Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü’ne son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır (elektronik posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır). Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. İlanımıza www.ieu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU BELGELERİ:
1- Başvurdukları kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2- Özgeçmiş (YÖK formatında)
3- ALES belgesi veya yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge
4- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge
5- Onaylı diploma belgeleri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)
6- Not dökümleri (lisans, lisansüstü)
7- Çalışma belgesi (SGK hizmet belgesi ile beraber) - (öğretim görevlileri için)
8- Nüfus cüzdanı fotokopisi
9- Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
10- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis, tecil, muaf)
11- Bilimsel çalışma ve yayınlar (varsa eklenecektir)
12- (Varsa) Yabancı Dil Belgesi
13- Lisansüstü öğrencisi olduğunu gösterir belge (Araştırma Görevlileri için)
 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
FAK. / Y.O. BÖLÜM/ PROGRAM KADRO UNVANI KADRO SAYISI ÖZEL ŞARTLAR ALES YABANCI
DİL
BAŞVURU TARİHLERİ
İşletme
Fakültesi
İşletme Araş. Gör. 1 Fakültelerin;
İşletme, Psikoloji, Sosyoloji bölümlerinden İngilizce lisans mezun olup; Psikoloji, Sosyoloji veya İşletme alanlarında tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak. Yönetim Organizasyon alanında akademik çalışmalar yapıyor olmak.
70 80 İlana Başvuru:
22.06.2022
Son Başvuru:
06.07.2022
Ön Değerlendirme:
19.07.2022
Giriş Sınavı (Yazılı):
21.07.2022
Sonuç Açıklama:
10.08.2022
Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 Fakültelerin;
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
70 Muaf İlana Başvuru:
22.06.2022
Son Başvuru:
06.07.2022
Ön Değerlendirme:
19.07.2022
Giriş Sınavı (Yazılı):
22.07.2022
Sonuç Açıklama:
29.07.2022
Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 Fakültelerin;
Havacılık Yönetimi, İşletme, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve belgelendirmek koşulu ile lisans eğitimi sonrasında sivil havacılık alanında en az 5 yıl sektörel deneyime sahip olmak.
Muaf Muaf İlana Başvuru:
22.06.2022
Son Başvuru:
06.07.2022
Ön Değerlendirme:
19.07.2022
Giriş Sınavı (Yazılı):
22.07.2022
Sonuç Açıklama:
29.07.2022

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden


İlan Tarihi : 22.06.2022
Son Başvuru Tarihi : 06.07.2022

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge ,

NOTLAR:
1- Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2- İlanımız www.ieu.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR
Güzel Sanatlar ve Fakültesi: (232) 4885301
Fax: (232) 2792626
 

FAKÜLTE / ENSTİTÜ ANABİLİM DALI /
BÖLÜM
UNVAN ADET ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA
Güzel Sanatlar
ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık ve
Çevre Tasarımı
Doçent 1

- Tasarım alanında Yüksek Lisans ve Mimarlık alanında Doktora derecelerine sahip olmak. “Evrensel ve Engelsiz Tasarım” alanlarında çalışmalar yapmış olmak.