İşte MEB'in 1 Ocak - 31 Haziran Harcamaları

Bakanlığımız 2022 yılı Haziran ayı Mali Tabloları

MALİ TABLOLAR

HAZİRAN

Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu

Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu

Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu

Öğretici: Banka Promosyonları Güncellenmelidir! Öğretici: Banka Promosyonları Güncellenmelidir!

Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu

Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu