynı Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak 1 Araş. Gör.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı Anatomi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak 2 Araş. Gör.
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim
Sistemleri Bölümü
Yönetim Bilişim Sistemleri Programı İlgili Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak 1 Araş. Gör.
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Uluslararası Ticaret ve Finansman Programı İlgili Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak 1 Araş. Gör.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Siyaset Bilimi Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak 1 Araş. Gör.
Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi Programı İnşaat Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak, Yapı Alanında Doktora Yapıyor Olmak. İlgili Alanda En Az 2 Yıl Ders Anlatma Tecrübesine Sahip Olmak 1 Öğr. Gör.
Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarımı Programı Endüstriyel Tasarım Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak, Tasarım Çalışmaları Alanında Doktora Yapıyor Olmak. İlgili Alanda En Az 1 Yıl Süreyle Ders Vermiş Olmak. 1 Öğr. Gör.

 

SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi : 
27.07.2022
Son Başvuru Tarihi : 10.08.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 12.08.2022
Sınav Tarihi : 16.08.2022
Sınav Sonuç Tarihi : 18.08.2022

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER
 Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
 YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman olarak veya Flash Bellekte)
 Diploma Fotokopileri (tüm diploma ve belgeler e-Devlet’ten alınmalıdır, e-Devletten alınamayan lisans diploması ve lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.)
 Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.
 Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
 Doktora Öğrenci Belgesi
 ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
 Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi
 Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
 Çalışma Belgesi (İlan özel şartına bağlı olarak alınacaktır, Resmi Kurum onaylı belge)
 Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler)
 Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten Belge
 Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-Devlet)
 Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

Başvurular ilgili Müdürlüğe/Dekanlığa, İngilizce Hazırlık Koordinatörlüğüne ve Rektörlüğe şahsen yapılacaktır. Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız başvurular dikkate alınmayacaktır.
İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Değerlendirme sonuçları ilgili birimin web sayfasında yayımlanacaktır.