İstinye Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve İstinye Üniversitesi Akademik Atama/Yükseltme Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör adayların [Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına],

[Özgeçmiş ve eserlerini ve https://www.istinye.edu.tr/uploads/akademik-uzmanlik-bilgileri.docx linkinden ulaşılan Akademik Uzmanlık Bilgileri Formunu içeren elektronik ortamdaki 6 (altı) adet CD/USB’yi],

İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,

b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.


Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; [Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına],

[Özgeçmiş ve eserlerini ve https://www.istinye.edu.tr/uploads/akademik-uzmanlik-bilgileri.docx linkinden ulaşılan Akademik Uzmanlık Bilgileri Formunu içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD/USB’yi],

İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

  1. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,

  2. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.


    İlk Başvuru Tarihi : 29.08.2022
    Son Başvuru Tarihi: 13.09.2022

    ADRES:

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Ofisi, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No: 9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010


FAKÜLTE


BÖLÜM/ABD


UNVAN

KADRO SAYISI

YABANCI DİL PUANI


ÖZEL ŞART


Lisansüstü Eğitim Enstitüsü


İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı


Prof.


1


85

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olmak. İSG Eğitici Eğitmeni olup, İSG Alanında Proje Yapmış Olmak ve İSG Yüksek Lisansta
Ders Vermiş Olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç Dr

1

85

Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Uzmanı olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş, Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Profesör / Doçent /
Dr Öğr Üyesi


1


85


Ağız, Diş, Çene Radyolojisi uzmanı olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi

1

85

İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans ve Hemşirelik Doktora mezunu olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesiİşletme Bölümü (İngilizce)


Dr. Öğr. Üyesi185

İşletme Yönetimi alanında doktora mezunu olmak. Sürdürülebilirlik pazarlaması ve makro pazarlama alanlarında çalışmaları olmak. SSCI Indexli dergilerde yayınlanmış en az bir
makalesi olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık FakültesiDijital Oyun Tasarımı

Profesör / Doçent /
Dr Öğr Üyesi185

Mimarlık, Görsel İletişim Tasarımı, Bilgisayar, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Grafik, Sinema TV, Çizgi Film ve Animasyon ve Film Tasarımı veya Dijital Oyun Tasarımı
alanlarından birinden Doktora derecesine sahip olmak.

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Toksikoloji
Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

85

Farmasötik Toksikoloji alanında doktora derecesine sahip
olmak.

İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Profesör /
Doçent /

2

“Klinik Psikoloji” alanında doktora mezunu olmak.

İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölümü

Dr.Öğr. Üyesi

1

85

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında Yüksek Lisans ve
İngiliz Edebiyatı alanında doktora mezunu olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi


1


85

Fizik lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Deneysel Katı
Hal Fiziği alanında uzmanlaşmış olup spintronik ve manyetik gürültü konularında çalışmaları bulunmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Profesör / Doçent /
Dr Öğr Üyesi


1


85

Elektrik-Elektronik ve Elektronik Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi


Makine Mühendisliği Bölümü

Profesör / Doçent /
Dr Öğr Üyesi


1


85


Makine Mühendisliği alanında doktora mezunu olmak.


Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi


Endüstri Mühendisliği Bölümü

Profesör / Doçent /
Dr Öğr Üyesi


1


85


Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği alanında doktora mezunu olmak.


Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi


Yazılım Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Profesör / Doçent /
Dr Öğr Üyesi


2


85

Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Yapay Zekâ Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak.


Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi


Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Profesör / Doçent /
Dr Öğr Üyesi


1


85

Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Yapay Zekâ Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak.

İletişim Fakültesi
Yeni Medya ve İletişim BölümüProfesör / Doçent /
Dr Öğr Üyesi

1

85

Doktora eğitimini Yeni Medya, Yeni Medya ve İletişim, Çizgi Film ve Animasyon, Sanat ve Tasarım, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı, Medya ve Görsel Sanatlar, Dijital Oyun Tasarımı, Tasarım, Teknoloji ve Toplum, Enformatik alanlarında yapmış olmak. Hareketli Grafik Tasarım, Arayüz Tasarımı, Animasyon alanlarında çalışmalarda bulunmak.


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı


Doç.


1


Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmak.


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı


Dr. Öğr. Üyesi


1


Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak.

Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı


Dr. Öğr. Üyesi


1


Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmak.


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı


Dr. Öğr. Üyesi


1


Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Olup, jinekoloji onkoloji yan dalına sahip olmak.


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi


1


İç Hastalıkları Uzmanı olmak.


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nöroloji Anabilim Dalı


Prof.


1


Nöroloji Uzmanı olmak.


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı


Doç. Dr.


1


Nöroloji Uzmanı olmak.


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak, Burun, Boğaz
Hastalıkları Anabilim Dalı


Prof. Dr.


1


Kulak Burun Boğaz Uzmanı olmak.


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı


Prof. Dr.


1


Genel Cerrahi Uzmanı olup, Gastrocerrahi yandalı olmak.


Tıp Fakültesi


Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı

Profesör / Doçent /
Dr Öğr Üyesi


1


85


Alanında uzmanlığı olmak.


Tıp Fakültesi


Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Profesör / Doçent /
Dr Öğr Üyesi


1


85


Tıbbi Patoloji uzmanı olmak.


