İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. İlgili Yönetmelikte belirtilen genel şartlar ile unvanlara ilişkin özel şartlara ve 657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde
belirtilen şartlara haiz adayları İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul adresine şahsen başvuru yapacak olup, Son başvuru tarihinden sonra yapılan, internet ve posta ile yapılan ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ : 09.09.2022
SON BAŞVURU TARİHİ : 23.09.2022
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 27.09.2022
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 28.09.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 30.09.2022
NOT : İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve doldurulması gereken formlara; www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
 

Dicle Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alım ilanı Dicle Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alım ilanı
BİRİM BÖLÜM/ANABİLİM
DALI/ PROGRAM
KADRO
SAYISI
ALES PUAN
TÜRÜ
YABANCI
DİL PUANI
KADRO
UNVANI
ÖZEL ŞART
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Programı 1 Eşit ağırlık/ Sayısal ---- Öğr.Gör. Odyoloji bölümü lisans mezunu olmak, bu alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla hastane, rehabilitasyon merkezi, işitme cihazı uygulama merkezlerinde en az 2 (iki) yıl tecrübeli olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı 1 Eşit ağırlık/ Sayısal ---- Öğr.Gör. Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik alanlarından birinde veya hastane ve sağlık kurumları yönetimi, hastane işletmeciliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Belgelendirmek kaydıyla en az 5 (beş) yıl acil servis deneyimine sahip olmak.
Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Eczane Hizmetleri Programı 1 Eşit ağırlık/ Sayısal ---- Öğr.Gör. Eczacılık lisans mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane
Hizmetleri Programı
1 Eşit ağırlık/ Sayısal ---- Öğr.Gör. Hemşirelik lisans mezunu olmak. Cerrahi Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri Programı
1 Eşit ağırlık/ Sayısal ---- Öğr.Gör. Sağlık Bilimleri alanlarından (Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları Yönetimi, Hastane İşletmeciliği, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık Bilişimi, Anatomi, Fizyoloji, Genel Kimya, Klinik Farmakoloji, Tıbbi Biyokimya, Radyoloji, Biyofizik) en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak. Belgelendirmek şartıyla Tıbbi Görüntüleme alanında en az 2 yıl iş deneyimine sahip olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri Programı
1 Sözel /
Sayısal
---- Öğr.Gör. Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik alanlarından herhangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Tıbbi Görüntüleme alanında en az 2 yıl belgelendirilebilir iş deneyimine sahip olmak.
Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümü
1 Sayısal 50 Araştırma
Görevlisi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanlarda tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 1 Sayısal 50 Araştırma
Görevlisi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans mezunu olmak. Moleküler Biyoteknoloji ve Genetik programında doktora yapıyor olmak.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden


Yayım Tarihi : 09.09.2022
Son Başvuru Tarihi : 23.09.2022

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan dosyayı 6 (altı) nüsha (CD, DVD veya USB Bellek) olarak bir dilekçe ekinde rektörlüğe teslim eder. Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları; Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı bir dilekçe ekinde 4 (dört) nüsha (CD, DVD veya USB Bellek) olarak teslim eder.

İstenen Belgeler:
- Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Bilgi formu, Nüfus cüzdan fotokopisi, - Akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.)
Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 Cevizlibağ /Zeytinburnu/ İstanbul adresine şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, eksik belge ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve doldurulması gereken formlara; https//www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
 

Birim Bölüm/Anabilim/ Dalı/ Program Kadro Sayısı Kadro Unvanı Özel Şart
Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 1 Profesör
Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 2 Dr.Öğr.Üyesi
Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı 2 Dr.Öğr.Üyesi
Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı 1 Dr.Öğr.Üyesi
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı 1 Dr.Öğr.Üyesi
Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı 1 Dr.Öğr.Üyesi
Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı 1 Dr.Öğr.Üyesi
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı 1 Dr.Öğr.Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1 Dr.Öğr.Üyesi Psikoloji bölümü lisans ve yüksek lisans mezunu olmak, sağlık psikoloji alanında doktora yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 1 Dr.Öğr.Üyesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans mezunu olmak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı yüksek lisans ve doktora mezunu olmak. Maya genetiği ve küf genetiği alanlarında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 1 Profesör Doçentliğini işletme veya pazarlama alanından almış olmak. Marka ve müşteri ilişkileri yönetimi, Halkla ilişkiler ve lojistik işletmeciliği konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1 Dr.Öğr.Üyesi Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak. mimarlık alanında doktora yapmış olmak, mekan organizasyonu ve analizi konusunda tecrübe sahibi olmak.
Rektörlük Rektörlük 1 Dr.Öğr.Üyesi Türk Dili alanında doktora yapmış olmak. Bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak, Yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 1 Dr.Öğr.Üyesi Doktorasını İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Programında yapmış olmak. a sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1 Dr.Öğr.Üyesi Tıp Fakültesi mezunu olmak. Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzman olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1 Dr.Öğr.Üyesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü (İngilizce) 1 Profesör Doçentliğini Beslenme Diyetetik alanından almış olmak. İngilizce ders verme kriterlerini sağlıyor olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü (İngilizce) 1 Doçent Doçentliğini Beslenme Diyetetik alanından almış olmak. İngilizce ders verme kriterlerini sağlıyor olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü (İngilizce) 2 Dr.Öğr.Üyesi Beslenme Diyetetik alanında doktora yapmış olmak. İngilizce ders verme kriterlerini sağlıyor olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Programı 1 Doçent Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olmak, doçentliğini bu alandan almış olmak, en az 5 yıl yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 1 Profesör Doçentliğini Tıbbi Farmakoloji alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 1 Doçent Doçentliğini Tıbbi Farmakoloji alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 1 Dr.Öğr.Üyesi Tıbbi Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 1 Doçent