09.11.2018  tarihli  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  "Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddelerine  göre  Öğretim  Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.

T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alımı T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alımı

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına,
09.11.2018  tarihli  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  "Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddelerine  göre  Öğretim  Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.
Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1- Başvurdukları   Programı   belirten   dilekçe,   (Başvuru   Dilekçesi   www.kavram.edu.tr
adresi “Duyurular” bölümünden temin edilebilir.)
2- Başvurdukları   programı   gösteren   Öğretim   Görevlisi   Başvuru   Formu   (Öğretim Görevlisi Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresi “Duyurular” bölümünden temin edilebilir.)
3- YÖK formatında Özgeçmiş,
4- Nüfus Cüzdan ön yüz fotokopisi,
5- Erkek Adaylar için askerlik belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge)
6- Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri
7- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.
8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin fotokopileri
9- ALES Belgesi
10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
12- Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  (SGK)  alınan  Hizmet  Dökümü  (e-Devlet  üzerinden alınan barkodlu belge)
13- ALES  muafiyeti  için,  görev  yapılan  yükseköğretim  kurumlarından  alınacak  hizmet belgesi ve atama olur yazısı. (e-Devlet üzerinden alınan belge)
14- Akademik Personel Adayı Açık Rıza ve Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (İlgili metinler www.kavram.edu.tr adresi “Duyurular” bölümünden temin edilebilir.)

ÖNEMLİ NOTLAR
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2- Öğretim  üyesi   dışındaki   öğretim  elemanı   kadrolarına   yapılacak   atamalarda   ilgili mezuniyet bölümünden ALES' ten en az 70 puan almış olmak
3- Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
4- Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir. 

NOT:  ÖN  DEĞERLENDİRME  SONUCU,  SINAV  GİRİŞ  YERİ  VE  SAATİ,  NİHAİ DEĞERLENDİRME   SONUÇLARI   MESLEK   YÜKSEKOKULUMUZ   WEB   ADRESİNDE (www.kavram.edu.tr)   YAYINLANACAKTIR.   BU   DUYURU   TEBLİGAT   NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR

Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No: 8 Basmane / Konak -İZMİR
 

SINAV TAKVİMİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN
İLK BAŞVURU TARİHİ 25.05.2022
SON BAŞVURU TARİHİ 08.06.2022
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ 09.06.2022
SINAV GİRİŞ TARİHİ 10.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 13.06.2022
PROGRAM KADRO SAYISI UNVAN İLAN ÖZEL ŞARTI
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı 3 Öğretim
Görevlisi
Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, ilgili bölümlerin herhangi
birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak