İstanbul Üniversitesi 131 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı ve Öğretim Üyesi alım ilanı İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı ve Öğretim Üyesi alım ilanı

Üniversitemiz Birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 131 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 7 Temmuz - 3 Ağustos)