Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet MemurlarıKanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 50 (elli) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.017 Sürekli İşçi Alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.017 Sürekli İşçi Alacak

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 50 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 27 Haziran - 14 Temmuz)