Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerine,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  hükümleri  uyarınca  Öğretim Elemanı alınacaktır.

Kapadokya Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı Kapadokya Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden:
 

Birim Bölüm/ Program Unvan Adet Aranan Şartlar Yabancı Dil
Puanı
ALES
Puanı
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. 3 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Adli Bilişim, İstatistik alanlarından birinden lisans mezunu olmak. Bu alanlarda veya Siber Güvenlik alanından birinden tezli
yüksek lisans yapmış olmak.
50 70
İngilizce Hazırlık Programı Öğr. Gör. 3 İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi Bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak. Bu alanlardan birinden tezli yüksek
lisans yapmış olmak.
90 70


Başvurular  ilgili  birime  şahsen  veya  posta  (https://www.ticaret.edu.tr/iletisim.aspx)  ile yapılmalıdır.  Süresi  içinde  yapılmayan  ve  eksik  belgeli  başvurular  dikkate  alınmayacak  olup, posta   ile   yapılan   başvuruların   son   başvuru   tarihine   kadar   ilgili   bölüme   ulaşmış   olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru ve Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi                                              : 16.06.2022
Son Başvuru Tarihi                                            : 30.06.2022
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi      : 01.07.2022
Giriş Sınav Tarihi                                               : 04.07.2022
Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih             : 06.07.2022

İstenen Genel Şartlar:
2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu   ile   09.11.2018   tarihli   ve   30590   sayılı   Resmî Gazete’de   yayımlanan   “Öğretim   Üyesi   Dışındaki   Öğretim  Elemanı   Kadrolarına   Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.

Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Başvuru dilekçesi,
2. Özgeçmiş (YÖK Formatlı),
3. İki adet fotoğraf,
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans ve Lisansüstü Transkript, Lisansüstü Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge),
6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
7. ALES belgesi,
8.  Erkek  adaylar  için  askerlik  terhis,  tehir  veya  tecil  durumunu  gösterir  belge  (Bakaya durumunda olmamak),
9. Varsa bilimsel yayınları gösterir dosya.
Not:  Yabancı  ülkelerden  alınan  diplomaların  denkliğinin  onaylanmış  olması  gerekir.
Eksik belge ile ya da süresi içinde müracaat etmeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Ön  değerlendirme  sonuçları  ve  kesin  sonuçlar  Üniversitemizin  http://www.ticaret.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.