Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
NO FAKÜLTE/ MYO BÖLÜM ANABİLİM DALI/ PROG. UNVAN DRC ADET İLAN METNİ
1 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Endodonti Dr. Öğ. Üy.* 3 1 Uzmanlığını Endodonti alanında almış olmak.
2 Gemi İnşaatı ve Denizcilik Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Doçent 1 1 Su kaynaklarında CBS ile kirlilik izlemesi konusunda çalışmaları olmak. TÜBİTAK tarafından desteklenen projeyi yürütücü olarak tamamlamış olmak.
3 Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Dr. Öğ. Üy. 3 1 Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak. Gemi manevra kontrolü alanında çalışmaları bulunmak.
4 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Gemi İnşaatı Dr. Öğ. Üy. 3 1 Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak. Sayısal gemi hareketleri alanında çalışmaları bulunmak.
5 İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Dr. Öğ. Üy. 3 1 Üretim yönetimi alanında doktora yapmış olmak, Web of Science tarafından sınıflandırılan Q1, Q2, Q3, Q4 dergilerden birinde en az 2 yayın yapmış olmak ve İngilizce ders anlatabilme yeterliliğine sahip olmak.
6 Maliye Bütçe ve Mali Planlama Doçent 1 1 Doçentliğini maliye alanında almış olmak, politik kutuplaşma, yolsuzluk ve gelir eşitsizliği konularında eserleri bulunmak.
7 İktisadi ve İdari Bilimler Sağlık Yönetimi Hastane İşletmeciliği Dr. Öğ. Üy. 3 1 Sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Sağlık yönetimi, algılanan stres durumu, sağlık çalışanlarının tükenmişliği ve bilişim alanlarında çalışması bulunmak.
8 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Dr. Öğ. Üy.* 3 1 Doktorasını Kamu Yönetimi alanında yapmış olmak. Kent kimliği, sakin şehirler ve marka kentler üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak.
9 İslami İlimler Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Dr. Öğ. Üy. 3 1 Dinler Tarihi alanında doktora yapmış olmak ve İbrahimi Dinler konusunda çalışmaları bulunmak. Transhümanizm ve Terasem Hareketinin inanç ve faaliyetleri alanında çalışmaları bulunmak.
10 İslam Felsefesi Doçent 1 1 Mantık, dil, retorik, akıl ve kıyas üzerine çalışmaları bulunmak.
11 Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Dr. Öğ. Üy. 3 1 Arap Dili ve Belagatı alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Arap şiirinde intihal meselesine dair çalışması bulunmak, nahiv eserleri ve Arap edebi eleştirisi üzerine çalışması bulunmak.
12 İslam Hukuku Dr. Öğ. Üy. 3 1 Doktorasını Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku alanında yapmış olmak. İslam Aile Hukuku, usul ve Yahudi Hukuku alanında çalışmaları bulunmak.
13 Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik Bilimleri Temel Bilimler Doçent* 1 1 Doktorasını ve Doçentliğini Matematik alanında almış olmak. Yaşam ve mühendislik bilimleri alanlarında sayısal analiz konusunda çalışmaları bulunmak.
14 Sağlık Bilimleri Beslenme ve Diyetetik Diyetetik Dr. Öğ. Üy. 3 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak. Çocuk beslenmesi alanında çalışmaları bulunmak.
15 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğ. Üy. 3 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktorasını yapmış olmak. Biyomekanik ve yürüyüş analizi konusunda çalışmaları bulunmak.
16 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğ. Üy. 3 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktorasını yapmış olmak. Ortopedik rehabilitasyon konusunda çalışmaları bulunmak.
17 Sosyal ve Beşeri Bilimler Coğrafya Bölgesel Coğrafya Dr. Öğ. Üy. 3 1 Bölgesel ve Tarihi Coğrafya alanında çalışmaları bulunmak.
18 Bilgi ve Belge Yönetimi Arşivcilik Dr. Öğ. Üy. 3 1 Kent arşivleri ve müzeler, kültür tarihi ve bilgi merkezleri konularında çalışmaları bulunmak.
19 Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi Dr. Öğ. Üy. 3 1 Bilgi teknolojileri, dijital bilgi sistemleri ve insan-makine etkileşimi üzerinde çalışmaları bulunmak.
20 Medya ve İletişim Gazetecilik Dr. Öğ. Üy. 3 1 Yüksek Lisans ve Doktorasını Gazetecilik alanında yapmış olmak, medya, siyaset ve bellek üzerinde çalışmaları bulunmak.
21 Tıp Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Doçent 1 1 Çocukluk çağı psikiyatrik bozukluklarında duygu düzenleme, nörobiyolojik belirteçler, anne baba eğitimi üzerine çalışmaları bulunmak


Diğer Şartlar:
1- Başvuracakların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir
2- Profesör ve Doçent kadrosuna atamalar, daimi statüde yapılacaktır. 
3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4- Profesör kadrosu adaylarının, doçent unvanını aldıktan sonraki eserlerinden birini "Başlıca Eser" olarak belirtmeleri zorunludur.
5- Başvuracaklar; Özgeçmiş, Öğrenim Belgeleri (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi, Fotoğraf, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi, ilgili Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formu (http://personel.ikc.edu.tr/S/11116/formlar adresinden ulaşılabilir) ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserler ile başvurularını Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi (ÜBYS) üzerinden Akademik Personel Başvuru Modülü aracılığı ile (http://ubs.ikc.edu.tr/HRM/ AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) elektronik olarak yapacaklardır.
6- Başvuru sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzunda belirtilmiş olup Üniversitemiz, kılavuzda yazan hususlara başvuranın riayet etmemesi halinde başvuruyu kabul etmeme hakkını saklı tutar.
7- İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuruya ilişkin bilgiler, Başvuru Kılavuzu ve ilgili mevzuat http://personel.ikcu.edu.tr internet sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz “Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri”ne (http://personel.ikcu.edu.tr/Share/B6172F2BE653E5618FF0D79F3681A850) internet sitesinden de ulaşılabilinir.
8- 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca, aynı Kanun’un 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların Dr. Öğr. Üy. kadrolarına başvuru hakkı bulunmamaktadır.
9- Atanmaya hak kazanan adayların; başvuru sürecinde beyan ettikleri belgelerin asıllarını ilgili birime atanma öncesinde teslim etmeleri gerekmektedir.

* İşaretli kadrolara Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce Ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not 1: Üniversitemiz zorunlu hallerde ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar, değişikliğe ilişkin duyurular kişisel başvuru ekranından ve Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından ilan edilir, ayrıca tebligat yapılmaz.
Not 2: Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.