Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Gözden kaçırmayın

Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü’ne son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır (elektronik posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır). Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. İlanımıza www.ieu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU BELGELERİ:
1- Başvurdukları kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2- Özgeçmiş (YÖK formatında)
3- ALES belgesi veya yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge
4- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge
5- Onaylı diploma belgeleri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)
6- Not dökümleri (lisans, lisansüstü) 
7- Çalışma belgesi (SGK hizmet belgesi ile beraber) - (öğretim görevlileri için)
8- Nüfus cüzdanı fotokopisi
9- Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
10- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis, tecil, muaf)
11- Bilimsel çalışma ve yayınlar (varsa eklenecektir)
12- (Varsa)Yabancı Dil Belgesi
13- Lisansüstü öğrencisi olduğunu gösterir belge (Araştırma Görevlileri için)
 

FAK. / Y.O. BÖLÜM/ PROGRAM KADRO UNVANI KADRO SAYISI ÖZEL ŞARTLAR ALES YABANCI DİL BAŞVURU TARİHLERİ
Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Araş. Gör. 1 Mutfak Sanatları ve Yönetimi, Gastronomi veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümlerinden birinden lisans mezunu olup, Gastronomi ile ilgili alanlarda tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimi görüyor olmak. 70 85 İlana Başvuru : 09.05.2022
Son Başvuru : 23.05.2022
Ön Değerlendirme : 25.05.2022
Giriş Sınavı : 27.05.2022
Sonuç Açıklama : 02.06.2022
Uygulamalı "Yönetim Bilimleri" Yüksekokulu "Gastronomi ve Mutfak Sanatları"   Araş. Gör.   1 Kimya, Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği veya Beslenme ve Diyetetik "Bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak ve söz konusu" alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimi görüyor olmak. 70 85 İlana Başvuru : 09.05.2022
Son Başvuru : 23.05.2022
Ön Değerlendirme : 25.05.2022
Giriş Sınavı : 27.05.2022 Sonuç Açıklama : 02.06.2022  

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden

İlan Tarihi : 09.05.2022
Son Başvuru Tarihi : 23.05.2022

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) 
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge ,

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:
1- Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2- İlanımız www.ieu.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR
İşletme Fakültesi: (232) 4888113
Fen Edebiyat Fakültesi: (232) 4888139
Tıp Fakültesi: (232) 4888311
Fax: (232) 2792626
 

FAKÜLTE/ ENSTİTÜ ANABİLİM DALI / BÖLÜM UNVAN ADET ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA
İşletme Fakültesi Lojistik Prof. Dr. 1 ● İşletme alanında doktora diplomasına sahip olmak. Doçentlik unvanını Pazarlama alanından almış olmak. Endüstriyel Pazarlama ve Hizmet Pazarlaması alanlarında araştırmalar yapmış olmak.
İşletme Fakültesi Lojistik Prof. Dr. 1 ● Endüstri Mühendisliği alanında doktora diplomasına sahip olmak. Doçentlik unvanını Endüstri Mühendisliği alanından almış olmak. Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi ve Çok Kriterli Karar Verme alanlarında araştırmalar yapmış olmak.
İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Prof. Dr. 1 ● İşletme alanında doktora diplomasına sahip olmak. Doçentlik unvanını Finans alanından almış olmak. Finansal Tahmin ve Modelleme ve Yatırımlar ve Portföy Yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Prof. Dr. 1 ● Psikoloji lisans programı mezunu olmak, Psikometri alanında doktora derecesine sahip olmak. Doçentiğini Uygulamalı Psikoloji alanında almış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Doç. Dr. 1 ● Sosyoloji alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. Kır Sosyolojisi ve İktisat Sosyolojisi alanında uzmanlaşmış olmak.
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi 1 ● Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 ● Çocuk Gastroenterolojisi yan dal uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi 1 ● Yenidoğan yan dal uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 ● Artroskopi konusunda tecrübeli olmak.
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi 1 ● Minimal İnvaziv ve Endoskopik Cerrahi konusunda tecrübeli olmak.
Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi 1 ● Laparaskopik Cerrahi konusunda tecrübeli olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Prof. Dr. 1 ● Hematoloji yan dal uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Prof. Dr. 1 ● Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Prof. Dr. Doç. Dr. 1 ● EPS konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Doç. Dr. 1 ● Aile Hekimi uzmanı olmak. Sağlık Bilimleri alanında bir doktora derecesine sahip olmak. Aile Planlaması ve Aile Sağlığı Merkezi Yönetimi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 ● Kardiyak Bilgisayarlı Tomografi konusunda deneyimli olmak.