Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına, A) 09.11.2018  tarihli  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”in  ilgili  maddelerine  göre  Öğretim  Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:


B) Meslek  Yüksekokulumuz  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltme  ve  Atama  Yönergesi”nde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Meslek Yüksekokulumuza Öğretim Üyesi alınacaktır.

A-1) Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1- Başvurdukları   Programı   belirten   dilekçe,   (Başvuru   Dilekçesi   www.kavram.edu.tr
adresinden temin edilebilir.)
2- Başvurdukları   programı   gösteren   Öğretim   Görevlisi   Başvuru   Formu   (Öğretim Görevlisi Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
3- YÖK formatında Özgeçmiş,
4- Nüfus Cüzdanının ön yüz fotokopisi,
5- Erkek Adaylar için askerlik belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge)
6- Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri
7- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.
8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin
fotokopileri
9- ALES Belgesi
10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
12- Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  (SGK)  alınan  Hizmet  Dökümü  (e-Devlet  üzerinden alınan barkodlu belge)
13- ALES  muafiyeti  için,  görev  yapılan  yükseköğretim  kurumlarından  alınacak  hizmet
belgesi ve atama olur yazısı. (e-Devlet üzerinden alınan belge) ÖNEMLİ NOTLAR
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2- Öğretim  üyesi   dışındaki   öğretim  elemanı   kadrolarına   yapılacak   atamalarda   ilgili mezuniyet bölümünden ALES' ten en az 70 puan almış olmak
3- Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
4- Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir.

NOT:  ÖN  DEĞERLENDİRME  SONUCU,  SINAV  GİRİŞ  YERİ  VE  SAATİ,  NİHAİ DEĞERLENDİRME   SONUÇLARI   MESLEK   YÜKSEKOKULUMUZ   WEB   ADRESİNDE (www.kavram.edu.tr)   YAYINLANACAKTIR.   BU   DUYURU   TEBLİGAT   NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR Duyurulur.

B-1) Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
Dr.  Öğr.  Üyesi  kadrosuna  başvuracakların,  başvuruda  bulunduğu  dilekçe  ve  Öğretim Üyesi Başvuru Formunun ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı  suret  ve  yurt  dışından  alınan  diplomalar  için  denklik  belgesi)  ile  bilimsel  yayın  ve çalışmalarını  kapsayan  dosya  ve  cd.’yi  ilgili  yönerge  gereği  hazırlayacak  (5  takım)  vermeleri gerekmektedir. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.
 

Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzman alım ilanı Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzman alım ilanı
SIRA NO PROGRAM KADRO SAYISI UNVAN ALES İLAN ÖZEL ŞARTI
1 Mimari
Restorasyon
1 Dr. Öğr.
Üyesi
- Bina Bilgisi alanında doktora yapmış
olmak
2 Bilgisayar
Programcılığı
1 Dr. Öğr.
Üyesi
- Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora
yapmış olmak
3 Grafik
Tasarımı
1 Dr. Öğr.
Üyesi
- Sanat ve Tasarım alanında doktora yapmış
olmak
4 Aşçılık 1 Dr. Öğr.
Üyesi
- Gıda Bilimleri ve Mühendisliği veya Gastronomi alanlarından birinde doktora yapmış olmak ve Gastronomi alanında
bilimsel çalışmaları olmak
5 Bilişim Güvenliği Teknolojisi 2 Öğretim
Görevlisi
70 Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, ilgili bölümlerin herhangi birinde
tezli yüksek lisans yapmış olmak
6 Ağız ve Diş Sağlığı 1 Öğretim
Görevlisi
70 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak
7 Aşçılık 1 Öğretim Görevlisi 70 Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında lisans mezunu olmak, herhangi bir alanda yüksek lisans yapmış olmak ve aşçılık alanında belgelendirmek koşuluyla en az
2 yıllık deneyimi olmak.


Başvurular  bu  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayım  tarihinden  itibaren  15  gün  içinde  İzmir Kavram  Meslek  Yüksekokulu  Personel  İşleri  Birimine  şahsen  yapılabilecektir.  Eksik  belge  ile yapılan  başvurular  dikkate  alınmaz.  İnternet  üzerinden  başvurular  kabul  edilmez.  Başvuru  için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Personel İşleri Biriminden öğrenilecektir.
Duyurulur.
Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No: 8 Basmane / Konak İZMİR
 

SINAV TAKVİMİ ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN
İLK BAŞVURU TARİHİ 20.06.2022
SON BAŞVURU TARİHİ 04.07.2022
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ 05.07.2022
SINAV GİRİŞ TARİHİ 06.07.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 07.07.2022