İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden

  Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvuru Belgeleri:
1
. Başvuru Dilekçesi ve Formu (İstanbul Okan Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. www.okan.edu.tr)
2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4. Öğrenim Belgeleri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)
5. ALES Belgesi (En az 70 puan almış olmak)
6. Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge) “Araştırma Görevlisi kadroları için en az 50 dil puanı almış olmak.”
7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
8. 2 adet fotoğraf

Başvuru Yeri:
İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü 34959 Akfırat –Tuzla / İSTANBUL adresine şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.
http://www.okan.edu.tr

İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 15.09.2022-29.09.2022

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜM/PROG./ ANABİLİM DALI UNVAN KADRO ÖZEL ŞARTLAR
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Araştırma Görevlisi 1 Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olmak. Kamu Hukuku alanında Yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Araştırma Görevlisi 1 Bilgisayar Mühendisliği ya da Yazılım Mühendisliği alanında Lisans mezunu olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) Araştırma Görevlisi 1 Elektrik Elektronik Mühendisliği ya da Mekatronik Mühendisliği alanında Lisans mezunu olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) Araştırma Görevlisi 1 Otomotiv Mühendisliği ya da Makine Mühendisliği alanında Lisans mezunu olmak.
Konservatuvar Müzik Araştırma Görevlisi 1 Müzik alanında Lisans mezunu olmak. Aynı alanda Yüksek lisans yapmış olmak
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Araştırma Görevlisi 1 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri alanında lisans mezunu olmak. Aynı alanda Yüksek lisans yapmış olmak
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi Araştırma Görevlisi 1 Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Lisans alanında Yüksek lisans yapmış olmak
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mütercim Tercümanlık (Rusça) Araştırma Görevlisi 1 Rusça Mütercim Tercümanlık Lisans mezunu olmak.
Aynı alanda Yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mütercim Tercümanlık (Çince) Araştırma Görevlisi 1 Çince Mütercim Tercümanlık Lisans mezunu olmak. Aynı alanda Yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak.

 

Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli personel alım ilanı Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli personel alım ilanı

Duyuru Başlama Tarihi : 15.09.2022
Son Başvuru Tarihi : 29.09.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 06.10.2022
Sınav Giriş Tarihi : 13.10.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 19.10.2022