İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İstenilen Belgeler
Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs açıkça belirtilecektir.)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
YÖK Formatlı Özgeçmiş,
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

Adli Sicil Belgesi
Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti
Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna yapılacak başvuruları için)
Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi Yayınları içeren bilimsel dosya (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için 4 takım CD veya flaş bellek ortamında iletilebilir.)
2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,)
Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.
Profesör ve Doçent kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres:
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreterliği, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sekreterliği, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sekreterliği, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sekreterliği, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreterliği Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İSTANBUL
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sekreterliği Bostancı Yerleşkesi İçerenköy, 3, Mezarlık Sk., 34752 İçerenköy,

Ataşehir/İSTANBUL

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 19.09.2022
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 03.10.2022

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro
Sayısı
İlan Özel Şartı
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK PROFESÖR 1 Doçentliğini Genel Cerrahi alanında almış olmak.
SAĞLIK YÖNETİMİ DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 İşletme alanında yüksek lisans yapmış olmak, Sağlık Kurumları
Yönetimi alanında doktora yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ PROFESÖR 1 Doçentliğini Ortopedi Travmatoloji alanında almış olmak. Spor Travmatolojisi, Sporcu Sağlığı ve Spor Yaralanmaları
konularında çalışmaları bulunmak.
MÜHENDİSLİK VE
DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Doktora eğitimini Endüstri Mühendisliği veya Hesaplamalı
Bilim ve Mühendislik Anabilim dallarının birinde tamamlamış
olmak.
İKTİSADİ, İDARİ VE
SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
HAVACILIK YÖNETİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Doktorasını Havacılık Yönetimi veya İşletme anabilim dalında almış olmak. Havacılık alanında ders verebilecek yetkinliğe
sahip olmak.
SANAT TASARIM VE
MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK DOÇENT 1 Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak.
İÇ MİMARLIK DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 Doktorasını Mimarlık ya da İç Mimarlık alanında tamamlamış
olmak.
GASTRONOMİ VE
MUTFAK SANATLARI
DOKTOR ÖĞREİM ÜYESİ 1 Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği alanlarından birinde Doktorasını tamamlamış
olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olup, Diş Hekimliğinde uzmanlık eğitimini veya Diş Hekimliği alanlarının birinde
Doktorasını tamamlamış olmak.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre ÖğErekti-m2 Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır.
İstenilen Belgeler:
Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri; adres, telefon numarası e-posta vs açıkça belirtilecektir.) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
YÖK Formatlı Özgeçmiş,
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
Adli Sicil Belgesi,
Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti,
Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti) (Devam ediyorsa öğrenci belgesi), Lisans Not Döküm Belgesi/Transkript (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti),
ALES Sonuç Belgesi, (ALES Puan türü olarak 22.05.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısı kararı dikkate alınacaktır.)
Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Lisans Programlarına başvuru yapacak adaylardan istenilmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. )
Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
Öğretim Elemanı başvurularının yapılacağı birim, adres: T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreterliği, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreterliği Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İSTANBUL

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 19.09.2022
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 03.10.2022

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İstenilen Belgeler
Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs açıkça belirtilecektir.)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
YÖK Formatlı Özgeçmiş,
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

Adli Sicil Belgesi
Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti
Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna yapılacak başvuruları için)
Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi Yayınları içeren bilimsel dosya (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için 4 takım CD veya flaş bellek ortamında iletilebilir.)
2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,)
Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.
Profesör ve Doçent kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres:
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreterliği, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sekreterliği, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sekreterliği, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sekreterliği, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreterliği Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İSTANBUL
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sekreterliği Bostancı Yerleşkesi İçerenköy, 3, Mezarlık Sk., 34752 İçerenköy,

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Ataşehir/İSTANBUL

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 19.09.2022
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 03.10.2022

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro
Sayısı
İlan Özel Şartı
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK PROFESÖR 1 Doçentliğini Genel Cerrahi alanında almış olmak.
SAĞLIK YÖNETİMİ DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 İşletme alanında yüksek lisans yapmış olmak, Sağlık Kurumları
Yönetimi alanında doktora yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ PROFESÖR 1 Doçentliğini Ortopedi Travmatoloji alanında almış olmak. Spor Travmatolojisi, Sporcu Sağlığı ve Spor Yaralanmaları
konularında çalışmaları bulunmak.
MÜHENDİSLİK VE
DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Doktora eğitimini Endüstri Mühendisliği veya Hesaplamalı
Bilim ve Mühendislik Anabilim dallarının birinde tamamlamış
olmak.
İKTİSADİ, İDARİ VE
SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
HAVACILIK YÖNETİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Doktorasını Havacılık Yönetimi veya İşletme anabilim dalında almış olmak. Havacılık alanında ders verebilecek yetkinliğe
sahip olmak.
SANAT TASARIM VE
MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK DOÇENT 1 Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak.
İÇ MİMARLIK DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 Doktorasını Mimarlık ya da İç Mimarlık alanında tamamlamış
olmak.
GASTRONOMİ VE
MUTFAK SANATLARI
DOKTOR ÖĞREİM ÜYESİ 1 Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği alanlarından birinde Doktorasını tamamlamış
olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olup, Diş Hekimliğinde uzmanlık eğitimini veya Diş Hekimliği alanlarının birinde
Doktorasını tamamlamış olmak.

ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 05.10.2022
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 07.10.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 10.10.2022

 

Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Program Unvan Kadro
Sayısı
İlan Özel Şartı Ales Dil
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olup, tezli yüksek
lisans veya doktora eğitimine devam ediyor olmak.
SAY-70 50
SAĞLIK HİMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU EVDE HASTA
BAKIMI
ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ
1 Hemşirelik lisans mezunu olup, Hemşirelik alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak.
SAY-70 --
TIBBİ
LABORATUVAR
TEKNİKLERİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 1 Biyoloji lisans mezunu olup, Tıbbi Biyoloji yüksek lisans yapmış olmak ve aynı alanda doktora yapıyor olmak. SAY-70 --