İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yayım Tarihi              : 12.09.2022
Son Başvuru Tarihi   : 26.09.2022

Üniversitemiz’e 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan dosyayı 6 (altı) nüsha (CD, DVD veya USB) olarak bir dilekçe ekinde rektörlüğe teslim eder. Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.
Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları; Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı bir dilekçe ekinde 4 (dört) nüsha (CD, DVD veya USB) olarak teslim eder.

İstenen Belgeler:
- Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Bilgi formu, Nüfus cüzdan fotokopisi, - Akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.)
Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 Cevizlibağ /Zeytinburnu/ İstanbul adresine şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, eksik belge ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Not: . İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve doldurulması gereken formlara;
https//www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.


Birim

Bölüm/Anabilim/
Dalı/ Program

Kadro
Sayısı

Kadro
Unvanı


Özel Şart


Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı


1

Dr.Öğr.
Üyesi

Gastroenteroloji Yan Dal
Uzmanı Olmak


Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı


1


Doçent

Gastroenteroloji Yan Dal
Uzmanı Olmak


Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları
Anabilim Dalı

İstanbul Okan Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi alacak İstanbul Okan Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi alacak


1


Profesör

Gastroenteroloji Yan Dal
Uzmanı Olmak


Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları
Anabilim Dalı


1

Dr.Öğr.
Üyesi

Endokrinoloji Yan Dal Uzmanı
Olmak


Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı


1


Doçent

Endokrinoloji Yan Dal Uzmanı
Olmak


Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı


1


Profesör

Endokrinoloji Yan Dal Uzmanı
Olmak


Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı


1


Doçent


Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı


1


Dr.Öğr.
Üyesi


Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı


1


Dr.Öğr.
Üyesi


Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalı


1


Dr.Öğr.
Üyesi


Tıp Fakültesi


Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı


1


Dr.Öğr.
Üyesi

KOAH tedavisinde balon bronkoplasti tedavisi
konusunda deneyimli olmak


Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp
Anabilim Dalı


1

Dr.Öğr.
Üyesi


Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi
Anabilim Dalı


2


Dr.Öğr.
Üyesi


Medikal Fizik uzmanı olmak


Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları
Anabilim Dalı


1


Profesör

Vitrektomi cerrahisinde
deneyimli olmakTıp Fakültesi

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim
Dalı1


Dr.Öğr.
Üyesi


Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları
ve Doğum Anabilim Dalı


1


Profesör


Perinatoloji yan dal uzmanı
olmak


Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim
Dalı


1


Doçent