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör / Doçent /
Dr Öğr Üyesi


1


Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak.Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı


Profesör / Doçent /
Dr Öğr Üyesi285Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak.


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı

Profesör / Doçent /
Dr Öğr Üyesi


2


85


Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör / Doçent /
Dr Öğr Üyesi


1


Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.


Tıp Fakültesi


Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Profesör / Doçent /
Dr Öğr Üyesi


1


85


Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak.


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Profesör / Doçent /
Dr Öğr Üyesi


1


85


Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak.Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Farmasötik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı


Profesör / Doçent /
Dr Öğr Üyesi185


Mikrobiyoloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak.


Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Biyokimya Anabilim Dalı

Profesör / Doçent /
Dr Öğr Üyesi


1


85


Biyokimya alanında Doktora mezunu olmak.
Meslek Yüksekokulu
E- Ticaret ve Pazarlama Programı
Dr. Öğr. Üyesi
1
75

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme Bölümü Lisans mezunu olup, tezli yüksek lisansını veya doktorasını tüketici davranışları üzerine yapmış olmak. Uluslararası TR Dizin hakemli dergide makalesi bulunmak ve alanıyla ilgili akademik kongrelerde sunum yapmış olmak. En az beş yıl üniversite
kadrolarında tam zamanlı olarak ders vermiş olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi


Çocuk Gelişimi Bölümü


Prof. Dr.


1


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak.

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlk Başvuru Tarihi : 29.08.2022
Son Başvuru Tarihi : 13.09.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 16.09.2022
Giriş Sınav Giriş Tarihi : 21.09.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 27.09.2022

Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:

1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2- İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,

b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

3-  Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi,

4- YÖK Formatlı özgeçmiş,

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,
6- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,
7- ALES Sonuç Fotokopisi,
8- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi (YDS, YÖKDİL, TOEFL),
9- İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

10- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

11- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

12- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.
13- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,

14- Özel şartta bulunması halinde tecrübeyi kanıtlayıcı resmî belge.

Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne posta yoluyla veya şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr

ADRES:
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Ofisi, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No: 9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010


FAKÜLTE


BÖLÜM/ABD


UNVAN

KADRO
SAYISI


ALES

YABANCI
DİL PUANI


ÖZEL ŞART

İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi

İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bölümü


Arş.Gör.


1


70


85

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Yüksek Lisans öğrencisi veya mezunu
olmak veya İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Doktora öğrencisi olmak.Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Anatomi Anabilim
DalıArş.Gör.17085Tıp Anatomi alanında yüksek lisans yapıyor ya da yapmış olmak.


Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık FakültesiDijital Oyun TasarımıÖğretim Görevlisi17085

Görsel İletişim Tasarımı, Bilgisayar, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Grafik, Sinema TV, Çizgi Film ve Animasyon ve Film Tasarımı, Dijital Oyun Tasarımı veya Müzik alanlarından birinden Yüksek Lisans mezunu olmak.
Doktora eğitimine devam ediyor olmak.


Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluOptisyenlik ProgramıÖğr.Gör.170

Optisyenlik önlisans mezunu olup tezli yüksek lisans yapmış olmak. Önlisans sonrası optisyen olarak en az 2 (iki) yıl deneyimi olmak veya Yükseköğretim
Kurumunda bu alanda ders vermiş olmak.


Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluFizyoterapi ProgramıÖğr.Gör.270

Fizyoterapi Tedavi ve Rehabilitasyon alanında Lisans ve Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. En az 2 yıl mesleki tecrübesi olmak veya Yükseköğretim
Kurumunda bu alanda ders vermiş olmak.


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Ameliyathane HizmetleriÖğr.Gör.170

Hemşirelik Lisans ve Hemşirelik alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
En az 2 yıl Ameliyathane Hemşireliği mesleki tecrübesi olmak veya Yükseköğretim Kurumunda bu alanda ders vermiş olmak.


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


İlk ve Acil Yardım ProgramıÖğr.Gör.170

Hemşirelik Lisans ve Hemşirelik alanında en az Tezli Yüksek Lisans yapmış
olmak. En az 2 yıl İlk ve Acil Yardım mesleki tecrübesi olmak veya Yükseköğretim Kurumunda bu alanda ders vermiş olmak.Meslek Yüksekokulu


Otomotiv Teknolojisi ProgramıÖğr.Gör.170

Otomotiv Öğretmenliği, Otomotiv Mühendisliği, Makine Mühendisliği
bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojisi Programı

Öğr.Gör.

2

70

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Geliştirme, Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, alanlarından birinden lisans mezunu olmak ve bu
bölümlerin herhangi birinde TEZLİ Yüksek Lisansını yapmış olmak.
Meslek YüksekokuluBilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı
Öğr.Gör.
2
70

Lisansını Güzel Sanatlar Fakültesi veya İletişim Fakültesinde tamamlamış olmak. Grafik Tasarım, Animasyon veya İletişim Tasarımı alanında Tezli Yüksek Lisans programı mezunu olmak. Ders verilecek konular olan: 2/3 Boyutlu Animasyon ve Modelleme programlarına (Blender, After Effects,
Sketch Up, Premier vb.) hakim olmak.